Nedan finns en tabell med alla böckerna i Gudmundsgillets bibliotek som även kan ses i en smartphone.

 

En tabell med alla böckerna i Gudmundsgillets bibliotek

Nr Titel Författare Utgivn_år Plac., omfång, etc.
1 Arkivguide för Jönköpings län [Bengt von Strokirch Åke Carlsson] Jönköpings läns Arkivförbund [2007] A 56 s.
2 Arkivbeståndet i Jönköpings läns Folkrörelsearkiv 1980 Jönköpings läns Folkrörelsearkiv 1980 A 64 s.
3 Äldre litteratur rörande Jönköpings läns fasta fornminnen. Särtryck Claesson, Claes 1938 A 28 s.
4 Axel Fredrik Lindström och hans donation till Jönköping 4 ex. Eriksson, Gunvor 1989 A 17 s.[3 ex. i kapsel]
5 Jönköpings Stadsbibliotek 1916-1976 Eriksson, Gunvor 1976 A 21 s.
6 XXVI-XXVII. Hallvik, Bengt: Tryckt i Calmar hos Lars Lindeblad Sancte Christophers Gilles Chroenica 1957 A 145 s. + 2 rec.
7 Katalogregler för svenska bibliotek. 4, omarb. uppl. Bibliotekstjänst, Btj 1976 A 135 s.
8 Ämnesordsregister till Klassifikationssystem … Systematisk del Bibliotekstjänst, Btj 1982 A v, 181 s.
9 Ämnesordsregister till Klassifikationssystem … Alfabetisk del Bibliotekstjänst, Btj 1982 A v, 227 s.
10 Anteckningar till en Jönköpingsbibliografi. Särtryck Gillet 1933 Lindqvist, Lars Eric 1934 A 33 s. 8 ex.
11 Den svenska förlagsbokhandelns historia, II. Festskrift Norstedt Schück, Henrik 1923 A 467, 4 s. + kort
12 Typograferna i Jönköping 1883-1948. + klipp: SmA 20/10 1948 Jönköpings typografiska förening 1948 A 176 s. + 2 klipp
13 Litteratur om Jönköpings län 1948-1949. Meddelanden nr XXIII Trolle, Herluf af 1949 A 6 s. Särtryck
14 Litteratur om Jönköpings län 1950-1951. Meddelanden nr XXV Trolle, Herluf af 1951 A 6 s. Särtryck
15 Uppslagsbok för julbesök … Stor Julutställning. Facs., orig. 1890 Emil Bergmans Bokhandel 1978 A 16 s. 2 ex.
16 ... nationalinsamling: Med folket för fosterlandet. D. 1-2, 2 vol. Centralkommittén för 1938 års ... 1938 B 590, 624 s. 2 vol.
17 Några beskrivningar över levernet … Smålands Gille i Göteborg Danielson, Eskil 1951 B 24 s. Dedikation
18 Jönköpings läns Landtbruks- och Industrimöte 1899 [lantbruks-] Förteckning öfver utställda föremål 1899 B 118 s., halvklot
19 Vapenhistoriska utställningen. Jakt- och jaktvårdsutställningen Huskvarna-utställningen 1936 1936 B 79 s. + mapp Röd2
20 Hantverks-, Industri- och Konstutställningen i Jönköping [+ i Röd 6!] Jönköpingsutställningen 1928 1928 224 s. + karta
21 Igår, Idag, Imorgon. Humanistisk forskning i Jönköpings län Jönköpings läns museums serie, nr 3 u.å. B 47 s. Ca 1976
22 Tips och råd om kulturarbete i boendemiljö. Provupplaga. H. 1 Statens Kulturråd. Kulturrådet 1982 B 75 s. 2 ex. H. 1
23 Tips på¨kulturprojekt med statsbidrag till kulturverksamhet i folk… Statens Kulturråd. Kulturrådet 1982 B 33 s. 2 ex.
24 Fallbeskrivningen Kullen - stadsdelsprojekt. Åsa Teorell-Assarson Statens Kulturråd. Kulturrådet 1982 B 59 s. 2 ex. H. 3
25 Friluftsmuseet i Stadsparken [Jönköping]. Kortfattad vägledning Länsmuseet, Nilsson, A. Wiberg, D. 1959 B 12 s. 3 ex.
26 Hembygdsgården 1978 - ett nygammalt utflyktsmål … Riksförbundet för hembygdsvård 1978 B 48 s.
27 Hembygdsgården 1983 - ett litet urval av sommarens aktiviteter Riksförbundet för hembygdsvård 1983 B 23 s.
28 Stiftelsen Jönköpings läns museums verksamhet 1980 Länsmuseet. Årsberättelse 1980 1981 B 40 s.
29 Stiftelsen Jönköpings läns museums verksamhet 1988 Länsmuseet. Årsberättelse 1988 1989 B 51 s.
30 Jönköpings län i ord och bild. En hundraårskrönika [se även nedan!] Lignell, Harald, red. Antiqua 1956 B 752 s., 2 bilagor
31 Vägledning [red. Allan Nilsson] Jönköpings läns museum 1958 B 44 s. 2 ex.
32 Jönköpings Allahanda ortens första tidning 1797-1803. Särtryck Bång, Gustaf Gudmundsgillet 1960 B S. 13-101
33 Friluftsmuseet i Jönköpings stadspark. Antikvarisk utredning Larsson, Hugo Jkpgs läns museum 2000 B 45 s. + bilagor
34 … vid Jönköpings Läroverk. Minnesskrift. Till dess 50-års-dag Föreningen Modersmålsvännen … 1915 B 93 s. 2 ex.
35 Ludde berättar. Minnen från landsortsteatern och Folkan … Gentzel, Ludvig Lärn, Hubert, red. 1951 B 246 s. + 2 klipp
36 En Jönköpingskrönika. Smålands Allehanda 1879-1949 Greén, Ernst [2 ex., 1 inb., 1 hft] 1949 B 240 s. 2 ex.
37 Smålands Folkblad femtio år [med 3 tidn.klipp, SmF 29/4 1961] Ståhl, Erik TABS 1951 B 120, 23 s.
38 Den mellersta pelaren 200 år [S:t Johannes logen Jönköping] Knorring, Lars von Ruuth, Gustaf 1999 B 81 s.
39 Småland under nya stjärnor. Tal och orationer. Stadgar, m.m. Smålands Akademis skriftserie 1 1993 B 30 s.
40 I Smålands himmel vi oss alla gläder. Tal, Stadgar, m.m. Smålands Akademis skriftserie 2 1994 B 30 s.
41 Fjärde June-Mässan i Jönköping 1945 [Junemässan] Svensk Industriförening 1945 B 162 s.
42 ...organisation. Riksmässan för småindustri i Jönköping 1950 Sveriges Hantverks- och Småindustri .. 1950 B 160 s.
43 Sydöstmässan i Jönköping 1949 [Skogsbruk] Tekniska Föreningen i Jönköping 1949 B 104 s.
44 50 år. En minnesskrift för Tempelriddarorden i Skandinavien Tempelriddarorden Hammarlund, G. 1937 B 95 s.
45 T. R. -matrikel 1940 omfattande Sveriges landskapitel Tempelriddarorden Matrikel 1940 B 240 s.
46 30 vol., 1930-1937 Svensk Uppslagsbok 1930-37 B 30 ex./delar
47 till Svenska Dagbladets årsböcker I-IX [tillhört Bror Schultz] Svenska Dagbladet. Generalregister 1932 B I skrivrum
48 Svenska Dagbladets årsbok 1924 2 uppl. Svenska Dagbladet. [Årg. 1] 1924 B I skrivrum
49 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1924 Svenska Dagbladet. Årg. 2 1925 B I skrivrum
50 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1925 Svenska Dagbladet. Årg. 3 1926 B I skrivrum
51 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1926 Svenska Dagbladet. Årg. 4 1927 B I skrivrum
52 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1927 Svenska Dagbladet. Årg. 5 1928 B I skrivrum
53 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1928 Svenska Dagbladet. Årg. 6 1929 B I skrivrum
54 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1929 Svenska Dagbladet. Årg. 7 1930 B I skrivrum
55 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1930 Svenska Dagbladet. Årg. 8 1931 B I skrivrum
56 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1931 Svenska Dagbladet. Årg. 9 1932 B I skrivrum
57 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1932 Svenska Dagbladet. Årg. 10 1933 B I skrivrum
58 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1933 Svenska Dagbladet. Årg. 11 1934 B I skrivrum
59 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1934 Svenska Dagbladet. Årg. 12 1935 B I skrivrum
60 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1935 Svenska Dagbladet. Årg. 13 1936 B I skrivrum
61 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1936 Svenska Dagbladet. Årg. 14 1937 B I skrivrum
62 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1937 Svenska Dagbladet. Årg. 15 1938 B I skrivrum
63 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1938 Svenska Dagbladet. Årg. 16 1939 B I skrivrum
64 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1939 Svenska Dagbladet. Årg. 17 1940 B I skrivrum
65 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1940 Svenska Dagbladet. Årg. 18 1941 B I skrivrum
66 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1941 Svenska Dagbladet. Årg. 19 1942 B I skrivrum
67 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1942 Svenska Dagbladet. Årg. 20 1943 B I skrivrum
68 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1943 Svenska Dagbladet. Årg. 21 1944 B I skrivrum
69 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1944 Svenska Dagbladet. Årg. 22 1945 B I skrivrum
70 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1945 Svenska Dagbladet. Årg. 23 1946 B I skrivrum
71 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1946 Svenska Dagbladet. Årg. 24 1947 B I skrivrum
72 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1947 Svenska Dagbladet. Årg. 25 1948 B I skrivrum
73 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1948 Svenska Dagbladet. Årg. 26 1949 B I skrivrum
74 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1949 Svenska Dagbladet. Årg. 27 1950 B I skrivrum
75 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1950 Svenska Dagbladet. Årg. 28 1951 B I skrivrum
76 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1951 Svenska Dagbladet. Årg. 29 1952 B I skrivrum
77 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1952 Svenska Dagbladet. Årg. 30 1953 B I skrivrum
78 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1953 Svenska Dagbladet. Årg. 31 1954 B I skrivrum
79 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1954 Svenska Dagbladet. Årg. 32 1955 B I skrivrum
80 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1955 Svenska Dagbladet. Årg. 33 1956 B I skrivrum
81 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1956 Svenska Dagbladet. Årg. 34 1957 B I skrivrum
82 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1957 Svenska Dagbladet. Årg. 35 1958 B I skrivrum
83 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1958 Svenska Dagbladet. Årg. 36 1959 B I skrivrum
84 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1959 Svenska Dagbladet. Årg. 37 1960 B I skrivrum
85 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1960 Svenska Dagbladet. Årg. 38 1961 B I skrivrum
86 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1961 Svenska Dagbladet. Årg. 39 1962 B I skrivrum
87 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1962 Svenska Dagbladet. Årg. 40 1963 B I skrivrum
88 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1963 Svenska Dagbladet. Årg. 41 1964 B I skrivrum
89 Anno 64 Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1965 B I skrivrum
90 Anno 65 Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1966 B I skrivrum
91 Anno 66 Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1967 B I skrivrum
92 Anno 67 Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1968 B I skrivrum
93 Anno 68 Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1969 B I skrivrum
94 Anno 69 Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1970 B I skrivrum
95 Anno 70 Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1971 B I skrivrum
96 Anno 71 Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1972 B I skrivrum
97 Anno 72 Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1973 B I skrivrum
98 Anno 73 Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1974 B I skrivrum
99 Anno 74 Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1975 B I skrivrum
100 Anno 75 Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1976 B I skrivrum
101 Anno 76 Med 1 tidningsklipp, SvD 2/5-77 Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1977 B I skrivrum
102 Anno 77 Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1978 B I skrivrum
103 Anno 78 Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1979 B I skrivrum
104 Anno 79 Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1980 B I skrivrum
105 Anno 80 Svenska Dagbladets årsbok Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1981 B I skrivrum
106 Anno 81 Svenska Dagbladets årsbok Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1982 B I skrivrum
107 Anno 82 Svenska Dagbladets årsbok Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1983 B I skrivrum
108 Anno 83 Svenska Dagbladets årsbok Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1984 B I skrivrum
109 Anno 84 Svenska Dagbladets årsbok Svenska Dagbl. Bokförlaget Corona 1985 B I skrivrum
110 Julhälsning till församlingarna i ärkestiftet 1948 (34:e årg.) [Församlingarnas prästerskap] 1948 C 178 s.
111 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1909. Årg. 1 Växjö stift 1909 C 128 s.
112 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1910. Årg. 2 (Kristinakyrkan) Växjö stift 1910 C 128 s.
113 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1911. Årg. 3 (Pontén) Växjö stift 1911 C 128 s.
114 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1912. Årg. 4 Växjö stift 1912 C 140 s.
115 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1918. Årg. 9 Växjö stift 1918 C 136 s.
116 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1931. Årg. 22 (Amerika) Växjö stift 1931 C 204 s.
117 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1932. Årg. 23 (Schartau) Växjö stift 1932 C 206 s.
118 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1933. Årg. 24 Växjö stift. 2 ex. 1933 1933 C 208 s. 2 ex.
119 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1934. Årg. 25 Växjö stift 1934 C 208 s.
120 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1936. Årg. 27 Växjö stift 1936 C 196 s.
121 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1940. Årg. 31. Andra upplagan Växjö stift 1940 C 191 s.
122 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1944. Årg. 35 (Olof Thulin) Växjö stift 1944 C 208 s.
123 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1947. Årg. 38 (O. Ödquist) Växjö stift (med klipp, SmA 20/12-47) 1947 C 228 s.
124 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1949. Årg. 40 Växjö stift 1949 C 232 s.
125 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1950. Årg. 41 (Bremer, Linné) Växjö stift 1950 C 240 s.
126 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1952. Årg. 43 (Lina Sandell) Växjö stift 1952 C 184 s.
127 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1953. Årg. 44 Växjö stift (+ Det lyser på söndag) 1953 C 192 s. + bilaga
128 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1956. Årg. 47 Växjö stift 1956 C 200 s.
129 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1958. Årg. 49 Växjö stift 1958 C 200 s.
130 Växjö stifts hembygdskalender år 1960. Årg. 51 (Duvemåla) Växjö stift 1960 C 208 s.
131 Växjö stifts hembygdskalender år 1961. Årg. 52 Växjö stift 1961 C 208 s.
132 Växjö stifts hembygdskalender år 1964. Årg. 55 (Geijerstam) Växjö stift 1964 C 192 s.
133 Växjö stifts hembygdskalender år 1965. Årg. 56 (N. Beskow) Växjö stift 1965 C 200 s.
134 Växjö stifts hembygdskalender år 1966. Årg. 57 (Pehr Hörberg) Växjö stift 1966 C 192 s.
135 Växjö stifts hembygdskalender år 1967. Årg. 58 Växjö stift 1967 C 200 s.
136 Växjö stifts hembygdskalender år 1968. Årg. 59 (C-M Agrell) Växjö stift 1968 C 200 s.
137 Växjö stifts hembygdskalender år 1969. Årg. 60 Växjö stift 1969 C 192 s.
138 Växjö stifts hembygdskalender år 1970. Årg. 61 (A. E. Norbeck) Växjö stift 1970 C 192 s.
139 Eskil Andrae. En minnesbok (Med bilaga från Julbok 1939) Andrae, Eskil, biskop Meurling, Erik 1940 C 84 s. + bilaga
140 Knut Wilhelm Almqvist kristen pionjär missionsman predikare … Hägg, Fritz 1940 C 256 s.
141 Abraham Angermannus. Samlingar och studier till Svenska …, 13 Ohlsson, Ragnar 1946 C xxviii, 478 s.
142 En kyrklig oppositionsman [Johannes Baazius] Holmquist, Hjalmar 1937 C 28 s. Särtryck
143 Joannes Baazius. Samlingar och studier till Svenska kyrkans .., 8 Lundin, Hans 1944 C xxvi, 292 s.
144 Drängen och frestaren. Separattryck ur Jönköpings-Posten 1903 Björkman, Rudolf Baazius, Johannes 1904 C 8 s. I brun folder
145 En ung botpredikant. Separattryck ur Jönköpings-Posten 1903 Björkman, Rudolf Baazius, Johannes 1904 C 7 s. I brun folder
146 Jönköpings Missionsförenings historia Elmgren, Kl. 2 ex. 1921 C ix, 408 s. 2 ex.
147 1924 2/5 1974 Filadelfiaförsamlingen Jönköping 50 år Filadelfiaförsamlingen/Pingstvännerna 1974 C 64 s.
148 Från Sofiakyrkans predikstol. Fyra predikningar (+ JP 12/4 1958) Svenska kyrkan Sofiakyrkan 1958 C 31 s. + klipp
149 1888-1938. Minnesskrift Frälsningsarmén Jönköping 1938 C 45 s.
150 Hans Henrik von Essen och den nyevangeliska kolportörsverksam. Gustafsson, Per Erik Acta Univ... 5 1963 C 564 s.
151 Svening Henriks levnadsteckning Palmquist, Efr. 1943 C 295 s.
152 Jönköpings Evangeliska Missionsförsamling femtio år 1909-1959 Hägg, Fritz [Från femöresförening …] 1959 C 56 s.
153 KFUM genom 100 år i ord och bild 1855-1955 100-årsjubileum Jönköpings Kristliga Ynglingaförening 1955 C 176 s. 2 ex./vol.
154 Wilson, Carl: Efraim Sandblom - en eldsjäl. JP 6/5 1967 Tidningsklipp, bilaga till KFUM-boken 1967 C 1 klipp
155 De som bröto marken. Svenska Alliansmissionen Palmqvist, Efr. 1945 C 400 s.
156 Alliansmissionens 15000 tror på helvetet och …, SvD 2/8 1957 Tidn.klipp, bilaga till SAM-boken 1957 C 1 klipp
157 Från norra Smålands medeltid. Kyrkohistoriska studier Pira, Sigurd 1946 C 233 s.
158 Den helige Botulf och Småland. Ur Meddelanden nr XIX … 4 ex. Pira, Sigurd 1946 C 39 s. Särtryck, 4 ex.
159 Heligkorskapellet i Holaveden. Ett franciskanerminne Pira, Sigurd 1930 C 75 s.
160 Om helgonkulten i Linköpings stift Pira, Sigurd 1952 C 270 s.
161 Viktor Rydberg och tidens livsfrågor. Serien Föregångsmän Silfverbrand-Erikson, Susy 1920 C 32 s.
162 Sanningen skall göra eder fria Vakttornet/Jehovas vittnen 1945 C 392 s.
163 Sanningen som leder till evigt liv Vakttornet/Jehovas vittnen 1969 C 192 s.
164 Glädjespridare. SAM-förlaget. Med tidn. klipp av Olof Thulin, 1963 Sjöman, Harry 1963 C 213 s. + 1 klipp
165 I.J.N. Den enda vägen till det eviga livet … predikan 1826. 9 uppl. Sellergren, Peter Lorenz, 1768-1843 1968 C 28 s. Särtryck
166 Sånger från fädernas tid, 6 s. samt 2 infoblad från minnesutställn. Bilagor till Sellergren: 1968 3 bilagor t. ovanst.
167 Sofiakyrkan 100 år. Högmessa enligt 1888 … B. Alberius, T. Hägg Svenska kyrkan Sofiakyrkan 1988 C 16 s.
168 Hakvin Spegels dagbok ånyo utgiven av Sune Hildebrand Spegel, Haqvin Hildebrand, Sune 1923 C 174 s. + 1 bilaga
169 Den svenska Psalmboken … 1819 … och Nya psalmer … G. Doré Illustrerad familjepsalmbok 1929 C 545 s., ill.
170 ... Visingsö ... 1913. International Theosophical Peace Congress Teosofi: Souvenir album Lomaland ... [1913] C 34 s. Viktor Rydberg
171 Växjö stift i missionsperspektiv. En 1800-talsstudie … Thulin, Olof 1953 C 250 s.
172 Från åttital till åttital - kyrkligt liv i Jönköping under hundra år Åberg, Göran Växjö stift … nr 3 1988 C 237 s.
173 Från åttital till åttital … Jönköpings kyrkliga samfällighet 1988 Åberg, Göran [d:o men annan utgivn.] 1988 C 237 s.
174 Från åttital till millennieskifte - kyrkligt liv i Jönköping … Åberg, Göran Växjö stift … nr 9 2001 C 160 s.
175 Folkväckelsen i Jönköpings län. En sammanställning Åberg, Göran Länsmuseet … nr 6 1978 C 60 s.
176 Råslätts skogvaktarskola i Jönköping 1861-1885 … H. Gadamér Ander, Gunnar. Gadamér, Herrman 1998 E Även på Ncbdz!!!
177 1924-1963. Charles S., Aina and Martin Allwood Anglo-American Center, Mullsjö 1963 E 72 s.
178 Flickskolor i Jönköping Dahr, Elisabeth 1975 E 186 s.
179 Elementarläroverket i Jönköping 1821-1878 Elmgren, Henrik Åberg, Göran 1982 E 240 s.
180 Högre allmänna läroverket i Jönköping 1878-1968 Åberg, Göran Årsböcker 1991:168 1991 E 228 s.
181 Vid invigning av nybyggnad 27 maj 1963 (se också: Mapp 4 Röd!) Idas skola i Jönköping 1963 E 23 s.
182 Inbjudning till doktorspromotioner vid Lunds universitet 31 maj 1951 Lunds universitet [3 poster i 1 volym] 1951 E 32 s. 2 till häri [3 poster i 1 volym]
183 Historiska notiser kring Lunds universitetrs byggnads- och mark … Lunds universitet Örtengren, Per 1951 E 32 s. 2 till häri [3 poster i 1 volym]
184 1948 års generalplan för utbyggning av Lunds universitet Lunds universitet Hadding, Assar 1951 E 32 s. 2 till häri [3 poster i 1 volym]
185 Skolseder från Skara. Svenskt liv och arbete, 4 Nilson, Allan Nordiska Museet 1948 E 91 s.
186 Ur Jönköpings Läroverks historia efter 1859. Bilaga i årsredogörelse Lené, Gustaf, rektor 1921 E 43 s.
187 Vestrogothica, II. Bl.a. om Viktor Rydberg, artikel av Johan Götlind Västgöta Nation i Uppsala 1932 E 92 s.
188 Växjö stifts 21:a folkskolläraremöte i Jönköping 1927 [Nelson, H.] Dittmer, Oskar Eckerberg, August 1930 E 84 s.
189 Yrkesutbildningen i Södra Vätterbygden. Bilagor: Protokoll, m.m. Yrkesutbildningskommittén. 2 ex. 1964 E OBS 2 ex.
190 … Mapp nr 4 Blå Jönköpings skolor uppställd här, på E OBS Samt 44 poster i …    
191 Fritzes nya förkortningslexikon Frölén, Rudolf Fritze, C. E. 1962 F xiv, 594 s.
192 Runinskrifter i Sverige. Almqvist & Wiksell Jansson, Sven B. F. 1963 F192 s.
193 Några intressanta ortnamn i Järstorps socken Jönköping Johannesson, Erik Gudmundsgillet 1956 F Särtryck
194 Göteborgs gatunamn Lindstam, Carl Sigfrid 1945 F 281 s.
195 Bl.a. Vandra med Viktor [Rydberg], essäer av Halvdan Renling Metamorfos. Skrift 81. Årg. 21. 1-1995 1995 G
196 Bl.a. Vandra med Viktor [Rydberg], essäer av Halvdan Renling Metamorfos. Skrift 82. Årg. 21. 2-1995 1995 G
197 Bl.a. Vandra med Viktor [Rydberg], essäer av Halvdan Renling Metamorfos. Skrift 83. Årg. 21. 3-1995 1995 G
198 Bl.a. Vandra med Viktor [Rydberg], essäer av Halvdan Renling Metamorfos. Skrift 84. Årg. 21. 4-1995 1995 G
199 Bl.a. Vandra med Viktor [Rydberg], essäer av Halvdan Renling Metamorfos. Skrift 95. Årg. 24. 3-1998 1998 G
200 Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift Veritas. Skrift 1. Årg. 1. 1-1987 1987 G 2 ex.
201 Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift Veritas. Skrift 2. Årg. 2. 1-1988 1988 G
202 Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift Veritas. Skrift 3. Årg. 3. 1-1989 1989 G 3 ex.
203 Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift [Dubletter i skrivrum] Veritas. Skrift 7. 1-1995 1995 G 21 ex.
204 Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift Veritas. Skrift 8. 2-1995 1995 G
205 Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift Veritas. Skrift 9. 3-1995 1995 G 2 ex.
206 Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift Veritas. Skrift 10. 1-1996 1996 G
207 Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift Veritas. Skrift 13. 1-1998 1998 G
208 Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift Veritas. Skrift 14. 1-1999 1999 G
209 Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift Veritas. Skrift 16. 2-2000 2000 G
210 Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift Veritas. Skrift 17. 1-2002 2002 G
211 Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift Veritas 22. 2006 2006 G
212 Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift. Tomten/The Gnome Veritas 24. 2008 2008 G
213 Svensk vardag. Essayer (Linné, Tegnér, Adlerbeth, Hebbe, m.fl.) Böök, Fredrik 1922 G 311 s.
214 Den romantiske vampyren. En analys av Viktor Rydbergs … Lindberg, Annsofie Stockholms univ. 1983 G 23 s. I plastficka
215 Viktor Rydbergs Kantat. En essä Lindborg, Rolf Signum i Lund 1985 G 96 s.
216 Carl Snoilsky och hans vänner. Ur skaldens brevväxling. D. I-II, 2 st Snoilsky, Carl 1917-18 G I-II, 2 volymer
217 C. A. Wetterberghs sociala författarskap [Onkel Adam] Lundberg, Hilding 1943 G 243 s.
218 Finnvedens sagoö i litteraturens spegel. Särtryck ur Meddelanden ... Törnqvist, Nils Meddelanden nr XXIII [1950] G 11 s.
219 Smålands Författarsällskaps skriftserie II. Med tidn.klipp Andra tider i Småland 1969 H 188 s.
220 De aderton i Småland, artikel av Göran Lindal. Bilaga i ovanst. Smålands Allehanda 14/10 1967 1967 1 tidningsklipp
221 Smålands Författarsällskaps kalender 1967. Med tidn.klipp Barndom i Småland 1967 H 202 s.
222 Författarkalendern för Småland succé. Bilaga i ovanstående post Tidn.klipp märkt: III -68 1968 1 tidningsklipp
223 Det glada Småland (Bl.a. om Elin Wägner, Pelle Näver, Engström Rösiö, Folke, red. 1960 H 223 s.
224 Knallar å andra västgötar [Mycket om Borås] Petzäll, Nils 1969 H 154 s.
225 Småländska skolminnen. Sällskapets skriftserie III Smålands Författarsällskap 1971 H 208 s.
226 Läroverket. Dikter Med tidn.klipp om författarens 50-årsdag Alwood, Martin S. 1948 H 48 s.
227 Från sagolandet kring Stråken. Med 11 teckningar Astrid Österling Arnö, Vera 1946 H 77 s. Fuktskada
228 Leva vid Vättern Dahlberg, Folke 1958 H 139 s. W&W
229 Kungen rider på Brandklipparen. Det var i Erik Dahlbergs tid Dahlbäck, Oscar. Krönikespel u.å. H 46 s.
230 Tjusarkungens Jönköping. Krönikespel i tre akter [Gustav III] Dahlbäck, Oscar. Krönikespel u.å. H 26 s.
231 Unge kungens Jönköping. Krönikespel i fyra akter [Gustaf II Adolf] Dahlbäck, Oscar. Krönikespel u.å. H 29 s.
232 Vapensmeden. Dramatisering efter Viktor Rydbergs bok Dahlbäck, Oscar. Krönikespel u.å. H 36 s.
233 Prästdottern. Berättelse. Åhlén & Åkerlund Dixelius, Hildur 1925 H 287 s.
234 Femton droppar vid oro. Roman. Centrum Ekelund, Ove 1946 H 347 s.
235 Five Swedish Songs. Transl. by Anna Krook. Illustr. Gåva fr. Åbo Rydberg, Viktor Snoilsky, Carl u.å. Gåva sept. 1965
236 Av gamla stammen. Folklivsskildringar i urval Göth, J. A. 1942 H 259, [2] s.
237 Knektar Göth, J. A. 1944 H 148 s.
238 Verser vid Vättern. Alf Henrikson-sällskapet Henrikson, Alf 2002 H 55 s.
239 Affären Costa Negra. Roman. Gustaf Jansons skrifter. Cop. 1910 Janson, Gustaf 1925 H 466 s.
240 Små roligheter uti Jönköping under 1881 Janne 1881 H 13 s. i plastfickor
241 Små roligheter uti Jönköping 1882. Kludderier af Janne Janne Jönköpings Lithografiska AB 1882 H [12] s. i brun mapp
242 Bränd tändsticka svärtar av sig - om sin uppväxt och hembygd Mellgren-Hellner, Sara 1956 H 237, [1] s.
243 Singoalla. De vandrande djäknarne. Serien Skrifter Rydberg, Viktor. 2 verk i 1 volym 1945 H 178, 148 s.
244 Fribytaren på Östersjön. I Serien Skrifter Rydberg, Viktor 1945 H 281 s.
245 Fribytaren på Östersjön. II Serien Skrifter Rydberg, Viktor 1945 H 512, [2] s.
246 Den siste Atenaren. I Serien Skrifter Rydberg, Viktor 1945 H 291 s.
247 Den siste Atenaren. II Serien Skrifter Rydberg, Viktor 1945 H 337, [1] s.
248 Vapensmeden (Hägringar från reformationstiden) Serien Skrifter Rydberg, Viktor 1945 H 251, [2] s.
249 Dikter Serien Skrifter Rydberg, Viktor 1945 H 276 s.
250 Sägner, berättelser och skisser Serien Skrifter Rydberg, Viktor 1945 H 301 s.
251 Romerske kejsare i marmor Serien Skrifter Rydberg, Viktor 1945 H 229, [1] s.
252 Faust och Fauststudier Serien Skrifter Rydberg, Viktor Goethe, J. W. 1945 H 358, [2] s.
253 Konst och litteratur (Tal och uppsatser) Serien Skrifter Rydberg, Viktor 1946 H 261, [3] s.
254 Kultur och politik (Artiklar och anföranden) Serien Skrifter Rydberg, Viktor 1946 H 305, [2] s.
255 Fribytaren på Östersjön. I-II i 1 volym. 19 uppl. Jubileumsupplaga Rydberg, Viktor 1932 H 301, 267, [1] s.
256 Den siste Atenaren. I-II i 1 volym. 20 uppl. Jubileumsupplaga Rydberg, Viktor 1932 H 319, 379, [1] s.
257 Dikter. Romerska sägner m.m. Jubileumsupplaga Rydberg, Viktor. 2 verk i 1 volym 1932 H 300, 261, [1] s.
258 Vapensmeden. Singoalla Uppsatser … m.m. Jubileumsupplaga Rydberg, Viktor. 2 verk i 1 volym 1932 H 273, 387, [2] s.
259 Kavalkad Cop. 1963, tryckt 1962 [sic] Rydsjö, Elsi 1962 H 239 s.
260 Brandgatan. En berättelse om fattigt folk. Med 3 tidn.klipp, SmF Sandén, John [Jönköpingsroman] 1950 H 131 s.
261 I grevens tid. En ungdomsberättelse från 1650-talets Sverige Stensson, Rune [om Pehr Brahe] 1961 H 195 s.
262 Hemsöborna. Skärkarlsliv Samlade skrifter Strindberg, August. 2 verk i 1 volym 1914 H 450, [1] s.
263 Skogsberga by. En krans berättelser Svenson-Graner, Carl 1911 H 372 s., ill., not.
264 Porträtt [bl.a. Hanna Pauli och Mark Twain - med bilagor, se nästa Zetterström, Hans Harald [Hasse Z] 1949 H 189, [2] s.
265 Mark Twains besök i Jönköping, SmA, JP, m.fl., 7 st klipp Twain, Mark (tidn.klipp, bilagor t. ovan 1960-tal 7 st tidningsklipp
266 Broderade bonader från sekelskifte till sekelskifte Augustsson, Noomi 1999 I 224 s.
267 Avigt och rätt - konsumentupplysning kring skånska hus Avigt och rätt 1972 I 50 s.
268 Ur Jönköpings teaters historia [Med 4 planscher]. SmA:s boktr. Björkman, Rudolf [1904] I 190 s. Litet format
269 Smålandskonstnärer och några andra. Historik - kritik - polemik Bramzelius, Abbe W. [+ 3 tidn.klipp] 1957 I 320 s. + 3 klipp
270 Ensam och Allén. Ord och bild hos Strindberg Fraser, Catherine C. 1994 I 124 s.
271 Prins Eugen. Hans konst och hans närmaste konstnärskrets Pauli, Georg 1934 I Planschverk
272 Småländska prästgårdsvänner. Ur: Nordiska Museets o. Skansens Friberg, Hanna [med 1 tidn.klipp] 1931 I Särtryck, + klipp
273 Carl Larsson. Skildrad av honom själv i text och bilder Larsson, Carl Alfons, H. och Sven 1952 I 264 s.
274 Katalog no 3: Georg och Hanna Pauli's donation [Lönnberg, Egil] Norra Smålands Konstförening 1941 I 28 s. OBS 2 ex.
275 Gråbrödraklostret i Ystad [Nils Olsson]. 2 ex. Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1972 I Broschyr, 2 ex.
276 Kort beskrivning av Bredestads kyrka [Gunnar Fredrikson] Broschyrer om kyrkor [kapsel]: u.å. I 8 s.
277 S:t Nicolai kyrka i Sölvesborg Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1966 I [4 s.]
278 Kyrkorna vid Vättern från Omberg till Göta kanal sommaren 1974 Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1974 I Broschyr
279 Bottnaryds kyrka [Harald Buch] Broschyrer om kyrkor [kapsel]: u.å. I [4 s.] OBS 3 ex.
280 Habo kyrka. Den måleriska träkatedralen [förf.: Bertil Alberius] Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1971 I [20 s.]
281 Hakarps kyrka. Ett minnesblad ... 200-åriga jubileum 1894 2 ex. [1 def. ex. i kapsel, 1 ok intill kapsel] 1894 I S. 13-18 1 def. ex.
282 Hakarps kyrka, Huskvarna [Per-Axel Jonzon] Broschyrer om kyrkor [kapsel]: u.å. I Broschyr
283 Kristinakyrkan 1649-1949. Med 1 löst ark: Kantat. 2 ex. Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1949 I Folder + bilaga. 2 ex.
284 Kristine kyrka Jönköping. En beskrivning av Gunnar Dinnetz Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1959 I 24 s. OBS 3 ex.
285 Den nyrenoverade orgeln [Kristine kyrka], artikel av Torsten Hägg Broschyrer om kyrkor [kapsel]: u.å. I 1 s.
286 Kumlaby kyrka [maskinskrift] Broschyrer om kyrkor [kapsel]: u.å. I [4 s.]
287 Kyrkoblad för Jönköpings församlingar. Nr 1. Påsken 1953. Årg. 1 Broschyrer om kyrkor [kapsel]: [1953] I [4] s.
288 Ljungarums kyrka Jönköping. Beskrivning av Gunnar Dinnetz Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 3 ex. 1961 I 15 s. OBS 3 ex.
289 Marbäcks kyrka. Kort historik. [Linus Johansson] Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1964? I [4 s.]
290 Mulseryds kyrka Broschyrer om kyrkor [kapsel]: u.å. I Broschyr, gul
291 Vireda kyrka Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1974 I 16 s.
292 Slottskapellet Jönköping 18 maj 1991. Historik och Återöppnande Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1991 I [11] s.
293 Tidn.klipp 1: Konst-ronden, Lars Stalin om bl.a. Kristine kyrka Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1964 I 1 klipp, JP 8/7-64
294 Tidn.klipp 2: Slottskyrkogården [o. Slottskapellet], G. Dinnetz Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1960 I 1 klipp, SmF
295 Tidn.klipp 3: Klockan ringer på nytt i Jönköpings slottskapell [1737] Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1967 I 1 klipp, 9/9 1967
296 Tidn.klipp 4:Läsvärd skrift om gammal smedkultur [1643-1657] Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1943 I 1 klipp, JP 1943
297 Tidn.klipp 5: Över 3.000 i Jönköpings Sofiakyrka [+ återinvigning] Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1953 I 2 klipp SmA 9/3-53
298 Tidn.klipp 6: Folke Hyltén-Cavallius-artikel Sofiakyrkan SmA 2/3-53 Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1953 I 1 klipp, + 2 kort, Obs
299 Tidn.klipp 7: Altaruppsatsen [Ljungarums kyrka, Svarttorps kyrka] Broschyrer om kyrkor [kapsel]: u.å. I 1 klipp
300 Tidn.klipp 8: Några herdar i Kristine kyrka. Av Yngve Bredin Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1950 I 1 klipp JP 31/3-50
301 Tidn.klipp 9: Kristine kyrka - stiftsdom in-spe. Om Dinnetz´ beskrivn. Broschyrer om kyrkor [kapsel]: u.å. I 1 klipp
302 Tidn.klipp 10: En helgedoms historia [Kristine k:a]. Gösta Fridemar Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1959 I 1 klipp JP 19/6-59
303 Tidn.klipp 11: Frisk luft i 48 år, 1 klipp Kristine kyrkas namn, 2 klipp Broschyrer om kyrkor [kapsel]:   I 3 klipp, 1949 1945
304 Tidn.klipp 12: Smålands Jerusalem. SmF 24/5-58 Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1958 I 1 klipp
305 Hörle herrgård. En bruksmiljö från 1700-talets mitt. Akad. avh. Böhn-Jullander, Ingrid 1972 I 172 s.
306 Sveriges kyrkor. Småland. Band I: Jönköping och Huskvarna Johansson, Erik O. Johansson, G. 1940 I vi, 2, 183 s.
307 En gammal Smålandskyrka. Anteckningar ur Lekeryds kyrkas hist. Karlsson, Enok [Lekeryds kyrka] 1926 I 36 s.
308 Björneberg. Särtryck från: Slott och herresäten i Sverige, del 9 Lindqvist, Gunnar, landsantikvarie 3 ex 1971 I [5 s.] OBS 3 ex.
309 Äventyr i filmbranschen …. Förlag: Jönköpings läns museum Nordström, Mikael Östvall, Lars 2002 I 379 s. Ej katalogkort
310 Mulseryds kyrka. En historik från medeltid till nutid … 1629-1954 Persson, Einar 1955 I 113, [1] s.
311 Från idé till bok & litografi: Vi ses igen Stahre, Håkan Museet Rydberg, V. 1993 I 8 s. 21 ex.
312 Vi ses igen [Bilder till Viktor Rydbergs dikt] OBS Samt 40 ex. till! Rydberg, Viktor Stahre, Håkan 1993 I
313 Tofteryds forna kyrkor. Utg. av Tofteryds sockens hembygdsfören. Rendahl, A. W. Andersson, Joel 1949 I 56 s.
314 Hänsyn till miljön, detaljplaner - exempel. Meddelande, juni 1983 Statens Planverk Riksantikvarieämb. 1983 I 107 s. A4-format
315 Byggnaden som konstverk. En skissering av arkitekturens … Strengell, Gustaf 1928 I 164 s., 134 bilder
316 Staden som konstverk. En inblick i historisk stadsbyggnadskonst Strengell, Gustaf 1922 I 270 s., 362 bilder
317 Musicaliska sällskapet i Jönköping 1779-1839. Uppsats Ruuth, Gustaf 1973 I 59 s.
318 Musik i Jönköping 1808-1883. Uppsats Göteborgs universitet Ruuth, Gustaf 1978 I 82, [1] s.
319 Jönköpings Orkester- och Kammarmusikförening 1928-1988 Wallin, Enar. Jubileumsprogram 60 år 1988 I 22 s.
320 Orkestermusiken i Jönköping genom tiderna. Gudmundsgillet 6 ex. Sjögren, Henrik [5 ex. i skrivrum] 1956 I 109 s. 6 ex.
321 Gunnar Wennerberg. Bref och minnen. D. 1. 3:e uppl. Taube, Signe, född Wennerberg 1920 I xvi, 333 s.
322 Gunnar Wennerberg. Bref och minnen. D. 2. [Gluntarne] Taube, Signe, född Wennerberg 1914 I viii, 332 s.
323 Gunnar Wennerberg. Bref och minnen. D. 3 Taube, Signe, född Wennerberg 1916 I viii, 319 s.
324 Broschyr. Entreprenörer, Tekniska nämnden, Skol- o. Barnomsorgs. Torpaskolan u.å. I
325 Arkeologisk utredning, del av Ljungarum 1:1, Ljungarums socken Enbäck, B. Arkeol. rapport 1996:18 1996 J Länsmuseet
326 Planerad exploatering av sandtäkt inom Ljungarum 2:3 Enbäck, B. Arkeol. rapport 1997:26 1997 J Länsmuseet
327 Schaktning för fjärrvärme inom kv Arkadien 4 … Fornlämning 50 … Enbäck, B. Arkeol. rapport 1997:29 1997 J Länsmuseet
328 Inför ny vattenledning på västra sidan av Hamnkanalen Enbäck, B. Arkeol. rapport 1997:30 1997 J Länsmuseet
329 Schaktning för VA-ledning vid Kanalgatan … Fornlämning 50 … Enbäck, B. Arkeol. rapport 1997:31 1997 J Länsmuseet
330 Träkonstruktioner vid inre hamnbassängen. Kristina församling … Enbäck, B. Arkeol. rapport 1997:32 1997 J Länsmuseet
331 Arkeologisk utredning etapp I, riksväg 40, delen Haga … Engman, F. Arkeol. rapport 1997:7 1997 J Länsmuseet
332 Bäckaskog. Ritaren 1 i Jönköping. Restaurering av fönster mm Franzén, A. Byggnadsvård. 1995 1995 J Länsmuseet
333 Apeln 9. Restaurering av byggnaderna på Apeln 9 Franzén, A. Byggnadsvård. 1998:22 1998 J Länsmuseet
334 Kvarteret Örnnästet 4 och 10 … våtmarksområde ... Munksjön Gutehall, A. Arkeol. rapport 1999:19 1999 J Länsmuseet
335 Arkeologisk undersökning av medeltida … Lundströms plats … Jansson, K. Arkeol. rapport 1995:21 1995 J Länsmuseet
336 Medeltid och fjärrkyla … kulturlager och gjuteriverksamhet … Jansson, K. Arkeol. rapport 1999:27 1999 J Länsmuseet
337 Från Junaköpungs periferi … Hinden 8 … Sofia församling … Jansson, K. Arkeol. rapport 2001:18 2001 J Länsmuseet
338 Arkeologisk förundersökning inom kv Hinden 4 - 6 Jansson, K. Arkeol. rapport 1996:22 1996 J Länsmuseet
339 Castrum Junaköpung - arkeologi i kv Guvernören … slott … Jansson, K. Arkeol. rapport 1998:24 1998 J Länsmuseet
340 Medeltid i gatan - ombyggnad av gatumiljön … västra centrum Jansson, K. Arkeol. rapport 1999:8 1999 J Länsmuseet
341 September i kv Oktetten … Vattenledningsparken Lorentzon, M. Ark. rapport 2000:49 2000 J Länsmuseet
342 Kv Varbygeln, Ljungarums socken … Nicklasson, P. Ark. rapport 1997:13 1997 J Länsmuseet
343 Härdar från järnåldern vid Ekhagsrondellen, Ljungarums socken … Nordström, M. Ark. rapport 1996:7 1996 J Länsmuseet
344 Inför planerad utbyggnad av fotbollsplanerna vid Ljungarums kyrka Nordström, M. Ark. rapport 1997:4 1997 J Länsmuseet
345 Intill gamla hålvägar - inför ny GC-väg Dalvik-Klämmestorp Nordström, M. Ark. rapport 1999:32 1999 J Länsmuseet
346 November i kv Oktetten 3 och 4 … hålvägens slut … Mariebo Nordström, M. Ark. rapport 2000:3 2000 J Länsmuseet
347 Huskvarnaviken. Marinarkeologisk undersökning Nordström, M. Rönnby, J. RAÄ 1996 J Riksantikvarieämb.
348 Strandskoningar, bryggor och vågbrytare vid kv Aktern Nordström, S.H. A. rapport 1998:03 1998 J Länsmuseet
349 Inom Ryhov 4:1 vid A6 affärscentrum. Ljungarums socken … Nordström, S.H. A. rapport 1998:8 1998 J Länsmuseet
350 Ekhagen 3:1 … fornl 33 Jära bytomt. Ljungarums socken … Nordström, S.H. A. rapport 1999:35 1999 J Länsmuseet
351 Bronsåldersgraven vid Lugnaro i Hasslövs socken Halland Hansen, F. Kungl. Vitt. Hist. … nr 5 1927 J 22 s. + 2 kort
352 Några runstenar och vad de berätta. Även 1 ex. i mapp Röd7 Kinander, Ragnar Boken Njudung -47 1947 J 15 s. Särtryck
353 Medeltidsborgen på Visingsö. Borgruinen. [Norra Smålands Forn. XI] Lundberg, Erik Meddelande nr XI 1938 J 27 s. Särtryck
354 Vad fornlämningar och fornfynd berätta. Se även 1 ex. i mapp Röd7 Lönnberg, Egil Boken om Njudung -47 1947 J 30 s. Särtryck
355 Räkna med fornlämningar. Kulturminneslagen 2 ex. Riksantikvarieämbetet 1989 J 25 s. 2 ex.
356 Människan och landskapet från istid till nutid. Bilaga i ovanstående Stockholms läns museum RAÄ u.å. J Bilaga
357 Skogsbruk och fornlämningar. Bilaga i ovan [i: Räkna med forn …] Riksantikvarieämbetet u.å. J Bilaga
358 Nydamskeppen. En studie i tidig skandinavisk skeppsbyggnads … Åkerlund, Harald Sjöfartsmuseet 1963 J 160 s. + pl.
359 Boken om Sveriges historia Forum 2000 K 344 s.
360 Kulturhistoriska studier och uppteckningar Hallands Hembygdsförbund, serie I 1929 K [10], 133, [2] s.
361 Innehåller bl.a.: Västgötaherrarnas uppror, av Lars-Arne Norborg Scandia. Årg. 1961, bd 27, h. 2 1961 K [4] s., s. 235-399
362 Från stångpiskans dagar. Kulturhistoriska skisser. Med bilaga Sylwan, Otto [bl.a.: P. J. Höppener] 1901 K 189 s. + tidn.klipp
363 Jönköpingsstrejk för 200 år sedan. 1 tidningsklipp, bilaga i Sylwan Jönköpings gevärsfaktori, Mothander u.å. K Bilaga t. Sylwan
364 Glimtar från 20-talet. Studieplan Törnqvist, Winnie Vuxenskolan 1994 K 53 s.
365 Jönköpingsstudier. Bl.a. Den Lindströmska samlingen, H. af Trolle Svenska Humanistiska Förbundet 59 1949 K 166 s. Även Ncbdz
366 Eriksson, Sven: Skandinaver emellan Svenska Humanistiska Förbundet 65 1957 K 101 s.
367 Josephson, Ragnar: Om den nordiska konstens egenart Svenska Humanistiska Förbundet 66 1957 K 27 s.
368 Josephson, Ragnar: Ehrenstrahls målarlära Svenska Humanistiska Förbundet 68 1959 K 95 s.
369 Norberg, Dag: Processen mot Caelius och Ciceros försvarstal Svenska Humanistiska Förbundet 69 1960 K 46 s.
370 Grape, Hjalmar: Olaus Magnus Svenska Humanistiska Förbundet 70 1961 K 50 s.
371 Löwegren, yngve: Balsameringsbruket genom tiderna Svenska Humanistiska Förbundet 71 1962 K 121 s.
372 Andrén, Arvid: Det romerska London Svenska Humanistiska Förbundet 72 1963 K 78 s. + planscher
373 Toll, Christopher: Den arabiska litteraturen Svenska Humanistiska Förbundet 73 1964 K 160 s.
374 Bendz, Gerhard: Ordpar Svenska Humanistiska Förbundet 74 1965 K 148 s.
375 Frykenstedt, Holger: Idé och gestalt i tysk romantik och klassicism Svenska Humanistiska Förbundet 75 1966 K 113 s.
376 Lilliestam, Åke, red.: Humaniora: forskning och förnyelse Svenska Humanistiska Förbundet 76 1967 K 111 s.
377 Wallin, Sigurd, utg.: Kring Svecia Antiqua [Erik Dahlberg] Svenska Humanistiska Förbundet 77 1967 K 128 s.
378 Herrlin, Olof: En alexandrinsk kvartett [bl.a. om Viktor Rydberg] Svenska Humanistiska Förbundet 78 1968 K 107 s.
379 Frykenstedt, Holger: Goethes Faust Svenska Humanistiska Förbundet 79 1969 K 239 s.
380 Lewan, Bengt: Italienska bilder. Svenskarnas syn på Italien 1700 - Svenska Humanistiska Förbundet 80 1970 K 127 s.
381 Ehnmark, Elof: Fyra litterära kritiker [Thorild, Brandes, Levertin …] Svenska Humanistiska Förbundet 81 1971 K 69 s.
382 Fehrman, Carl: Forskning i förvandling [bl.a. om Schück, Böök …] Svenska Humanistiska Förbundet 82 1972 K 139 s.
383 Romarriket - decennierna före upplösningen. Romidén … tiderna Svenska Humanistiska Förbundet 84 u.å. K 132 s.
384 Fröberg, Paul: Minnen och bikt. Malla Montgomery-Silverstolpes Svenska Humanistiska Förbundet 85 u.å. K 201 s.
385 Andrén, Arvid: Capri. Från stenåldern till turiståldern Svenska Humanistiska Förbundet 86 1975 K 235 s. + 3 kort
386 Renwik, Gustaf: Johannes av korset (Juan de la Cruz) Svenska Humanistiska Förbundet 87 1976 K 199 s.
387 Bjurström, Per: Den romerska barockens scenografi Svenska Humanistiska Förbundet 88 1977 K 142 s.
388 Gjerstad, Einar: Människan och historien Svenska Humanistiska Förbundet 89 1977 K 18 s.
389 Wikander, Stig: Araber vikingar väringar Svenska Humanistiska Förbundet 90 1978 K 104 s.
390 Nibelius, Folke: Lord Chesterfield. Världsman och brevskrivare Svenska Humanistiska Förbundet 91 1979 K 144 s.
391 Lundgren, Lars O.: Den svenske Sokrates … från Rydelius till … Svenska Humanistiska Förbundet 92 1980 K 208 s.
392 Kjellberg, Lennart: Adam Mickiewicz. Liv och verk Svenska Humanistiska Förbundet 93 1981 K 164 s.
393 Valéry, Eliot Croce: Trettiotalspoetik. Efterskrift av Louise Vinge Svenska Humanistiska Förbundet 94 1983 K 85 s.
394 Breitholtz, Lennart: Vid Medeltidens gryning. Rom … barbarernas .. Svenska Humanistiska Förbundet 95 1984 K 358 s.
395 Bilagor t. Thylander, Hilding: Den grekiska världen: 7 kartor, 1 klipp Svenska Humanistiska Förb. 96-97 [1985] K 7 kartor i folder
396 Frykenstedt, Holger: Jean Jacques och Aurora Taube De Geer … Svenska Humanistiska Förb. 98-99 1987 K 471 s. Finspång
397 Renwik, Ingrid Gavelius: Känt och okänt i Bo Bergmans poesi Svenska Humanistiska Förb. 100 1988 K 266 s.
398 Lengborn, Torbjörn: Fosterlandet, kärleken och Gud. Sven Lidmans Svenska Humanistiska Förb. 102 1990 K 186 s.
399 Frykenstedt, Holger: Carl August Ehrensvärds Resa till Italien 1780 Svenska Humanistiska Förb. 103 1991 K 145 s.
400 Utg. S. H. Cederberg Lösblad … Adresskalender för Jönköping 1875 1875 L 144 s.
401 Utg. H. Wikander Lösblad … Adress-kalender för Jönköping 1886 1886 L 131 s. + annonser
402 Nordströmska Bokhandeln, Jönköping Adress-kalender för Jönköping 1889 1889 L 190 s. + annonser
403 Jönköpings stads. H. Halls Boktryckeri AB Adress- och annonskalender 1896 1896 L 224 s. + annonser
404 Jönköpings stads. J. Jahns Boktryckeri AB Adress-kalender 1899-1900 1899 L 177 s. + annonser
405 Jönköpings stads. Jönköpings Litografiska AB:s arrendator Adress-kalender 1901 1901 L 228 s. + annonser
406 Jönköpings stads. Utg. H. J. Tisell Adress-kalender 1904 1904 L 101 s. + annonser
407 Aug. Richards Boktryckeri Adresskalender [Jönköping] 1906 1906 L var. pag.
408 Aug. Richards Boktryckeri Jönköpings Adresskalender 1909 1909 L var. pag.
409 Jönköpings stads. Utg. af Alb. Brandt och S. Lorén. H. Halls Adresskalender 1914 1913 L 136 s. + annonser
410 Jönköpings. Utg.: Faktor C. Johansson. H. Halls Boktryckeri AB Adresskalender 1918-1919 1918 L 164 s. + annonser
411 Red. C. G. Lindmark Med bokmärke i snöre Jönköpings Adresskalender 1922 1922 L 192 s. + annonser
412 Tryckeri AB Småland Adresskalender för Jönköping 1936 1936 L 208 s. + annonser
413 … kalender över Jönköping - Huskvarna - Gränna år 1926. Thurén Affärs-, Industri- & Upplysnings … 1926 L 128 s. + annonser
414 Davidsson & Co. Jönköpings Taxeringskalender 1935 1935 L 36 s. + annonser
415 Länstryckeriaktiebolaget Jönköpings Taxeringskalender 1940 1940 L 80 s. + annonser
416 Länstryckeriaktiebolaget Jönköpings Taxeringskalender 1945 1945 L 100 s. + annonser
417 Länstryckeriaktiebolaget Jönköpings Taxeringskalender 1950 1950 L 102 s. + annonser
418 Länstryckeri-AB Jönköpings Taxeringskalender 1955 1956 L 128 s. + annonser
419 Länstryckeri-AB Jönköpings Taxeringskalender 1956 1956 L 129 s. + annonser
420 Länstryckeri-AB Jönköpings Taxeringskalender 1957 1958 L 130 s. + annonser
421 Länstryckeri-AB Jönköpings Taxeringskalender 1958 1958 L 127 s. + annonser
422 Länstryckeri-AB Jönköpings Taxeringskalender 1959 1959 L 136 s. + annonser
423 Habo-Tryckeriet Jönköpings Taxeringskalender 1960 1960 L 120 s. + annonser
424 Habo-Tryckeriet Jönköpings Taxeringskalender 1964 1964 L 139 s. + annonser
425 Fridolf Wallins Boktryckeri, Linköping Smålands Annons-kalender för 1878 1878 L 104 s. + annonser
426 Nionde årgången. Albert Bonnier Sveriges Handelskalender 1879-1880 1879 L 1114 s., annonser
427 Jönköpings studenter jämte rektorer åren 1864-1920 Celander, Thorsten 1921 L 301 s.
428 Småländska kvinnor [med namnregister] Eneroth, Georg, utg. 1941 L [25], 678 s.
429 [indelat i: Göta Hovrätt, städerna, landsbygden] W. Zachrisson AB Jönköpings län. Porträttgalleri 1927 L 1.294 porträtt
430 OBS ovanstående verk har 15 st lösa klipp [27 personer] --   27 porträtt
431 Förteckning öfver studerande ungdomen HT 1878, VT 1879 Jönköpings Högre Elementar-Läroverk 1878-79 L 2 verk i 1, fotostat
432 Smålands Gille i Lund 1950-1975 Ljunggren, Carl-Göran, utg. 1975 L 24 s. Gult A4
433 Ur minnets gömmor 4/11 1868-4/11 1958. Med tidn.klipp, SmA-58 Marks von Würtemberg, Robert 1958 L 75 s. + 1 klipp
434 Kongl. Götha Hofrätts presidenter, ledamöter och betjäning Odencrantz, Johan Göta Hovrätt 1803 L [9], 196, [28] s.
435 Skillingarydsoriginal i början av seklet. Minnesbilder … [med teckningar av Robert Andersson 1949 L 15 s.
436 Svenska skyttar [Blekinge, Jönköpings län, Kalmar län, Kronoberg] [Psilander, N. G., red.] 1943 L 1320 s. Nr 974
437 … av svenska män och kvinnor. Åttonde samlingen [Ejnar Smith] Hågkomster och livsintryck … 1927 L 320 s., hfrbd
438 … av svenska män och kvinnor. Nionde samlingen [Georg Pauli] Hågkomster och livsintryck … 1928 L 286 s., halvklot
439 Vänner - märkeskvinnor märkesmän [Mormor på Herrestad, m.m.] Hägg, Fritz [pietism] 6 bilagor här 1941 L 434 s. + 11 klipp
440 Prediko-Greta. Bilaga till Hägg JP 21/8 1953, Konrad Ekdahl 1953 1 tidningsklipp
441 Oxfordrörelse på 1700-talet blev moderna metodismen [i Hägg] SmA 28/11 1948, sign. Ready 1948 2 tidningsklipp
442 Församlingen hoppas på nya lokaler till jubileet [bilaga i Hägg] SmA 6/3 1948, Immanuelskyrkan 1948 2 tidningsklipp
443 Soldater i vapenlös kamp. Frälsningsarmén … [bilaga i Hägg] SmA 31/1 1948, sign Goggles 1948 2 tidningsklipp
444 Sund fysik ger andlig styrka åt adventister [bilaga i Hägg] SmA 21/3 1948, sign Jonas 1948 2 tidningsklipp
445 Rekordstor pingstförsamling. Ordet enda …. [bilaga i Hägg] SmA 14/2 1948, sign. Goggles 1948 2 tidningsklipp
446 Intressant att leva. Dagböcker 14 maj 1991 [+ brev fr. Sv. Hembfb.] [Bohman, Stefan Nyberg, Ottonie] 1992 L 260 s.
447 Jönköpings län i porträtt och bild [Album 1940] Utg. Svenskt porträttgalleri Halmstad 1941 L 350 s., folio
448 Jag minns … Typer och tidsbilder [bl.a. om Sanna] Möller, Axel Tagesson 1924 L 217 s.
449 Skol- och ungdomsminnen från 1800-talets … [bl.a. Braheskolan] När jag gick i skolan [Ekelund, H. …] 1934 L 382 s. 34 bilder
450 Minnen Afzelius, Arvid August 1901 Lz x, 159 .
451 Hemma och i Uppsala. Gymnasist, student, o. folkhögskoleminnen Aldén, Gustav A. 1927 Lz 288 s.
452 An English Gentleman i Sweden Allwood, Charles S. 1874-1955 1983 Lz 176 s.
453 Minnen och anteckningar från polarfararens barndoms- och ... Andrée, Salomon August Grenna H. 1931 Lz 88 s. Gränna
454 Lefnadsminnen [Göta Hovrätt] Med tidningsklipp, SmA 23/12 1952 Asker, Gustaf Ferdinand 1897 Lz 102 s. + 1 klipp
455 Ivan Bratt - legendarisk läkare, systemets grundare Bratt, Ivan Westling, Håkan, förf. 2000 Lz 27 s. Folkuniv.
456 På jakt efter Europa. Med 2 tidn.klipp, SmF 2/1 1963, + 1 biogr. Backlund, Sven 1952 Lz 190 s., 3 klipp
457 En dagbok från 1600-talet [Kalmar Bredaryd, Torskinge, Forsheda] Bolinus, Andreas Brunnström, E., utg. 1913 Lz 100 s.
458 En blick tillbaka 1891-1941 Bruzelius, Wilhelm 1954 Lz 88 s.
459 Minnesblad Cronholm, Axel, vice häradshöfding 1908 Lz 371 s. Sprucken
460 Minnen. D. I-II [2 röda helklot, Norstedt] De Geer, Louis 2 vol. 1892 Lz 283, 301 s., 2 vol
461 Ur Louis De Geers brevsamling [Georg Sibbern, Ludv. Manderström De Geer, Louis 1929 Lz 384 s.
462 Minnen [Innehåller bl.a.: Jönköpings län 1888-1892] Dickson, Robert 1920 Lz xii, 242 s.
463 På luffen från Hornstull till Malmö Elgström, Ossian 1922 Lz 147 s.
464 Jag smyckar diktens kläder, av Ragnar Järhult Länsmuseet Enander, Lennart Wilhelm 1995 Lz 223 s.
465 Minnen från politik och samhälle Fast, Erik 1968 Lz 136 s.
466 S. E. Hagberg. En andlig vägröjare … Av Maria Vejde Hagberg, Sven Emil, kyrkoherde 1947 Lz 126 s. SAM förl.
467 En resa i familjevagn år 1842 … Utg. af Syster Heijkenskjöld Forsell, Marie-Louise 1914 Lz 202 s., karta, pl.
468 Under en öppen himmel. En nittioårig väckelsepredikants minnen Gillén, C. W., predikant 1952 Lz 174 s.
469 Från pys till gubbe. Lefnadsminnen af August Hallner Hallner, August 1920 Lz 360 s.
470 Min farfars journal 1809-1811. Anm. o. anteckn. av Hugo Hamilton Hamilton, Hugo David 1789-1863 1923 Lz 148 s.
471 Släktsägner och minnen [Bl.a. om Samuel Gustaf Hermelin] Hermelin, Joseph 1927 Lz 296 s.
472 Konsulns mode mördas. Med 2 artiklar av L. Halldorf, om Junex Hjelme-Lundberg, Björn Junex 1971 Lz 220 s. + 1 klipp
473 En gammal knekts minnen. Med 1 tidningsklipp, SvD 8/1 1955 Hultin, Carl Magnus [Måns] 1954 Lz191 s. + 1 klipp
474 … Människan som få kände. Av Margit Waller, född Hägerström Hägerström, Axel … 1961 Lz 219 s.
475 En kommunalmans minnen. Minnes … Torpa och Annerstad … Johansson, Axel [Ljungby] 1953 Lz 245 s.
476 Minnen från färdevägen. Med 1 klipp, SmA 19/4 1949, dödsruna Johansson, Viktor [Soldathemmet] 1943 Lz 352 s. + 1 klipp
477 Den svenska odlingens stormän. Af Lydia Wahlström Järta, Hans Ling, Per Henrik 1902 Lz 92 s., 2 pl.
478 Arvet efter Ivar Kreuger. Med 4 bilagor, se nedan Kreuger, Ivar 1951 Lz 263 s., pl. + klipp
479 Amerikan om Ivar Kreuger. 1 tidningsklipp DN 16/5 1961 [Bilaga till Kreuger-51] 1961 Lz Kreuger, 1 klipp
480 Schism hos Natur och Kultur. Tre lämnar … efter bok om Kreuger DN 20/11 1951 [Bilagor till Kreuger-51] 1951 Lz Kreuger, 2 klipp
481 Tackkort, Ivar Kreugers 50-årsdag, märkt I.K. Kreuger, Ivar [Bilaga till Kreuger-51] u.å. Lz Kreuger, 1 kort
482 Vem tog Kreugerkoncernen? Förord, efterskrift: Robert Kristensson Kreuger, Ivar Byttner, Anders, förf. 1961 Lz 213 s.
483 Sanningen om Ivar Kreuger. 2 uppl. Med 6 tidn.artiklar, i 7 st klipp Kreuger, Ivar Kreuger, Torsten, förf. 1966 Lz 256 s. + 7 bilagor
484 Tändsticksjubileum … 2 tidningsklipp SmA 13/9 1948. Bilaga t. Kreuger-66 1948 Lz 2 klipp
485 Världsindustri växte ut från Jönköpingsverkstaden. 1 tidningsklipp SmA, sign. Goggles. Bilaga t. K. -66 u.å. Lz 1 klipp
486 Ryktesflora kring evighetständstickan SmA 14/11 1947. Bilaga t. K. -66 1947 Lz 1 klipp
487 Det svenska elddonets historia SmA 10/1 1946. Bilaga t. Kreuger-66 1946 Lz 1 klipp
488 Hundraåriga ettan hyllad idag, tändsticksjubiléet storslagen fest JP 11/9 1948. Bilaga t. Kreuger-66 1948 Lz 1 klipp
489 Bilaga t. Kreuger-66. Katastrof hos Kreuger? Extranummer Jönköpings läns tidning 12/3 1932 1932 Lz 1 klipp
490 Kreuger kommer tillbaka. Av Gustaf Ericsson Kreuger, Ivar Ericsson, Gustaf, förf. 1936 Lz 464 s.
491 G. F. Lagerströms minnen. Utg. av Bankeryds hembygdsförening Lagerström, Gustaf Fredrik 1966 Lz 99 s.
492 Under order. Kommendör ... Minnen. Bilaga: JP 11/11 1957 Larsson, Karl Frälsningsarmén 1945 Lz 242 s. + 1 klipp
493 Den trilska frun. En borgarkvinna i 1700-talets Jönköping Lindbom, Ingierd Esping, Ulla, förf. 2002 Lz 80 s.
494 Välbetrodde mönsterskrifwaren. Om Petter Lindbom i Boarp 2 ex. Lindbom, Petter Esping, Ulla, förf. 1998 Lz 88 s. 2 exemplar
495 Minnen ur min levnad. Anteckningar ur en gjutares liv Lindgren, Johan August 1944 Lz 173 s.
496 Per Henrik Ling. En släkthistorisk … Av Ragnar Lindstam Ling, Per Henrik [Gymnastik] 1939 Lz 151 s.
497 Minnestal … 1897 … af Gunnar Säve, Jönköpings H. A. Läroverk Lundström, Johan Edvard 1897 Lz 16 s. I plastficka
498 Konrad en av pionjärerna. Exemplet Konrad Lövkvist: journalist .... Lövkvist, Konrad Hjorth, Börje, förf. 2005 Lz 120 s. Folkrörelse.
499 Så var det den tiden [Bl.a. om Hånger]. Bilaga: 1 lös karta Magnusson, Karl 1945 Lz 195 s. + 1 karta
500 Av Väinö Perälä. Ur: Åland. Bidrag till kännedom af hembygden…, I. Murenius, Boëtius, lektor i Åbo 1910 Lz Murenius 106 s.
501 T. H. Odencrants. Av Efr. Palmqvist. Med 1 tidningsklipp, se nedan Odencrants, Thor Hartvig 1940 Lz 331 s. + 1 klipp
502 Karl XIV Johan, Tegnér och kvinnoföreningen i Kärda. H. Almquist SvD 23/10 1940. Bilaga t. Odencrants 1940 Lz 1 bilaga, t. ovan
503 Från Sveriges storhetstid. … Charles Ogiers dagbok … 1634-1635 Ogier, Charles Hallberg, Sigurd, utg. 1914 Lz 141 s.
504 Hon hade kallelsen. Av Oskar Terning Ouchterlony, Hanna 1942 Lz 95 s.
505 Palmbergsminnen. Av Klas Elmgren [Taberg, Månsarp]. 1 hft, 1 inb. Palmberg, Karl, pastor 1927 Lz 152 s. 2 ex.
506 Karl Palmberg och hans samtida. Av Efr. Palmqvist Palmberg, Karl, pastor 1942 Lz 405 s.
507 Prästprofiler. Minnesanteckningar vid prästmötet i Växjö 1972 Rydeman, Åke 1972 Lz 146 s.
508 Från mina barndomsdagar 1828-1845. 2 klipp: JP 30/8-74, SmA-72 Ramsay, Ebba. Vilhelmsro, 2 bilagor 1919 Lz 85 s. + 2 klipp
509 Om flydda tider. 2 bilagor: JP 20/1 1950, SmA 19/1 1948 Ramsay, Ebba 1905 Lz 56 s. + 2 klipp
510 Karl Warburgs förkortade biografi, utlånad 2009-03-02, A. Sundin Rydberg, Viktor Warburg, Karl, förf. 1913  
511 Viktor Rydberg. Kort biografisk artikel av Sten Lindgren, VR-museet Rydberg, Viktor Lindgren, Sten u.å. 6 s. 8 ex.
512 Ur minnet och andra gömmor. Av Herman Rydin. Första delen Rydin, Herman 1929 Lz 367 s.
513 P. J. Rösiö. En jordbrukets apostel … Av Gustaf Landin Rösiö, Per Jönson 1950 Lz 338 s.
514 Drängafröjd och knektamöda Sjöqvist, Oscar 1967 Lz 122 s.
515 J. A. I. Sundelin. En minnesteckning. Af K. Sundelin Sundelin, Johan August Immanuel 1911 Lz 72 s.
516 Hågkomster. Av Lars Tingsten Tingsten, Lars Herman, general 1938 Lz 404 s.
517 Ur svarta lådan. En lifsbild. Utg. af E. M. T. Del I Tretow, Ellen Maria 1910 Lz 221 s.
518 Ur svarta lådan. En lifsbild. Utg. af E. M. T. Del II Tretow, Ellen Maria 1917 Lz 215 s.
519 Ur svarta lådan. En lifsbild. Utg. af E. M. T. Del III Tretow, Ellen Maria 1918 Lz 133 s.
520 Femtio år i kyrkans och kronans tjänst. Av P. H. Ydström Ydström, P. H. 1940 Lz 296 s.
521 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1959 1959 M
522 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1960 1960 M
523 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1961 1961 M
524 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1962 1962 M
525 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1963 1963 M
526 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1964 1964 M
527 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1965 1965 M
528 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1966 1967 M
529 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1967 1967 M
530 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1968 1968 M
531 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1969 1969 M
532 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1970 2 ex. 1970 M 2 ex.
533 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1971 1971 M
534 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1972 1972 M
535 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1973 1973 M
536 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1974 1974 M
537 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1975 1976 M
538 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1976 1976 M
539 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1977 1977 M
540 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1978 1978 M
541 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1979 1979 M
542 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1980 1980 M
543 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1981 1981 M
544 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1982 1982 M
545 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1983 1983 M
546 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1984 1984 M
547 Nordiska museets och Skansens årsbok. Det sårbara samhället Fataburen 1985 1985 M
548 Nordiska museets och Skansens årsbok. Husdjuren och vi Fataburen 1986 1986 M
549 Nordiska museets och Skansens årsbok. Kläder Fataburen 1988 1988 M
550 Nordiska museets och Skansens årsbok. Mat Fataburen 1989 1989 M
551 Nordiska museets och Skansens årsbok. Register 1884-1989 Fataburen 1990 1991 M
552 Nordiska museets och Skansens årsbok. 90-tal. Visioner o. vägval Fataburen 1991 1991 M
553 Nordiska museets och Skansens årsbok. Leka för livet Fataburen 1992 1991 M
554 Nordiska museets och Skansens årsbok. Himla många kungar Fataburen 1993 1993 M
555 Nordiska museets och Skansens årsbok. Tack vare våra vänner! Fataburen 1994 1993 M
556 Nordiska museets och Skansens årsbok. I glädje och sorg Fataburen 1995 1994 M
557 Nordiska museets och Skansens årsbok. Alla vi svenskar Fataburen 1996 1996 M
558 Nordiska museets och Skansens årsbok. Drömmen om bilen Fataburen 1997 1996 M
559 Nordiska museets och Skansens årsbok. Känn dig själv Fataburen 1998 1997 M
560 Nordiska museets och Skansens årsbok. Leva med naturen Fataburen 1999 1999 M
561 Nordiska museets och Skansens årsbok. Idrottens själ Fataburen 2000 2000 M
562 Nordiska museets och Skansens årsbok. Gott om mat Fataburen 2001 2001 M
563 Meddelanden från Kulturhistoriska undersökningen nr 99, 1975 Nordiska museet 1975 M 24 s. + 1 bilaga
564 Sjukdomsbot i Västergötland under 1800-talet Bergstrand, Carl-Martin 1950 M 235 s.
565 Småländska hembygdsböcker III: Allmogens i Wästbo sinnelag … Gaslander, Petrus Werner, A. 1923 M 97 s., 2 pl.
566 Om tattarna i Jönköping. Bilaga: Artikel från SmA 15/11 1941 Jacobsson, Tor 1944 M 152 s. + 2 klipp
567 Västerbottensgården Västerbottens museum Umeå 1973 1973 M 64 s.
568 Vildmarksliv i Paraguays urskogar Armfelt, Carl-Gustaf 1920 N 241 s.
569 Resa omkring en mycket liten bit av jorden [bl.a.: Torp, Attarp] Hollertz, Magnus 1949 N 241 s.
570 A Tour through some of the Northern Parts of Europé … 2nd ed. Wraxall, Nathaniel 1775 N iv, 1 karta, 411 s.
571 Bland franska bönder. Samlade skrifter, d. 20. Cop. 1914 Strindberg, August 1914 N 279 s.
572 Billesholmstraktens hembygdsförening Årsskrift 1983 1984 Nc 56 s.
573 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 80, 2/99 1999 Nc [i annan hylla]
574 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 80, 3/99 1999 Nc [i annan hylla]
575 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 80, 4/99 1999 Nc [i annan hylla]
576 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 80, 5/99 1999 Nc [i annan hylla]
577 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 81, 1/2000 2000 Nc [i annan hylla]
578 Tidskrift för hembygdsvård + 2 bilagor Bygd och Natur. Årg. 81, 2/2000 2000 Nc [i annan hylla]
579 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 81, 5/2000 2000 Nc [i annan hylla]
580 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 82, 1/2001 2001 Nc [i annan hylla]
581 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 82, 2/2001 2001 Nc [i annan hylla]
582 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 82, 3/2001 2001 Nc [i annan hylla]
583 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 82, 5/2001 2001 Nc [i annan hylla]
584 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 83, 1/2002 2002 Nc [i annan hylla]
585 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 83, 2/2002 2002 Nc [i annan hylla]
586 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 83, 3/2002 2002 Nc [i annan hylla]
587 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 83, 3/2002 2002 Nc [i annan hylla]
588 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 83, 4/2002 2002 Nc [i annan hylla]
589 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 83, 5/2002 2002 Nc [i annan hylla]
590 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 84, 1/2003 2003 Nc [i annan hylla]
591 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 84, 2/2003 2003 Nc [i annan hylla]
592 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 84, 3/2003 2003 Nc [i annan hylla]
593 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 84, 4/2003 2003 Nc [i annan hylla]
594 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 84, 5/2003 2003 Nc [i annan hylla]
595 Tidskrift för hembygdsvård. 3 ex., 1 m. bilaga: Bo på hembygdsgård Bygd och Natur. Årg. 85, 1/2004 2004 Nc [i annan hylla]
596 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 85, 2/2004 2004 Nc [i annan hylla]
597 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 85, 4/2004 2004 Nc [i annan hylla]
598 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 85, 5/2004 2004 Nc [i annan hylla]
599 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 86, 1/2005 2005 Nc [i annan hylla]
600 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 86, 2/2005 2005 Nc [i annan hylla]
601 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 86, 3/2005 2005 Nc [i annan hylla]
602 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 86, 5/2005 2005 Nc [i annan hylla]
603 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 87, 1/2006 2006 Nc [i annan hylla]
604 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 87, 3/2006 2006 Nc [i annan hylla]
605 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 87, 4/2006 2006 Nc [i annan hylla]
606 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 87, 5/2006 2006 Nc [i annan hylla]
607 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 88, 1/2007 2007 Nc [i annan hylla]
608 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 88, 3/2007 2007 Nc [i annan hylla]
609 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 88, 5/2007 2007 Nc [i annan hylla]
610 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 89, 1/2008 2008 Nc [i annan hylla]
611 Samfundet för hembygdsvård Bygd och Natur 1943, årg. 24, h. 2 1943 Nc S. 35-176
612 Odlingslandskap och livsform. Riksförbundet för Hembygdsvård Bygd och Natur. Årsbok 1979 1979 Nc 163 s.
613 Stadsborna. Tankar kring stadsstudier Bygd och Natur. Årsbok 1980 2 ex. 1981 Nc 103 s. 2 ex.
614 Vi skriver för framtiden - men också för samtiden Bygd och Natur. Årsbok 1981 1981 Nc 104 s.
615 Hembygdsliv i klassrummet. En bok om hembygdsrörelsen och … Bygd och Natur. Årsbok 1982 1982 Nc 111 s.
616 Synvinklar. Idéer och infall till hembygdsarbetet nu och i framtiden Bygd och Natur. Årsbok 1983 1983 Nc 144 s.
617 Forntidsminnen - om arkeologin och hembygdsrörelsen Bygd och Natur. Årsbok 1984 1984 Nc 133 s.
618 Den otröstliga ögontrösten. Växterna som kulturarv Bygd och Natur. Årsbok 1985 1985 Nc 159 s.
619 Det började vid Delaware. Om svenska hembygder i Amerika Bygd och Natur. Årsbok 1986 [Printz] 1986 Nc 168 s.
620 Fägata. Husdjuren som levande kulturminnen. Red. Gunilla Lindberg Bygd och Natur. Årsbok 1987 1987 Nc 160 s.
621 Vägen till Soltvet och den lokalhistoriska forskningen Bygd och Natur. Årsbok 1989 1989 Nc 189 s.
622 Sicken turk. Om invandrarnas svenska historia Bygd och Natur. Årsbok 1990 1990 Nc 192 s.
623 Återblickar. Samfundet för Hembygdsvård 75 år Bygd och Natur. Årsbok 1991 1991 Nc 266 s.
624 EG eller eget? Hembygden i det nya Europa Bygd och Natur. Årsbok 1993 1993 Nc 176 s.
625 Hemtrakter i stadens ljus Bygd och Natur. Årsbok 1995 1995 Nc 204 s.
626 Resa till Norden Bygd och Natur. Årsbok 1996 1996 Nc 144 s.
627 Cserhalmi, Niklas: Fårad mark. Handbok för tolkning av … kartor … Bygd och Natur. Temanummer 1997 1998 Nc 175 s.
628 1900-talet. Handbok i att minnas ett sekel. Årgång 79, nr 6, 1998 Bygd och Natur. Temanummer 1998 1999 Nc 140 s.
629 Hembygdsarbetet i staden Bygd och Natur. Skriftserie nr 8 1997 Nc 46 s.
630 Hembygdsgården och det gröna kulturarvet Bygd och Natur. Skriftserie nr 12 2005 Nc 105 s.
631 Svenska Fornminnesföreningens årsskrift 1923. Red.: Ernst Klein Hävd och Hembygd 1923 1923 Nc 4 pl., 103 s.
632 Årg. 21. Utg. av Sydsvenska geografiska sällskapet. Helge Nelson Svensk Geografisk årsbok 1945 1945 Nc 316 s.
633 Årg. 22. Utg. av Sydsvenska geografiska sällskapet. Helge Nelson Svensk Geografisk årsbok 1946 1946 Nc 231 s.
634 Årg. 23. Utg. av Sydsvenska geografiska sällskapet. Helge Nelson Svensk Geografisk årsbok 1947 1947 Nc 230 s.
635 Årg. 24. Utg. av Sydsvenska geografiska sällskapet. Linköping [2] Svensk Geografisk årsbok 1948 1948 Nc 262 s. + 2 kartor
636 Årg. 25. Utg. av Sydsvenska geografiska sällskapet. Helge Nelson Svensk Geografisk årsbok 1949 1949 Nc 356 s.
637 Årg. 26. Utg. av Sydsvenska geografiska sällskapet. Helge Nelson Svensk Geografisk årsbok 1950 1950 Nc 290 s.
638 Register. Upprättat av Börje Nelson Svensk Geografisk årsbok 1935-1950 1954 Nc 47 s.
639 Årg. 27. Utg. av Sydsvenska geografiska sällskapet. K. E. Bergsten Svensk Geografisk årsbok 1951 1951 Nc 236 s.
640 Årg. 29. Utg. av Sydsvenska geografiska sällskapet. K. E. Bergsten Svensk Geografisk årsbok 1953 1953 Nc 264 s.
641 Årg. 30. Utg. av Sydsvenska geografiska sällskapet. K. E. Bergsten Svensk Geografisk årsbok 1954 1954 Nc 272 s.
642 Årg. 31. Utg. av Sydsvenska geografiska sällskapet. K. E. Bergsten Svensk Geografisk årsbok 1955 1955 Nc 312 s., kartor
643 Årg. 32. Utg. av Sydsvenska geografiska sällskapet. K. E. Bergsten Svensk Geografisk årsbok 1956 1956 Nc 233 s.
644 Årg. 33. Utg. av Sydsvenska geografiska sällskapet. K. E. Bergsten Svensk Geografisk årsbok 1957 1957 Nc 241 s.
645 1916. Bl.a.: Gamla kyrkor i Småland Tegnér och Småland, m.m. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1916 Nc 452 s.
646 1918. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1918 Nc 384 s.
647 1919. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1919 Nc 344 s.
648 1920. Bl.a.: Vreta klosters kyrka Vid Helgasjön Sånga, m.m. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1920 Nc viii, pl., 328 s.
649 1921. Bl.a.: Ölands fornlämningar Hestra och Isaberg, m.m. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1921 Nc viii, pl., 360 s.
650 1922. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1922 Nc viii, pl., 397 s.
651 1923. 3 ex., 1 i kontor, 2 i skrivrummet [Obs 1 tejpat ex.] Svenska Turistföreningens Årsskrift 1923 Nc viii, pl., 398 s.
652 1924. 2 ex., som ovan. Bl.a.: Västergötland Skara Kinnekulle Svenska Turistföreningens Årsskrift 1924 Nc xxiv, pl., 367 s.
653 1925. 2 ex., som ovan. Bl.a.: Blekinge Svenska Turistföreningens Årsskrift 1925 Nc viii, pl., 383 s.
654 1926. Bl.a.: Dalarna Fyra flickor i en bil, m.m. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1926 Nc vii, pl., 358 s.
655 1927. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1927 Nc viii, pl., 351 s.
656 1928. Bl.a.: Värmland Svenska Turistföreningens Årsskrift 1928 Nc viii, pl., 358 s.
657 1929. Bl.a.: Ismantorp, Gråborg, Öland. Bakpärm lös Svenska Turistföreningens Årsskrift 1929 Nc viii, pl., 356 s.
658 1930. Red. Carl Fries. Bl.a.: Närke, Örebro, kanoter Svenska Turistföreningens Årsskrift 1930 Nc viii, pl., 366 s.
659 1931. 3 ex., 1 inb., 1 hft. Bl.a.: Härjedalen Svenska Turistföreningens Årsskrift 1931 Nc viii, pl., 366 s.
660 1932. 3 ex., 1 inb., 1 hft. Bl.a.: Gästrikland Svenska Turistföreningens Årsskrift 1932 Nc viii, pl., 376 s.
661 1933. 3 ex., 1 inb., 1 hft. Red. Carl Fries. B.a.: Halland Svenska Turistföreningens Årsskrift 1933 Nc pl., 387 s.
662 1934. 2 ex., 1 inb., 1 hft. Bl.a.: Jämtland Wilhelm Peterson-Berger Svenska Turistföreningens Årsskrift 1934 Nc 407 s.
663 1935. 2 ex. 50-årsjubileum 1935. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1935 Nc 438 s.
664 1936. 2 ex. Bl.a.: Dalsland Svenska Turistföreningens Årsskrift 1936 Nc 395 s.
665 1937. 2 ex., 1 utan pärmar. Bl.a.: Västerbotten Svenska Turistföreningens Årsskrift 1937 Nc 399 s.
666 1938. 2 ex. Red. Carl Fries. Bl.a.: Östergötland Svenska Turistföreningens Årsskrift 1938 Nc 399 s.
667 1939. 2 ex. Red.: Gösta Lundquist. Bl.a.: Medelpad Birka m.m. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1939 Nc 383 s.
668 1940. 2 ex. Bl.a.: Gotland och Visby Sett i Småland m.m. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1940 Nc 395 s.
669 1941. 2 ex. Bl.a.: Svenskt 1500-tal Gripsholm Vasaborgar m.m. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1941 Nc 395 s.
670 1942. 2 ex. Bl.a.: 1100-talet Alvastra Västergötland m.m. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1942 Nc 398 s.
671 1943. Bl.a.: Svenskt 1700-tal En reserapsodi från östra Småland Svenska Turistföreningens Årsskrift 1943 Nc 399 s.
672 1944. Bl.a.: Svenskt 1400-tal Strängnäs m.m. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1944 Nc 390 s.
673 1945. Bl.a.: 1885-1945 Visby Blekingetur i snipa Cykelsemester Svenska Turistföreningens Årsskrift 1945 Nc 391 s.
674 1946. Bl.a.: Hem och hemvärn på Öland Birka och vikingatiden Svenska Turistföreningens Årsskrift 1946 Nc 401 s.
675 1947. Bl.a.: 1300-talet Birgitta Vadstena kloster Uppsala domk:a Svenska Turistföreningens Årsskrift 1947 Nc 391 s.
676 1948. Inb. Red. Anders Billow. Bl.a.: 1800-tal Svenska Turistföreningens Årsskrift 1948 Nc 400 s.
677 1949. 2 ex., 1 inb., 1 hft. Bl.a.: 1000-talet Svenska Turistföreningens Årsskrift 1949 Nc 380 s.
678 1950. Inb. 1600-talet Erik Dahlberg Svenska Turistföreningens Årsskrift 1950 Nc 380 s.
679 1951. 2 ex., 1 inb., 1 hft. 1200-talet Skara Dag Hammarskjöld Svenska Turistföreningens Årsskrift 1951 Nc 350 s.
680 1952. 2 ex., 1 inb., 1 hft. Våren Gunnar Ekelöf Sigfrid Siwertz Svenska Turistföreningens Årsskrift 1952 Nc 328 s.
681 1953. 2 ex., 1 inb., 1 hft. Sommaren Svenska Turistföreningens Årsskrift 1953 Nc 318 s.
682 1954. 2 ex., 1 inb., 1 hft. Hösten Bo Bergman Einar Malm Öland Svenska Turistföreningens Årsskrift 1954 Nc 324 s.
683 1955. 2 ex., 1 inb., 1 hft. Vintern Vänern Svenska Turistföreningens Årsskrift 1955 Nc 324 s.
684 1956. 2 ex. Bl.a.: Alf Henrikson: Städer och ställen kring Vättern Svenska Turistföreningens Årsskrift 1956 Nc 328 s.
685 1957. 2 ex. Bl.a.: Bertil Waldén: Ett Smålands mirakel [om Taberg] Svenska Turistföreningens Årsskrift 1957 Nc 328 s.
686 1958. 2 ex. Bl.a.: Sten Regnell: Småländsk skärgård Svenska Turistföreningens Årsskrift 1958 Nc 312 s.
687 1959. 2 ex. Red. Olof Thaning. Bl.a.: Skogen Kolmården Svenska Turistföreningens Årsskrift 1959 Nc 312 s.
688 1960. 2 ex. Bl.a.: Långtradare Tornedalen Svenska Turistföreningens Årsskrift 1960 Nc 304 s.
689 1961. 2 ex. Skåne Svenska Turistföreningens Årsskrift 1961 Nc 312 s.
690 1962. 2 ex., 1 inb., 1 hft. Uppland Dag Hammarskjöld [avled 1961] Svenska Turistföreningens Årsskrift 1962 Nc 320 s.
691 1963. 2 ex., 1 inb., 1 hft. Norrbotten Svenska Turistföreningens Årsskrift 1963 Nc 320 s.
692 1964. 2 ex., 1 inb., 1 hft. Bohuslän Svenska Turistföreningens Årsskrift 1964 Nc 328 s.
693 1965. 2 ex., 1 inb., 1 hft. Hälsingland Svenska Turistföreningens Årsskrift 1965 Nc 328 s.
694 1966. Gotland 50 sevärda kyrkor Fårö Stora Karlsö Svenska Turistföreningens Årsskrift 1966 Nc 328 s.
695 1967. 2 ex., 1 inb., 1 hft. Västmanland Lars Gustafsson Svenska Turistföreningens Årsskrift 1967 Nc 328 s.
696 1968. Småland Vilhelm Moberg: Min barndoms somrar Svenska Turistföreningens Årsskrift 1968 Nc 336 s.
697 1969. Ångermanland Svenska Turistföreningens Årsskrift 1969 Nc 336 s.
698 1970. Västergötland Sven Danell: Biskopar i Skara Hornborgasjön Svenska Turistföreningens Årsskrift 1970 Nc 336 s.
699 1971. Blekinge Svenska Turistföreningens Årsskrift 1971 Nc 336 s.
700 1972. 2 ex., hft. Dalarna b.a. Kring Falu gruva: Falu rödfärg … Svenska Turistföreningens Årsskrift 1972 Nc 324 s.
701 1973. Stockholm Svenska Turistföreningens Årsskrift 1973 Nc 320 s.
702 1974. Öland Svenska Turistföreningens Årsskrift 1974 Nc 320 s.
703 1975. Närke Svenska Turistföreningens Årsskrift 1975 Nc 320 s.
704 1976. Halland Svenska Turistföreningens Årsskrift 1976 Nc 320 s.
705 1977. Jämtland/Härjedalen Svenska Turistföreningens Årsskrift 1977 Nc 320 s.
706 1978. Göteborg Svenska Turistföreningens Årsskrift 1978 Nc 320 s.
707 1979. Södermanland Svenska Turistföreningens Årsskrift 1979 Nc 320 s.
708 1980. Västerbotten Svenska Turistföreningens Årsskrift 1980 Nc 348 s.
709 1981. Dalsland Svenska Turistföreningens Årsskrift 1981 Nc 312 s.
710 1982. Gästrikland Svenska Turistföreningens Årsskrift 1982 Nc 295 s.
711 1983. Östergötland Svenska Turistföreningens Årsskrift 1983 Nc 310 s.
712 1984. Medelpad Svenska Turistföreningens Årsskrift 1984 Nc 292 s.
713 1985. Värmland [utgavs 1986? sic] Svenska Turistföreningens Årsskrift 1985 Nc 314 s.
714 1987. Levande trä. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1986 Nc 218 s.
715 1988. Levande textil. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1987 Nc 218 s.
716 1989. Mest om järn P. Palmstjerna: På jakt efter Gnosjöandan Svenska Turistföreningens Årsskrift 1988 Nc 217 s.
717 1990. Sten. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1989 Nc 217 s.
718 1991. De stora sjöarna. Bl.a.: Verner von Heidenstam Vättern Svenska Turistföreningens Årsskrift 1990 Nc 216 s.
719 1992. Bohuskust. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1991 Nc 216 s.
720 1993. Norrlandsälvar. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1992 Nc 216 s.
721 1994. Roslagen. [1995? sic] Svenska Turistföreningens Årsskrift 1993 Nc 216 s.
722 1996. Skåne. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1995 Nc 217 s.
723 1997. Dalarna. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1996 Nc 217 s.
724 Från Borås och de sju häraderna Kulturhistoriska föreningen 1943 1943 Nc 147 s.
725 Från Borås och de sju häraderna Kulturhistoriska föreningen 1945 1945 Nc 135 s.
726 Meddelanden XXXII, Gotländskt Arkiv 1960 Föreningen Gotlands fornvänner   Nc 88 s. + annonser
727 Meddelanden XXXIII, Gotländskt Arkiv 1961: Från Gotlands dansktid Föreningen Gotlands fornvänner 1961 Nc 170 s., annonser
728 Meddelanden XXXIV, Gotländskt Arkiv 1962 Föreningen Gotlands fornvänner 1962 Nc 96 s. + annonser
729 Meddelanden XXXV, Gotländskt Arkiv 1963 Föreningen Gotlands fornvänner 1963 Nc 92 s. + annonser
730 Meddelanden XXXVI, Gotländskt Arkiv 1964 Föreningen Gotlands fornvänner 1964 Nc 90 s. + annonser
731 Meddelanden XXXVII, Gotländskt Arkiv 1965. Red. G. Svahnström Föreningen Gotlands fornvänner 1965 Nc 103 s., annonser
732 Meddelanden XXXVIII, Gotländskt Arkiv 1966 Föreningen Gotlands fornvänner 1966 Nc 108 s., annonser
733 Meddelanden XXXVIX, Gotländskt Arkiv 1967 Föreningen Gotlands fornvänner 1967 Nc 95 s. + annonser
734 Meddelanden XLII, Gotländskt Arkiv 1970 Föreningen Gotlands fornvänner 1970 Nc 108 s. + 1 bilaga
735 Meddelanden XLIII, Gotländskt Arkiv 1971 Föreningen Gotlands fornvänner 1971 Nc 124 s.
736 Meddelanden XLIV, Gotländskt Arkiv 1972 Föreningen Gotlands fornvänner 1972 Nc 136 s.
737 Meddelanden XLV, Gotländskt Arkiv 1973 Föreningen Gotlands fornvänner 1973 Nc 148 s.
738 Meddelanden XLVI, Gotländskt Arkiv 1974 Föreningen Gotlands fornvänner 1974 Nc 148 s.
739 Meddelanden XLVII, Gotländskt Arkiv 1975 Föreningen Gotlands fornvänner 1975 Nc 144 s.
740 Meddelanden XLVIII, Gotländskt Arkiv 1976 Föreningen Gotlands fornvänner 1976 Nc 168 s.
741 Meddelanden XLIX, Gotländskt Arkiv 1977 Föreningen Gotlands fornvänner 1977 Nc 140 s.
742 Meddelanden årgång 50, Gotländskt Arkiv 1978 Föreningen Gotlands fornvänner 1978 Nc 124 s.
743 Meddelanden årgång 51, Gotländskt Arkiv 1979 Föreningen Gotlands fornvänner 1979 Nc 144 s., 1 bilaga
744 Meddelanden årgång 52, Gotländskt Arkiv 1980 Föreningen Gotlands fornvänner 1980 Nc 160 s.
745 Meddelanden årgång 54, Gotländskt Arkiv 1982 Föreningen Gotlands fornvänner 1982 Nc 206 s.
746 Meddelanden årgång 56, Gotländskt Arkiv 1984. Gotlands fornsal Föreningen Gotlands fornvänner 1984 Nc 248 s., 1 bilaga
747 Meddelanden årgång 57, Gotländskt Arkiv 1985 Föreningen Gotlands fornvänner 1985 Nc 255 s., 1 bilaga
748 Meddelanden årgång 58, Gotländskt Arkiv 1986 Föreningen Gotlands fornvänner 1986 Nc 280 s.
749 Meddelanden årgång 59, Gotländskt Arkiv 1987. Vägen till kulturen Föreningen Gotlands fornvänner 1987 Nc 254 s.
750 Meddelanden årgång 60, Gotländskt Arkiv 1988 Föreningen Gotlands fornvänner 1988 Nc 263 s.
751 Meddelanden årgång 61, Gotländskt Arkiv 1989 Föreningen Gotlands fornvänner 1989 Nc 288 s.
752 Meddelanden årgång 62, Gotländskt Arkiv 1990 Föreningen Gotlands fornvänner 1990 Nc 260 s.
753 Meddelanden årgång 63, Gotländskt Arkiv 1991. Linné på Gotland Föreningen Gotlands fornvänner 1991 Nc 304 s.
754 Meddelanden årgång 64, Gotländskt Arkiv 1992 Föreningen Gotlands fornvänner 1992 Nc 296 s., 2 bilagor
755 Meddelanden årgång 65, Gotländskt Arkiv 1993. Gotlands fornsal Föreningen Gotlands fornvänner 1993 Nc 240 s.
756 Årgång 66: Vägen till Gotlands historia, av Roger Öhrman Föreningen Gotlands fornvänner 1994 Nc 292 s.
757 Meddelanden årgång 67, Gotländskt Arkiv 1995 Föreningen Gotlands fornvänner 1995 Nc 279 s., 2 bilagor
758 Meddelanden årgång 68, Gotländskt Arkiv 1996 Föreningen Gotlands fornvänner 1996 Nc 245 s., 2 bilagor
759 Meddelanden årgång 70, Gotländskt Arkiv 1998 Föreningen Gotlands fornvänner 1998 Nc 280 s., 2 bilagor
760 Meddelanden årgång 71, Gotländskt Arkiv 1999 [100 Gotländska år] Föreningen Gotlands fornvänner 1999 Nc 272 s., 2 bilagor
761 Meddelanden årgång 72, Gotländskt Arkiv 2000 Föreningen Gotlands fornvänner 2000 Nc 224 s., 1 bilaga
762 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Bl.a. om Amerika Hembygden 1927 1927 Nc xxxiv, tab, 110 s.
763 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Bl.a. om Linné Hembygden 1930 1930 Nc 241, lviii s., tab.
764 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1931 1931 Nc 139, lii s.
765 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1932 1932 Nc 1 bilaga, tillägg
766 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1933 1933 Nc
767 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1934 1934 Nc
768 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1935 1935 Nc
769 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1936 1936 Nc
770 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1937 1937 Nc
771 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1938 1938 Nc
772 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1939 1939 Nc 1 bilaga
773 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1940 1940 Nc 1 bilaga
774 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1941 1941 Nc 1 bilaga
775 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1942 1942 Nc
776 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Dalslands vapen Hembygden 1943 1943 Nc 1 bilaga
777 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Åmål 300 år Hembygden 1944 1944 Nc
778 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1945 1945 Nc
779 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1946 1946 Nc
780 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1947 1947 Nc
781 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1948 1948 Nc
782 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1949 1949 Nc
783 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1959 1959 Nc 144, [2], xx s.
784 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Fornborgar på Dal Hembygden 1960 1960 Nc
785 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1961 1961 Nc 1 bilaga
786 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1962 1962 Nc 1 bilaga
787 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1963 1963 Nc 1 bilaga, sång
788 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1964 1964 Nc
789 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Amerikaemigrationen Hembygden 1965 1965 Nc
790 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Homecoming year Hembygden 1966 1966 Nc 160, xxi s.
791 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1967 1967 Nc fuktskadat ex.
792 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Dalslands kanal 100 Hembygden 1968 1968 Nc
793 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1969-1970 1969 Nc Inb. fr.o.m. här
794 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1971 1970 Nc
795 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1972 1971 Nc
796 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Smiden och smeder Hembygden 1973 1973 Nc
797 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1974 1973 Nc
798 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Fiske i Vänern, m.m. Hembygden 1975 1974 Nc
799 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Gamla kartor, m.m. Hembygden 1976 1975 Nc
800 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Anders Edestam Hembygden 1978 1978 Nc [Åmåls bibl.]
801 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Carl Oscar Borg Hembygden 1979 1979 Nc
802 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1980-1981 1981 Nc
803 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Vattenkvarnar lin Hembygden 1982 1981 Nc
804 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Amerikaemigrationen Hembygden 1983 1982 Nc
805 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1984 1984 Nc
806 Jul- och hembygdsbok utg. av Folke Sjöman. Bl.a. om Bishop Hill Kilabygden 1931 1931 Nc 74 s.
807 Jul- och hembygdsbok utg. av Folke Sjöman Kilabygden 1932, årg. 2 1932 Nc 80 s.
808 Jul- och hembygdsbok utg. av Folke Sjöman Kilabygden 1933, årg. 3 1933 Nc 68 s.
809 Jul- och hembygdsbok utg. av Folke Sjöman Kilabygden 1934, årg. 4 1934 Nc 95 s.
810 Jul- och hembygdsbok utg. F. Sjöman. Bl.a. New Sweden i Maine Kilabygden 1935, årg. 5 1935 Nc 80 s.
811 Jul- och hembygdsbok utg. av Folke Sjöman Kilabygden 1936, årg. 6 1936 Nc 55 s.
812 Jul- och hembygdsbok utg. av Folke Sjöman Kilabygden 1937, årg. 7 1937 Nc 59 s.
813 Hälsingborgs museums publikation 1964. H-borgs museiförening Kring Kärnan VII 1965 Nc 157 s.
814 Hälsingborgs museums publikation 1965. Bl.a.: bibliotekshistoria Kring Kärnan VIII 1965 Nc 121 s.
815 Hälsingborgs museums publikation 1968 Kring Kärnan IX 1968 Nc 165 s., 1 bilaga
816 Hälsingborgs museums publikation 1969. Bl.a. om Linné Kring Kärnan X 1969 Nc 133 s., 1 bilaga
817 Årsskrift 1954 Malmö Fornminnesförening Årg. 22 1954 Nc 156, xvi s.
818 Årsskrift 1955 Malmö Fornminnesförening Årg. 23 1955 Nc
819 Årsskrift 1956 Malmö Fornminnesförening Årg. 24 1956 Nc
820 Årsskrift 1957 Malmö Fornminnesförening Årg. 25 1957 Nc 1 bilaga
821 Årsskrift 1958 Malmö Fornminnesförening Årg. 26 1958 Nc
822 Årsskrift 1959 Malmö Fornminnesförening Årg. 27 1959 Nc
823 Årsskrift 1960 Malmö Fornminnesförening Årg. 28 1960 Nc
824 Årsskrift 1961 Malmö Fornminnesförening Årg. 29 1961 Nc 1 bilaga
825 Årsskrift 1962 Malmö Fornminnesförening Årg. 30 1962 Nc 1 bilaga
826 Årsskrift 1963. Färgplansch s. 9 Malmö Fornminnesförening Årg. 31 1963 Nc
827 Årsskrift 1964 Malmö Fornminnesförening Årg. 32 1964 Nc
828 Årsskrift 1965 Malmö Fornminnesförening Årg. 33 1965 Nc
829 Årsskrift 1966 Malmö Fornminnesförening Årg. 34 1966 Nc
830 Årsskrift 1967. Färgplansch s. 17 Malmö Fornminnesförening Årg. 35 1967 Nc 1 bilaga
831 Årsskrift 1968. Färgplansch s. 45 Malmö Fornminnesförening Årg. 36 1968 Nc
832 Årsskrift 1969. Färgplansch s. 9 Malmö Fornminnesförening Årg. 37 1969 Nc
833 Norrbottens läns hembygdsförening. Bl.a.: Lapparna, Ernst Manker Norrbotten 1957 1957 Nc 133 s., annonser
834 Norrbottens läns hembygdsförening Norrbotten 1958 1958 Nc
835 Norrbottens läns hembygdsförening Norrbotten 1959 1959 Nc
836 Norrbottens läns hembygdsförening Norrbotten 1960 1960 Nc
837 Norrbottens läns hembygdsförening Norrbotten 1961 1961 Nc
838 Norrbottens läns hembygdsförening. Bl.a. om Kalix Norrbotten 1963 1963 Nc 270 s., annonser
839 Norrbottens läns hembygdsförening. Pitebygden och Pite Lappmark Norrbotten 1964-1965 1964 Nc
840 Norrbottens läns hembygdsförening. Lulebygden och Lule Lappmark Norrbotten 1966 1965 Nc
841 Skrifter utg. av Samfundet Djursholms forntid och framtid. Årg. 1940 Djursholm 1889-1939 1940 Nc 274 s.
842 Skrifter Djursholms forntid o. framtid. H. Stolpe om Viktor Rydberg Djursholm XX Årgång 1986 1986 Nc 108 s.
843 Upplands fornminnesförening Uppland Årsbok 1950 1950 Nc 284 s., annonser
844 Upplands fornminnesförening Uppland Årsbok 1952 1952 Nc
845 Upplands fornminnesförening Uppland Årsbok 1953 1953 Nc
846 Upplands fornminnesförening Uppland Årsbok 1955 1955 Nc
847 Upplands fornminnesförening Uppland Årsbok 1958 1958 Nc
848 Upplands fornminnesförening. Bl.a. om gästgiveri och skjutshåll Uppland Årsbok 1959 1959 Nc
849 Upplands fornminnesförening Uppland Årsbok 1960 1960 Nc
850 Upplands fornminnesförening Uppland Årsbok 1961 1961 Nc
851 Upplands fornminnesförening. Bl.a. om ryor och lerhus Uppland Årsbok 1963 1963 Nc
852 Upplands fornminnesförening. Bl.a. om brudkronor och dess seder Uppland årsbok 1964 1965 Nc 212+36 s.+ bilaga
853 Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok Västerbotten 1952. Årg. 33 1952 Nc 204 s., annonser
854 Utg. av Västerbottens läns hembygdsförening [Årg. 52] Mat och måltid 4/71 1971 Nc S. 210-288
855 Stiftelsen Älvsborgs Länsmuseum årsbok Västgöta-Dal 1983 1983 Nc 157 s.
856 Stiftelsen Älvsborgs Länsmuseum årsbok. Bl.a. om Albert Eldh Västgöta-Dal 1984 1984 Nc 237 s.
857 Stiftelsen Älvsborgs Länsmuseum årsbok Västgöta-Dal 1987 1987 Nc 240 s.
858 Från Östergötlands och Linköpings stads Museum Meddelanden 1958-1959 1959 Nc Ej bakre omslag
859 Från Östergötlands och Linköpings stads Museum Meddelanden 1960-1961 1961 Nc 311 s., annonser
860 Lovtal över Dalsland. Med inledning, …Sven Blomgren. Cop. 1632 Blutherus, Gunno B. 1979 Nc 83 s. Nytryck
861 Linköping genom konstnärsögon. I. Tiden före 1880-talet Cnattingius, Bengt 1947 Nc 54 s.
862 Stadsutveckling och planering i Sverige OBS 2 ex. Dahlberg, Gun-Britt Ödmann, Ella 1969 Nc 233 s., 1 bilaga
863 Fakta om Dalsland Föreningen Dalslands Väl 1960 Nc 162, [19] s., karta
864 Danderydiana. Bidrag till Danderyds historia Danderyds Hembygdsförening 1960 Nc Grön A4-pärm
865 Stockholms-rella. Arvid Hj. Uggla, utg. Jón Helgason, biogr. skiss Finnsson, Hannes 1935 Nc 116 s. Island
866 På jakt efter en hembygd LTs förlag [kursbok] Gustafson, KG Jan Holdar, Carl Gust. 1980 Nc 168 s.
867 Askersundiana [Askersund, Vätterbygden] Haugard, Joel 1940 Nc 324 s.
868 Hembygdsliv i klassrummet. [Se även: Bygd och Natur, ovan!] Riksförbundet för hembygdsvård 1982 Nc 111 s.
869 Hembygdsminnen. 24 författare berättar. Wiken förlag. 2 ex. Ruhnbro, Rune, red. Wiken AB 1984 Nc 375 s. 2 ex.
870 Hembygdsrörelsen - hembygdsförbund och hembygdsföreningar … Riksförbundet för hembygdsvård 1980 Nc Brunt A4-format
871 När 1900-talet var nytt. Bidrag till en Kristianstadskrönika Henning, Albert 1942 Nc 116 s.
872 Landskaps- och bebyggelseförändringar under 1800-talet. Rapport Humanistisk-samhällsv. forskningsråd. 1986 Nc 135 s., 1 bilaga
873 Färlövsholm. En nordskånsk medeltidsborg. Ur: Önnestads ...1926 Johnsson, Pehr 1926 Nc 17 s. Särtryck
874 Sverige med främlingsögon [Bilaga: SvD 22/4-75, Alf Åberg, 1700-t.] Julius, Arvid [bl.a. om Wraxalls resa] 1930 Nc 151 s. + 1 klipp
875 Kyrkor i vår bygd [Karlshamn, Mörrum, Hällaryd, Svängsta, m. fl.] Karlshamns kommun 1972 Nc Brunt A4-format
876 Vår bygd i gången tid [Karlshamn. Bl.a. artikel av Sven Edvin Salje] Karlshamns kommuns skolstyrelse 1971 Nc 267 s. A4-format
877 Minnen från Örebro, Nyköpings och Jönköpings Läroverk ...Uppsala Karlson, K. F.: Thunander, Karl 1925 Nc [?] 100 s.
878 Landskrona stads äldre bebyggelse samt fornlämningar. 2 uppl. Landskrona stadsfullmäktige, utg. 1960 Nc 139 s., pl., 1 karta
879 Anno 1800. [Utdrag ur: Suède et Norvège, 1838. E. R. Gummerus] Le Bas, Philippe 1962 Nc 59, [1] s.
880 Levande bygd. Bl.a.: Kring Linnéminnet, av Dag Hammarskjöld Levande bygd Bokklubben Vår Bok 1960 Nc 136 s. Haglund, B
881 Sommarresa till diktens städer. Bl.a.: Vapensmedens Jönköping Linder, Erik Hj. Brusewith, Gunnar 1955 Nc 107 s.
882 Brev under resor i Sverige. + SmA 5/1-65: artikel av Jean Silfving Linnerhjelm, Jonas Carl Schiller, H. 1932 Nc 287 s. + 1 klipp
883 Sveriges karta. Tiden till omkring 1850 Lönborg, Sven 1903 Nc vi, 242 s.
884 Hembygdskunskap. Samfundet för hembygdsvård handbok nr 1 Nihlén, John 1939 Nc 208 s.
885 Nykyrke socken. Red. Herman Ahrén. + 1 klipp JP [?] 12/12 1955 Nykyrke Hembygds- o. Fornminnesf. 1955 Nc 375 s., 1 klipp
886 Småland och Öland under 1800-talet. Bilder och texter … Ohlén, Carl-Eric Hall, Elisabeth 1974 Nc 112 s.
887 Lund genom seklerna. En liten krönika i ord och bild Olsson, Bror 1946 Nc 48 s.
888 Resa i Sverige år 1865. Med 3 planscher Passarge, L. övers. av Swederus, G. 1868 Nc [4], 216 s., 3 pl.
889 En tur till Stockholm 1774. Inledn. Thure Nyman. + SmA 5/10 1964 Wraxall, Nathaniel [jfr Wraxall på N!] 1963 Nc 100 s. + 1 klipp
890 Mårten Skinnares hus i Vadstena [tillhörande Birgittas sjukhus i V.] Westlund, Per-Olof 1965 Nc 20 s.
891 Svenska Turistkartan 2 [Jönköping, Göteborg ...] Skala 1:300.000 Generalstabens Litografiska Anstalt [1960] Nc Kolorerad karta
892 Topografiska kartan över Sverige. 6 E Nässjö NV. Skala 1:50.000 Rikets allmänna kartverk 1972 Nc karta
893 Topografiska kartan över Sverige. 7 D Ulricehamn SO Rikets allmänna kartverk 1970 Nc karta
894 S-N Bilkarta över Sverige. [Jönköping i hörn å s. 8, löst blad] Bilkarta. Axel Eliassons konstförlag 1936 Nc Atlas
895 Vår hembygd dess historia och hur den utforskas Sahlgren, Jöran Ahnlund, Nils m.fl. 1935 Nc 271 s.
896 Vadstena under 700 år. Från Bjälboättens dagar till vår tid Sträng, Gunnar 1974 Nc 80 s.
897 A Wayfarer in Sweden. With 17 illustrations and a map Whyte, Frederic 1926 Nc xvi, 208, 8 s.
898 Under Northern Skies. With 68 illustrations Wood, Charles W. 1886 Nc 1 pl., xii, 360 s.
899 Staden/tätorten som hembygd. Informationspärm Sveriges Hembygdsförbund [pärm] 1994 Nc pärm
900 Vägen i kulturlandskapet. Region sydöst Vägverket Almqvist, Christina, m.fl. 1994 Nc 187 s.
901 Väg 40 … Delen Bottnaryd - Jönköping. Lokaliseringsplan 1993-09 Vägverket 1993 Nc 120 s.
902 Sjön Vättern med Göta kanal och något däromkring Vättern Hägerström, Bengt 1999 Nc 88 s. A4-format
903 Glacialrelikterna i Vättern, av Magnus Fürst. Vätternvårdsförbundet 1991 Nc 14 s. A4
904 Vättern - inte bara vatten. Rapport nr 50. Emma Wirén Vätternvårdsförbundet 1998 Nc 42 s. A4
905 Åtgärdsplan Vättern Öst. Rapport nr 52. Bernhard Jaldemark Vätternvårdsförbundet 1998 Nc 56 s. + bilagor. A4
906 Ramlösa. En hälsobrunns historia under 250 år Åberg, Alf Ramlösa Hälsobrunn AB 1957 Nc 195 s.
907 Vätterlandskapen. Resehandbok utg. av Vätterns Turisttrafikförening Åkerhielm, E. 1918 Nc 152 s., 2 kartor
908 Bohusläns medeltida kyrkklockor. Göteborgs … fornminnesförening Åmark, Mats 1948 Nc 20 s. Särtryck
909 Kyrkklockor, klockare och klocksägner i Dalarne [Dalarna]. SKDB Åmark, Mats 1928 Nc 222 s. Ouppsk.-09
910 Medeltida kyrkklockor i Södermanland. Bidrag till Söderman. …, XX Åmark, Mats: Södermanlands Forn. .. 1925 Nc 72 s.
911 Östergötlands vägbok. En minnesskrift … [Ex. nr 214 av 300] Östergötlands läns Vägstyrelsefören. 1944 Nc 245 s.
912 Karta över Småland [1938. Kolorerad, klistrad på linne] Landsvägskartor, kapsel sist på Nc 1938 Nc 1 karta
913 35. Jönköping. Topografisk, upprättad 1880 [Linne] Landsvägskartor, kapsel sist på Nc [1931] Nc 1 karta
914 Arméns förläggningsorter: Jönköping [Topografisk, på linne] Landsvägskartor, kapsel sist på Nc 1932 Nc 1 karta
915 Karta öfver Sverige för velocipedryttare. Södra delen. Bladet B Landsvägskartor, kapsel sist på Nc 1899 Nc Utg. E. Hall, Jkpg
916 Karta öfver Sverige för velocipedryttare. Södra delen. Bladet C Landsvägskartor, kapsel sist på Nc 1898 Nc Utg. E. Hall, Jkpg
917 Karta öfver Sverige för velocipedryttare. Södra delen. Bladet D Landsvägskartor, kapsel sist på Nc 1897 Nc Utg. E. Hall, Jkpg
918 Arlövsgården, brev till Carl Leven, Jönköping, 1933, om svanar Landsvägskartor, kapsel sist på Nc 1933 Nc 1 ark/1 brev
919 Sveriges kommunikationers Karta över Sverige 1962 Landsvägskartor, kapsel sist på Nc 1962 Nc 1 karta
920 Karta till Tågtidtabellen, vintern 1912-1913. Skala 1:2000000 Landsvägskartor, kapsel sist på Nc [1912] Nc 1 karta. 1 uppl.
921 K.A.K.s Turbok 1930: Specialplan över Stockholm. Skala 1:12000 Landsvägskartor, kapsel sist på Nc 1930 Nc 1 karta
922 2 st häften: Rabattbok á mjölk, Jönköpings Livsmedelsnämnd Landsvägskartor, kapsel sist på Nc u.å. Nc 2 små häften. 16 ö
923 Register till Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund Ahlbom, Ingrid. Årg. I-XLVII, 1907-74 1975 Ncbd 48 s.
924 Hakarps hembygdsförening 3 ex. Hakarps Krönika 1990 1990 Ncbd 3 ex.
925 Hakarps hembygdsförening Hakarps Krönika 1991 1991 Ncbd
926 Hakarps hembygdsförening Hakarps Krönika 1992 1992 Ncbd
927 Hakarps hembygdsförening Hakarps Krönika 1993 1993 Ncbd
928 Hakarps hembygdsförening Hakarps Krönika 1994 1994 Ncbd
929 Hakarps hembygdsförening Hakarps Krönika 1995 1995 Ncbd
930 Hakarps hembygdsförening Hakarps Krönika 1996 1996 Ncbd
931 Hakarps hembygdsförening Hakarps Krönika 1997 1997 Ncbd
932 Hakarps hembygdsförening Hakarps Krönika 1998 1998 Ncbd
933 Hakarps hembygdsförening Hakarps Krönika 1999 1999 Ncbd
934 Hakarps hembygdsförening Hakarps Krönika 2000 2000 Ncbd
935 Hakarps hembygdsförening Hakarps Krönika 2001 2001 Ncbd
936 Hakarps hembygdsförening Hakarps Krönika 2002 2002 Ncbd
937 Hakarps hembygdsförening Hakarps Krönika 2003 2003 Ncbd
938 Hakarps hembygdsförening Hakarps Krönika 2004 2004 Ncbd
939 Hakarps hembygdsförening Hakarps Krönika 2005 2005 Ncbd
940 Hakarps hembygdsförening Hakarps Krönika 2006 2006 Ncbd
941 Tema: Länets hembygdsgårdar. Årg. 24 Hembygder i Jönköpings län, 2/1999 1999 Ncbd [i annan hylla]
942 Tema: Hembygdsrörelsen 100 år Hembygder i Jönköpings län, 1/2001 2001 Ncbd [i annan hylla]
943 Utges av Jönköpings läns hembygdsförbund Hembygder i Jönköpings län, 1/2002 2002 Ncbd [i annan hylla]
944 agenda k. I bilaga om jultidning Hembygder i Jönköpings län, 3/2002 2002 Ncbd [i annan hylla]
945 Julen i sed och tradition 2 ex. Hembygder i Jönköpings län, 4/2002 2002 Ncbd [i annan hylla]
946 medeltid på Visingsö Hembygder i Jönköpings län, 1/2003 2003 Ncbd [i annan hylla]
947 Årg. 28 Hembygder i Jönköpings län, 3/2003 2003 Ncbd [i annan hylla]
948 Julen i sed och tradition Hembygder i Jönköpings län, 4/2003 2003 Ncbd [i annan hylla]
949 Årg. 29 Hembygder i Jönköpings län, 1/2004 2004 Ncbd [i annan hylla]
950 Julen i sed och tradition 4 ex. Hembygder i Jönköpings län, 4/2004 2004 Ncbd [i annan hylla]
951 Bl.a.: Stormskadade fornlämningar i Jönköpings län 2005 Hembygder i Jönköpings län, 1/2005 2005 Ncbd [i annan hylla]
952 Julen i sed och tradition Hembygder i Jönköpings län, 4/2005 2005 Ncbd [i annan hylla]
953 Årg. 31 Hembygder i Jönköpings län, 1/2006 2006 Ncbd [i annan hylla]
954 Årg. 31 Bl.a.: ABM-portalen 2 ex. Hembygder i Jönköpings län, 3/2006 2006 Ncbd [i annan hylla]
955 det gröna kulturarvet (bl.a. om Brunstorps gård) Hembygder i Jönköpings län, 1/2007 2007 Ncbd [i annan hylla]
956 Tema: samverkan hembygdsföreningarna och skolan 2 ex. Hembygder i Jönköpings län, 3/2007 2007 Ncbd [i annan hylla]
957 Julen i sed och tradition Hembygder i Jönköpings län, 4/2007 2007 Ncbd [i annan hylla]
958 Wilstadius, Paul Lidén, Oskar Lindblad, S. Bibliogr., Bebyggelse Hyltén-Cavallius-föreningen Årsbok 1936 Ncbd OBS 2 ex.
959 Hembygdsförbundets verksamhet år 1962 Jönköpings läns hembygdsförbund 1963 Ncbd
960 Årsberättelse 1973 Jönköpings läns hembygdsförbund 1974 Ncbd
961 Verksamhet. Arbetsåret 1903-1904. OBS Tunt tryck, 8 s. Norra Smålands Fornminnesförening 1904 Ncbd
962 Meddelanden III Norra Smålands Fornminnesförening 1914 Ncbd
963 Meddelanden IV. Med 1 klipp, SmA 22/11-47, hantverksliv Norra Smålands Fornminnesförening 1915 Ncbd + 1 klipp
964 Meddelanden V Norra Smålands Fornminnesförening 1919 Ncbd
965 Meddelanden IV. Med 1 klipp, SmA 22/11-47, hantverksliv Norra Smålands Fornminnesförening 1922 Ncbd
966 Meddelanden VII Norra Smålands Fornminnesförening 1924 Ncbd
967 Meddelanden VIII Bl.a.: Namnet Jönköping, av Axel Eile Norra Smålands Fornminnesförening 1926 Ncbd
968 Meddelanden IX Norra Smålands Fornminnesförening 1929 Ncbd
969 Meddelanden X Norra Smålands Fornminnesförening 1932 Ncbd
970 … Jönköpings läns hembygdsförbund. Meddelanden XI Norra Smålands Fornminnes- och ….. 1938 Ncbd
971 … Jönköpings läns hembygdsförbund. Meddelanden XII Norra Smålands Fornminnes- och ….. 1939 Ncbd
972 … Jönköpings läns hembygdsförbund. Meddelanden XIII Norra Smålands Fornminnes- och ….. 1940 Ncbc
973 … Jönköpings läns hembygdsförbund. Meddelanden XIV Norra Smålands Fornminnes- och ….. 1941 Ncbd
974 … Jönköpings läns hembygdsförbund. Meddelanden XV Norra Smålands Fornminnes- och ….. 1942 Ncbd
975 … Jönköpings läns hembygdsförbund. Meddelanden XVII Norra Smålands Fornminnes- och ….. 1944 Ncbd
976 … Jönköpings läns hembygdsförbund. Meddelanden XVIII Norra Smålands Fornminnes- och ….. 1945 Ncbd
977 … Jönköpings läns hembygdsförbund. Meddelanden XIX Norra Smålands Fornminnes- och ….. 1946 Ncbd
978 … Jönköpings läns hembygdsförbund. Meddelanden XX, Njudung Norra Smålands Fornminnes- och ….. 1947 Ncbd
979 Meddelanden XXI, Boken om Njudung [2]. 2 klipp, SmA 28/4-47 … Jönköpings läns hembygdsförbund 1948 Ncbd Med 2 klipp
980 Meddelanden XXII, Kring Smedjegatan Jönköpings läns hembygdsförbund 1949 Ncbd
981 Meddelanden XXIII, Bolmsö Jönköpings läns hembygdsförbund 1950 Ncbd
982 Meddelanden XXIV, Mellan Bolmen och Holaveden Jönköpings läns hembygdsförbund 1951 Ncbd
983 Meddelanden XXV, Småländska kulturbilder. Bilaga: Ang. museum Jönköpings läns hembygdsförbund 1952 Ncbd 1 programbilaga
984 Meddelanden XXVI, Småländska kulturbilder Jönköpings läns hembygdsförbund 1953 Ncbd
985 Meddelanden XXVII, Smålands Taberg Jönköpings läns hembygdsförbund 1954 Ncbd
986 Meddelanden XXVIII, Småländska kulturbilder Jönköpings läns hembygdsförbund 1955 Ncbd
987 Meddelanden XXIX-XXX, Smål. ... 2 ex. OBS Dubletter i skrivrum! Jönköpings läns hembygdsförbund 1957 Ncbd 2 ex.
988 Meddelanden XXXI, Småländska kulturbilder. Med 2 klipp, museet Jönköpings läns hembygdsförbund 1958 Ncbd + 2 bilagor, klipp
989 Meddelanden XXXII, Småländska kulturbilder Jönköpings läns hembygdsförbund 1959 Ncbd
990 Meddelanden XXXIII, Småländska kulturbilder Jönköpings läns hembygdsförbund 1960 Ncbd
991 1901-1961. Dinnetz, G.: En återblick på 60-årsdagen den 25 nov.-61 Jönköpings läns hembygdsförbund 1961 Ncbd se även nedan
992 Meddelanden XXXIV, Småländska kulturbilder Jönköpings läns hembygdsförbund 1961 Ncbd
993 Meddelanden XXXV, Småländska kulturbilder [även 1 ex. i skrivrum Jönköpings läns hembygdsförbund 1962 Ncbd
994 Meddelanden XXXVI, Småländska kulturbilder 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1963 Ncbd 2 ex.
995 Meddelanden XXXVII, Småländska kulturbilder 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1964 Ncbd 2 ex.
996 Meddelanden XXXVIII, Småländska kulturbilder 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1965 Ncbd 2 ex.
997 Meddelanden XXXIX, Småländska kulturbilder. Red. G. Lindqvist Jönköpings läns hembygdsförbund 1966 Ncbd
998 Meddelanden XXXX, Småländska kulturbilder Jönköpings läns hembygdsförbund 1967 Ncbd
999 Meddelanden XXXXI, Småländska kulturbilder Jönköpings läns hembygdsförbund 1968 Ncbd
1000 Meddelanden XXXXII, Småländska kulturbilder 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1969 Ncbd 2 ex.
1001 Meddelanden XXXXIII, Småländska kulturbilder 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1970 Ncbd 2 ex.
1002 Meddelanden XLIV, Småländska kulturbilder 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1971 Ncbd 2 ex.
1003 Meddelanden XLV, Småländska kulturbilder 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1972 Ncbd 2 ex.
1004 Meddelanden XLVI, Småländska kulturbilder 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1973 Ncbd 2 ex.
1005 Meddelanden XLVII, Småländska kulturbilder Jönköpings läns hembygdsförbund 1974 Ncbd
1006 Meddelanden XLVIII, Småländska kulturbilder 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1975 Ncbd 2 ex.
1007 Meddelanden XLIX, Småländska kulturbilder 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1976-77 Ncbd 2 ex.
1008 Meddelanden XLX, Småländska kulturbilder 2 ex. Rydaholm Jönköpings läns hembygdsförbund 1978 Ncbd 2 ex.
1009 Meddelande [sic] LI, Hembygdsgårdar 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1979 Ncbd 2 ex.
1010 Meddelande LII, Länsmuseet 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1980 Ncbd 2 ex.
1011 Meddelande LIII, 1900-tal 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1981 Ncbd 2 ex.
1012 Meddelande LIV, Eksjö 1700-tal 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1982 Ncbd 2 ex.
1013 Meddelande LV, 1983, Före Jönköping 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund Utg.1984 Ncbd 2 ex.
1014 Meddelande LVI, 1984, Bebyggelse i Jönköping 1612-1870 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1984 Ncbd 2 ex.
1015 Meddelande LVII, Småländska kulturbilder. Red. Klas Börjesson Jönköpings läns hembygdsförbund 1985 Ncbd
1016 Meddelanden LVIII, Jönköpings läns historia. Red. Josef Rydén. 5 Jönköpings läns hembygdsförbund 1986-87 Ncbd Utg. 1987 5 ex.
1017 Meddelanden LIX, Bebyggelse och kulturlandskap 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1988 Ncbd 2 ex.
1018 Meddelanden LX, Det handlar om textil Jönköpings läns hembygdsförbund 1989 Ncbd
1019 Meddelanden LXI, Kulturmiljöer 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1990 Ncbd 2 ex.
1020 Meddelanden LX, Rörelse i hembygder 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1991 Ncbd 2 ex.
1021 Meddelanden LXIII, 1992, Tiotusen år 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund Utg.1993 Ncbd 2 ex.
1022 Meddelanden LXIV, Mo härads kompani, Enar Skillius 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1993-94 Ncbd Utg. 1994 2 ex.
1023 Meddelanden LXV, Från kyrkans värld 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1995 Ncbd 2 ex.
1024 Meddelande LXVI, Bebyggelse Jönköping 1612-1870, Bo E. Karlson Jönköpings läns hembygdsförbund 1996 Ncbd
1025 Meddelanden LXVII, Det nära förflutna - om arkeologi … Jönköpings läns hembygdsförbund 1997 Ncbd
1026 Meddelanden LXVIII, 1998, Väckelsens folk Jönköpings läns hembygdsförbund 1998 Ncbd
1027 Meddelanden LXX, 2001, Hundra år av rörelse Jönköpings läns hembygdsförbund 2001 Ncbd
1028 Meddelanden LXXI, 2002, Om runstenar i Jönköpings län Jönköpings läns hembygdsförbund 2002 Ncbd
1029 Meddelanden LXXII, 2003, Frostrosor och tulpaner Jönköpings läns hembygdsförbund 2003 Ncbd
1030 Meddelanden LXXIII, 2004, I skuggan av Gnosjöandan. OBS bilaga Jönköpings läns hembygdsförbund 2004 Ncbd + Papperskniv
1031 Meddelanden LXXIV, 2005, Begravningsseder i förändring Jönköpings läns hembygdsförbund 2005 Ncbd
1032 Meddelanden LXXV, 2006, Inte bara Jesus Jönköpings läns hembygdsförbund 2006 Ncbd
1033 Meddelanden LXXVI, 2007, Visioner och vardagsarkitektur. Byggn. Jönköpings läns hembygdsförbund 2007 Ncbd Ej katalogkort
1034 Bankerydsbilder från förr. Bilaga: Bankerydsbygden … tr. 1978 Bankeryds hembygdsförening 2 1976 Ncbd 71 s. + bilaga
1035 Bankerydsbygden i bilder från förr Bankeryds hembygdsförening 3 1978 Ncbd 72 s.
1036 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift november 1955 - oktober 1956 Gränna hembygdsförening. Årg. 3 1956 Ncbd 20 s.
1037 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1969. Årskrönika 1968. Red.Olof Fong Gränna hembygdsförening. Årg. 15 1969 Ncbd 40 s.
1038 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1973 Gränna hembygdsförening. Årg. 19 1973 Ncbd 44 s.
1039 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1984. Årskrönika 1983 Gränna hembygdsförening. Årg. 29 [1984] Ncbd 52 s.
1040 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1986 Gränna hembygdsförening. Årg. 31 [1986] Ncbd 72 s.
1041 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1987 Gränna hembygdsförening. Årg. 32 1987 Ncbd 64 s.
1042 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1988 Gränna hembygdsförening. Årg. 33 1988 Ncbd 88, 11 s.
1043 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1989 Gränna hembygdsförening. Årg. 34 [1989] Ncbd 80 s.
1044 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1990 [sic: Årg. 36] Gränna hembygdsförening. Årg. 36 1990 Ncbd 80 s.
1045 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1991 Gränna hembygdsförening. Årg. 37 [1991] Ncbd 60 s.
1046 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1992 Gränna hembygdsförening. Årg. 38 [1992] Ncbd 96 s.
1047 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1993 Gränna hembygdsförening. Årg. 39 [1993] Ncbd 100 s.
1048 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1994 Gränna hembygdsförening. Årg. 40 [1994] Ncbd 108 s.
1049 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1995 Gränna hembygdsförening. Årg. 41 [1995] Ncbd 96 s.
1050 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1996 Gränna hembygdsförening. Årg. 42 1996 Ncbd 96 s.
1051 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1997. Amerikaemigrationen Gränna hembygdsförening. Årg. 43 1997 Ncbd 102 s.
1052 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1998 Gränna hembygdsförening. Årg. 44 1998 Ncbd 112 s.
1053 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1999. Med årskrönika 1998 Gränna hembygdsförening. Årg. 45 1999 Ncbd 110 s.
1054 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 2000 Gränna hembygdsförening. Årg. 46 2000 Ncbd
1055 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 2001 Gränna hembygdsförening. Årg. 47 2001 Ncbd
1056 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 2002 Gränna hembygdsförening. Årg. 48 2002 Ncbd
1057 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 2003. Trädgårdar Gränna hembygdsförening. Årg. 49 2003 Ncbd
1058 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 2004 Gränna hembygdsförening. Årg. 50 2004 Ncbd
1059 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 2005 Gränna hembygdsförening. Årg. 51 2005 Ncbd + 2 bilagor
1060 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 2006 Gränna hembygdsförening. Årg. 52 2006 Ncbd
1061 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 2007 [finns årg. 54?] Gränna hembygdsförening. Årg. 53 2007 Ncbd
1062 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 2009 Gränna hembygdsförening. Årg. 55 2009 Ncbd
1063 Hakarps Krönika 2007 Hakarps hembygdsförening 2007 Ncbd 106 s.
1064 Hakarps Krönika 2008 Hakarps hembygdsförening 2008 Ncbd 87 s.
1065 Hovslätt 100 år 1894-1994. Den femte boken om Hovslätt Hofslätts hembygdsförening [Hovslätt] 1994 Ncbd 156 s.
1066 Den sjätte boken om Hovslätt Anno 2000 Hofslätts hembygdsförening [Hovslätt] 1999 Ncbd 156 s.
1067 Den sjunde boken om Hovslätt Hofslätts hembygdsförening [Hovslätt] 2005 Ncbd 156 s.
1068 Mellan Härån och Rasjön. Årsskrift 1987 … hembygdsföreningarna Bondstorp, Svenarum, Tofteryd, Åker 1987 Ncbd 142 s., 1 bilaga
1069 Skärstadsboken 1964, II Skärstads hembygdsförening 1964 Ncbd 44 s.
1070 Skärstadsboken 1966, III [Den tredje boken] Skärstads hembygdsförening 1966 Ncbd 48 s.
1071 Skärstadsboken 1968, IV [Adelswärdska skolan Landsjön m.m.] Skärstads hembygdsförening 1968 Ncbd 54 s.
1072 Skärstadsboken 1970, V Skärstads hembygdsförening 1970 Ncbd 60 s.
1073 Skärstadsboken 1972, [VI] Skärstads hembygdsförening 1972 Ncbd 72 s.
1074 Skärstadsboken 1974, [VII] Skärstads hembygdsförening 1974 Ncbd 80 s.
1075 Skärstadsboken 1984, [XII] Skärstads hembygdsförening 1984 Ncbd 72 s.
1076 Stranda 1962-64. 36:e - 38:e årg. Red. Åke Domeij [Mönsterås] Stranda härads hembygdsförening 1965 Ncbd 110 s.
1077 Tabergs Bergslag I, 1929 [Eile, A.: Namnen Jönköping o. Junebäck] Tabergs Bergslags Hembygdsförening 1929 Ncbd 91 s.
1078 Tabergs Bergslag II, 1934 Tabergs Bergslags Hembygdsförening 1934 Ncbd 96 s.
1079 Tabergs Bergslag III, 1938 Tabergs Bergslags Hembygdsförening 1938 Ncbd 96 s.
1080 Tabergs Bergslag IV, 1942 [Bl.a. Paul Wilstadius] Tabergs Bergslags Hembygdsförening 1942 Ncbd 108 s.
1081 Tabergs Bergslag V, 1946 [Bl.a. Paul Wilstadius om A. Spole] Tabergs Bergslags Hembygdsförening 1946 Ncbd 144 s.
1082 Tabergs Bergslag VI, 1949. +7 klipp: Flahultarn, bibl., malm & gruva Tabergs Bergslags Hembygdsförening 1949 Ncbd 128 s. + 7 klipp
1083 Tabergs Bergslag VII, 1956. + 1 klipp [om årsboken]. Floran. 2 ex. Tabergs Bergslags Hembygdsförening 1956 Ncbd 96 s., 1 klipp 2
1084 Tabergs Bergslag IX, 1969 [Bl.a. om Sandseryd] Tabergs Bergslags Hembygdsförening [1969] Ncbd 104 s.
1085 Tabergs Bergslag X, 1974 Tabergs Bergslags Hembygdsförening [1974] Ncbd 114 s.
1086 Gustavsson, L.: Hembygdsgården i Taberg. Särtryck ur X Tabergs Bergslags Hembygdsförening [1974] Ncbd 16 s., 1 bilaga
1087 Tabergs Bergslag XI, 1976 Tabergs Bergslags Hembygdsförening 1976 Ncbd 121 s., 1 pl.
1088 Innehållsförteckning Vår hembygd 1923 - 1967. Av David Svensson Huskvarna Hembygdsförening 1968 Ncbd 24 s.
1089 Vår hembygd 1927 [Hakarps sockens ortnamn Anders Malmberg] Huskvarna Hembygdsförening 1927 Ncbd 51 s.
1090 Vår hembygd 1939 [Erik Dahlbergh Rumlaborg m.m.] Huskvarna Hembygdsförening 1939 Ncbd 84 s.
1091 Vår hembygd 1950. Kruthuset [ej utg. 1940-1949] 2 ex. Huskvarna Hembygdsförening 1950 Ncbd 52 s. 2 ex.
1092 Vår hembygd V. 1951. Stockmakarebyn Huskvarna Hembygdsförening 1951 Ncbd 63 s.
1093 Vår hembygd VI. 1952. Utg. 1953. Handel och köpenskap Huskvarna Hembygdsförening 1953 Ncbd 82 s.
1094 Vår hembygd VII. 1953. Vägar och samfärdsel [+ 1 ex. i skrivrum] Huskvarna Hembygdsförening 1954 Ncbd 99 s.
1095 Vår hembygd VIII. 1954. Hälsa och sjukvård Huskvarna Hembygdsförening 1955 Ncbd
1096 Vår hembygd IX. 1955. Rosendala Huskvarna Hembygdsförening 1956 Ncbd
1097 Vår hembygd X. 1956. Två Huskvarnagårdar [+ 1 ex. i skrivrum] Huskvarna Hembygdsförening 1957 Ncbd
1098 Vår hembygd XI. 1957. Kvarnar i Huskvarna [+ 1 ex. i skrivrum] Huskvarna Hembygdsförening 1958 Ncbd
1099 Vår hembygd XII. 1958-1959. Yxenhaga [+ 1 ex. i skrivrum] Huskvarna Hembygdsförening 1959 Ncbd
1100 Vår hembygd XIII. 1960. Sanda sockens historia, J. Silfving [+ 1 ex] Huskvarna Hembygdsförening 1960 Ncbd 152 s.
1101 Vår hembygd XIV. 1961. Tormenås Huskvarna Hembygdsförening 1961 Ncbd
1102 Vår hembygd XV. 1962. Förhistoriska studier [+ 1 ex. i skrivrum] Huskvarna Hembygdsförening 1962 Ncbd
1103 Vår hembygd XVI. 1963. Smedbyn [+ 1 ex. i skrivrum] Huskvarna Hembygdsförening 1963 Ncbd
1104 Vår hembygd XVII. 1964. Förhist. studier. 3:e avd. [+ 1 ex. skrivrum] Huskvarna Hembygdsförening 1964 Ncbd
1105 Vår hembygd XVIII. 1965. Fälttåget genom Holaveden 1567 Huskvarna Hembygdsförening 1965 Ncbd
1106 Vår hembygd XIX. 1966. Natur- och kulturhistoriska studier Huskvarna Hembygdsförening 1966 Ncbd
1107 Vår hembygd XX. 1967. En stad i förvandling Huskvarna Hembygdsförening 1967 Ncbd
1108 Vår hembygd XXI. 1968. Urtid - Nutid Huskvarna Hembygdsförening 1968 Ncbd
1109 Vår hembygd XXII. 1969. Gränsland Huskvarna Hembygdsförening 1969 Ncbd
1110 Vår hembygd XXIII. 1970. Vätterfiske Huskvarna Hembygdsförening 1970 Ncbd
1111 Vår hembygd XXIV. 1971. Krut Huskvarna Hembygdsförening 1971 Ncbd
1112 Vår hembygd XXV. 1972. 50-år Huskvarna Hembygdsförening 1972 Ncbd
1113 Vår hembygd XXV. [sic] 1973. Huskvarna Hembygdsförening 1973 Ncbd
1114 Vår hembygd XXVII. 1974 Huskvarna Hembygdsförening 1974 Ncbd
1115 Vår hembygd XXVIII. 1975 Huskvarna Hembygdsförening 1975 Ncbd
1116 Vår hembygd XXIX. 1976. Bl.a. om Rumlaborg Huskvarna Hembygdsförening 1976 Ncbd
1117 Vår hembygd XXX. 1977. Bl.a. om Wilhelm Tham Huskvarna Hembygdsförening 1977 Ncbd
1118 Vår hembygd XXXI. 1978. Bl.a. om Wilhelm Tham Huskvarna Hembygdsförening 1978 Ncbd 107 s., 1 pl.
1119 Vår hembygd XLV. 1992. [45:e årsboken, bl.a. om Måns Hultin] Huskvarna Hembygdsförening 11992 Ncbd
1120 Årsskrift 1933. Bl.a. om Pehr Hörberg Värnamo Hembygdsförening 1933 Ncbd 48 s.
1121 Årsskrift 1946. Bl.a. Hörle Bruks historia Värnamo Hembygdsförening 1946 Ncbd 49 s., annonser
1122 Årsskrift 1949 Värnamo Hembygdsförening 1949 Ncbd
1123 Årsskrift 1950 [Axel Hansson, emigrant 1906 … Klondyke] Värnamo Hembygdsförening 1950 Ncbd
1124 Årsskrift 1951 [Bl.a.: Toftaholms kvarn, av Otto Rydén] Värnamo Hembygdsförening 1951 Ncbd
1125 Bankeryd. En återblick … kommunsammanläggningen 1971 Bankeryds kommun 1971 Ncbd 36 s.
1126 Visingsö jemte anteckningar om Visingsborgs grefskap. 750 ex.tr.! Berg, Wilhelm 1885 Ncbd 217, 94 s., karta
1127 Wilh. Bergs memoarer funna. Artikel i GT, 12/4 1964. 3 st klipp Berg, Wilhelm Schanberg, Sven 1964 Ncbd, vid Bergs bok
1128 Kvarnar på Visingsö. Artikel i SmA 20/11 1961. 1 klipp [Berg, Wilhelm] Svensson, Alarik 1961 Ncbd, vid Bergs bok
1129 Visingsö. Artikel i SvD 9/8 1941. 1 klipp [Berg, Wilhelm] Sirén, Osvald 1941 Ncbd, vid Bergs bok
1130 Då Visingsö var kungasäte. Artikel i SmA 15/10 1965. 1 klipp [Berg, Wilhelm] Ferling, Lena 1965 Ncbd, vid Bergs bok
1131 När Visingsö var kungasäte … Artikel i SmA 14/5 1932. 1 klipp [Berg, Wilhelm] Sewerin, Johan 1932 Ncbd, vid Bergs bok
1132 Per Brahes boktryckeri - Johann Kankel. SmA 5/9 1963, 3 klipp [Berg, Wilhelm] Almqvist, Sven 1963 Ncbd, vid Bergs bok
1133 Huskvarna Stadsmuseum. Utg. av Huskvarna Hembygdsförening Bergenblad, Harry 1981 Ncbd 40 s.
1134 Beskrivning till kartbladet Gränna. SGU Ser. Aa, nr 193. Med 1 klipp Sveriges Geologiska Undersökning 1951 Ncbd 100 s., 1 pl.
1135 Naturen. Ur: Boken om Njudung 1947. Se även 1 ex. mapp Brun7 Bjurulf, Hjalmar 1947 Ncbd S. 3-21 Särtryck
1136 Södra Vätterbygden. Med 1 klipp, DN 20/6 1935, Post. 3 ex. Bjurulf, Hjalmar 3 ex. 1927 Ncbd 183 s., 3 kartor
1137 Kroatorpet. Huskvarna Hembygdsförenings Sommarservering Huskvarna Hembygdsförening [1988] Ncbd 10 s.
1138 En bok om Nässjö 1956 Nässjö Folkskolors lärarkår, utg. 1956 Ncbd 205 s.
1139 En bok om Småland. + 1 karta, + SmA 1/2-47 om antal kommuner Smålands Gille i Stockholm, utg. 1943 Ncbd 496 s., 2 bilagor
1140 Kalmar i minnets skimmer Borgvall, Manne 1954 Ncbd 232 s.
1141 Om Värend … 1743. Småländska hembygdsböcker V [N. Werner] Colliander, Erland Cavallin, Clemens 1938 Ncbd 55 s., 9 pl.
1142 Bottnaryd - en sockenbeskrivning från äldre tider till 1900-talets … Carlsson, E. 1952 Ncbd 184 s.
1143 Kumlaby kyrka och kyrkogård på Visingsö. … med 72 avbildningar Danielsson, J. M. 1929 Ncbd 134 s.
1144 1901-1961. Dinnetz, G.: En återblick på 60-årsdagen den 25 nov.-61 Jönköpings läns hembygdsförbund 1961 Ncbd 2 ex. + 1 ovan
1145 Hundra år i Huskvarna. 1 klipp: Mollstadius, om krut, SmA 22/11-61 Eilert, Eric, red. 3 ex.[2 är i skrivrum] 1952 Ncbd + 1 klipp 3 ex.
1146 Milstenar … i Jönköpings län. Kartor och beskrivningar Vägverket. Region Sydöst 1998 Ncbd 232 s. A4-format
1147 Ramkvilla sockens historia Ek, Gustaf 1951 Ncbd 293 s.
1148 Locknevi. En utförlig sockenbeskrivning. 3 uppl. [Cop. 1828] Ekbaeck, Anders 1948 Ncbd 131 s.
1149 Eksjö stad. En minnesskrift vid 500-årsjubileet 1938 [1438-1938] Eksjö stad Sjöstrand, Albert, red. 1938 Ncbd 120 s.
1150 Småländska hembygdsböcker II: Det gamla ... Finnheden Ennes, Bartold Anders [Werner, utg.] 1923 Ncbd 52 s., 5 pl.
1151 Ydre-boken. Med 1 tidningsklipp, SmF 15/10 1960, om boken Filén, Thure   Ncbd 595 s., 1 klipp
1152 Från Sommabygd till Vätterstrand. Femte samlingen Tranås Hembygdsgille 1955 Ncbd 207 s. A4-format
1153 Från Sommabygd till Vätterstrand. Särtryck ur Fjärde samlingen Kågén, Elis u.å. Ncbd 24 s. Särtryck
1154 En bilderbok om ... Utg. vid Huskvarna Stads ingående i J. kommun Människor i Huskvarna [1971] Ncbd 96 s. foton
1155 Den första fornminnesinventeringen i Småland. I. Kronobergs län Småländska hembygdsböcker VII 1940 Ncbd 63 s.
1156 Den första fornminnesinventeringen i Småland. II. Kalmar län Småländska hembygdsböcker VIII 1941 Ncbd S. 65-123
1157 Den första fornminnesinventeringen i Småland. III. Jönköpings län Småländska hembygdsböcker IX 1942 Ncbd S.129-217. 2 ex.
1158 Ett sekel i Grännabygden ...grundad på gamla tidningslägg Grennfelt, Tage 1957 Ncbd 220 s.
1159 Eksjö 1800-tal. Utg. Jönköpings läns museum [jfr ovan] Hagberg, Lars Å. 1988 Ncbd 207 s.
1160 Hembygdsföreningar i Jönköpings län Hösten 1981 Jönköpings läns hembygdsförbund 1981 Ncbd 19 s. A4
1161 Hembygdsföreningar i Jönköpings län 1988 Jönköpings läns hembygdsförbund 1988 Ncbd 22 s. A4
1162 Gripenbergsbanans dag 1974. Tidtabell Program Färdbeskr. Karta Jönköpings hembygdsförening …   Ncbd A4-mapp
1163 Jönköpings läns historia [Småländska kulturbilder LVIII, se även d:o Jönköpings läns hembygdsförbund 1987 Ncbd [+ 5 ex. ovan!]
1164 Jönköpings läns städer. Rudolf Björkman [OBS + 1 ex. på Ncbdz!] Jönköpings läns städer 1915 Ncbd 64 s. Folio
1165 Jönköpings län i ord och bild. En hundraårskrönika. OBS även på B Lignell, Harald, red. Antiqua 1956 Ncbd 2 ex., även på B
1166 På upptäcktsresa i gamla timmerväggar [Tranås, bl.a. emigrationen] Jonas, Arvid Asplund, Karl-Gustav 1968 Ncbd 200 s.
1167 Tranås med omland. Turisthandbok 2 ex., 1 inb., 1 hft Kågén, Elis 2 ex. 1973 Ncbd 290 s.
1168 Kulturminnen. Sevärt och skyddsvärt i Jönköpings län [Museet utg.] Lindqvist, Gunnar Ringquist, Per-Olof 1979 Ncbd 111 s., 1 karta
1169 Smålänning, guhjälp! [Smålandsbeskrivning, utg. Bonniers] Ljungquist, Ivar 1941 Ncbd 367 s., 1 karta
1170 Natur - Jönköpings län. Sammanställning av inventeringar … Länsstyrelsen i Jönköpings län 1995 Ncbd 464 s.
1171 Natur - Jönköpings län. Kartor Länsstyrelsen i Jönköpings län [1995] Ncbd 2 kartor i mapp
1172 Jönköpings län inför 1980-talet. Sammanfattning av Länsplanering Länsstyrelsen i Jönköpings län 1975 Ncbd 52 s.
1173 Länsstyrelsen 1634-1984. En vänbok. [Med 1 kort] Länsstyrelsen i Jönköpings län 1984 Ncbd 129 s. A4-format
1174 Natur i Småland. Med 1 klipp om Komosse, JP 26/9 1974 2 ex. Eklundh, A. Curry-Lindahl, Kai, red. 1950 Ncbd 444 s. + 1 klipp
1175 Kruthuset i Huskvarna. Huskvarna Stadsmuseum 2 ex. Nilsson, Alf Huskvarna Stadsmuseum 1949 Ncbd 12 s.
1176 Nybro Nybro Stad 1964 Ncbd 52 s.
1177 Nybro köpings historia 1824-1924. Minnesskrift Nilsson, J. Gottfr. 1924 Ncbd 405 s., 1 karta
1178 Visingsö. Svenska fornminnesplatser. Nr 17. 3 uppl. [Även i mapp] Nisser, Wilhelm Lundberg, Erik 1953 Ncbd 64 s.
1179 Småland. Serien Natur och Samhälle, Viking Bokförlag Nykvist, Bertil Trobäck, Eve 1958 Ncbd 32 s.
1180 Stengårdshult pastorats kyrkor Persson, Einar 1952 Ncbd 139, [1] s.
1181 Tingsställena i Norra Vedbo härad Pira, Sigurd 1948 Ncbd 55 s.
1182 Nässjöboken I Ramm, Axel 1922 Ncbd 70 s.
1183 Om Berga Åtting ... 1763. Småländska hembygdsböcker VI 2 ex. Rogberg, Johan Cavallin, Clemens 1939 Ncbd 55 s., 2 pl.
1184 Blad ur Söderåkra sockens historia Sandgren, Ernst 1924 Ncbd 110 s.
1185 Det Kalmar som gått och går Sjöstrand, John 1949 Ncbd 86 s.
1186 [Fotoalbum, utgivet av Axel Eliassons Konstförlag Stockholm] Småland u.å. Ncbd 1 + 30 pl.-sidor
1187 Småland här är det skönt att leva! 2002. Turistbroschyr Smålands Turism AB [2002] Ncbd 76 s.
1188 Småland här är det skönt att leva! 2005. Turistbroschyr, 18 ex. Smålands Turism AB [2005] Ncbd 67 s. + karta
1189 Rogberga socken. OBS med bilaga s. 80: Brev från förf. Ström, Thure 1949 Ncbd 215 s. + bilaga
1190 Jönköpings läns landsting genom 100 år. Med: Jubileumsmiddag Jönköpings läns landsting Ståhl, Erik 1962 Ncbd 327 s. + bilaga
1191 Ulvsbäck. En småländsk prästgårds öden [Markaryds socken] Svedenfors, Folke 1951 Ncbd 75 s.
1192 En bok om Värnamo. Östbo härad ... Med 5 klipp: Vårflod 1951 Thomée, Bo 1950 Ncbd 396 s., 1 karta
1193 Gripenbergsbanan ... järnvägshistoria i ord och bild Thulin, Olof 1983 Ncbd 146 s.
1194 Tofteryds sockens medeltidsurkunder. Utg. av Curt Härenstam Tofteryds sockens hembygdsförening 1954 Ncbd 89 s.
1195 På kyrktur i norra Småland. Studieplan [utg. efter 1988] Törnqvist, Winnie Vuxenskolan u. å. Ncbd 40 s. A4
1196 Visingsöbilder Uffe Tecknare 1973 Ncbd Ej paginering
1197 Ut i naturen. Naturguide för Jönköpings län [Länsstyrelsen i Jönköpings län] u.å. Ncbd 161 s.
1198 Smålands näringsliv i ord och bild. II. Jönköping och Huskvarna Wallerström, Arvid, utg. 1918 Ncbd A4-format
1199 Gränna. En byggnadshistorisk översikt. Nordiska Museets handl. 41 Wallin, Sigurd 3 ex.[1 inb., 2 hft] 1952 Ncbd 1 klipp SvD -52
1200 Huskvarna. En geografisk monografi. Bihang ... 1925-1926 Weiler, Gösta 1926 Ncbd 29 s., 2 kartor
1201 Vetlanda prestanda Vetlanda kommun 1975 Ncbd 15 s A4
1202 S. Christophers Gilles Chroenica. Innehållsförteckning, årg. I-XXV Wilén, Sigurd 1955 Ncbd 10 s.
1203 Kulturhistoriska industrimiljöer i Jönköpings län. Länsstyrelsen, utg. Willstrand-Stalin, Helene m.fl. 1998 Ncbd 1998:36
1204 Capella Valburgis. Sankta Valborgs kapell i Nässjö socken Wilstadius, Paul 1945 Ncbd 166 s.
1205 Västra Småland. Läsebok för skola och hem. Hembygdsböckerna Bjurulf, Hjalmar Thomée, Per utg. 1931 Ncbd 424 s., 1 karta
1206 Västra Småland. Läsebok för skola och hem. Skolupplaga Bjurulf, Hjalmar Thomée, Per utg. 1936 Ncbd 424 s.
1207 Sällsamheter i Småland. Del 3. Småländska höglandet Åkerman, Petter 1991 Ncbd 326 s.
1208 Sällsamheter i Småland. Del 3. Studiehandledning Åkerman, Petter [1991] Ncbd 43 s. A4
1209 Karta öfver tomterna ... Tyska Maden ... Drabanten ... Slottsgatan Adéll, Einar, stadsingenjör 1920 1 karta i plast
1210 Råslätts skogvaktarskola och Herrman Gadamér Ander, Gunnar [även 1 ex. på E!] 1998 100 s. 2 ex. [+ 1]
1211 Jönköpings Köpmannaförenings 50-årsjubileum 1953 Andersson, Gösta 1954 93 s.
1212 Göta Hovrätt genom seklerna Bendz, Gunnar 1935 250 s.
1213 Jönköpings Teaterhus AB 1823-1948. Nr 4 av 100, O. Dahlbäck Benér, Georg Jönköpings Teaterhus 1948 80 s.
1214 Tändsticksstaden Bergqvist, Augustinus 1932 S. 3-9
1215 Kartor över Jönköpings stads utveckling. Skala 1:16000 Bjurulf, Hjalmar 1927 4 st. i mapp
1216 I Jönköping Anno 1609. Särtryck i 20 numrerade ex. N:o 18 Björkman Rudolf 1906 17 s., A4-format
1217 Jönköping 1634. Särtryck i 25 exemplar. B1336 Björkman, Rudolf Baazius, Johannes 1907 29 s. I kapsel, Ncbdz
1218 Jönköping. H. 1 av bd V: Jönköpings län, Sveriges städer, Roosval Björkman Rudolf [+ 6 bilagor häri!] [1915] Rött folio, Hans Bysell
1219 Minnen från Jönköpings läroverk och stad på 1870- och 1880-talet Carlson, Barthold 1948 42 s. Särtryck
1220 Minnen från Jönköpings läroverk ... Efterskrift 2 ex. Carlson, Barthold 1949 5 s. Särtryck, 2 ex.
1221 1893-1993. Samt: Aftryck ur Smålands Allehanda, 1893. Sundelin Dunkehalla kyrkogård 100 år   9 blad, A4 + 1 bilaga
1222 Kan Smedjegatan räddas? Ur Meddelanden nr XXII Erichs, Sverker Jkpgs läns hemb.förb.   8 s. Särtryck
1223 Översiktlig planering friluftsliv o. fritidsbebyggelse i Jönköpings. 2 ex. F-Plan. Rapport 5. Slutrapport-74. 2 ex 1974 36 s. A4, kartor + övr.
1224 Avskrift av protokoll angående anläggningar i Dunkehallaån. 3 ex. Forsblad, Seved, Bymarksgruppen 1980 A4 2 ex. i skrivrum
1225 Inventering och översyn av monument, statyer, ... minnesstenar ... Fredbrant, Melker 1982 4 ex., i kapsel, sist
1226 Milstenar, vägvisningsstenar och minnesstenar utefter gamla E 4 Fredbrant, Melker [1982] I kapsel, sist å Ncbdz
1227 Skogstornet i Gränna, redovisn. renov. av visionstavlor. T. Tegnér Fredbrant, Melker Eklöf, Gösta 1990 9 s. + 1 brevkort
1228 Jönköpings parker. Historik och beskrivning ... [Parkförvaltningen] Fredbrant, Melker Blomé, Tommy 1991 116 s.
1229 Program sept. 2006 - mars 2007, styrelse, m.m. Gudmundsgillet 2006 108 ex. I skrivrum
1230 Program sept. 2009 - jan. 2010 131 ex., 1 dec. 2009 Gudmundsgillet 2009 I låda, efter årsböcker
1231 Viktor Rydbergsmuseet. Informationsfolder, 4. s., gul. 21 ex. Gudmundsgillet 1984 I låda, efter årsböcker
1232 Välkommen till Viktor Rydbergsmuseet. 1 gult info-ark. 48 ex. Gudmundsgillet u.å. I låda, efter årsböcker
1233 Mäster Gudmunds Gilles årsbok 1930-1934. 5 årgångar Gudmundsgillets årsbok. [Brunt hfrbd] 1930-34 Sammanbindn., hfrbd
1234 Mäster Gudmunds Gilles årsbok Gudmundsgillets årsbok 1930 1930 3 ex. [+ i kuvert? ...]
1235 Mäster Gudmunds Gilles årsbok Gudmundsgillets årsbok 1931 1931 3 ex.
1236 Mäster Gudmunds Gilles årsbok Gudmundsgillets årsbok 1932 1932 4 ex.
1237 Mäster Gudmunds Gilles årsbok Gudmundsgillets årsbok 1933 1933 2 ex.
1238 Mäster Gudmunds Gilles årsbok Gudmundsgillets årsbok 1934 1934 3 ex.
1239 Mäster Gudmunds Gilles årsbok Gudmundsgillets årsbok 1935 1935 2 ex.
1240 Mäster Gudmunds Gilles årsbok Gudmundsgillets årsbok 1936 1936 4 ex.
1241 Mäster Gudmunds Gilles årsbok Gudmundsgillets årsbok 1937 1937 1 ex.
1242 Mäster Gudmunds Gilles årsbok Gudmundsgillets årsbok 1938 1938 1 ex.
1243 Mäster Gudmunds Gilles årsbok Gudmundsgillets årsbok 1939 1939 2 ex.
1244 Mäster Gudmunds Gilles årsbok 1940-1949. 10 årgångar Gudmundsgillets årsbok. [Rött ryggbd] 1940-49 Sammanbindning, röd
1245 Mäster Gudmunds Gilles årsbok Gudmundsgillets årsbok 1940 1940 3 ex. [numr. 26, 61, - ]
1246 Mäster Gudmunds Gilles årsbok Gudmundsgillets årsbok 1941 1941 5 ex.
1247 Mäster Gudmunds Gilles årsbok Gudmundsgillets årsbok 1942 1942 1 ex.
1248 Mäster Gudmunds Gilles årsbok Gudmundsgillets årsbok 1943 1943 2 ex.
1249 Mäster Gudmunds Gilles årsbok Gudmundsgillets årsbok 1944 1944 2 ex. [1 numr. 60]
1250 Mäster Gudmunds Gilles årsbok Gudmundsgillets årsbok 1945 1945 5 ex. [26,82, 83, 84, - ]
1251 Mäster Gudmunds Gilles årsbok Gudmundsgillets årsbok 1946 1946 6 ex. [60,65,136, - ]
1252 Mäster Gudmunds Gilles årsbok. Årg. 18 Gudmundsgillets årsbok 1947 1947 1 ex. [numr. 26]
1253 Mäster Gudmunds Gilles årsbok. Årg. 19 Gudmundsgillets årsbok 1948 1948 5 ex. [51,56,63, - ]
1254 Mäster Gudmunds Gilles årsbok. Årg. 20 Gudmundsgillets årsbok 1949 1949 1 ex. [numr. 77]
1255 Årg. 21 Gudmundsgillets årsbok 1950 1950 1 ex.
1256 Årg. 22 Gudmundsgillets årsbok 1951 1951 1 ex.
1257 Årg. 23 Gudmundsgillets årsbok 1952 1952 1 ex. [numr. 26]
1258 Årg. 24 Gudmundsgillets årsbok 1953 1953 2 ex. [1 numr. 26]
1259 Årg. 25 Gudmundsgillets årsbok 1954 1954 2 ex.
1260 Årg. 26 Gudmundsgillets årsbok 1955-56 1956 2 ex.
1261 Årg. 27 Gudmundsgillets årsbok 1957-58 [1958] 5 ex. [10,26,42, -, -]
1262 Årg. 28 Gudmundsgillets årsbok 1959-60 1960 1 ex.
1263 Årg. 29 Gudmundsgillets årsbok 1961 1961 3 ex.
1264 Årg. 30-31 Gudmundsgillets årsbok 1962-63 [1963] 2 ex.
1265 Årg. 31 [sic] Gudmundsgillets årsbok 1964-65 1966 4 ex.
1266 Årg. 32. (Åren 1966-1968) Gudmundsgillets årsbok 1968 1969 4 ex.
1267 Årg. 33. [Åren 1969-1972) Gudmundsgillets årsbok 1972 1972 11 ex.
1268 Årg. 34. (Åren 1973-1975) Gudmundsgillets årsbok 1975 1975 2 ex.
1269 Årg. 35. (Åren 1976-1977) Gudmundsgillets årsbok 1977 1977 9 ex.
1270 Årg. 36. (Åren 1978-1979). 1929-1979. 50 år Gudmundsgillets årsbok 1979 1979 10 ex.
1271 Årg. 37. (Åren 1980-1981) Gudmundsgillets årsbok 1981 1981 10 ex.
1272 Årg. 38. Bymarken - Dunkehalla Gudmundsgillets årsbok 1982 1982 1 ex.
1273 Årg. 39. Järnvägsstationen. Julminnen Gudmundsgillets årsbok 1983 1983 5 ex.
1274 Årg. 40. Kungabesök. Stadsporten. Folkets Park. 1900-talsminnen Gudmundsgillets årsbok 1984 1984 3 ex.
1275 Årg. 41. A 6 området. Vattenledningen, Vättersnäs Gudmundsgillets årsbok 1985 1985 8 ex.
1276 Årg. 42. Sekelskifte och 20-tal. Busstrafik Gudmundsgillets årsbok 1986 1986 5 ex.
1277 Årg. 43. Om spårvagnar, skor, stadsdelar, sjöbodar, sannapojkar ... Gudmundsgillets årsbok 1987 1987 6 ex.
1278 Årg. 44. Om ... gamla droskor, Östra Torget ... Gudmundsgillets årsbok 1988 1988 8 ex.
1279 Årg. 45. Om länssjukvårdens historia och kolerans ... Gudmundsgillets årsbok 1989 1989 4 ex.
1280 Årg. 46. Om Jönköpings centrum med Rådhusparken ... Gudmundsgillets årsbok 1990 1990 5 ex.
1281 Årg. 47 Gudmundsgillets årsbok 1991 1991 3 ex.
1282 Årg. 48 Gudmundsgillets årsbok 1992 1992 4 ex.
1283 Årg. 49. [Bäckadal, m.m.] Gudmundsgillets årsbok 1993 1993 2 ex.
1284 Årg. 50 Gudmundsgillets årsbok 1994 1994 4 ex.
1285 Årg. 51. Viktor Rydberg 1828-1895 Gudmundsgillets årsbok 1995 1995 1 ex.
1286 Årg. 52. [Bäckaby kyrka, m.m.] Gudmundsgillets årsbok 1996 1996 8 ex.
1287 1987-1996 En bibliografi. Av Elvy Nilbratt. Särtryck från Årg. 53 Gudmundsgillets årsbok 43 - 52 1997 7 ex. Särtryck
1288 Årg. 53. [Viktor Rydberg ... och Amerika, m.m.] Gudmundsgillets årsbok 1997 1997 5 ex.
1289 Årg. 54 Gudmundsgillets årsbok 1998 1998 34 ex.
1290 Årg. 55 Gudmundsgillets årsbok 1999 1999 23 ex.
1291 Årg. 56 Gudmundsgillets årsbok 2000 2000 22 ex.
1292 Årg. 57 Gudmundsgillets årsbok 2001 2001 20 ex.
1293 Årg. 58 Gudmundsgillets årsbok 2002 2002 8 ex.
1294 Årg. 59 [Erik Dahlberg, m.m.] Gudmundsgillets årsbok 2003 2003 46 ex.
1295 Årg. 60 Gudmundsgillets årsbok 2004 2004 5 ex.
1296 Årg. 61 Gudmundsgillets årsbok 2005 2005 5 ex.
1297 Årg. 62 Gudmundsgillets årsbok 2006 2006 16 ex.
1298 Årg. 63. (Linné, Thunberg, m.m.] Gudmundsgillets årsbok 2007 2007 9 ex.
1299 Årg. 64 Gudmundsgillets årsbok 2008 2008 7 ex.
1300 Årg. 65. Service i Jönköping Gudmundsgillets årsbok 2009 2009 I kartonger ...
1301 ..... utställningen i Jönköping 1928. Bankett. Deltagarförteckning Hantverks-, Industri- och Konst .... 1928 11 s.
1302 Hovrättstorget i Jönköping. 1000 numrerade ex. Nr 17, 92, 705, 3 ex Hovrättstorget Gulins herraffär 1958 Mapp 6Brun har 1 ex.
1303 Huskvarna [komplement till jubileumsbok 1961. Karl Kittendorff] Huskvarna stad [bilaga: 1 kort] 1970 Planschverk, A4 röd
1304 Jönköping på 1890-talet. Ur Gudmunds-Gillets årsbok 1950 Johansson, Edvard 1951 S. 9-49. Särtryck
1305 Kyrkor kapell kloster i det medeltida Jönköping. Vi Smålänningar Johansson, Oscar W. [5 s. i plastficka] 1979 Nr 34 Juli-Aug. 1979
1306 10 sammanhängande foton i lila fodral/mapp. Alphyddan m.m. Jönköping [Fotomapp, lila] u.å. 10 kort, svartvitt
1307 8 fotomotiv öfver den vackra staden Jönköping. Utg. Tony Hölscher Jönköping. 1890-1908 u.å. 8 fotoark i mapp
1308 Utgivet av AB Nordströmska samt Emil Bergmans Bokhandlar. 2 ex. Jönköping [Planschverk, sv.-v., 2 ex.] u.å. [21] s. Ca 1940-tal?
1309 Rött omslag, A4-format, utg. av Richards Boktryckeri Jönköping Jönköping med omnejd [Fotoalbum] u.å. 29 s. foton. 1 reva 1:a
1310 Beskrivning över Jönköping med omnejd [speciellt näringslivet] Jönköping. FörlagsAB Fournir. Wendel 1940 208 s.
1311 Befolkning och näringar. Utg. Jönköpings kommuns ekonomikontor Jönköping i 700-årigt perspektiv 1984 20 s., 3 ex.
1312 Jönköping 700 år [julbileumsbok, Jönköpings Idrottsallians] Jönköping 700 år Eriksson, Artur, red. 1985 133 s.
1313 1906-1956. Minnesskrift. Freeman, Anton Erlandsson, Gottfrid Jönköpings Borgarhem, Föreningen 1956 86 s. 2 ex.
1314 1815-1914. Minnesskrift. Tor Almén. Bilaga: S.H.T. brev 1922 Jönköpings Borgarekassa 1914 91 s., 1 pl. + bilaga
1315 Jönköpings Borgarkassa och Bjuggska fonden 1815-1965 Jönköpings Borgarkassa 1965 32 s.
1316 Kortfattad historik ... stiftad den 8 jan. 1815 Jönköpings Borgarekassa 1988 15 s.
1317 och Bjuggiska fonden. Reglemente för förvaltningen av ... Jönköpings Borgarekassa 1933 11 s.
1318 Jönköpings kommun informerar. Juni 1974 Jönköpings kommun 1974 Lila A4, 49 s.
1319 Välkommen till Jönköpings kommun. Jönköpings kommun 1982 184 s.
1320 Hitta rätt i Jönköpings kommun. 1-arks infokarta, A4, 64 ex. dec.-09 Jönköpings kommun 1988 I låda, efter årsböcker
1321 Minnesskrift 1903-1928. Med 4 klipp, SmA, Arvid Lindfelt, m.m. Jönköpings Köpmannaförening 1928 120 s. + 4 klipp
1322 Ungdomsavdelningen Merkur 1941-1951. Minnesskrift Jönköpings Köpmannaförening 1951 41, 20 s.
1323 Köpenskap i Jönköping genom tiderna. Minnesskrift 1953 3 ex. Jönköpings Köpmannaförening 1953 276 s. 2 ex. i skrivrum
1324 Välkommen till Jönköping. En bok till den nyblivne jönköpingsbon Jönköpings stad 1964 110 s.
1325 Jönköpings stads finanser och affärsdrivande verk 1863-1920 Jönköpings Stad Jönköpings historia 1921 Särtryck ur J. historia
1326 Jönköpings historia. D. 1 3 ex., 2 hfrbd, 1 häftat Jönköpings Stadsfullmäktige 1917 xv, 463 s. 3 ex.
1327 Jönköpings historia. D. 2 2 ex., 1 hfrbd, 1 häftat Jönköpings Stadsfullmäktige 1918 xiii, 327 s. 2 ex.
1328 Jönköpings historia. D. 2-3 i 1 vol. 1 hfrbd Jönköpings Stadsfullmäktige 1918-19 xiii, 327 xvi, 491 s.
1329 Jönköpings historia. D. 3 3 ex., 1 hfrbd, 2 häftade [1 ouppskuret] Jönköpings Stadsfullmäktige 1919 xvi, 491 s. 3 ex.
1330 Jönköpings historia. D. 4 3 ex., 2 hfrbd, 1 häftat Jönköpings Stadsfullmäktige 1921 xv, 727, 75 s. 3 ex.
1331 Bilaga i d. 4, hfrbd: Program vid invigningen av Nya Rådhuset, 1914 Jönköpings Stadsfullmäktige 1914 Bilaga i d. 4 hfrbd
1332 Jönköpings historia. D. 4: Dubbelhäfte 9 o. 10 Jönköpings Stadsfullmäktige 1920 I skrivrum, nov. -09
1333 Jönköpings historia. D. 4: Dubbelhäfte 11 o. 12 Jönköpings Stadsfullmäktige 1920 I skrivrum
1334 Jönköpings historia. D. 4: Dubbelhäfte 13 o. 14 Jönköpings Stadsfullmäktige 1921 I skrivrum
1335 Jönköpings historia. D. 4: Dubbelhäfte 17 o. 18 Jönköpings Stadsfullmäktige 1921 I skrivrum
1336 Jönköpings historia. D. 4: Dubbelhäfte 21 o. 22 Jönköpings Stadsfullmäktige 1921 I skrivrum
1337 Jönköpings historia. D. 4: Dubbelhäfte 23 o. 24 [sista] Jönköpings Stadsfullmäktige 1921 I skrivrum
1338 Jönköpings stads historia. D. 1: Från äldsta tid till ... 1612 Jönköpings historiekommitté Sallnäs 1963 467 s., 1 kort 2 ex.
1339 Jönköpings stads historia. D. 2: Från ... 1612 till ... 1862 Jönköpings historiekommitté Sallnäs 1965 592 s. 3 ex.
1340 Jönköpings stads historia. D. 3: Efter kommunalreformen 1862 Jönköpings historiekommitté Sallnäs 1971 506 s. 3 ex.
1341 Jönköpings stads historia. D. 4: De sista decennierna som stad Jönköpings kommuns kulturnämnd 1984 278 s. 2 ex.
1342 Jönköpings kommuns historia. De första 35 åren. S. Oredsson, red. Jönköpings kommun 2007 448 s. [ej kat.kort-09]
1343 Gudmundsgillet: Det okända Jönköping. Red. A. Åsgrim-Berlin. 3 ex Jönköpings kulturnämnd, Museet och 1984 168 s. 3 ex.
1344 Stadsarkitektkontoret 6/83. Torpa Jönköpings läns museum Rapport 9 1983 A4
1345 Stadsarkitektkontoret 1/86. Stadsdelen Väster i Jönköping Jönköpings läns museum Rapport 16 1986 A4 2 ex.
1346 Stadsarkitektkontoret 4/88. Jönköpings kommun. Landsbygden Jönköpings läns museum Rapport 17 1988 A4
1347 Stadsarkitektkontoret 4/86. Östra centrum, Kålgården o. Liljeholmen Jönköpings läns museum Rapport 20 1986 A4
1348 Stadsarkitektkontoret 1/87. Huskvarna Jönköpings läns museum Rapport 21 1987 A4
1349 Stadsark. 3/87. Bäckalyckan, Bymarken, Dunkehalla, Skänkeberg Jönköpings läns museum Rapport 22 1987 A4 2 ex.
1350 Stadsark. 1/88. A6, Ryhov, Ljungarum, ..., Österängen, Ekhagen Jönköpings läns museum Rapport 25 1988 A4 2 ex.
1351 Stadsark. 3/88. Gräshagen, Haga, ...Kettilstorp, Mariebo, Råslätt, .. Jönköpings läns museum Rapport 27 1988 A4
1352 Jönköpings 300-årsjubileum Jönköpings-Posten 24/4 1920 1920 I kapsel, sist å Ncbdz
1353 Gamla Hospitalsgården i Jönköping. Historik och vägledning. 85 ex. Karlson, Bo E. Bengt Göran 1984 I låda, efter årsböcker
1354 Gamla Rådhuset i Jönköping, ett byggnadsminne 10 ex. Karlson, Bo E. 1986 8 s. [9 ex. i kapsel]
1355 Länsresidenset Jönköping 2 ex. Karlson, Bo E. 1986 15 s. 2 ex.
1356 Match City. Jönköping from prehistory to the present day 5 ex. Karlson, Bo E. Tändsticksmuseet u.å. 12 s. [Även sv. utg.]
1357 Tändsticksstaden. Om Jönköping från forntid till nutid 9 ex. Karlson, Bo E. Tändsticksmuseet u.å. 12 s.[ Även engelsk .]
1358 En vandring på Slottskyrkogården. Ur: Kyrkoblad för Jönköping, nr 1 Karlson, Bo E. Kyrkoblad 1975, årg. 3 1975 Tidskriftsartikel
1359 Storgatan i Jönköping. Bebyggelsen 1785-1850 [Smål. kulturbilder] Karlson, Bo E. Meddelanden XLVII 1974 44 s. Särtryck
1360 När Jönköping utvecklades till en skogsindustristad. [+ 1 ex på Q!] Kihlblom, Dag Albertsson Sandblad 2000 11 ex. - 10 i skrivrum
1361 3. Centrala Jönköping. En användningsplan Konsthögskolans arkitekturskola 1972 115 s. A4 2 ex.
1362 Kulturvårdsplan för Jönköping: Förslag till arbetsprogram. 2/75 Kulturförvaltningen, Jönköping 1975 35 s. A4 2 ex.
1363 Kultur i Jönköping. Mål och idéer för utveckling Kulturnämnden, Jönköpings kommun 1998 [2], 63 s. A4
1364 Kultur och kulturpolitik Kulturnämnden, Jönköpings kommun [1998] 63 s. A4
1365 Av Magnus Ladulås för Jönköpings ... Särtryck, 4 s. 18 ex. Ladulås, Magnus [Kjellberg Privilegie] [1930] I kapsel, sist å Ncbdz
1366 Stadsdelen Ekhagens framväxt ... tema-arbete vid Bondbergsskolan Larsson, Kimona [1984] 62 s. A4 3 ex.
1367 Stadsvandring på Väster. Centrala Väster 1980 Larsson, Sven Lindqvist, E. Palm, C. [1980] [3], 12 s. A4
1368 Några iakttagelser om Rumlaborgs palissad .... Även i mapp Brun4! Lindahl, Anders Meddelande XII 1939 15 s. Särtryck
1369 Jönköping. Stadens framväxt Lindqvist, Gunnar 1979 158 s.
1370 Ängs- och hagmarker i Jönköpings kommun. Del 1 Länsstyrelsen Miljövårdsenheten 1992 245 s., + 1 lös karta
1371 Ängs- och hagmarker i Jönköpings kommun. Del 2 Länsstyrelsen Miljövårdsenheten 1992 S. 246-520, [4] s.
1372 Jönköpings gevärsfaktori 1695-1720. Ur: Smål. kulturbilder 1958 Mollstadius, Axel Meddelanden XXXI 1958 [5] s., s. 23-164. Röd
1373 Munksjö Bruks minnen [liggande förvaring] Munksjö Bosaeus, Elis 1953 xii, 807 s., 1 kort
1374 Beskrifning till kartbladet Jönköping. Ser. Aa, nr 123 Munthe, Henr. Gavelin, Axel SGU 1907 5 pl., 166 s.
1375 Jönköping staden i mitt hjärta. 2 uppl. Nell, Göran 2007 235 s. A4. Ej kat.kort
1376 Gatu- o. kvartersnamn i ansl. t. 1948 års stadskarta över Jönköping Norsander, Wilhelm [2 ex.] 1950 [Samt i Mapp 6Brun]
1377 Karta över Jönköpings stad upprättad år 1948. Skala 1:4000. Folio! Norsander, Wilhelm 1949 23 s. + 5 lösa kartor
1378 Ledning vid besök i Jönköpings Stadsparks Fågelmuseum. [1 uppl.] Nyqvist, H. [Kolthoff, Gustaf] 1915 86 s.
1379 Ledning vid besök i Jönköpings Stadsparks Fågelmuseum. 2 uppl. Nyqvist, H. [Kolthoff, Gustaf] 1935 Omslag: 1936. 108 s.
1380 Jönköping och dess omgifningar. Med plankarta ... och 9 planscher Nyqvist, J., lektor 1888 I kapsel, sist på Ncbdz
1381 Jönköpings Stadspark 60 s. + 19 vykort, i plastficka Olsson, J. A. 1906 [60] s. samt 19 kort
1382 Kring staden Jönköpings äldsta historia. 2 ex., nr 23 och 47 [av 50] Olsson, Ragnar [nr 23: bilaga: 2 kort] 1934 24 s. 2 ex. [50 tryckta]
1383 Jönköpings stads 650-års jubileum. Program. 1934 [Olsson, Ragnar]: bilaga 1 t. nr 23 1934 [3] s. folder
1384 Kring staden Jönköpings äldsta historia [7 st onumr., mindre format] Olsson, Ragnar 1934 24 s. 7 ex.
1385 Privilegie- och frihetsbrev samt andra urkunder ... 2 ex., 1 hft, 1 inb. Privilegie ... [Kjellberg, red.]1284-1785 1930 [4], 467 s. 2 ex.
1386 Jönköpings kommun. Bilagor: 1 Karta, 1 broschyr 2 ex. Rapport från en svensk storkommun:   Se även mapp 2 Blå
1387 Respektera utförselreglerna! Kulturföremålen är som årsringarna ... Riksantikvarieämbetet 1990 14 s. 6 ex.
1388 Mapp från Kulturnämnden, Jönköpings stad. 24 ark i svart folder riv hela rasket   6 ex., i röd kapsel
1389 Medlemstidning för Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening Rotposten. Årg. 10, nr 1, mars 1994 1994 22 s. A4 Plac.: R
1390 Medlemstidning för Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening Rotposten. Årg. 10, nr 3, dec. 1994 1994 22 s. A4 Plac.: R
1391 Medlemstidning för Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening Rotposten. Årg. 11, nr 1, mars 1995 1995 22 s. A4 Plac.: R
1392 Medlemstidning för Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening Rotposten. Årg. 11, nr 2, aug. 1995 1995 22 s. A4 Plac.: R
1393 Medlemstidning för Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening Rotposten. Årg. 11, nr 3, nov. 1995 1995 22 s. A4 Plac.: R
1394 Draken på kyrktaket. Ur Ljungarums kyrkas och sockens historia ... Ruuth, Gustaf 1991 231 s.
1395 Spektakel i Jönköping. Vad man spelade på stadens teatrar 1645 ... Ruuth, Gustaf [...1645-1920] 1995 223 s. 2 ex.
1396 Det forna Jönköping. Skiss av Viktor Rydberg Rydberg, Viktor 1966 28 s. Särtryck 2 ex.
1397 Det forna Jönköping. Skiss av Viktor Rydberg [+ 4 ex. i låda] Rydberg, Viktor 1999 28 s. Särtryck
1398 Rumlaborg. En minnesskrift 1434-1934Utg. Huskvarna Hembygdsf. Sahlström, Georg 1934 66 s.
1399 Kring Sofiakyrkan i Jönköping ... återinvigning efter restaureringen .. Sofiakyrkan 1952 64 s. 2 ex.
1400 Förslag till handlingsprogram för Smedbyn Stadsarkitektkontoret 1985 51 s.
1401 Kv Klosters fabriksområde Sofia församling, Jönköpings kommun Stadsarkitektkontoret 1988 [29] s., A4
1402 Kulturminnesvårdsprogram för Jönköpings kommun. Oktober 1988 Stadsarkitektkontoret 1988 132 s., A4. 4 ex.
1403 Stora Hotellet 100 år [Red. Gunnar Dinnertz] Stora Hotellet 1960 32 s.
1404 Jönköpingsstudier. Minnesskrift ...[Trolle: Lindströmska saml., m.m. Svenska Humanistiska Förbundet 1949 Även 1 ex. på K
1405 Fjärran blånande Visingsö. Saga och historia kring Vätterns pärla Svensson, Alarik u.å. 166 s.
1406 Torpa förr och nu. Några axplock [undervisningsmaterial] Torpa 1980 46 s. Blå A4
1407 TmV:s skriftserie Nr 2. Tändstickan och dess svenska pionjärer Tändsticksmuseets Vänner, TmV 1997 20 s. Gult häfte
1408 TmV:s skriftserie. Nr 3. Inte bara eld. Av Staffan Nilsson Tändsticksmuseets Vänner, TmV 1998 24 s. Gult häfte
1409 TmV:s skriftserie. Nr 4. ... Kreugerkoncernen. Av Torsten Kreuger Tändsticksmuseets Vänner, TmV 1999 32 s. Gult häfte
1410 Glimtar från Gamla Jönköping. Studieplan Törnqvist, Winnie   32 s. Blå A4
1411 Jönköping. En stadsgeografisk undersökning 2 ex. Weiler, Gösta 1936 191 s., 12 bilagor
1412 Jönköpingslandskapet. Ur Mäster Gudmunds Gilles årsbok 1938 Weiler, Gösta 1939 34 s., 1 karta. 2 ex.
1413 Glimtar från Liljeholms-qvarteret under 1800-talets sista årtionden Wikner, Gustaf Gudmundsgillet 1941 1941 S. 11-39. Särtryck
1414 En kavalkad i ord och bild speglande VätterHems 50 år Vätterhem Bostads AB 1992 44 s.
1415 Jönköpingstrakten, topografisk karta [34 Ulricehamn, 35 Jönköping] Turistbroschyrer, kapsel sist å Ncbdz 1933 1 karta på linne, vikt
1416 Se även: Landsvägskartor, kapsel sist på Nc      
1417 Karta över Jönköping med gaturegister. Wilhelm Norsander Turistbroschyrer, kapsel sist å Ncbdz 1963 Även i mapp 6 Brun!
1418 Plankarta över Jönköpings Stadspark 1935 Turistbroschyrer, kapsel sist å Ncbdz 1935 I plastficka
1419 Jönköpings Stadspark [broschyr] Turistbroschyrer, kapsel sist å Ncbdz 1962 I plastficka
1420 Jönköpings Stadspark - en oas i Vätterbygd! [broschyr] Turistbroschyrer, kapsel sist å Ncbdz u.å. I plastficka
1421 Tips för turisten. Jönköpings kommun. 31/5-23/6 1974 ... Turistbroschyrer, kapsel sist å Ncbdz [1974] [20] s.
1422 Tips för turisten. Jönköpings kommun. 24/6-15/9 1974 ... Turistbroschyrer, kapsel sist å Ncbdz [1974] [16] s.
1423 Södra vättterbygden. Jönköpings kommun Turistbroschyrer, kapsel sist å Ncbdz u.å. 15 s., vikt folder
1424 Service-guide med nöjesnytt sommaren 1975. Jönköping-Hva ... Turistbroschyrer, kapsel sist å Ncbdz [1975] 20 s., fickformat
1425 Jönköping [broschyr Jönköping 1950]. Även 2 ex. i mapp Brun 6! Turistbroschyrer, kapsel sist å Ncbdz 1950 36 s. + karta
1426 Missionsmuseet i Jönköpings Länsmuseum. [Inför invigningen 1957] Turistbroschyrer, kapsel sist å Ncbdz 1956 12 s. 2 ex.
1427 Här kan du alltid hitta på någonting! Fritidsnämnden i Jönköpings k. Turistbroschyrer, kapsel sist å Ncbdz u.å. Broschyr 2 ex.
1428 med Bil- & Motorcykel-registret för Jönköpings län. Utgiven år 1936 Bilist-Kalendern [1936] 1936 O 304 s.
1429 Efter tjugufem år 1874-1899. En återblick Jönköpings Juridiska Byrå Cronholm, Axel, vice häradshöfding 1899 O 89 s. 1 klipp, Viking
1430 Jönköpings Stadsfullmäktige under hundra år Gullberg, Erik 1962 O 28 s. 2 ex.
1431 Femtioårsminne 1881-1931. Nr 16 av 300 ex. Godtemplarorden Heimdal, Logen 36 I.O.G.T. 1931 P 40 s.
1432 Arbetarrörelsen i Jönköpings län. En kort rapsodi Hjorth, Börje Länsmuseet, serie, nr 4 1978 O 45 s.
1433 Nykterhetsrörelsen i Jönköpings län. Länsmuseet småskrifter nr 5 Hjorth, Börje Ericsson, Per 1978 O 53 s.
1434 Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsföreningars Riksförbund HSB 1954 O 291 s. Stort format
1435 Jönköping stads och dess omlands ... befolkningsutveckling Hugosson, Kurt Göteborgs Statistiska 1963 O [3], 82 s. A4-format
1436 ... under kommunalförfattningarna. En minnesskrift Hundra år ... 1862-1962 1962 O 815 s.
1437 Sanering i Jönköping. Del 1. Allmänn inventeringsdel .... Med 1 kort Jönköpings kommun, ASP-gruppen 1975 O 124 s. A4
1438 Sanering i Jönköping. Del 2. Resultat av inventering Jönköpings kommun, ASP-gruppen 1975 O 265 s. A4
1439 Sanering i Jönköping. Del 3. Resultat av inventering Jönköpings kommun, ASP-gruppen 1975 O 344 s. A4
1440 Sanering i Jönköping. Del 4. Resultat av inventering. Hva o. Gränna Jönköpings kommun, ASP-gruppen 1975 O 176 s. A4
1441 Sanering i Jönköping. Del 5. Kulturhistorisk inventering Jönköpings kommun, ASP-gruppen 1975 O 390 s. A4
1442 [Fotostatkopior, ej förf.] Jönköpings-Polisen i gången tid [1974] O 9 s. A4, kopior
1443 Jönköpings Smedämbetes tänkebok 1643-1657. Protocholla ... Jönköpings Smedämbete Lönnberg, E 1940 O 138 s. 1943-omslag
1444 Gräv där du står. Hur man utforskar ett jobb Lindqvist, Sven 1980 O 288 s.
1445 Från det gamla kronohäktet i Jönköping. Med bilaga, 1 brev, 1961 Lundin, Josef Lundin, Bo [brev] 1920 O 22 s. OBS 1 brev!
1446 Folkrörelser och sociala företeelser i Jönköping. Särtryck Neuman, Ivar Jönköpings historia 1922 O 24 s.
1447 Kulturminneslagen Riksantikvarieämbetet 1990 O 37 s.
1448 Kongl. Maj:ts ... Regler för Smålands Privat-Bank SFS, Swensk författnings-Samling, 11 1837 O 16 s.
1449 Hur vi bo. Jönköpings bostadsfråga - i siffrornas ljus. Hyresgästernas Sterner, Rickard Höglund, Elis 1937 O 34 s.
1450 Historik utgiven med anledning av klubbens 50-åriga tillvaro Svenska Gjutareförbundet avd. 53 1950 O 74 s.
1451 Jönköping 1887-1937. Minnesskrift Svenska Målareförbundet avd. 28 1937 O 94 s.
1452 Några minnesblad vid första femårsperiodens slut Torpa Pensionärshem Torpahemmet 1945 O 32 s.
1453 Några anteckningar från 1600- och 1700-talets Göta Hovrätt Wildte, Sigurd Gudmundsgillet 1935 1936 O 23 s. Särtryck 2 ex.
1454 Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm 2 ex. Sjöhistorisk årsbok 1957-58 1959 P 295, 64 s. 2 ex.
1455 Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm Sjöhistorisk årsbok 1959-60 1961 P 150, 59 s.
1456 Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm Sjöhistorisk årsbok 1961-1962 1963 P 138, 49 s.
1457 Föreningen Göteborgs Sjöfartsmuseum Unda Maris 1960. Årg. 18-19 1960 P 182 s.
1458 Vinodling. Tryckt i Jönköping 1915. Gröna pärmar Andersen, M. H. 1915 P 72 s.
1459 Jönköping Gripenbergs Järnväg. Specialarbete, vårterminen 1973 Arlebrand, Håkan Per Brahegymn. 1973 P 44 s. + 11 s. bilagor
1460 Vätterspår. Idéstudie Augusti 1998 Banverket Länstrafiken Jönköpings k. 1998 P 49 s. 2 ex.
1461 Den svenska tändsticksindustriens historia. Med bilagor, enl. nedan: Cederschiöld, G. Feilitzen, E. v. 1945 P 431 s. 2 ex.
1462 Jönköpings-veteranernas hyllning till sekel-jubilaren, 11/9 1948 Cederschiöld tändsticksindustrin: [1948] P 3 s. I plastficka
1463 Jönköpings Tändsticksfabriks 100-årsjubileum. Program + Meny Cederschiöld tändsticksindustrin: 1948 P 3 s. I plastficka
1464 Program vid Jönköpings Tändsticksfabriks 100-årsjubileum Cederschiöld tändsticksindustrin: 1948 P 4 s. I plastficka
1465 Karta över Jönköpings Tändsticksfabriks fastigheter år 1935 ... Cederschiöld tändsticksindustrin: [1935] P 1 vikt ark. Plastficka
1466 Tändstickskungen började med blodiglar och lingon. Tidningsklipp Cederschiöld tändsticksindustrin: u.å. P 1 klipp. I plastficka
1467 J. S. Bagge & Co. Av Gustaf Rothell. Ur: Värld och vetande, nr 8 Cederschiöld tändsticksindustrin: 1963 P S. 249-253. Plastf.
1468 Bl.a.: Alexander Lagerman [tändstickor] S. A. Andrée [av G. Linder] Daedalus. Tekniska Museets årsbok 1934 P 130 s. + annonser
1469 De allmänna vägarna i Malmöhus län. Historisk översikt ... Enghoff, Karl, dr. 1938 P xi, 584, 149 s.
1470 Det svenska järnet genom tiderna. Serien Vi och vår värld Furuskog, Jalmar 1939 P 270 s.
1471 Underhåll av gamla hus. Byggforskningens informationsblad B10:72 Holmström, Ingmar Sandström, Chr. 1972 P 36 s. A4-format
1472 Husqvarna Vapenfabriks AB dess tillkomst … [Även Mapp 2 Röd!] Husqvarna/Huskvarna 1935 Häfte, 78 s.
1473 Husqvarna Vapenfabriks AB dess tillkomst …[Mapp 2 Röd: utl. utg.] Husqvarna/Huskvarna 1936 Häfte, 72 s.
1474 Hej spårvagn!!! En bildrapsodi om spårvägarna i Sverige Jangö, Jan 1967 P 160 s. Jkpg s. 99!
1475 Jönköpings Tändsticksfabriks 100-årsjubileum 1848-1948 Jönköpings Tändsticksfabrik 1948 P 111 s. A4-format
1476 Jönköpings Vattenledning. Ur: Tidskrift för byggnadskonst ... Årg. 8 Leijonanckar, F. W. 1866 P 4 s., 4 pl. Fotostat
1477 Jönköpings avloppsvatten och dess rening Lindqvist, Ragnar 1941 P 100 s., 4 pl.
1478 På stegen. Jubileumstidning 1887-1987 Målarnas avd. 28 Jönköping 1987 P 44 s.
1479 Om Tabergs bergsbruk och bergslag Lönnberg, Egil Gudmundsgillet 1940 1939 P S. 90-123. Särtryck
1480 Arkivering av bilder. Vägledning ... Rapport E2, 1974 2 ex. Riksantikvarieämbetet 1974 P 54 s. A4-format
1481 Hjälpreda vid kulturhistorisk byggnadsinventering Rosén, Sander Nordiska Museet 1971 P 69 s.
1482 Stickan som erövrade världen STAB, Sv. Tändsticks AB u.å. P 15 s. A4-format
1483 SJ Buss 75 år 1911-1986 SJ Buss AB Furbäck, Bengt m.fl. 1986 P 112 s.
1484 Om Vätterbygden och Vättersjöfarten i äldre tider Weiler, Gösta Gudmundsgillet 1939 1939 P Särtryck 2 ex.
1485 Om sjöfarten på Vättern ... århundrade före järnvägarnas tid Weiler, Gösta Gudmundsgillet 1940 1940 P Särtryck 2 ex.
1486 Om Vättersjöfarten under järnvägarnas tid. De senaste hundra åren Weiler, Gösta Gudmundsgillet Årg. 27 1959 P Särtryck. 3 ex.
1487 Jönköpings stads och läns Sparbank. Minnesskrift 1831-1930 Almén, Tor Jönköpings Sparbank 1931 Q 266 s., pl., 1 bilaga
1488 Småländska hembygdsböcker IV: Om åkerbruket i Småland, 1749 Elgh, Magnus Werner, A. 1925 Q 64, 2 s. [2 lösa s.]
1489 Den svenska urbaniseringen. Swedish urbanization. Särtryck ur IVA Godlund, Sven Göteborgs Universitet 1964 Q 32 s. Nr 76, särtr.
1490 Handelsminnen. Nordiska Museet, red. Mats Rehnberg Handelsminnen Almquist, Martin W. 1961 Q 240 s.
1491 Fjäderfäafveln inom Jönköpings län 1814-1913 [Hushållningssällsk.] Hartmann, Ernst L. 1917 Q Särtryck
1492 En historik ... Edward Göransson. Med 4 bilagor, som följer: Husqvarna Vapenfabrik 1689-1939 1939 Q 238 s. 2 ex.
1493 Oavbruten vapentillverkning i 275 år. Av Gösta Rehnqvist, SmA 1965 Husqvarna Vapenfabrik 1689-1939: 1965 Q 1 klipp, i plastficka
1494 Vapenfabrikens förste ingenjör, Eskil Lindblad. 7 jan. 1963 Husqvarna Vapenfabrik 1689-1939: 1963 Q 1 klipp, i plastficka
1495 Huskvarna för 50 år sedan. 7 st klipp, SmA 24/1 1948 Husqvarna Vapenfabrik 1689-1939: 1948 Q 7 klipp, i kuvert
1496 I kort föreställande Husqvarna-fabriken, med Julhälsning Husqvarna Vapenfabrik 1689-1939: u.å. Q 1 kort, i plastficka
1497 Fru Jonssons-Wermelins vävmetod. Uppteckn. Jkpg 4/10 1895. Röd Johansson, Sigrid Handskrift, Vävning 1895 Q [78] s. + 1 bilaga
1498 Lån från Helge Pettersson, förr ägare av Eriksbergs gård, kopierat .. Jära Gästgivaregård Gudmundsgillet 1982 Q Blå, A4-format
1499 1909-1939. Kort historik i anledning av föreningens 30-åriga tillvaro Jönköpings läns Hemslöjdsförening 1939 Q 26 s., 1 kort
1500 Vad hemslöjden vill och gör Jönköpings läns Hemslöjdsförening 1950 Q 32 s.
1501 1909-1959 Jönköpings läns Hemslöjdsförening 1959 Q 24 s.
1502 Jönköpings läns Kgl. Hushållningssällskaps historia 1814-1913. I-II Jönköpings läns hushållningssällskap 1914 Q Bd 1, d. I-II, 1 vol.
1503 Jönköpings läns Kgl. Hushållningssällskaps historia 1814-1913. III Jönköpings läns hushållningssällskap 1917 Q Bd 2, d. III. Säve, G.
1504 Jönköpings läns Hushållningssällskap 150 år. Med 1 klipp, 27/11-64 Jönköpings läns hushållningssällskap 1964 Q 307 s., 1 klipp. 2 ex.
1505 Minnesskrift 1909-1934 [Stort format, häftad] Jönköpings läns Köpmannaförbund 1934 Q 90, [17] s.
1506 JMW [OBS Se även Mollstadius, nedan! Placering: Mollstadius!] Jönköpings Mekaniska Verkstads AB 1958 Q 13 s.
1507 1831-1901. Anteckningar ... Jönköpings stads och läns Sparbank 1901 Q 26 s.
1508 Utgiven av G. A. Persson Jönköpings läns Kalender 1917 1917 Q 336 s. + annonser
1509 Utgiven av A. Anander Smålands och Ölands Kalender 1922 1922 Q 430 s. + annonser
1510 (Handelskalender) Utgiven av A. Anander Smålands o. Ölands Kalender 1928-29 1928 Q 795 s. + annonser
1511 Skogshistorien på Visingsö Kardell, Lars Skogsvårdsstyrelsen 1997 Q 96 s.
1512 När Jönköping utvecklades till en skogsindustristad. Se även Ncbdz Kihlblom, Dag Albertsson Sandblad 2000 Q 128 s. S:a 12 ex.
1513 Kreuger & Toll Kreuger, Torsten 1963 Q 298 s.
1514 Ondulation och damklippning Long, E. Ando, A. Förlag Albert Ando 1927 Q 272 s., 8 pl.
1515 Sjuttiofem år. Med bilagor [inlagda i boken], som följer: Malmsten & Bergvall 1952 Q 48 s. + 2 kort
1516 Protokollsutdrag, Jönköping den 23 aug. 1852. 5 s. Handskrift Malmsten & Bergvall: bilaga 1852 Q 5 s. handskrift
1517 Protokollsutdrag, Jönköping den 23 aug. 1852. 1 s. Maskinskrift Malmsten & Bergvall: bilaga u.å. Q 1 s. maskinskrift
1518 Jönköpings Dagblad, 2/4 1875. Fotostat: Johan Adolf M., dödsfall Malmsten & Bergvall: bilaga 1875 Q 1 s. fotostat
1519 3 st. maskinskrifter: Johan Adolf M., 2 st Fullmakt, 1 st Malmsten & Bergvall: bilaga u.å. Q 3 s. maskinskrift
1520 4 st. brev från Malmsten & Bergvall till Lars Eric Lindqvist Malmsten & Bergvall: bilaga 1950 Q 4 brev i 5 ark
1521 JMW:s äldsta historia 1860-1897 Sandwallska Gjuteriet Mollstadius, Axel JMW 1960 Q 119 s., 1 kort. 2 ex.
1522 Det Petriska släktföretaget. Tre generationer i Växjö Petri, Carl Wilhelm 2000 Q 128 s.
1523 Konsumtionsföreningen Union Huskvarna 1899-1939 Påhlman, A. Sjölin, W. 1939 Q 64 s.
1524 EU-stöd och kulturarv. En vägledning för dig som ... söka EU-medel Riksantikvarieämbetet 1996 Q 109 s., 1 bilaga
1525 Abonnenter å rikstelefon januari 1916 ... Småland, Öland ... Rikstelefonkatalogen nr 28, Del II 1916 Q 321 s.
1526 Aktiebolaget Gustaf Sandwall 100 år Sandwall, Gustaf, AB Holm, Ernst G. 1946 Q 61 s., 1 kort
1527 Sveriges stadsväsen under medeltiden. Ingår i: Nordisk kultur XVIII Schück, Adolf Nordisk Kultur. Städer . 1933 Q 101 s. [Kapitel i d:o
1528 1837-1937. Minnesskrift [2 ex., varav 1 sämre, i hylla i skrivrum] Smålands Bank Kock, Karin 1937 Q 240 s. 2 ex.
1529 Årsredovisning och revisorernas berättelse för 1961. 1837-1961 Smålands Bank 125 år 1962 Q 28 s.
1530 Aktiebolaget Smålands Bryggerier 1929-1939. Krönleins, Egnells ... Smålands Bryggerier AB 1929-1939 1938 Q 45 s. + pl.-sidor
1531 Smålands och Blekinge Handelskammare 1907-1931. Minnesskrift Smålands och Blekinge ... 1932 Q 268 s., 1 kort
1532 Matboken. Temanummer, Bygd och Natur, Årg. 85, 2004 [Qca] Sveriges Hembygdsförbund 2004 Q 95 s., 1 bilaga
1533 Äventyr i skogar och berg. Jaktmemoarer. [Holaveden, Ydre, Tranås] Torson, Bernt 1959 Q 254 s.
1534 JAIF. 1901-1951. En minnesskrift Jönköpings Allmänna Idrottsförening 1951 R 80 s.
1535 25 år [grundare: Helge Kolthoff, Baden-Powell] Jönköpings Scoutkår 1935 R 52, [14] s.
1536 1910-1950. Med programbilaga: 40-årsjubileum, 4 s., grön folder Jönköpings Scoutkår 1950 R 40, [8] s., 2 bilagor
1537 Stiftadt 1890. Tillhör Svenska Seglarförbundet Jönköpings Segelsällskap 1910 R 103 s.
1538 1922-1947. Minnesskrift Jönköpings Södra Idrottsförening 1947 R 109, [22] s.
1539 En återblick. [En minnesskrift] Adolf Ljunggren. Lennart Schånberg Smålands Idrottsförbund 1902-1912 1912 R 151 s., + 1 klipp
1540 Minnesskrift. Arne Argus, Harry Lundgren, Birger Rosell Smålands Idrottsförbund 1902-1952 1952 R 190 s.
1541 Årsbok 1941. Red.: Axel Mollstadius, Hans Greén, Birger Åkerberg Kamratföreningen Smålandsartillerister 1941 S 135, [14] s.
1542 Årsbok 1942 Kamratföreningen Smålandsartillerister 1942 S
1543 Årsbok 1943. Årg. 3. Red.: Mollstadius, Greén, Harry Dahlberg Kamratföreningen Smålandsartillerister 1943 S Med standar i färg
1544 Årsbok 1944. Årg. 4 Kamratföreningen Smålandsartillerister 1944 S
1545 Årsbok 1945. Årg. 5 Kamratföreningen Smålandsartillerister 1945 S
1546 Årsbok 1946. Årg. 6. Red.: Axel Mollstadius Kamratföreningen Smålandsartillerister 1946 S
1547 Årsbok 1947. Årg. 7. Red.: Mollstadius, V. Westlund, B. de Carro Kamratföreningen Smålandsartillerister 1947 S
1548 Årsbok 1948. Årg. 8 Kamratföreningen Smålandsartillerister 1948 S
1549 Årsbok 1949. Årg. 9 Kamratföreningen Smålandsartillerister 1949 S
1550 Årsbok 1950. Årg. 10 Kamratföreningen Smålandsartillerister 1950 S
1551 Årsbok 1951. Årg. 11 Kamratföreningen Smålandsartillerister 1951 S
1552 Årsbok 1952-53. Årg. 12-13 Kamratföreningen Smålandsartillerister 1955 S
1553 Årsbok 1954-55. Årg. 14-15 Kamratföreningen Smålandsartillerister 1959 S
1554 Årsbok 1956-59. Årg. 16-19 Kamratföreningen Smålandsartillerister 1960 S
1555 Årsbok 1960. Årg. 20 Kamratföreningen Smålandsartillerister 1961 S
1556 Årsbok 1961. Årg. 21 Kamratföreningen Smålandsartillerister 1962 S
1557 Årsbok 1962. Årg. 22 Kamratföreningen Smålandsartillerister 1963 S
1558 Årsbok 1963. Årg. 23 Kamratföreningen Smålandsartillerister 1964 S
1559 Årsbok 1965-1966. Årg. 25-26 Kamratföreningen Smålandsartillerister 1967 S
1560 Årsbok 1967. Årg. 27 Kamratföreningen Smålandsartillerister 1968 S
1561 Årsbok 1968-1969. Årg. 28-29 Kamratföreningen Smålandsartillerister 1970 S
1562 Årsbok 1970-73. Årg. 30-33 Kamratföreningen Smålandsartillerister 1974 S
1563 Tidning för Smålands artilleriregemente och dess kamratförening Smålandsartilleristen. Årsskrift 1976 1977 S 20 s.
1564 Tidning för Smålands artilleriregemente och dess kamratförening Smålandsartilleristen 1977:1 1977 S 32 s.
1565 Tidning för Smålands artilleriregemente och dess kamratförening Smålandsartilleristen 1977:2 1977 S 32 s.
1566 Tidning för Smålands artilleriregemente och dess kamratförening Smålandsartilleristen 1978:1 1978 S 24 s. 2 ex.
1567 Tidning för Smålands artilleriregemente och dess kamratförening Smålandsartilleristen 1978:2 1978 S 40 s.
1568 Tidning för Smålands artilleriregemente och dess kamratförening Smålandsartilleristen 1979:1 1979 S 24 s.
1569 Tidning för Smålands artilleriregemente och dess kamratförening Smålandsartilleristen 1979:2 1979 S 24 s.
1570 Tidning för Smålands artilleriregemente och dess kamratförening Smålandsartilleristen 1980:1 1980 S 24 s.
1571 Tidning för Smålands artilleriregemente och dess kamratförening Smålandsartilleristen 1980:2 1980 S 24 s.
1572 Tidning för Smålands artilleriregemente och dess kamratförening Smålandsartilleristen 1981:1 1981 S 24 s.
1573 Tidning för Smålands artilleriregemente och dess kamratförening Smålandsartilleristen 1981:2 1981 S 24 s.
1574 Tidning för Smålands artilleriregemente och dess kamratförening Smålandsartilleristen 1982:1 1982 S 24 s.
1575 Tidning för Smålands artilleriregemente och dess kamratförening Smålandsartilleristen 1982:2 1982 S 24 s.
1576 Ur Daniel Rantzaus Dagbok. Ett 400-årsminne [Jönköping 1567] Bergenblad, Harry 1967 S 65 s.
1577 Från gamla mötesplatser. Med 2 bilagor, som följer: Byström, Oscar 1914 S 175 s. + 2 bilagor!
1578 N. Boberg: Våra gamla knektar, tidningsklipp, SmF 9/4 1959 Byström, Oscar: 1959 Byarums soldattorp
1579 Till art. Uniform: 8 s. färgplanscher från Nordisk Familjebok B XXX Byström, Oscar: u.å. 2 s. + 8 s. planscher
1580 1623-1923. En minnesskrift. Utarbetad på uppdrag av officerskåren Kungl. Jönköpings Regemente 1923 S 92 s., 8 pl.-sidor
1581 Kyrkvärjor i Jönköpings län. Ur Sv. Vapenhistoriska Sällskapets ... Lönnberg, Egil Årsskrift 1944-1946 1946 S S. 59-97. Särtryck
1582 Anteckningar rörande Kongl. Jönköpings regementes historia. 1 uppl Tidander, L. G. T. 1873 98, [1] s. Hfrbd
1583 Anteckningar rörande Kongl. Jönköpings regementes historia. 2 uppl Tidander, L. G. T. [med 2 bilagor] 1910 Med 2 bilagor, nedan:
1584 Jönköpings regemente i vårt sista krig, av Nils Niléhn [C. M. Hultin] Tidander, L. G. T.: u.å. 1 tidningsklipp
1585 Dödsruna över regementsläkaren Mauritz Hedenberg, f. 1891 Tidander, L. G. T.: u.å. 1 tidningsklipp
1586 Västanå Raster med Röttleån i Jönköpings kommun. Botanisk inv. Bengtsson, Siv Länsstyrelsen 1975 U 4, 41 s. A4-format
1587 Bd 5: Mårddjur, säldjur och gnagare Brehm: Djurens liv 1929 3., omarb. o. rev. uppl.
1588 Bd 6: Gnagare, jordsvin, myrkottar, Nya världens .... samt kloakdjur Brehm: Djurens liv 1930 3., omarb. o. rev. uppl.
1589 Bd 9: Tättingar och blåkråksfåglar Brehm: Djurens liv 1930 3., omarb. o. rev. uppl.
1590 Bd 10: Blåkråksfåglar [forts.] och gökfåglar Brehm: Djurens liv 1930 3., omarb. o. rev. uppl.
1591 Bd 12: Brockfågelartade fåglar, tranfåglar och hönsfåglar Brehm: Djurens liv 1930 3., omarb. o. rev. uppl.
1592 Bd 13: Hönsfåglar [forts.], stubbstjärthöns och rovfåglar Brehm: Djurens liv 1930 3., omarb. o. rev. uppl.
1593 Bd 14: Gåsfåglar, storkartade ... lomfåglar och strutsfåglar Brehm: Djurens liv 1930 3., omarb. o. rev. uppl.
1594 Bd 15: Ödlor Brehm: Djurens liv 1930 3., omarb. o. rev. uppl.
1595 Bd 16: Ormar Brehm: Djurens liv 1930 3., omarb. o. rev. uppl.
1596 Bd 17: Krokodildjur, sköldpaddor, bryggödlor och groddjur Brehm: Djurens liv 1931 3., omarb. o. rev. uppl.
1597 Gråärlan i Jönköpingstrakten. Ur: Sveriges Natur 1937 Essen, Knut von [1937] U S. 51-58. Särtryck
1598 Komosse. Strövtåg i tidlöst landskap Franzén, Lars Naturskyddsföreningen 1986 U 32 s. + kartbilaga
1599 Beskrifning till kartbladet Nissafors. Ser. Ab, nr 6 Blomberg, Albert SGU 1880 U 31 s., 1 pl.
1600 The titaniferous iron-ore deposit of Taberg ... Ser. C, nr 512 Hjelmqvist, Sven SGU 43, nr 10, 1949 1950 U 55, 8 s., 1 karta
1601 Beskrifning till kartbladet Hvetlanda [Vetlanda]. Ser. Ab, nr 8 Holst, Nils Olof SGU 1885 U 63 s., 2 pl., [4] s.
1602 Beskrifning till kartbladet Lenhofda [Lenhovda]. Ser. Ab, nr 15 Holst, Nils Olof SGU 1893 U 48 s., 1 pl.
1603 Beskrifning till kartbladet Lessebo Holst, Nils Olof SGU 1879 U 39, [2] s.
1604 Om ett fynd av uroxe i ... Kalmar län Bidrag till ... oxarters [1888] Holst, Nils Olof Geol. Fören. Bd X, h.7 1889 U Särtryck, 2 artiklar
1605 Beskrifning till kartbladet Huseby. No 1 Hummel, David SGU 1877 U 26 s.
1606 Beskrifning till kartbladet Ljungby. No 2 Hummel, David SGU 1877 U 17 s.
1607 Vid svenska fågelsjöar. Strövtåg i syd- och mellansvenska ... Kloo, Karl 1962 U 88 s. [Komosse ...]
1608 Om Smålands Naturalhistoria. Cap. 4 uti Historisk Beskrifning ... Linné, Carl von Rogberg, Samuel 1922 U 27 s. Särtryck
1609 Beskrifning till kartbladet Nydala. Med två taflor. Ser. Ab, nr 14 Stolpe, M. SGU 1892 U 70 s., 2 pl.-s.
1610 Smålands Taberg. SOU 1953:33. Med 3 tidningsklipp, som följer: Strömberg, Sven Ödeen, Stig SOU 1953 U 55 s. + 3 klipp
1611 Blick på Taberg och dalen. SmA 31/8-42, sign. Oculus. 1 klipp Strömberg, Sven Ödeen, Stig SOU 1953 Bilaga i SOU 1953:33
1612 Masugnarna i Taberg ... JP 12/3-55. Av Masse Haglund. 1 klipp Strömberg, Sven Ödeen, Stig SOU 1955 Bilaga i SOU 1953:33
1613 Sovande dal väcktes ... JP 12/3-55. Av Masse Haglund. 1 klipp Strömberg, Sven Ödeen, Stig SOU 1955 Bilaga i SOU 1953:33
1614 Lake Vättern. Outlines of its natural history ... Acta ..., XI Stålberg, Nils Acta Phytogeographica 1939 U 52 s., 8 pl.-s.
1615 Titta på natur. En guide till fågel- flora- fritidsområden. Huskvarna Svenska Naturskyddsföreningen, SNF u.å. U 15 s. Grönt häfte
1616 Jönköpings Lasarett. Årsberättelse för år 1926. Jämte 2 bilagor Eurén, Axel 1927 V 117 s. 1777-1927
1617 Guided Step by Step. Avslutas med: Wilhelmsro, Febr. 15, 1883 Ramsay, Ebba de [1883] V 168 s. Litet format!
1618 Lasarettet 200 år. Jubileums-aktuellt ... Jönköping 1777-1977 Richardson, Per, överläkare [1977] V 8 s. A4-format
1619 Sjukvårdsförhållandena i Jönköpings län från 1700-talets ... 2 ex. Säve, Gunnar [bl.a.plansch fr. 1837..] 1910 V 139 s., 3 pl. 2 ex.
1620 Svenska låtar. Småland, Öland och Blekinge Andersson, Nils 1935 X 187 s. Med noter
1621 SV:s Allsångsblad. Nr 33. 21 st ark i 1 kuvert, 18 st ark i 1 kuvert Svenska Visförlaget SV:s Allsånger u.å. X 4 s. 39 ex.
1622 SV:s Allsångsblad. Nr 37. 50 st ark i 1 kuvert Svenska Visförlaget SV:s Allsånger u.å. X 4 s. 50 ex.