Här finns alla Gudmundsgillets databaser och enkla tabeller presenterade. Det som i första hand erbjuds är sökbara tabeller i vilka man också själv kan ändra sorteringsordningen. Om man vill se en sådan tabell så klickar man på en av rubrikerna på toppmenyn. Dessa 4 tabeller (förutom sakregistret) kan inte visas i smartphones. Om man vill se en hel tabell i en smartphone eller skriva ut en tabell så klickar man på en av de andra artiklarna på förstasidan eller så går man vägen via "Utskrift av tabeller" på toppmenyn. Gudmundsgillets ordinarie plats har adressen http://gudmundsgillet.se/.

 Databaser

  1. En tabell med alla rubriker (titlar) i Gudmundsgillets årsböcker 1930-2014
  2. En tabell med alla böckerna i Gudmundsgillets bibliotek.
  3. En tabell med alla skrifter mm i Gudmundsgillets biblioteks mappar.
  4. Åke Svenneborgs sakregister över Gudmundsgillets årsböcker 1930-1962 och 1981-2006. Registret innehåller mer än 17500 poster och databasen är därför för stor för att fungera snabbt presenterad på webbplatsen. Den här databasen finns därför istället presenterad i en pdf-fil. Om man laddar ned filen så kan man sedan öppna den och söka efter olika ord. Det finns också en Excelfil som man kan hämta. Se den separata artikeln om sakregistret.
Tabeller samt möjligheter till sökning i databaserna hittar man genom att klicka i toppmenyn. 

Man kan till höger om Filter söka efter ett speciellt ord någonstans i tabellen. Eter en sökning kan man klicka på Reset för att alla poster skall visas. Sedan kan man ändra Display (längst ned under tabellen) till det antal poster som man vill skall visas på en gång. Man kan välja Display 100 och längst ned välja ett tal.

Man kan klicka på en rubrik för att sorteringen skall ske med den kolumnen som grund. Om man klickar en gång till på samma rubrik så blir sorteringen tvärtom dvs det som visades överst vid den först klickningen visas nu underst på listan.