Åke Svenneborgs sakregister täcker Gudmundsgillets årsböcker 1930-1962 och 1981-2006. Registret innehåller mer än 17500 poster. Registret presenteras på två olika sätt. 

Det är dels en pdf-fil. Om du laddar ned filen så kan du sedan öppna den och söka efter olika ord. 

Om du är duktig på att använda Excel för sökningar och listningar så kan du också hämta en Excel 2003-fil

Tidigare kunde man presentera sakregistret från en databas och söka i denna men tyvärr är antalet poster för stort för en sådan visning.