Gudmundsgillets biblioteks böcker

Filter 
Nr Titel Forfattare Utgivn_ar Placering Utg_ar_org
1 Arkivguide för Jönköpings län [Bengt von Strokirch Åke Carlsson] Jönköpings läns Arkivförbund 2007 A 56 s. [2007]
2 Arkivbeståndet i Jönköpings läns Folkrörelsearkiv 1980 Jönköpings läns Folkrörelsearkiv 1980 A 64 s. 1980
3 Äldre litteratur rörande Jönköpings läns fasta fornminnen. Särtryck Claesson, Claes 1938 A 28 s. 1938
4 Axel Fredrik Lindström och hans donation till Jönköping 4 ex. Eriksson, Gunvor 1989 A 17 s.[3 ex. i kapsel] 1989
5 Jönköpings Stadsbibliotek 1916-1976 Eriksson, Gunvor 1976 A 21 s. 1976
6 XXVI-XXVII. Hallvik, Bengt: Tryckt i Calmar hos Lars Lindeblad Sancte Christophers Gilles Chroenica 1957 A 145 s. + 2 rec. 1957
7 Katalogregler för svenska bibliotek. 4, omarb. uppl. Bibliotekstjänst, Btj 1976 A 135 s. 1976
8 Ämnesordsregister till Klassifikationssystem … Systematisk del Bibliotekstjänst, Btj 1982 A v, 181 s. 1982
9 Ämnesordsregister till Klassifikationssystem … Alfabetisk del Bibliotekstjänst, Btj 1982 A v, 227 s. 1982
10 Anteckningar till en Jönköpingsbibliografi. Särtryck Gillet 1933 Lindqvist, Lars Eric 1934 A 33 s. 8 ex. 1934
11 Den svenska förlagsbokhandelns historia, II. Festskrift Norstedt Schück, Henrik 1923 A 467, 4 s. + kort 1923
12 Typograferna i Jönköping 1883-1948. + klipp: SmA 20/10 1948 Jönköpings typografiska förening 1948 A 176 s. + 2 klipp 1948
13 Litteratur om Jönköpings län 1948-1949. Meddelanden nr XXIII Trolle, Herluf af 1949 A 6 s. Särtryck 1949
14 Litteratur om Jönköpings län 1950-1951. Meddelanden nr XXV Trolle, Herluf af 1951 A 6 s. Särtryck 1951
15 Uppslagsbok för julbesök … Stor Julutställning. Facs., orig. 1890 Emil Bergmans Bokhandel 1978 A 16 s. 2 ex. 1978
16 ... nationalinsamling: Med folket för fosterlandet. D. 1-2, 2 vol. Centralkommittén för 1938 års ... 1938 B 590, 624 s. 2 vol. 1938
17 Några beskrivningar över levernet … Smålands Gille i Göteborg Danielson, Eskil 1951 B 24 s. Dedikation 1951
18 Jönköpings läns Landtbruks- och Industrimöte 1899 [lantbruks-] Förteckning öfver utställda föremål 1899 B 118 s., halvklot 1899
19 Vapenhistoriska utställningen. Jakt- och jaktvårdsutställningen Huskvarna-utställningen 1936 1936 B 79 s. + mapp Röd2 1936
20 Hantverks-, Industri- och Konstutställningen i Jönköping [+ i Röd 6!] Jönköpingsutställningen 1928 1928 224 s. + karta 1928
21 Igår, Idag, Imorgon. Humanistisk forskning i Jönköpings län Jönköpings läns museums serie, nr 3 0 B 47 s. Ca 1976 u.å.
22 Tips och råd om kulturarbete i boendemiljö. Provupplaga. H. 1 Statens Kulturråd. Kulturrådet 1982 B 75 s. 2 ex. H. 1 1982
23 Tips på¨kulturprojekt med statsbidrag till kulturverksamhet i folk… Statens Kulturråd. Kulturrådet 1982 B 33 s. 2 ex. 1982
24 Fallbeskrivningen Kullen - stadsdelsprojekt. Åsa Teorell-Assarson Statens Kulturråd. Kulturrådet 1982 B 59 s. 2 ex. H. 3 1982
25 Friluftsmuseet i Stadsparken [Jönköping]. Kortfattad vägledning Länsmuseet, Nilsson, A. Wiberg, D. 1959 B 12 s. 3 ex. 1959
26 Hembygdsgården 1978 - ett nygammalt utflyktsmål … Riksförbundet för hembygdsvård 1978 B 48 s. 1978
27 Hembygdsgården 1983 - ett litet urval av sommarens aktiviteter Riksförbundet för hembygdsvård 1983 B 23 s. 1983
28 Stiftelsen Jönköpings läns museums verksamhet 1980 Länsmuseet. Årsberättelse 1980 1981 B 40 s. 1981
29 Stiftelsen Jönköpings läns museums verksamhet 1988 Länsmuseet. Årsberättelse 1988 1989 B 51 s. 1989
30 Jönköpings län i ord och bild. En hundraårskrönika [se även nedan!] Lignell, Harald, red. Antiqua 1956 B 752 s., 2 bilagor 1956
31 Vägledning [red. Allan Nilsson] Jönköpings läns museum 1958 B 44 s. 2 ex. 1958
32 Jönköpings Allahanda ortens första tidning 1797-1803. Särtryck Bång, Gustaf Gudmundsgillet 1960 B S. 13-101 1960
33 Friluftsmuseet i Jönköpings stadspark. Antikvarisk utredning Larsson, Hugo Jkpgs läns museum 2000 B 45 s. + bilagor 2000
34 vid Jönköpings Läroverk. Minnesskrift. Till dess 50-års-dag Föreningen Modersmålsvännen … 1915 B 93 s. 2 ex. 1915
35 Ludde berättar. Minnen från landsortsteatern och Folkan … Gentzel, Ludvig Lärn, Hubert, red. 1951 B 246 s. + 2 klipp 1951
36 En Jönköpingskrönika. Smålands Allehanda 1879-1949 Greén, Ernst [2 ex., 1 inb., 1 hft] 1949 B 240 s. 2 ex. 1949
37 Smålands Folkblad femtio år [med 3 tidn.klipp, SmF 29/4 1961] Ståhl, Erik TABS 1951 B 120, 23 s. 1951
38 Den mellersta pelaren 200 år [S:t Johannes logen Jönköping] Knorring, Lars von Ruuth, Gustaf 1999 B 81 s. 1999
39 Småland under nya stjärnor. Tal och orationer. Stadgar, m.m. Smålands Akademis skriftserie 1 1993 B 30 s. 1993
40 I Smålands himmel vi oss alla gläder. Tal, Stadgar, m.m. Smålands Akademis skriftserie 2 1994 B 30 s. 1994
41 Fjärde June-Mässan i Jönköping 1945 [Junemässan] Svensk Industriförening 1945 B 162 s. 1945
42 ...organisation. Riksmässan för småindustri i Jönköping 1950 Sveriges Hantverks- och Småindustri .. 1950 B 160 s. 1950
43 Sydöstmässan i Jönköping 1949 [Skogsbruk] Tekniska Föreningen i Jönköping 1949 B 104 s. 1949
44 50 år. En minnesskrift för Tempelriddarorden i Skandinavien Tempelriddarorden Hammarlund, G. 1937 B 95 s. 1937
45 T. R. -matrikel 1940 omfattande Sveriges landskapitel Tempelriddarorden Matrikel 1940 B 240 s. 1940
46 30 vol., 1930-1937 Svensk Uppslagsbok 1937 B 30 ex./delar 1930-37
47 till Svenska Dagbladets årsböcker I-IX [tillhört Bror Schultz] Svenska Dagbladet. Generalregister 1932 B I skrivrum 1932
48 Svenska Dagbladets årsbok 1924 2 uppl. Svenska Dagbladet. [Årg. 1] 1924 B I skrivrum 1924
49 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1924 Svenska Dagbladet. Årg. 2 1925 B I skrivrum 1925
50 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1925 Svenska Dagbladet. Årg. 3 1926 B I skrivrum 1926
51 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1926 Svenska Dagbladet. Årg. 4 1927 B I skrivrum 1927
52 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1927 Svenska Dagbladet. Årg. 5 1928 B I skrivrum 1928
53 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1928 Svenska Dagbladet. Årg. 6 1929 B I skrivrum 1929
54 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1929 Svenska Dagbladet. Årg. 7 1930 B I skrivrum 1930
55 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1930 Svenska Dagbladet. Årg. 8 1931 B I skrivrum 1931
56 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1931 Svenska Dagbladet. Årg. 9 1932 B I skrivrum 1932
57 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1932 Svenska Dagbladet. Årg. 10 1933 B I skrivrum 1933
58 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1933 Svenska Dagbladet. Årg. 11 1934 B I skrivrum 1934
59 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1934 Svenska Dagbladet. Årg. 12 1935 B I skrivrum 1935
60 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1935 Svenska Dagbladet. Årg. 13 1936 B I skrivrum 1936
61 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1936 Svenska Dagbladet. Årg. 14 1937 B I skrivrum 1937
62 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1937 Svenska Dagbladet. Årg. 15 1938 B I skrivrum 1938
63 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1938 Svenska Dagbladet. Årg. 16 1939 B I skrivrum 1939
64 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1939 Svenska Dagbladet. Årg. 17 1940 B I skrivrum 1940
65 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1940 Svenska Dagbladet. Årg. 18 1941 B I skrivrum 1941
66 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1941 Svenska Dagbladet. Årg. 19 1942 B I skrivrum 1942
67 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1942 Svenska Dagbladet. Årg. 20 1943 B I skrivrum 1943
68 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1943 Svenska Dagbladet. Årg. 21 1944 B I skrivrum 1944
69 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1944 Svenska Dagbladet. Årg. 22 1945 B I skrivrum 1945
70 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1945 Svenska Dagbladet. Årg. 23 1946 B I skrivrum 1946
71 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1946 Svenska Dagbladet. Årg. 24 1947 B I skrivrum 1947
72 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1947 Svenska Dagbladet. Årg. 25 1948 B I skrivrum 1948
73 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1948 Svenska Dagbladet. Årg. 26 1949 B I skrivrum 1949
74 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1949 Svenska Dagbladet. Årg. 27 1950 B I skrivrum 1950
75 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1950 Svenska Dagbladet. Årg. 28 1951 B I skrivrum 1951
76 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1951 Svenska Dagbladet. Årg. 29 1952 B I skrivrum 1952
77 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1952 Svenska Dagbladet. Årg. 30 1953 B I skrivrum 1953
78 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1953 Svenska Dagbladet. Årg. 31 1954 B I skrivrum 1954
79 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1954 Svenska Dagbladet. Årg. 32 1955 B I skrivrum 1955
80 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1955 Svenska Dagbladet. Årg. 33 1956 B I skrivrum 1956
81 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1956 Svenska Dagbladet. Årg. 34 1957 B I skrivrum 1957
82 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1957 Svenska Dagbladet. Årg. 35 1958 B I skrivrum 1958
83 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1958 Svenska Dagbladet. Årg. 36 1959 B I skrivrum 1959
84 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1959 Svenska Dagbladet. Årg. 37 1960 B I skrivrum 1960
85 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1960 Svenska Dagbladet. Årg. 38 1961 B I skrivrum 1961
86 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1961 Svenska Dagbladet. Årg. 39 1962 B I skrivrum 1962
87 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1962 Svenska Dagbladet. Årg. 40 1963 B I skrivrum 1963
88 Svenska Dagbladets årsbok. Händelserna 1963 Svenska Dagbladet. Årg. 41 1964 B I skrivrum 1964
89 Anno 64 Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1965 B I skrivrum 1965
90 Anno 65 Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1966 B I skrivrum 1966
91 Anno 66 Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1967 B I skrivrum 1967
92 Anno 67 Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1968 B I skrivrum 1968
93 Anno 68 Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1969 B I skrivrum 1969
94 Anno 69 Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1970 B I skrivrum 1970
95 Anno 70 Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1971 B I skrivrum 1971
96 Anno 71 Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1972 B I skrivrum 1972
97 Anno 72 Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1973 B I skrivrum 1973
98 Anno 73 Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1974 B I skrivrum 1974
99 Anno 74 Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1975 B I skrivrum 1975
100 Anno 75 Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1976 B I skrivrum 1976
101 Anno 76 Med 1 tidningsklipp, SvD 2/5-77 Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1977 B I skrivrum 1977
102 Anno 77 Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1978 B I skrivrum 1978
103 Anno 78 Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1979 B I skrivrum 1979
104 Anno 79 Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1980 B I skrivrum 1980
105 Anno 80 Svenska Dagbladets årsbok Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1981 B I skrivrum 1981
106 Anno 81 Svenska Dagbladets årsbok Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1982 B I skrivrum 1982
107 Anno 82 Svenska Dagbladets årsbok Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1983 B I skrivrum 1983
108 Anno 83 Svenska Dagbladets årsbok Svenska Dagbl. Förlagshuset Norden 1984 B I skrivrum 1984
109 Anno 84 Svenska Dagbladets årsbok Svenska Dagbl. Bokförlaget Corona 1985 B I skrivrum 1985
110 Julhälsning till församlingarna i ärkestiftet 1948 (34:e årg.) [Församlingarnas prästerskap] 1948 C 178 s. 1948
111 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1909. Årg. 1 Växjö stift 1909 C 128 s. 1909
112 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1910. Årg. 2 (Kristinakyrkan) Växjö stift 1910 C 128 s. 1910
113 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1911. Årg. 3 (Pontén) Växjö stift 1911 C 128 s. 1911
114 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1912. Årg. 4 Växjö stift 1912 C 140 s. 1912
115 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1918. Årg. 9 Växjö stift 1918 C 136 s. 1918
116 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1931. Årg. 22 (Amerika) Växjö stift 1931 C 204 s. 1931
117 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1932. Årg. 23 (Schartau) Växjö stift 1932 C 206 s. 1932
118 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1933. Årg. 24 Växjö stift. 2 ex. 1933 1933 C 208 s. 2 ex. 1933
119 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1934. Årg. 25 Växjö stift 1934 C 208 s. 1934
120 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1936. Årg. 27 Växjö stift 1936 C 196 s. 1936
121 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1940. Årg. 31. Andra upplagan Växjö stift 1940 C 191 s. 1940
122 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1944. Årg. 35 (Olof Thulin) Växjö stift 1944 C 208 s. 1944
123 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1947. Årg. 38 (O. Ödquist) Växjö stift (med klipp, SmA 20/12-47) 1947 C 228 s. 1947
124 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1949. Årg. 40 Växjö stift 1949 C 232 s. 1949
125 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1950. Årg. 41 (Bremer, Linné) Växjö stift 1950 C 240 s. 1950
126 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1952. Årg. 43 (Lina Sandell) Växjö stift 1952 C 184 s. 1952
127 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1953. Årg. 44 Växjö stift (+ Det lyser på söndag) 1953 C 192 s. + bilaga 1953
128 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1956. Årg. 47 Växjö stift 1956 C 200 s. 1956
129 Wäxjö stifts hembygdskalender år 1958. Årg. 49 Växjö stift 1958 C 200 s. 1958
130 Växjö stifts hembygdskalender år 1960. Årg. 51 (Duvemåla) Växjö stift 1960 C 208 s. 1960
131 Växjö stifts hembygdskalender år 1961. Årg. 52 Växjö stift 1961 C 208 s. 1961
132 Växjö stifts hembygdskalender år 1964. Årg. 55 (Geijerstam) Växjö stift 1964 C 192 s. 1964
133 Växjö stifts hembygdskalender år 1965. Årg. 56 (N. Beskow) Växjö stift 1965 C 200 s. 1965
134 Växjö stifts hembygdskalender år 1966. Årg. 57 (Pehr Hörberg) Växjö stift 1966 C 192 s. 1966
135 Växjö stifts hembygdskalender år 1967. Årg. 58 Växjö stift 1967 C 200 s. 1967
136 Växjö stifts hembygdskalender år 1968. Årg. 59 (C-M Agrell) Växjö stift 1968 C 200 s. 1968
137 Växjö stifts hembygdskalender år 1969. Årg. 60 Växjö stift 1969 C 192 s. 1969
138 Växjö stifts hembygdskalender år 1970. Årg. 61 (A. E. Norbeck) Växjö stift 1970 C 192 s. 1970
139 Eskil Andrae. En minnesbok (Med bilaga från Julbok 1939) Andrae, Eskil, biskop Meurling, Erik 1940 C 84 s. + bilaga 1940
140 Knut Wilhelm Almqvist kristen pionjär missionsman predikare … Hägg, Fritz 1940 C 256 s. 1940
141 Abraham Angermannus. Samlingar och studier till Svenska …, 13 Ohlsson, Ragnar 1946 C xxviii, 478 s. 1946
142 En kyrklig oppositionsman [Johannes Baazius] Holmquist, Hjalmar 1937 C 28 s. Särtryck 1937
143 Joannes Baazius. Samlingar och studier till Svenska kyrkans .., 8 Lundin, Hans 1944 C xxvi, 292 s. 1944
144 Drängen och frestaren. Separattryck ur Jönköpings-Posten 1903 Björkman, Rudolf Baazius, Johannes 1904 C 8 s. I brun folder 1904
145 En ung botpredikant. Separattryck ur Jönköpings-Posten 1903 Björkman, Rudolf Baazius, Johannes 1904 C 7 s. I brun folder 1904
146 Jönköpings Missionsförenings historia Elmgren, Kl. 2 ex. 1921 C ix, 408 s. 2 ex. 1921
147 1924 2/5 1974 Filadelfiaförsamlingen Jönköping 50 år Filadelfiaförsamlingen/Pingstvännerna 1974 C 64 s. 1974
148 Från Sofiakyrkans predikstol. Fyra predikningar (+ JP 12/4 1958) Svenska kyrkan Sofiakyrkan 1958 C 31 s. + klipp 1958
149 1888-1938. Minnesskrift Frälsningsarmén Jönköping 1938 C 45 s. 1938
150 Hans Henrik von Essen och den nyevangeliska kolportörsverksam. Gustafsson, Per Erik Acta Univ... 5 1963 C 564 s. 1963
151 Svening Henriks levnadsteckning Palmquist, Efr. 1943 C 295 s. 1943
152 Jönköpings Evangeliska Missionsförsamling femtio år 1909-1959 Hägg, Fritz [Från femöresförening …] 1959 C 56 s. 1959
153 KFUM genom 100 år i ord och bild 1855-1955 100-årsjubileum Jönköpings Kristliga Ynglingaförening 1955 C 176 s. 2 ex./vol. 1955
154 Wilson, Carl: Efraim Sandblom - en eldsjäl. JP 6/5 1967 Tidningsklipp, bilaga till KFUM-boken 1967 C 1 klipp 1967
155 De som bröto marken. Svenska Alliansmissionen Palmqvist, Efr. 1945 C 400 s. 1945
156 Alliansmissionens 15000 tror på helvetet och …, SvD 2/8 1957 Tidn.klipp, bilaga till SAM-boken 1957 C 1 klipp 1957
157 Från norra Smålands medeltid. Kyrkohistoriska studier Pira, Sigurd 1946 C 233 s. 1946
158 Den helige Botulf och Småland. Ur Meddelanden nr XIX … 4 ex. Pira, Sigurd 1946 C 39 s. Särtryck, 4 ex. 1946
159 Heligkorskapellet i Holaveden. Ett franciskanerminne Pira, Sigurd 1930 C 75 s. 1930
160 Om helgonkulten i Linköpings stift Pira, Sigurd 1952 C 270 s. 1952
161 Viktor Rydberg och tidens livsfrågor. Serien Föregångsmän Silfverbrand-Erikson, Susy 1920 C 32 s. 1920
162 Sanningen skall göra eder fria Vakttornet/Jehovas vittnen 1945 C 392 s. 1945
163 Sanningen som leder till evigt liv Vakttornet/Jehovas vittnen 1969 C 192 s. 1969
164 Glädjespridare. SAM-förlaget. Med tidn. klipp av Olof Thulin, 1963 Sjöman, Harry 1963 C 213 s. + 1 klipp 1963
165 I.J.N. Den enda vägen till det eviga livet … predikan 1826. 9 uppl. Sellergren, Peter Lorenz, 1768-1843 1968 C 28 s. Särtryck 1968
166 Sånger från fädernas tid, 6 s. samt 2 infoblad från minnesutställn. Bilagor till Sellergren: 1968 3 bilagor t. ovanst. 1968
167 Sofiakyrkan 100 år. Högmessa enligt 1888 … B. Alberius, T. Hägg Svenska kyrkan Sofiakyrkan 1988 C 16 s. 1988
168 Hakvin Spegels dagbok ånyo utgiven av Sune Hildebrand Spegel, Haqvin Hildebrand, Sune 1923 C 174 s. + 1 bilaga 1923
169 Den svenska Psalmboken … 1819 … och Nya psalmer … G. Doré Illustrerad familjepsalmbok 1929 C 545 s., ill. 1929
170 ... Visingsö ... 1913. International Theosophical Peace Congress Teosofi: Souvenir album Lomaland ... 1913 C 34 s. Viktor Rydberg [1913]
171 Växjö stift i missionsperspektiv. En 1800-talsstudie … Thulin, Olof 1953 C 250 s. 1953
172 Från åttital till åttital - kyrkligt liv i Jönköping under hundra år Åberg, Göran Växjö stift … nr 3 1988 C 237 s. 1988
173 Från åttital till åttital … Jönköpings kyrkliga samfällighet 1988 Åberg, Göran [d:o men annan utgivn.] 1988 C 237 s. 1988
174 Från åttital till millennieskifte - kyrkligt liv i Jönköping … Åberg, Göran Växjö stift … nr 9 2001 C 160 s. 2001
175 Folkväckelsen i Jönköpings län. En sammanställning Åberg, Göran Länsmuseet … nr 6 1978 C 60 s. 1978
176 Råslätts skogvaktarskola i Jönköping 1861-1885 … H. Gadamér Ander, Gunnar. Gadamér, Herrman 1998 E Även på Ncbdz!!! 1998
177 1924-1963. Charles S., Aina and Martin Allwood Anglo-American Center, Mullsjö 1963 E 72 s. 1963
178 Flickskolor i Jönköping Dahr, Elisabeth 1975 E 186 s. 1975
179 Elementarläroverket i Jönköping 1821-1878 Elmgren, Henrik Åberg, Göran 1982 E 240 s. 1982
180 Högre allmänna läroverket i Jönköping 1878-1968 Åberg, Göran Årsböcker 1991:168 1991 E 228 s. 1991
181 Vid invigning av nybyggnad 27 maj 1963 (se också: Mapp 4 Röd!) Idas skola i Jönköping 1963 E 23 s. 1963
182 Inbjudning till doktorspromotioner vid Lunds universitet 31 maj 1951 Lunds universitet [3 poster i 1 volym] 1951 E 32 s. 2 till häri [3 poster i 1 volym] 1951
183 Historiska notiser kring Lunds universitetrs byggnads- och mark … Lunds universitet Örtengren, Per 1951 E 32 s. 2 till häri [3 poster i 1 volym] 1951
184 1948 års generalplan för utbyggning av Lunds universitet Lunds universitet Hadding, Assar 1951 E 32 s. 2 till häri [3 poster i 1 volym] 1951
185 Skolseder från Skara. Svenskt liv och arbete, 4 Nilson, Allan Nordiska Museet 1948 E 91 s. 1948
186 Ur Jönköpings Läroverks historia efter 1859. Bilaga i årsredogörelse Lené, Gustaf, rektor 1921 E 43 s. 1921
187 Vestrogothica, II. Bl.a. om Viktor Rydberg, artikel av Johan Götlind Västgöta Nation i Uppsala 1932 E 92 s. 1932
188 Växjö stifts 21:a folkskolläraremöte i Jönköping 1927 [Nelson, H.] Dittmer, Oskar Eckerberg, August 1930 E 84 s. 1930
189 Yrkesutbildningen i Södra Vätterbygden. Bilagor: Protokoll, m.m. Yrkesutbildningskommittén. 2 ex. 1964 E OBS 2 ex. 1964
190 Mapp nr 4 Blå Jönköpings skolor uppställd här, på E OBS Samt 44 poster i … 0
191 Fritzes nya förkortningslexikon Frölén, Rudolf Fritze, C. E. 1962 F xiv, 594 s. 1962
192 Runinskrifter i Sverige. Almqvist & Wiksell Jansson, Sven B. F. 1963 F192 s. 1963
193 Några intressanta ortnamn i Järstorps socken Jönköping Johannesson, Erik Gudmundsgillet 1956 F Särtryck 1956
194 Göteborgs gatunamn Lindstam, Carl Sigfrid 1945 F 281 s. 1945
195 Bl.a. Vandra med Viktor [Rydberg], essäer av Halvdan Renling Metamorfos. Skrift 81. Årg. 21. 1-1995 1995 G 1995
196 Bl.a. Vandra med Viktor [Rydberg], essäer av Halvdan Renling Metamorfos. Skrift 82. Årg. 21. 2-1995 1995 G 1995
197 Bl.a. Vandra med Viktor [Rydberg], essäer av Halvdan Renling Metamorfos. Skrift 83. Årg. 21. 3-1995 1995 G 1995
198 Bl.a. Vandra med Viktor [Rydberg], essäer av Halvdan Renling Metamorfos. Skrift 84. Årg. 21. 4-1995 1995 G 1995
199 Bl.a. Vandra med Viktor [Rydberg], essäer av Halvdan Renling Metamorfos. Skrift 95. Årg. 24. 3-1998 1998 G 1998
200 Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift Veritas. Skrift 1. Årg. 1. 1-1987 1987 G 2 ex. 1987
201 Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift Veritas. Skrift 2. Årg. 2. 1-1988 1988 G 1988
202 Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift Veritas. Skrift 3. Årg. 3. 1-1989 1989 G 3 ex. 1989
203 Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift [Dubletter i skrivrum] Veritas. Skrift 7. 1-1995 1995 G 21 ex. 1995
204 Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift Veritas. Skrift 8. 2-1995 1995 G 1995
205 Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift Veritas. Skrift 9. 3-1995 1995 G 2 ex. 1995
206 Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift Veritas. Skrift 10. 1-1996 1996 G 1996
207 Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift Veritas. Skrift 13. 1-1998 1998 G 1998
208 Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift Veritas. Skrift 14. 1-1999 1999 G 1999
209 Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift Veritas. Skrift 16. 2-2000 2000 G 2000
210 Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift Veritas. Skrift 17. 1-2002 2002 G 2002
211 Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift Veritas 22. 2006 2006 G 2006
212 Viktor Rydberg-sällskapets tidskrift. Tomten/The Gnome Veritas 24. 2008 2008 G 2008
213 Svensk vardag. Essayer (Linné, Tegnér, Adlerbeth, Hebbe, m.fl.) Böök, Fredrik 1922 G 311 s. 1922
214 Den romantiske vampyren. En analys av Viktor Rydbergs … Lindberg, Annsofie Stockholms univ. 1983 G 23 s. I plastficka 1983
215 Viktor Rydbergs Kantat. En essä Lindborg, Rolf Signum i Lund 1985 G 96 s. 1985
216 Carl Snoilsky och hans vänner. Ur skaldens brevväxling. D. I-II, 2 st Snoilsky, Carl 1918 G I-II, 2 volymer 1917-18
217 C. A. Wetterberghs sociala författarskap [Onkel Adam] Lundberg, Hilding 1943 G 243 s. 1943
218 Finnvedens sagoö i litteraturens spegel. Särtryck ur Meddelanden ... Törnqvist, Nils Meddelanden nr XXIII 1950 G 11 s. [1950]
219 Smålands Författarsällskaps skriftserie II. Med tidn.klipp Andra tider i Småland 1969 H 188 s. 1969
220 De aderton i Småland, artikel av Göran Lindal. Bilaga i ovanst. Smålands Allehanda 14/10 1967 1967 1 tidningsklipp 1967
221 Smålands Författarsällskaps kalender 1967. Med tidn.klipp Barndom i Småland 1967 H 202 s. 1967
222 Författarkalendern för Småland succé. Bilaga i ovanstående post Tidn.klipp märkt: III -68 1968 1 tidningsklipp 1968
223 Det glada Småland (Bl.a. om Elin Wägner, Pelle Näver, Engström Rösiö, Folke, red. 1960 H 223 s. 1960
224 Knallar å andra västgötar [Mycket om Borås] Petzäll, Nils 1969 H 154 s. 1969
225 Småländska skolminnen. Sällskapets skriftserie III Smålands Författarsällskap 1971 H 208 s. 1971
226 Läroverket. Dikter Med tidn.klipp om författarens 50-årsdag Alwood, Martin S. 1948 H 48 s. 1948
227 Från sagolandet kring Stråken. Med 11 teckningar Astrid Österling Arnö, Vera 1946 H 77 s. Fuktskada 1946
228 Leva vid Vättern Dahlberg, Folke 1958 H 139 s. W&W 1958
229 Kungen rider på Brandklipparen. Det var i Erik Dahlbergs tid Dahlbäck, Oscar. Krönikespel 0 H 46 s. u.å.
230 Tjusarkungens Jönköping. Krönikespel i tre akter [Gustav III] Dahlbäck, Oscar. Krönikespel 0 H 26 s. u.å.
231 Unge kungens Jönköping. Krönikespel i fyra akter [Gustaf II Adolf] Dahlbäck, Oscar. Krönikespel 0 H 29 s. u.å.
232 Vapensmeden. Dramatisering efter Viktor Rydbergs bok Dahlbäck, Oscar. Krönikespel 0 H 36 s. u.å.
233 Prästdottern. Berättelse. Åhlén & Åkerlund Dixelius, Hildur 1925 H 287 s. 1925
234 Femton droppar vid oro. Roman. Centrum Ekelund, Ove 1946 H 347 s. 1946
235 Five Swedish Songs. Transl. by Anna Krook. Illustr. Gåva fr. Åbo Rydberg, Viktor Snoilsky, Carl 0 Gåva sept. 1965 u.å.
236 Av gamla stammen. Folklivsskildringar i urval Göth, J. A. 1942 H 259, [2] s. 1942
237 Knektar Göth, J. A. 1944 H 148 s. 1944
238 Verser vid Vättern. Alf Henrikson-sällskapet Henrikson, Alf 2002 H 55 s. 2002
239 Affären Costa Negra. Roman. Gustaf Jansons skrifter. Cop. 1910 Janson, Gustaf 1925 H 466 s. 1925
240 Små roligheter uti Jönköping under 1881 Janne 1881 H 13 s. i plastfickor 1881
241 Små roligheter uti Jönköping 1882. Kludderier af Janne Janne Jönköpings Lithografiska AB 1882 H [12] s. i brun mapp 1882
242 Bränd tändsticka svärtar av sig - om sin uppväxt och hembygd Mellgren-Hellner, Sara 1956 H 237, [1] s. 1956
243 Singoalla. De vandrande djäknarne. Serien Skrifter Rydberg, Viktor. 2 verk i 1 volym 1945 H 178, 148 s. 1945
244 Fribytaren på Östersjön. I Serien Skrifter Rydberg, Viktor 1945 H 281 s. 1945
245 Fribytaren på Östersjön. II Serien Skrifter Rydberg, Viktor 1945 H 512, [2] s. 1945
246 Den siste Atenaren. I Serien Skrifter Rydberg, Viktor 1945 H 291 s. 1945
247 Den siste Atenaren. II Serien Skrifter Rydberg, Viktor 1945 H 337, [1] s. 1945
248 Vapensmeden (Hägringar från reformationstiden) Serien Skrifter Rydberg, Viktor 1945 H 251, [2] s. 1945
249 Dikter Serien Skrifter Rydberg, Viktor 1945 H 276 s. 1945
250 Sägner, berättelser och skisser Serien Skrifter Rydberg, Viktor 1945 H 301 s. 1945
251 Romerske kejsare i marmor Serien Skrifter Rydberg, Viktor 1945 H 229, [1] s. 1945
252 Faust och Fauststudier Serien Skrifter Rydberg, Viktor Goethe, J. W. 1945 H 358, [2] s. 1945
253 Konst och litteratur (Tal och uppsatser) Serien Skrifter Rydberg, Viktor 1946 H 261, [3] s. 1946
254 Kultur och politik (Artiklar och anföranden) Serien Skrifter Rydberg, Viktor 1946 H 305, [2] s. 1946
255 Fribytaren på Östersjön. I-II i 1 volym. 19 uppl. Jubileumsupplaga Rydberg, Viktor 1932 H 301, 267, [1] s. 1932
256 Den siste Atenaren. I-II i 1 volym. 20 uppl. Jubileumsupplaga Rydberg, Viktor 1932 H 319, 379, [1] s. 1932
257 Dikter. Romerska sägner m.m. Jubileumsupplaga Rydberg, Viktor. 2 verk i 1 volym 1932 H 300, 261, [1] s. 1932
258 Vapensmeden. Singoalla Uppsatser … m.m. Jubileumsupplaga Rydberg, Viktor. 2 verk i 1 volym 1932 H 273, 387, [2] s. 1932
259 Kavalkad Cop. 1963, tryckt 1962 [sic] Rydsjö, Elsi 1962 H 239 s. 1962
260 Brandgatan. En berättelse om fattigt folk. Med 3 tidn.klipp, SmF Sandén, John [Jönköpingsroman] 1950 H 131 s. 1950
261 I grevens tid. En ungdomsberättelse från 1650-talets Sverige Stensson, Rune [om Pehr Brahe] 1961 H 195 s. 1961
262 Hemsöborna. Skärkarlsliv Samlade skrifter Strindberg, August. 2 verk i 1 volym 1914 H 450, [1] s. 1914
263 Skogsberga by. En krans berättelser Svenson-Graner, Carl 1911 H 372 s., ill., not. 1911
264 Porträtt [bl.a. Hanna Pauli och Mark Twain - med bilagor, se nästa Zetterström, Hans Harald [Hasse Z] 1949 H 189, [2] s. 1949
265 Mark Twains besök i Jönköping, SmA, JP, m.fl., 7 st klipp Twain, Mark (tidn.klipp, bilagor t. ovan 1969 7 st tidningsklipp 1960-tal
266 Broderade bonader från sekelskifte till sekelskifte Augustsson, Noomi 1999 I 224 s. 1999
267 Avigt och rätt - konsumentupplysning kring skånska hus Avigt och rätt 1972 I 50 s. 1972
268 Ur Jönköpings teaters historia [Med 4 planscher]. SmA:s boktr. Björkman, Rudolf 1904 I 190 s. Litet format [1904]
269 Smålandskonstnärer och några andra. Historik - kritik - polemik Bramzelius, Abbe W. [+ 3 tidn.klipp] 1957 I 320 s. + 3 klipp 1957
270 Ensam och Allén. Ord och bild hos Strindberg Fraser, Catherine C. 1994 I 124 s. 1994
271 Prins Eugen. Hans konst och hans närmaste konstnärskrets Pauli, Georg 1934 I Planschverk 1934
272 Småländska prästgårdsvänner. Ur: Nordiska Museets o. Skansens Friberg, Hanna [med 1 tidn.klipp] 1931 I Särtryck, + klipp 1931
273 Carl Larsson. Skildrad av honom själv i text och bilder Larsson, Carl Alfons, H. och Sven 1952 I 264 s. 1952
274 Katalog no 3: Georg och Hanna Pauli's donation [Lönnberg, Egil] Norra Smålands Konstförening 1941 I 28 s. OBS 2 ex. 1941
275 Gråbrödraklostret i Ystad [Nils Olsson]. 2 ex. Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1972 I Broschyr, 2 ex. 1972
276 Kort beskrivning av Bredestads kyrka [Gunnar Fredrikson] Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 0 I 8 s. u.å.
277 S:t Nicolai kyrka i Sölvesborg Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1966 I [4 s.] 1966
278 Kyrkorna vid Vättern från Omberg till Göta kanal sommaren 1974 Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1974 I Broschyr 1974
279 Bottnaryds kyrka [Harald Buch] Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 0 I [4 s.] OBS 3 ex. u.å.
280 Habo kyrka. Den måleriska träkatedralen [förf.: Bertil Alberius] Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1971 I [20 s.] 1971
281 Hakarps kyrka. Ett minnesblad ... 200-åriga jubileum 1894 2 ex. [1 def. ex. i kapsel, 1 ok intill kapsel] 1894 I S. 13-18 1 def. ex. 1894
282 Hakarps kyrka, Huskvarna [Per-Axel Jonzon] Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 0 I Broschyr u.å.
283 Kristinakyrkan 1649-1949. Med 1 löst ark: Kantat. 2 ex. Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1949 I Folder + bilaga. 2 ex. 1949
284 Kristine kyrka Jönköping. En beskrivning av Gunnar Dinnetz Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1959 I 24 s. OBS 3 ex. 1959
285 Den nyrenoverade orgeln [Kristine kyrka], artikel av Torsten Hägg Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 0 I 1 s. u.å.
286 Kumlaby kyrka [maskinskrift] Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 0 I [4 s.] u.å.
287 Kyrkoblad för Jönköpings församlingar. Nr 1. Påsken 1953. Årg. 1 Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1953 I [4] s. [1953]
288 Ljungarums kyrka Jönköping. Beskrivning av Gunnar Dinnetz Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 3 ex. 1961 I 15 s. OBS 3 ex. 1961
289 Marbäcks kyrka. Kort historik. [Linus Johansson] Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1964 I [4 s.] 1964?
290 Mulseryds kyrka Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 0 I Broschyr, gul u.å.
291 Vireda kyrka Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1974 I 16 s. 1974
292 Slottskapellet Jönköping 18 maj 1991. Historik och Återöppnande Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1991 I [11] s. 1991
293 Tidn.klipp 1: Konst-ronden, Lars Stalin om bl.a. Kristine kyrka Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1964 I 1 klipp, JP 8/7-64 1964
294 Tidn.klipp 2: Slottskyrkogården [o. Slottskapellet], G. Dinnetz Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1960 I 1 klipp, SmF 1960
295 Tidn.klipp 3: Klockan ringer på nytt i Jönköpings slottskapell [1737] Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1967 I 1 klipp, 9/9 1967 1967
296 Tidn.klipp 4:Läsvärd skrift om gammal smedkultur [1643-1657] Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1943 I 1 klipp, JP 1943 1943
297 Tidn.klipp 5: Över 3.000 i Jönköpings Sofiakyrka [+ återinvigning] Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1953 I 2 klipp SmA 9/3-53 1953
298 Tidn.klipp 6: Folke Hyltén-Cavallius-artikel Sofiakyrkan SmA 2/3-53 Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1953 I 1 klipp, + 2 kort, Obs 1953
299 Tidn.klipp 7: Altaruppsatsen [Ljungarums kyrka, Svarttorps kyrka] Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 0 I 1 klipp u.å.
300 Tidn.klipp 8: Några herdar i Kristine kyrka. Av Yngve Bredin Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1950 I 1 klipp JP 31/3-50 1950
301 Tidn.klipp 9: Kristine kyrka - stiftsdom in-spe. Om Dinnetz´ beskrivn. Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 0 I 1 klipp u.å.
302 Tidn.klipp 10: En helgedoms historia [Kristine k:a]. Gösta Fridemar Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1959 I 1 klipp JP 19/6-59 1959
303 Tidn.klipp 11: Frisk luft i 48 år, 1 klipp Kristine kyrkas namn, 2 klipp Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 0 I 3 klipp, 1949 1945
304 Tidn.klipp 12: Smålands Jerusalem. SmF 24/5-58 Broschyrer om kyrkor [kapsel]: 1958 I 1 klipp 1958
305 Hörle herrgård. En bruksmiljö från 1700-talets mitt. Akad. avh. Böhn-Jullander, Ingrid 1972 I 172 s. 1972
306 Sveriges kyrkor. Småland. Band I: Jönköping och Huskvarna Johansson, Erik O. Johansson, G. 1940 I vi, 2, 183 s. 1940
307 En gammal Smålandskyrka. Anteckningar ur Lekeryds kyrkas hist. Karlsson, Enok [Lekeryds kyrka] 1926 I 36 s. 1926
308 Björneberg. Särtryck från: Slott och herresäten i Sverige, del 9 Lindqvist, Gunnar, landsantikvarie 3 ex 1971 I [5 s.] OBS 3 ex. 1971
309 Äventyr i filmbranschen …. Förlag: Jönköpings läns museum Nordström, Mikael Östvall, Lars 2002 I 379 s. Ej katalogkort 2002
310 Mulseryds kyrka. En historik från medeltid till nutid … 1629-1954 Persson, Einar 1955 I 113, [1] s. 1955
311 Från idé till bok & litografi: Vi ses igen Stahre, Håkan Museet Rydberg, V. 1993 I 8 s. 21 ex. 1993
312 Vi ses igen [Bilder till Viktor Rydbergs dikt] OBS Samt 40 ex. till! Rydberg, Viktor Stahre, Håkan 1993 I 1993
313 Tofteryds forna kyrkor. Utg. av Tofteryds sockens hembygdsfören. Rendahl, A. W. Andersson, Joel 1949 I 56 s. 1949
314 Hänsyn till miljön, detaljplaner - exempel. Meddelande, juni 1983 Statens Planverk Riksantikvarieämb. 1983 I 107 s. A4-format 1983
315 Byggnaden som konstverk. En skissering av arkitekturens … Strengell, Gustaf 1928 I 164 s., 134 bilder 1928
316 Staden som konstverk. En inblick i historisk stadsbyggnadskonst Strengell, Gustaf 1922 I 270 s., 362 bilder 1922
317 Musicaliska sällskapet i Jönköping 1779-1839. Uppsats Ruuth, Gustaf 1973 I 59 s. 1973
318 Musik i Jönköping 1808-1883. Uppsats Göteborgs universitet Ruuth, Gustaf 1978 I 82, [1] s. 1978
319 Jönköpings Orkester- och Kammarmusikförening 1928-1988 Wallin, Enar. Jubileumsprogram 60 år 1988 I 22 s. 1988
320 Orkestermusiken i Jönköping genom tiderna. Gudmundsgillet 6 ex. Sjögren, Henrik [5 ex. i skrivrum] 1956 I 109 s. 6 ex. 1956
321 Gunnar Wennerberg. Bref och minnen. D. 1. 3:e uppl. Taube, Signe, född Wennerberg 1920 I xvi, 333 s. 1920
322 Gunnar Wennerberg. Bref och minnen. D. 2. [Gluntarne] Taube, Signe, född Wennerberg 1914 I viii, 332 s. 1914
323 Gunnar Wennerberg. Bref och minnen. D. 3 Taube, Signe, född Wennerberg 1916 I viii, 319 s. 1916
324 Broschyr. Entreprenörer, Tekniska nämnden, Skol- o. Barnomsorgs. Torpaskolan 0 I u.å.
325 Arkeologisk utredning, del av Ljungarum 1:1, Ljungarums socken Enbäck, B. Arkeol. rapport 1996:18 1996 J Länsmuseet 1996
326 Planerad exploatering av sandtäkt inom Ljungarum 2:3 Enbäck, B. Arkeol. rapport 1997:26 1997 J Länsmuseet 1997
327 Schaktning för fjärrvärme inom kv Arkadien 4 … Fornlämning 50 … Enbäck, B. Arkeol. rapport 1997:29 1997 J Länsmuseet 1997
328 Inför ny vattenledning på västra sidan av Hamnkanalen Enbäck, B. Arkeol. rapport 1997:30 1997 J Länsmuseet 1997
329 Schaktning för VA-ledning vid Kanalgatan … Fornlämning 50 … Enbäck, B. Arkeol. rapport 1997:31 1997 J Länsmuseet 1997
330 Träkonstruktioner vid inre hamnbassängen. Kristina församling … Enbäck, B. Arkeol. rapport 1997:32 1997 J Länsmuseet 1997
331 Arkeologisk utredning etapp I, riksväg 40, delen Haga … Engman, F. Arkeol. rapport 1997:7 1997 J Länsmuseet 1997
332 Bäckaskog. Ritaren 1 i Jönköping. Restaurering av fönster mm Franzén, A. Byggnadsvård. 1995 1995 J Länsmuseet 1995
333 Apeln 9. Restaurering av byggnaderna på Apeln 9 Franzén, A. Byggnadsvård. 1998:22 1998 J Länsmuseet 1998
334 Kvarteret Örnnästet 4 och 10 … våtmarksområde ... Munksjön Gutehall, A. Arkeol. rapport 1999:19 1999 J Länsmuseet 1999
335 Arkeologisk undersökning av medeltida … Lundströms plats … Jansson, K. Arkeol. rapport 1995:21 1995 J Länsmuseet 1995
336 Medeltid och fjärrkyla … kulturlager och gjuteriverksamhet … Jansson, K. Arkeol. rapport 1999:27 1999 J Länsmuseet 1999
337 Från Junaköpungs periferi … Hinden 8 … Sofia församling … Jansson, K. Arkeol. rapport 2001:18 2001 J Länsmuseet 2001
338 Arkeologisk förundersökning inom kv Hinden 4 - 6 Jansson, K. Arkeol. rapport 1996:22 1996 J Länsmuseet 1996
339 Castrum Junaköpung - arkeologi i kv Guvernören … slott … Jansson, K. Arkeol. rapport 1998:24 1998 J Länsmuseet 1998
340 Medeltid i gatan - ombyggnad av gatumiljön … västra centrum Jansson, K. Arkeol. rapport 1999:8 1999 J Länsmuseet 1999
341 September i kv Oktetten … Vattenledningsparken Lorentzon, M. Ark. rapport 2000:49 2000 J Länsmuseet 2000
342 Kv Varbygeln, Ljungarums socken … Nicklasson, P. Ark. rapport 1997:13 1997 J Länsmuseet 1997
343 Härdar från järnåldern vid Ekhagsrondellen, Ljungarums socken … Nordström, M. Ark. rapport 1996:7 1996 J Länsmuseet 1996
344 Inför planerad utbyggnad av fotbollsplanerna vid Ljungarums kyrka Nordström, M. Ark. rapport 1997:4 1997 J Länsmuseet 1997
345 Intill gamla hålvägar - inför ny GC-väg Dalvik-Klämmestorp Nordström, M. Ark. rapport 1999:32 1999 J Länsmuseet 1999
346 November i kv Oktetten 3 och 4 … hålvägens slut … Mariebo Nordström, M. Ark. rapport 2000:3 2000 J Länsmuseet 2000
347 Huskvarnaviken. Marinarkeologisk undersökning Nordström, M. Rönnby, J. RAÄ 1996 J Riksantikvarieämb. 1996
348 Strandskoningar, bryggor och vågbrytare vid kv Aktern Nordström, S.H. A. rapport 1998:03 1998 J Länsmuseet 1998
349 Inom Ryhov 4:1 vid A6 affärscentrum. Ljungarums socken … Nordström, S.H. A. rapport 1998:8 1998 J Länsmuseet 1998
350 Ekhagen 3:1 … fornl 33 Jära bytomt. Ljungarums socken … Nordström, S.H. A. rapport 1999:35 1999 J Länsmuseet 1999
351 Bronsåldersgraven vid Lugnaro i Hasslövs socken Halland Hansen, F. Kungl. Vitt. Hist. … nr 5 1927 J 22 s. + 2 kort 1927
352 Några runstenar och vad de berätta. Även 1 ex. i mapp Röd7 Kinander, Ragnar Boken Njudung -47 1947 J 15 s. Särtryck 1947
353 Medeltidsborgen på Visingsö. Borgruinen. [Norra Smålands Forn. XI] Lundberg, Erik Meddelande nr XI 1938 J 27 s. Särtryck 1938
354 Vad fornlämningar och fornfynd berätta. Se även 1 ex. i mapp Röd7 Lönnberg, Egil Boken om Njudung -47 1947 J 30 s. Särtryck 1947
355 Räkna med fornlämningar. Kulturminneslagen 2 ex. Riksantikvarieämbetet 1989 J 25 s. 2 ex. 1989
356 Människan och landskapet från istid till nutid. Bilaga i ovanstående Stockholms läns museum RAÄ 0 J Bilaga u.å.
357 Skogsbruk och fornlämningar. Bilaga i ovan [i: Räkna med forn …] Riksantikvarieämbetet 0 J Bilaga u.å.
358 Nydamskeppen. En studie i tidig skandinavisk skeppsbyggnads … Åkerlund, Harald Sjöfartsmuseet 1963 J 160 s. + pl. 1963
359 Boken om Sveriges historia Forum 2000 K 344 s. 2000
360 Kulturhistoriska studier och uppteckningar Hallands Hembygdsförbund, serie I 1929 K [10], 133, [2] s. 1929
361 Innehåller bl.a.: Västgötaherrarnas uppror, av Lars-Arne Norborg Scandia. Årg. 1961, bd 27, h. 2 1961 K [4] s., s. 235-399 1961
362 Från stångpiskans dagar. Kulturhistoriska skisser. Med bilaga Sylwan, Otto [bl.a.: P. J. Höppener] 1901 K 189 s. + tidn.klipp 1901
363 Jönköpingsstrejk för 200 år sedan. 1 tidningsklipp, bilaga i Sylwan Jönköpings gevärsfaktori, Mothander 0 K Bilaga t. Sylwan u.å.
364 Glimtar från 20-talet. Studieplan Törnqvist, Winnie Vuxenskolan 1994 K 53 s. 1994
365 Jönköpingsstudier. Bl.a. Den Lindströmska samlingen, H. af Trolle Svenska Humanistiska Förbundet 59 1949 K 166 s. Även Ncbdz 1949
366 Eriksson, Sven: Skandinaver emellan Svenska Humanistiska Förbundet 65 1957 K 101 s. 1957
367 Josephson, Ragnar: Om den nordiska konstens egenart Svenska Humanistiska Förbundet 66 1957 K 27 s. 1957
368 Josephson, Ragnar: Ehrenstrahls målarlära Svenska Humanistiska Förbundet 68 1959 K 95 s. 1959
369 Norberg, Dag: Processen mot Caelius och Ciceros försvarstal Svenska Humanistiska Förbundet 69 1960 K 46 s. 1960
370 Grape, Hjalmar: Olaus Magnus Svenska Humanistiska Förbundet 70 1961 K 50 s. 1961
371 Löwegren, yngve: Balsameringsbruket genom tiderna Svenska Humanistiska Förbundet 71 1962 K 121 s. 1962
372 Andrén, Arvid: Det romerska London Svenska Humanistiska Förbundet 72 1963 K 78 s. + planscher 1963
373 Toll, Christopher: Den arabiska litteraturen Svenska Humanistiska Förbundet 73 1964 K 160 s. 1964
374 Bendz, Gerhard: Ordpar Svenska Humanistiska Förbundet 74 1965 K 148 s. 1965
375 Frykenstedt, Holger: Idé och gestalt i tysk romantik och klassicism Svenska Humanistiska Förbundet 75 1966 K 113 s. 1966
376 Lilliestam, Åke, red.: Humaniora: forskning och förnyelse Svenska Humanistiska Förbundet 76 1967 K 111 s. 1967
377 Wallin, Sigurd, utg.: Kring Svecia Antiqua [Erik Dahlberg] Svenska Humanistiska Förbundet 77 1967 K 128 s. 1967
378 Herrlin, Olof: En alexandrinsk kvartett [bl.a. om Viktor Rydberg] Svenska Humanistiska Förbundet 78 1968 K 107 s. 1968
379 Frykenstedt, Holger: Goethes Faust Svenska Humanistiska Förbundet 79 1969 K 239 s. 1969
380 Lewan, Bengt: Italienska bilder. Svenskarnas syn på Italien 1700 - Svenska Humanistiska Förbundet 80 1970 K 127 s. 1970
381 Ehnmark, Elof: Fyra litterära kritiker [Thorild, Brandes, Levertin …] Svenska Humanistiska Förbundet 81 1971 K 69 s. 1971
382 Fehrman, Carl: Forskning i förvandling [bl.a. om Schück, Böök …] Svenska Humanistiska Förbundet 82 1972 K 139 s. 1972
383 Romarriket - decennierna före upplösningen. Romidén … tiderna Svenska Humanistiska Förbundet 84 0 K 132 s. u.å.
384 Fröberg, Paul: Minnen och bikt. Malla Montgomery-Silverstolpes Svenska Humanistiska Förbundet 85 0 K 201 s. u.å.
385 Andrén, Arvid: Capri. Från stenåldern till turiståldern Svenska Humanistiska Förbundet 86 1975 K 235 s. + 3 kort 1975
386 Renwik, Gustaf: Johannes av korset (Juan de la Cruz) Svenska Humanistiska Förbundet 87 1976 K 199 s. 1976
387 Bjurström, Per: Den romerska barockens scenografi Svenska Humanistiska Förbundet 88 1977 K 142 s. 1977
388 Gjerstad, Einar: Människan och historien Svenska Humanistiska Förbundet 89 1977 K 18 s. 1977
389 Wikander, Stig: Araber vikingar väringar Svenska Humanistiska Förbundet 90 1978 K 104 s. 1978
390 Nibelius, Folke: Lord Chesterfield. Världsman och brevskrivare Svenska Humanistiska Förbundet 91 1979 K 144 s. 1979
391 Lundgren, Lars O.: Den svenske Sokrates … från Rydelius till … Svenska Humanistiska Förbundet 92 1980 K 208 s. 1980
392 Kjellberg, Lennart: Adam Mickiewicz. Liv och verk Svenska Humanistiska Förbundet 93 1981 K 164 s. 1981
393 Valéry, Eliot Croce: Trettiotalspoetik. Efterskrift av Louise Vinge Svenska Humanistiska Förbundet 94 1983 K 85 s. 1983
394 Breitholtz, Lennart: Vid Medeltidens gryning. Rom … barbarernas .. Svenska Humanistiska Förbundet 95 1984 K 358 s. 1984
395 Bilagor t. Thylander, Hilding: Den grekiska världen: 7 kartor, 1 klipp Svenska Humanistiska Förb. 96-97 1985 K 7 kartor i folder [1985]
396 Frykenstedt, Holger: Jean Jacques och Aurora Taube De Geer … Svenska Humanistiska Förb. 98-99 1987 K 471 s. Finspång 1987
397 Renwik, Ingrid Gavelius: Känt och okänt i Bo Bergmans poesi Svenska Humanistiska Förb. 100 1988 K 266 s. 1988
398 Lengborn, Torbjörn: Fosterlandet, kärleken och Gud. Sven Lidmans Svenska Humanistiska Förb. 102 1990 K 186 s. 1990
399 Frykenstedt, Holger: Carl August Ehrensvärds Resa till Italien 1780 Svenska Humanistiska Förb. 103 1991 K 145 s. 1991
400 Utg. S. H. Cederberg Lösblad … Adresskalender för Jönköping 1875 1875 L 144 s. 1875
401 Utg. H. Wikander Lösblad … Adress-kalender för Jönköping 1886 1886 L 131 s. + annonser 1886
402 Nordströmska Bokhandeln, Jönköping Adress-kalender för Jönköping 1889 1889 L 190 s. + annonser 1889
403 Jönköpings stads. H. Halls Boktryckeri AB Adress- och annonskalender 1896 1896 L 224 s. + annonser 1896
404 Jönköpings stads. J. Jahns Boktryckeri AB Adress-kalender 1899-1900 1899 L 177 s. + annonser 1899
405 Jönköpings stads. Jönköpings Litografiska AB:s arrendator Adress-kalender 1901 1901 L 228 s. + annonser 1901
406 Jönköpings stads. Utg. H. J. Tisell Adress-kalender 1904 1904 L 101 s. + annonser 1904
407 Aug. Richards Boktryckeri Adresskalender [Jönköping] 1906 1906 L var. pag. 1906
408 Aug. Richards Boktryckeri Jönköpings Adresskalender 1909 1909 L var. pag. 1909
409 Jönköpings stads. Utg. af Alb. Brandt och S. Lorén. H. Halls Adresskalender 1914 1913 L 136 s. + annonser 1913
410 Jönköpings. Utg.: Faktor C. Johansson. H. Halls Boktryckeri AB Adresskalender 1918-1919 1918 L 164 s. + annonser 1918
411 Red. C. G. Lindmark Med bokmärke i snöre Jönköpings Adresskalender 1922 1922 L 192 s. + annonser 1922
412 Tryckeri AB Småland Adresskalender för Jönköping 1936 1936 L 208 s. + annonser 1936
413 kalender över Jönköping - Huskvarna - Gränna år 1926. Thurén Affärs-, Industri- & Upplysnings … 1926 L 128 s. + annonser 1926
414 Davidsson & Co. Jönköpings Taxeringskalender 1935 1935 L 36 s. + annonser 1935
415 Länstryckeriaktiebolaget Jönköpings Taxeringskalender 1940 1940 L 80 s. + annonser 1940
416 Länstryckeriaktiebolaget Jönköpings Taxeringskalender 1945 1945 L 100 s. + annonser 1945
417 Länstryckeriaktiebolaget Jönköpings Taxeringskalender 1950 1950 L 102 s. + annonser 1950
418 Länstryckeri-AB Jönköpings Taxeringskalender 1955 1956 L 128 s. + annonser 1956
419 Länstryckeri-AB Jönköpings Taxeringskalender 1956 1956 L 129 s. + annonser 1956
420 Länstryckeri-AB Jönköpings Taxeringskalender 1957 1958 L 130 s. + annonser 1958
421 Länstryckeri-AB Jönköpings Taxeringskalender 1958 1958 L 127 s. + annonser 1958
422 Länstryckeri-AB Jönköpings Taxeringskalender 1959 1959 L 136 s. + annonser 1959
423 Habo-Tryckeriet Jönköpings Taxeringskalender 1960 1960 L 120 s. + annonser 1960
424 Habo-Tryckeriet Jönköpings Taxeringskalender 1964 1964 L 139 s. + annonser 1964
425 Fridolf Wallins Boktryckeri, Linköping Smålands Annons-kalender för 1878 1878 L 104 s. + annonser 1878
426 Nionde årgången. Albert Bonnier Sveriges Handelskalender 1879-1880 1879 L 1114 s., annonser 1879
427 Jönköpings studenter jämte rektorer åren 1864-1920 Celander, Thorsten 1921 L 301 s. 1921
428 Småländska kvinnor [med namnregister] Eneroth, Georg, utg. 1941 L [25], 678 s. 1941
429 [indelat i: Göta Hovrätt, städerna, landsbygden] W. Zachrisson AB Jönköpings län. Porträttgalleri 1927 L 1.294 porträtt 1927
430 OBS ovanstående verk har 15 st lösa klipp [27 personer] -- 0 27 porträtt
431 Förteckning öfver studerande ungdomen HT 1878, VT 1879 Jönköpings Högre Elementar-Läroverk 1879 L 2 verk i 1, fotostat 1878-79
432 Smålands Gille i Lund 1950-1975 Ljunggren, Carl-Göran, utg. 1975 L 24 s. Gult A4 1975
433 Ur minnets gömmor 4/11 1868-4/11 1958. Med tidn.klipp, SmA-58 Marks von Würtemberg, Robert 1958 L 75 s. + 1 klipp 1958
434 Kongl. Götha Hofrätts presidenter, ledamöter och betjäning Odencrantz, Johan Göta Hovrätt 1803 L [9], 196, [28] s. 1803
435 Skillingarydsoriginal i början av seklet. Minnesbilder … [med teckningar av Robert Andersson 1949 L 15 s. 1949
436 Svenska skyttar [Blekinge, Jönköpings län, Kalmar län, Kronoberg] [Psilander, N. G., red.] 1943 L 1320 s. Nr 974 1943
437 av svenska män och kvinnor. Åttonde samlingen [Ejnar Smith] Hågkomster och livsintryck … 1927 L 320 s., hfrbd 1927
438 av svenska män och kvinnor. Nionde samlingen [Georg Pauli] Hågkomster och livsintryck … 1928 L 286 s., halvklot 1928
439 Vänner - märkeskvinnor märkesmän [Mormor på Herrestad, m.m.] Hägg, Fritz [pietism] 6 bilagor här 1941 L 434 s. + 11 klipp 1941
440 Prediko-Greta. Bilaga till Hägg JP 21/8 1953, Konrad Ekdahl 1953 1 tidningsklipp 1953
441 Oxfordrörelse på 1700-talet blev moderna metodismen [i Hägg] SmA 28/11 1948, sign. Ready 1948 2 tidningsklipp 1948
442 Församlingen hoppas på nya lokaler till jubileet [bilaga i Hägg] SmA 6/3 1948, Immanuelskyrkan 1948 2 tidningsklipp 1948
443 Soldater i vapenlös kamp. Frälsningsarmén … [bilaga i Hägg] SmA 31/1 1948, sign Goggles 1948 2 tidningsklipp 1948
444 Sund fysik ger andlig styrka åt adventister [bilaga i Hägg] SmA 21/3 1948, sign Jonas 1948 2 tidningsklipp 1948
445 Rekordstor pingstförsamling. Ordet enda …. [bilaga i Hägg] SmA 14/2 1948, sign. Goggles 1948 2 tidningsklipp 1948
446 Intressant att leva. Dagböcker 14 maj 1991 [+ brev fr. Sv. Hembfb.] [Bohman, Stefan Nyberg, Ottonie] 1992 L 260 s. 1992
447 Jönköpings län i porträtt och bild [Album 1940] Utg. Svenskt porträttgalleri Halmstad 1941 L 350 s., folio 1941
448 Jag minns … Typer och tidsbilder [bl.a. om Sanna] Möller, Axel Tagesson 1924 L 217 s. 1924
449 Skol- och ungdomsminnen från 1800-talets … [bl.a. Braheskolan] När jag gick i skolan [Ekelund, H. …] 1934 L 382 s. 34 bilder 1934
450 Minnen Afzelius, Arvid August 1901 Lz x, 159 . 1901
451 Hemma och i Uppsala. Gymnasist, student, o. folkhögskoleminnen Aldén, Gustav A. 1927 Lz 288 s. 1927
452 An English Gentleman i Sweden Allwood, Charles S. 1874-1955 1983 Lz 176 s. 1983
453 Minnen och anteckningar från polarfararens barndoms- och ... Andrée, Salomon August Grenna H. 1931 Lz 88 s. Gränna 1931
454 Lefnadsminnen [Göta Hovrätt] Med tidningsklipp, SmA 23/12 1952 Asker, Gustaf Ferdinand 1897 Lz 102 s. + 1 klipp 1897
455 Ivan Bratt - legendarisk läkare, systemets grundare Bratt, Ivan Westling, Håkan, förf. 2000 Lz 27 s. Folkuniv. 2000
456 På jakt efter Europa. Med 2 tidn.klipp, SmF 2/1 1963, + 1 biogr. Backlund, Sven 1952 Lz 190 s., 3 klipp 1952
457 En dagbok från 1600-talet [Kalmar Bredaryd, Torskinge, Forsheda] Bolinus, Andreas Brunnström, E., utg. 1913 Lz 100 s. 1913
458 En blick tillbaka 1891-1941 Bruzelius, Wilhelm 1954 Lz 88 s. 1954
459 Minnesblad Cronholm, Axel, vice häradshöfding 1908 Lz 371 s. Sprucken 1908
460 Minnen. D. I-II [2 röda helklot, Norstedt] De Geer, Louis 2 vol. 1892 Lz 283, 301 s., 2 vol 1892
461 Ur Louis De Geers brevsamling [Georg Sibbern, Ludv. Manderström De Geer, Louis 1929 Lz 384 s. 1929
462 Minnen [Innehåller bl.a.: Jönköpings län 1888-1892] Dickson, Robert 1920 Lz xii, 242 s. 1920
463 På luffen från Hornstull till Malmö Elgström, Ossian 1922 Lz 147 s. 1922
464 Jag smyckar diktens kläder, av Ragnar Järhult Länsmuseet Enander, Lennart Wilhelm 1995 Lz 223 s. 1995
465 Minnen från politik och samhälle Fast, Erik 1968 Lz 136 s. 1968
466 S. E. Hagberg. En andlig vägröjare … Av Maria Vejde Hagberg, Sven Emil, kyrkoherde 1947 Lz 126 s. SAM förl. 1947
467 En resa i familjevagn år 1842 … Utg. af Syster Heijkenskjöld Forsell, Marie-Louise 1914 Lz 202 s., karta, pl. 1914
468 Under en öppen himmel. En nittioårig väckelsepredikants minnen Gillén, C. W., predikant 1952 Lz 174 s. 1952
469 Från pys till gubbe. Lefnadsminnen af August Hallner Hallner, August 1920 Lz 360 s. 1920
470 Min farfars journal 1809-1811. Anm. o. anteckn. av Hugo Hamilton Hamilton, Hugo David 1789-1863 1923 Lz 148 s. 1923
471 Släktsägner och minnen [Bl.a. om Samuel Gustaf Hermelin] Hermelin, Joseph 1927 Lz 296 s. 1927
472 Konsulns mode mördas. Med 2 artiklar av L. Halldorf, om Junex Hjelme-Lundberg, Björn Junex 1971 Lz 220 s. + 1 klipp 1971
473 En gammal knekts minnen. Med 1 tidningsklipp, SvD 8/1 1955 Hultin, Carl Magnus [Måns] 1954 Lz191 s. + 1 klipp 1954
474 Människan som få kände. Av Margit Waller, född Hägerström Hägerström, Axel … 1961 Lz 219 s. 1961
475 En kommunalmans minnen. Minnes … Torpa och Annerstad … Johansson, Axel [Ljungby] 1953 Lz 245 s. 1953
476 Minnen från färdevägen. Med 1 klipp, SmA 19/4 1949, dödsruna Johansson, Viktor [Soldathemmet] 1943 Lz 352 s. + 1 klipp 1943
477 Den svenska odlingens stormän. Af Lydia Wahlström Järta, Hans Ling, Per Henrik 1902 Lz 92 s., 2 pl. 1902
478 Arvet efter Ivar Kreuger. Med 4 bilagor, se nedan Kreuger, Ivar 1951 Lz 263 s., pl. + klipp 1951
479 Amerikan om Ivar Kreuger. 1 tidningsklipp DN 16/5 1961 [Bilaga till Kreuger-51] 1961 Lz Kreuger, 1 klipp 1961
480 Schism hos Natur och Kultur. Tre lämnar … efter bok om Kreuger DN 20/11 1951 [Bilagor till Kreuger-51] 1951 Lz Kreuger, 2 klipp 1951
481 Tackkort, Ivar Kreugers 50-årsdag, märkt I.K. Kreuger, Ivar [Bilaga till Kreuger-51] 0 Lz Kreuger, 1 kort u.å.
482 Vem tog Kreugerkoncernen? Förord, efterskrift: Robert Kristensson Kreuger, Ivar Byttner, Anders, förf. 1961 Lz 213 s. 1961
483 Sanningen om Ivar Kreuger. 2 uppl. Med 6 tidn.artiklar, i 7 st klipp Kreuger, Ivar Kreuger, Torsten, förf. 1966 Lz 256 s. + 7 bilagor 1966
484 Tändsticksjubileum … 2 tidningsklipp SmA 13/9 1948. Bilaga t. Kreuger-66 1948 Lz 2 klipp 1948
485 Världsindustri växte ut från Jönköpingsverkstaden. 1 tidningsklipp SmA, sign. Goggles. Bilaga t. K. -66 0 Lz 1 klipp u.å.
486 Ryktesflora kring evighetständstickan SmA 14/11 1947. Bilaga t. K. -66 1947 Lz 1 klipp 1947
487 Det svenska elddonets historia SmA 10/1 1946. Bilaga t. Kreuger-66 1946 Lz 1 klipp 1946
488 Hundraåriga ettan hyllad idag, tändsticksjubiléet storslagen fest JP 11/9 1948. Bilaga t. Kreuger-66 1948 Lz 1 klipp 1948
489 Bilaga t. Kreuger-66. Katastrof hos Kreuger? Extranummer Jönköpings läns tidning 12/3 1932 1932 Lz 1 klipp 1932
490 Kreuger kommer tillbaka. Av Gustaf Ericsson Kreuger, Ivar Ericsson, Gustaf, förf. 1936 Lz 464 s. 1936
491 G. F. Lagerströms minnen. Utg. av Bankeryds hembygdsförening Lagerström, Gustaf Fredrik 1966 Lz 99 s. 1966
492 Under order. Kommendör ... Minnen. Bilaga: JP 11/11 1957 Larsson, Karl Frälsningsarmén 1945 Lz 242 s. + 1 klipp 1945
493 Den trilska frun. En borgarkvinna i 1700-talets Jönköping Lindbom, Ingierd Esping, Ulla, förf. 2002 Lz 80 s. 2002
494 Välbetrodde mönsterskrifwaren. Om Petter Lindbom i Boarp 2 ex. Lindbom, Petter Esping, Ulla, förf. 1998 Lz 88 s. 2 exemplar 1998
495 Minnen ur min levnad. Anteckningar ur en gjutares liv Lindgren, Johan August 1944 Lz 173 s. 1944
496 Per Henrik Ling. En släkthistorisk … Av Ragnar Lindstam Ling, Per Henrik [Gymnastik] 1939 Lz 151 s. 1939
497 Minnestal … 1897 … af Gunnar Säve, Jönköpings H. A. Läroverk Lundström, Johan Edvard 1897 Lz 16 s. I plastficka 1897
498 Konrad en av pionjärerna. Exemplet Konrad Lövkvist: journalist .... Lövkvist, Konrad Hjorth, Börje, förf. 2005 Lz 120 s. Folkrörelse. 2005
499 Så var det den tiden [Bl.a. om Hånger]. Bilaga: 1 lös karta Magnusson, Karl 1945 Lz 195 s. + 1 karta 1945
500 Av Väinö Perälä. Ur: Åland. Bidrag till kännedom af hembygden…, I. Murenius, Boëtius, lektor i Åbo 1910 Lz Murenius 106 s. 1910
501 T. H. Odencrants. Av Efr. Palmqvist. Med 1 tidningsklipp, se nedan Odencrants, Thor Hartvig 1940 Lz 331 s. + 1 klipp 1940
502 Karl XIV Johan, Tegnér och kvinnoföreningen i Kärda. H. Almquist SvD 23/10 1940. Bilaga t. Odencrants 1940 Lz 1 bilaga, t. ovan 1940
503 Från Sveriges storhetstid. … Charles Ogiers dagbok … 1634-1635 Ogier, Charles Hallberg, Sigurd, utg. 1914 Lz 141 s. 1914
504 Hon hade kallelsen. Av Oskar Terning Ouchterlony, Hanna 1942 Lz 95 s. 1942
505 Palmbergsminnen. Av Klas Elmgren [Taberg, Månsarp]. 1 hft, 1 inb. Palmberg, Karl, pastor 1927 Lz 152 s. 2 ex. 1927
506 Karl Palmberg och hans samtida. Av Efr. Palmqvist Palmberg, Karl, pastor 1942 Lz 405 s. 1942
507 Prästprofiler. Minnesanteckningar vid prästmötet i Växjö 1972 Rydeman, Åke 1972 Lz 146 s. 1972
508 Från mina barndomsdagar 1828-1845. 2 klipp: JP 30/8-74, SmA-72 Ramsay, Ebba. Vilhelmsro, 2 bilagor 1919 Lz 85 s. + 2 klipp 1919
509 Om flydda tider. 2 bilagor: JP 20/1 1950, SmA 19/1 1948 Ramsay, Ebba 1905 Lz 56 s. + 2 klipp 1905
510 Karl Warburgs förkortade biografi, utlånad 2009-03-02, A. Sundin Rydberg, Viktor Warburg, Karl, förf. 1913 1913
511 Viktor Rydberg. Kort biografisk artikel av Sten Lindgren, VR-museet Rydberg, Viktor Lindgren, Sten 0 6 s. 8 ex. u.å.
512 Ur minnet och andra gömmor. Av Herman Rydin. Första delen Rydin, Herman 1929 Lz 367 s. 1929
513 P. J. Rösiö. En jordbrukets apostel … Av Gustaf Landin Rösiö, Per Jönson 1950 Lz 338 s. 1950
514 Drängafröjd och knektamöda Sjöqvist, Oscar 1967 Lz 122 s. 1967
515 J. A. I. Sundelin. En minnesteckning. Af K. Sundelin Sundelin, Johan August Immanuel 1911 Lz 72 s. 1911
516 Hågkomster. Av Lars Tingsten Tingsten, Lars Herman, general 1938 Lz 404 s. 1938
517 Ur svarta lådan. En lifsbild. Utg. af E. M. T. Del I Tretow, Ellen Maria 1910 Lz 221 s. 1910
518 Ur svarta lådan. En lifsbild. Utg. af E. M. T. Del II Tretow, Ellen Maria 1917 Lz 215 s. 1917
519 Ur svarta lådan. En lifsbild. Utg. af E. M. T. Del III Tretow, Ellen Maria 1918 Lz 133 s. 1918
520 Femtio år i kyrkans och kronans tjänst. Av P. H. Ydström Ydström, P. H. 1940 Lz 296 s. 1940
521 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1959 1959 M 1959
522 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1960 1960 M 1960
523 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1961 1961 M 1961
524 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1962 1962 M 1962
525 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1963 1963 M 1963
526 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1964 1964 M 1964
527 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1965 1965 M 1965
528 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1966 1967 M 1967
529 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1967 1967 M 1967
530 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1968 1968 M 1968
531 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1969 1969 M 1969
532 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1970 2 ex. 1970 M 2 ex. 1970
533 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1971 1971 M 1971
534 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1972 1972 M 1972
535 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1973 1973 M 1973
536 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1974 1974 M 1974
537 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1975 1976 M 1976
538 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1976 1976 M 1976
539 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1977 1977 M 1977
540 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1978 1978 M 1978
541 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1979 1979 M 1979
542 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1980 1980 M 1980
543 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1981 1981 M 1981
544 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1982 1982 M 1982
545 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1983 1983 M 1983
546 Nordiska museets och Skansens årsbok Fataburen 1984 1984 M 1984
547 Nordiska museets och Skansens årsbok. Det sårbara samhället Fataburen 1985 1985 M 1985
548 Nordiska museets och Skansens årsbok. Husdjuren och vi Fataburen 1986 1986 M 1986
549 Nordiska museets och Skansens årsbok. Kläder Fataburen 1988 1988 M 1988
550 Nordiska museets och Skansens årsbok. Mat Fataburen 1989 1989 M 1989
551 Nordiska museets och Skansens årsbok. Register 1884-1989 Fataburen 1990 1991 M 1991
552 Nordiska museets och Skansens årsbok. 90-tal. Visioner o. vägval Fataburen 1991 1991 M 1991
553 Nordiska museets och Skansens årsbok. Leka för livet Fataburen 1992 1991 M 1991
554 Nordiska museets och Skansens årsbok. Himla många kungar Fataburen 1993 1993 M 1993
555 Nordiska museets och Skansens årsbok. Tack vare våra vänner! Fataburen 1994 1993 M 1993
556 Nordiska museets och Skansens årsbok. I glädje och sorg Fataburen 1995 1994 M 1994
557 Nordiska museets och Skansens årsbok. Alla vi svenskar Fataburen 1996 1996 M 1996
558 Nordiska museets och Skansens årsbok. Drömmen om bilen Fataburen 1997 1996 M 1996
559 Nordiska museets och Skansens årsbok. Känn dig själv Fataburen 1998 1997 M 1997
560 Nordiska museets och Skansens årsbok. Leva med naturen Fataburen 1999 1999 M 1999
561 Nordiska museets och Skansens årsbok. Idrottens själ Fataburen 2000 2000 M 2000
562 Nordiska museets och Skansens årsbok. Gott om mat Fataburen 2001 2001 M 2001
563 Meddelanden från Kulturhistoriska undersökningen nr 99, 1975 Nordiska museet 1975 M 24 s. + 1 bilaga 1975
564 Sjukdomsbot i Västergötland under 1800-talet Bergstrand, Carl-Martin 1950 M 235 s. 1950
565 Småländska hembygdsböcker III: Allmogens i Wästbo sinnelag … Gaslander, Petrus Werner, A. 1923 M 97 s., 2 pl. 1923
566 Om tattarna i Jönköping. Bilaga: Artikel från SmA 15/11 1941 Jacobsson, Tor 1944 M 152 s. + 2 klipp 1944
567 Västerbottensgården Västerbottens museum Umeå 1973 1973 M 64 s. 1973
568 Vildmarksliv i Paraguays urskogar Armfelt, Carl-Gustaf 1920 N 241 s. 1920
569 Resa omkring en mycket liten bit av jorden [bl.a.: Torp, Attarp] Hollertz, Magnus 1949 N 241 s. 1949
570 A Tour through some of the Northern Parts of Europé … 2nd ed. Wraxall, Nathaniel 1775 N iv, 1 karta, 411 s. 1775
571 Bland franska bönder. Samlade skrifter, d. 20. Cop. 1914 Strindberg, August 1914 N 279 s. 1914
572 Billesholmstraktens hembygdsförening Årsskrift 1983 1984 Nc 56 s. 1984
573 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 80, 2/99 1999 Nc [i annan hylla] 1999
574 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 80, 3/99 1999 Nc [i annan hylla] 1999
575 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 80, 4/99 1999 Nc [i annan hylla] 1999
576 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 80, 5/99 1999 Nc [i annan hylla] 1999
577 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 81, 1/2000 2000 Nc [i annan hylla] 2000
578 Tidskrift för hembygdsvård + 2 bilagor Bygd och Natur. Årg. 81, 2/2000 2000 Nc [i annan hylla] 2000
579 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 81, 5/2000 2000 Nc [i annan hylla] 2000
580 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 82, 1/2001 2001 Nc [i annan hylla] 2001
581 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 82, 2/2001 2001 Nc [i annan hylla] 2001
582 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 82, 3/2001 2001 Nc [i annan hylla] 2001
583 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 82, 5/2001 2001 Nc [i annan hylla] 2001
584 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 83, 1/2002 2002 Nc [i annan hylla] 2002
585 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 83, 2/2002 2002 Nc [i annan hylla] 2002
586 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 83, 3/2002 2002 Nc [i annan hylla] 2002
587 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 83, 3/2002 2002 Nc [i annan hylla] 2002
588 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 83, 4/2002 2002 Nc [i annan hylla] 2002
589 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 83, 5/2002 2002 Nc [i annan hylla] 2002
590 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 84, 1/2003 2003 Nc [i annan hylla] 2003
591 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 84, 2/2003 2003 Nc [i annan hylla] 2003
592 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 84, 3/2003 2003 Nc [i annan hylla] 2003
593 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 84, 4/2003 2003 Nc [i annan hylla] 2003
594 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 84, 5/2003 2003 Nc [i annan hylla] 2003
595 Tidskrift för hembygdsvård. 3 ex., 1 m. bilaga: Bo på hembygdsgård Bygd och Natur. Årg. 85, 1/2004 2004 Nc [i annan hylla] 2004
596 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 85, 2/2004 2004 Nc [i annan hylla] 2004
597 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 85, 4/2004 2004 Nc [i annan hylla] 2004
598 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 85, 5/2004 2004 Nc [i annan hylla] 2004
599 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 86, 1/2005 2005 Nc [i annan hylla] 2005
600 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 86, 2/2005 2005 Nc [i annan hylla] 2005
601 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 86, 3/2005 2005 Nc [i annan hylla] 2005
602 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 86, 5/2005 2005 Nc [i annan hylla] 2005
603 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 87, 1/2006 2006 Nc [i annan hylla] 2006
604 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 87, 3/2006 2006 Nc [i annan hylla] 2006
605 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 87, 4/2006 2006 Nc [i annan hylla] 2006
606 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 87, 5/2006 2006 Nc [i annan hylla] 2006
607 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 88, 1/2007 2007 Nc [i annan hylla] 2007
608 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 88, 3/2007 2007 Nc [i annan hylla] 2007
609 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 88, 5/2007 2007 Nc [i annan hylla] 2007
610 Tidskrift för hembygdsvård Bygd och Natur. Årg. 89, 1/2008 2008 Nc [i annan hylla] 2008
611 Samfundet för hembygdsvård Bygd och Natur 1943, årg. 24, h. 2 1943 Nc S. 35-176 1943
612 Odlingslandskap och livsform. Riksförbundet för Hembygdsvård Bygd och Natur. Årsbok 1979 1979 Nc 163 s. 1979
613 Stadsborna. Tankar kring stadsstudier Bygd och Natur. Årsbok 1980 2 ex. 1981 Nc 103 s. 2 ex. 1981
614 Vi skriver för framtiden - men också för samtiden Bygd och Natur. Årsbok 1981 1981 Nc 104 s. 1981
615 Hembygdsliv i klassrummet. En bok om hembygdsrörelsen och … Bygd och Natur. Årsbok 1982 1982 Nc 111 s. 1982
616 Synvinklar. Idéer och infall till hembygdsarbetet nu och i framtiden Bygd och Natur. Årsbok 1983 1983 Nc 144 s. 1983
617 Forntidsminnen - om arkeologin och hembygdsrörelsen Bygd och Natur. Årsbok 1984 1984 Nc 133 s. 1984
618 Den otröstliga ögontrösten. Växterna som kulturarv Bygd och Natur. Årsbok 1985 1985 Nc 159 s. 1985
619 Det började vid Delaware. Om svenska hembygder i Amerika Bygd och Natur. Årsbok 1986 [Printz] 1986 Nc 168 s. 1986
620 Fägata. Husdjuren som levande kulturminnen. Red. Gunilla Lindberg Bygd och Natur. Årsbok 1987 1987 Nc 160 s. 1987
621 Vägen till Soltvet och den lokalhistoriska forskningen Bygd och Natur. Årsbok 1989 1989 Nc 189 s. 1989
622 Sicken turk. Om invandrarnas svenska historia Bygd och Natur. Årsbok 1990 1990 Nc 192 s. 1990
623 Återblickar. Samfundet för Hembygdsvård 75 år Bygd och Natur. Årsbok 1991 1991 Nc 266 s. 1991
624 EG eller eget? Hembygden i det nya Europa Bygd och Natur. Årsbok 1993 1993 Nc 176 s. 1993
625 Hemtrakter i stadens ljus Bygd och Natur. Årsbok 1995 1995 Nc 204 s. 1995
626 Resa till Norden Bygd och Natur. Årsbok 1996 1996 Nc 144 s. 1996
627 Cserhalmi, Niklas: Fårad mark. Handbok för tolkning av … kartor … Bygd och Natur. Temanummer 1997 1998 Nc 175 s. 1998
628 1900-talet. Handbok i att minnas ett sekel. Årgång 79, nr 6, 1998 Bygd och Natur. Temanummer 1998 1999 Nc 140 s. 1999
629 Hembygdsarbetet i staden Bygd och Natur. Skriftserie nr 8 1997 Nc 46 s. 1997
630 Hembygdsgården och det gröna kulturarvet Bygd och Natur. Skriftserie nr 12 2005 Nc 105 s. 2005
631 Svenska Fornminnesföreningens årsskrift 1923. Red.: Ernst Klein Hävd och Hembygd 1923 1923 Nc 4 pl., 103 s. 1923
632 Årg. 21. Utg. av Sydsvenska geografiska sällskapet. Helge Nelson Svensk Geografisk årsbok 1945 1945 Nc 316 s. 1945
633 Årg. 22. Utg. av Sydsvenska geografiska sällskapet. Helge Nelson Svensk Geografisk årsbok 1946 1946 Nc 231 s. 1946
634 Årg. 23. Utg. av Sydsvenska geografiska sällskapet. Helge Nelson Svensk Geografisk årsbok 1947 1947 Nc 230 s. 1947
635 Årg. 24. Utg. av Sydsvenska geografiska sällskapet. Linköping [2] Svensk Geografisk årsbok 1948 1948 Nc 262 s. + 2 kartor 1948
636 Årg. 25. Utg. av Sydsvenska geografiska sällskapet. Helge Nelson Svensk Geografisk årsbok 1949 1949 Nc 356 s. 1949
637 Årg. 26. Utg. av Sydsvenska geografiska sällskapet. Helge Nelson Svensk Geografisk årsbok 1950 1950 Nc 290 s. 1950
638 Register. Upprättat av Börje Nelson Svensk Geografisk årsbok 1935-1950 1954 Nc 47 s. 1954
639 Årg. 27. Utg. av Sydsvenska geografiska sällskapet. K. E. Bergsten Svensk Geografisk årsbok 1951 1951 Nc 236 s. 1951
640 Årg. 29. Utg. av Sydsvenska geografiska sällskapet. K. E. Bergsten Svensk Geografisk årsbok 1953 1953 Nc 264 s. 1953
641 Årg. 30. Utg. av Sydsvenska geografiska sällskapet. K. E. Bergsten Svensk Geografisk årsbok 1954 1954 Nc 272 s. 1954
642 Årg. 31. Utg. av Sydsvenska geografiska sällskapet. K. E. Bergsten Svensk Geografisk årsbok 1955 1955 Nc 312 s., kartor 1955
643 Årg. 32. Utg. av Sydsvenska geografiska sällskapet. K. E. Bergsten Svensk Geografisk årsbok 1956 1956 Nc 233 s. 1956
644 Årg. 33. Utg. av Sydsvenska geografiska sällskapet. K. E. Bergsten Svensk Geografisk årsbok 1957 1957 Nc 241 s. 1957
645 1916. Bl.a.: Gamla kyrkor i Småland Tegnér och Småland, m.m. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1916 Nc 452 s. 1916
646 1918. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1918 Nc 384 s. 1918
647 1919. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1919 Nc 344 s. 1919
648 1920. Bl.a.: Vreta klosters kyrka Vid Helgasjön Sånga, m.m. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1920 Nc viii, pl., 328 s. 1920
649 1921. Bl.a.: Ölands fornlämningar Hestra och Isaberg, m.m. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1921 Nc viii, pl., 360 s. 1921
650 1922. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1922 Nc viii, pl., 397 s. 1922
651 1923. 3 ex., 1 i kontor, 2 i skrivrummet [Obs 1 tejpat ex.] Svenska Turistföreningens Årsskrift 1923 Nc viii, pl., 398 s. 1923
652 1924. 2 ex., som ovan. Bl.a.: Västergötland Skara Kinnekulle Svenska Turistföreningens Årsskrift 1924 Nc xxiv, pl., 367 s. 1924
653 1925. 2 ex., som ovan. Bl.a.: Blekinge Svenska Turistföreningens Årsskrift 1925 Nc viii, pl., 383 s. 1925
654 1926. Bl.a.: Dalarna Fyra flickor i en bil, m.m. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1926 Nc vii, pl., 358 s. 1926
655 1927. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1927 Nc viii, pl., 351 s. 1927
656 1928. Bl.a.: Värmland Svenska Turistföreningens Årsskrift 1928 Nc viii, pl., 358 s. 1928
657 1929. Bl.a.: Ismantorp, Gråborg, Öland. Bakpärm lös Svenska Turistföreningens Årsskrift 1929 Nc viii, pl., 356 s. 1929
658 1930. Red. Carl Fries. Bl.a.: Närke, Örebro, kanoter Svenska Turistföreningens Årsskrift 1930 Nc viii, pl., 366 s. 1930
659 1931. 3 ex., 1 inb., 1 hft. Bl.a.: Härjedalen Svenska Turistföreningens Årsskrift 1931 Nc viii, pl., 366 s. 1931
660 1932. 3 ex., 1 inb., 1 hft. Bl.a.: Gästrikland Svenska Turistföreningens Årsskrift 1932 Nc viii, pl., 376 s. 1932
661 1933. 3 ex., 1 inb., 1 hft. Red. Carl Fries. B.a.: Halland Svenska Turistföreningens Årsskrift 1933 Nc pl., 387 s. 1933
662 1934. 2 ex., 1 inb., 1 hft. Bl.a.: Jämtland Wilhelm Peterson-Berger Svenska Turistföreningens Årsskrift 1934 Nc 407 s. 1934
663 1935. 2 ex. 50-årsjubileum 1935. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1935 Nc 438 s. 1935
664 1936. 2 ex. Bl.a.: Dalsland Svenska Turistföreningens Årsskrift 1936 Nc 395 s. 1936
665 1937. 2 ex., 1 utan pärmar. Bl.a.: Västerbotten Svenska Turistföreningens Årsskrift 1937 Nc 399 s. 1937
666 1938. 2 ex. Red. Carl Fries. Bl.a.: Östergötland Svenska Turistföreningens Årsskrift 1938 Nc 399 s. 1938
667 1939. 2 ex. Red.: Gösta Lundquist. Bl.a.: Medelpad Birka m.m. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1939 Nc 383 s. 1939
668 1940. 2 ex. Bl.a.: Gotland och Visby Sett i Småland m.m. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1940 Nc 395 s. 1940
669 1941. 2 ex. Bl.a.: Svenskt 1500-tal Gripsholm Vasaborgar m.m. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1941 Nc 395 s. 1941
670 1942. 2 ex. Bl.a.: 1100-talet Alvastra Västergötland m.m. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1942 Nc 398 s. 1942
671 1943. Bl.a.: Svenskt 1700-tal En reserapsodi från östra Småland Svenska Turistföreningens Årsskrift 1943 Nc 399 s. 1943
672 1944. Bl.a.: Svenskt 1400-tal Strängnäs m.m. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1944 Nc 390 s. 1944
673 1945. Bl.a.: 1885-1945 Visby Blekingetur i snipa Cykelsemester Svenska Turistföreningens Årsskrift 1945 Nc 391 s. 1945
674 1946. Bl.a.: Hem och hemvärn på Öland Birka och vikingatiden Svenska Turistföreningens Årsskrift 1946 Nc 401 s. 1946
675 1947. Bl.a.: 1300-talet Birgitta Vadstena kloster Uppsala domk:a Svenska Turistföreningens Årsskrift 1947 Nc 391 s. 1947
676 1948. Inb. Red. Anders Billow. Bl.a.: 1800-tal Svenska Turistföreningens Årsskrift 1948 Nc 400 s. 1948
677 1949. 2 ex., 1 inb., 1 hft. Bl.a.: 1000-talet Svenska Turistföreningens Årsskrift 1949 Nc 380 s. 1949
678 1950. Inb. 1600-talet Erik Dahlberg Svenska Turistföreningens Årsskrift 1950 Nc 380 s. 1950
679 1951. 2 ex., 1 inb., 1 hft. 1200-talet Skara Dag Hammarskjöld Svenska Turistföreningens Årsskrift 1951 Nc 350 s. 1951
680 1952. 2 ex., 1 inb., 1 hft. Våren Gunnar Ekelöf Sigfrid Siwertz Svenska Turistföreningens Årsskrift 1952 Nc 328 s. 1952
681 1953. 2 ex., 1 inb., 1 hft. Sommaren Svenska Turistföreningens Årsskrift 1953 Nc 318 s. 1953
682 1954. 2 ex., 1 inb., 1 hft. Hösten Bo Bergman Einar Malm Öland Svenska Turistföreningens Årsskrift 1954 Nc 324 s. 1954
683 1955. 2 ex., 1 inb., 1 hft. Vintern Vänern Svenska Turistföreningens Årsskrift 1955 Nc 324 s. 1955
684 1956. 2 ex. Bl.a.: Alf Henrikson: Städer och ställen kring Vättern Svenska Turistföreningens Årsskrift 1956 Nc 328 s. 1956
685 1957. 2 ex. Bl.a.: Bertil Waldén: Ett Smålands mirakel [om Taberg] Svenska Turistföreningens Årsskrift 1957 Nc 328 s. 1957
686 1958. 2 ex. Bl.a.: Sten Regnell: Småländsk skärgård Svenska Turistföreningens Årsskrift 1958 Nc 312 s. 1958
687 1959. 2 ex. Red. Olof Thaning. Bl.a.: Skogen Kolmården Svenska Turistföreningens Årsskrift 1959 Nc 312 s. 1959
688 1960. 2 ex. Bl.a.: Långtradare Tornedalen Svenska Turistföreningens Årsskrift 1960 Nc 304 s. 1960
689 1961. 2 ex. Skåne Svenska Turistföreningens Årsskrift 1961 Nc 312 s. 1961
690 1962. 2 ex., 1 inb., 1 hft. Uppland Dag Hammarskjöld [avled 1961] Svenska Turistföreningens Årsskrift 1962 Nc 320 s. 1962
691 1963. 2 ex., 1 inb., 1 hft. Norrbotten Svenska Turistföreningens Årsskrift 1963 Nc 320 s. 1963
692 1964. 2 ex., 1 inb., 1 hft. Bohuslän Svenska Turistföreningens Årsskrift 1964 Nc 328 s. 1964
693 1965. 2 ex., 1 inb., 1 hft. Hälsingland Svenska Turistföreningens Årsskrift 1965 Nc 328 s. 1965
694 1966. Gotland 50 sevärda kyrkor Fårö Stora Karlsö Svenska Turistföreningens Årsskrift 1966 Nc 328 s. 1966
695 1967. 2 ex., 1 inb., 1 hft. Västmanland Lars Gustafsson Svenska Turistföreningens Årsskrift 1967 Nc 328 s. 1967
696 1968. Småland Vilhelm Moberg: Min barndoms somrar Svenska Turistföreningens Årsskrift 1968 Nc 336 s. 1968
697 1969. Ångermanland Svenska Turistföreningens Årsskrift 1969 Nc 336 s. 1969
698 1970. Västergötland Sven Danell: Biskopar i Skara Hornborgasjön Svenska Turistföreningens Årsskrift 1970 Nc 336 s. 1970
699 1971. Blekinge Svenska Turistföreningens Årsskrift 1971 Nc 336 s. 1971
700 1972. 2 ex., hft. Dalarna b.a. Kring Falu gruva: Falu rödfärg … Svenska Turistföreningens Årsskrift 1972 Nc 324 s. 1972
701 1973. Stockholm Svenska Turistföreningens Årsskrift 1973 Nc 320 s. 1973
702 1974. Öland Svenska Turistföreningens Årsskrift 1974 Nc 320 s. 1974
703 1975. Närke Svenska Turistföreningens Årsskrift 1975 Nc 320 s. 1975
704 1976. Halland Svenska Turistföreningens Årsskrift 1976 Nc 320 s. 1976
705 1977. Jämtland/Härjedalen Svenska Turistföreningens Årsskrift 1977 Nc 320 s. 1977
706 1978. Göteborg Svenska Turistföreningens Årsskrift 1978 Nc 320 s. 1978
707 1979. Södermanland Svenska Turistföreningens Årsskrift 1979 Nc 320 s. 1979
708 1980. Västerbotten Svenska Turistföreningens Årsskrift 1980 Nc 348 s. 1980
709 1981. Dalsland Svenska Turistföreningens Årsskrift 1981 Nc 312 s. 1981
710 1982. Gästrikland Svenska Turistföreningens Årsskrift 1982 Nc 295 s. 1982
711 1983. Östergötland Svenska Turistföreningens Årsskrift 1983 Nc 310 s. 1983
712 1984. Medelpad Svenska Turistföreningens Årsskrift 1984 Nc 292 s. 1984
713 1985. Värmland [utgavs 1986? sic] Svenska Turistföreningens Årsskrift 1985 Nc 314 s. 1985
714 1987. Levande trä. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1986 Nc 218 s. 1986
715 1988. Levande textil. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1987 Nc 218 s. 1987
716 1989. Mest om järn P. Palmstjerna: På jakt efter Gnosjöandan Svenska Turistföreningens Årsskrift 1988 Nc 217 s. 1988
717 1990. Sten. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1989 Nc 217 s. 1989
718 1991. De stora sjöarna. Bl.a.: Verner von Heidenstam Vättern Svenska Turistföreningens Årsskrift 1990 Nc 216 s. 1990
719 1992. Bohuskust. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1991 Nc 216 s. 1991
720 1993. Norrlandsälvar. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1992 Nc 216 s. 1992
721 1994. Roslagen. [1995? sic] Svenska Turistföreningens Årsskrift 1993 Nc 216 s. 1993
722 1996. Skåne. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1995 Nc 217 s. 1995
723 1997. Dalarna. Svenska Turistföreningens Årsskrift 1996 Nc 217 s. 1996
724 Från Borås och de sju häraderna Kulturhistoriska föreningen 1943 1943 Nc 147 s. 1943
725 Från Borås och de sju häraderna Kulturhistoriska föreningen 1945 1945 Nc 135 s. 1945
726 Meddelanden XXXII, Gotländskt Arkiv 1960 Föreningen Gotlands fornvänner 0 Nc 88 s. + annonser
727 Meddelanden XXXIII, Gotländskt Arkiv 1961: Från Gotlands dansktid Föreningen Gotlands fornvänner 1961 Nc 170 s., annonser 1961
728 Meddelanden XXXIV, Gotländskt Arkiv 1962 Föreningen Gotlands fornvänner 1962 Nc 96 s. + annonser 1962
729 Meddelanden XXXV, Gotländskt Arkiv 1963 Föreningen Gotlands fornvänner 1963 Nc 92 s. + annonser 1963
730 Meddelanden XXXVI, Gotländskt Arkiv 1964 Föreningen Gotlands fornvänner 1964 Nc 90 s. + annonser 1964
731 Meddelanden XXXVII, Gotländskt Arkiv 1965. Red. G. Svahnström Föreningen Gotlands fornvänner 1965 Nc 103 s., annonser 1965
732 Meddelanden XXXVIII, Gotländskt Arkiv 1966 Föreningen Gotlands fornvänner 1966 Nc 108 s., annonser 1966
733 Meddelanden XXXVIX, Gotländskt Arkiv 1967 Föreningen Gotlands fornvänner 1967 Nc 95 s. + annonser 1967
734 Meddelanden XLII, Gotländskt Arkiv 1970 Föreningen Gotlands fornvänner 1970 Nc 108 s. + 1 bilaga 1970
735 Meddelanden XLIII, Gotländskt Arkiv 1971 Föreningen Gotlands fornvänner 1971 Nc 124 s. 1971
736 Meddelanden XLIV, Gotländskt Arkiv 1972 Föreningen Gotlands fornvänner 1972 Nc 136 s. 1972
737 Meddelanden XLV, Gotländskt Arkiv 1973 Föreningen Gotlands fornvänner 1973 Nc 148 s. 1973
738 Meddelanden XLVI, Gotländskt Arkiv 1974 Föreningen Gotlands fornvänner 1974 Nc 148 s. 1974
739 Meddelanden XLVII, Gotländskt Arkiv 1975 Föreningen Gotlands fornvänner 1975 Nc 144 s. 1975
740 Meddelanden XLVIII, Gotländskt Arkiv 1976 Föreningen Gotlands fornvänner 1976 Nc 168 s. 1976
741 Meddelanden XLIX, Gotländskt Arkiv 1977 Föreningen Gotlands fornvänner 1977 Nc 140 s. 1977
742 Meddelanden årgång 50, Gotländskt Arkiv 1978 Föreningen Gotlands fornvänner 1978 Nc 124 s. 1978
743 Meddelanden årgång 51, Gotländskt Arkiv 1979 Föreningen Gotlands fornvänner 1979 Nc 144 s., 1 bilaga 1979
744 Meddelanden årgång 52, Gotländskt Arkiv 1980 Föreningen Gotlands fornvänner 1980 Nc 160 s. 1980
745 Meddelanden årgång 54, Gotländskt Arkiv 1982 Föreningen Gotlands fornvänner 1982 Nc 206 s. 1982
746 Meddelanden årgång 56, Gotländskt Arkiv 1984. Gotlands fornsal Föreningen Gotlands fornvänner 1984 Nc 248 s., 1 bilaga 1984
747 Meddelanden årgång 57, Gotländskt Arkiv 1985 Föreningen Gotlands fornvänner 1985 Nc 255 s., 1 bilaga 1985
748 Meddelanden årgång 58, Gotländskt Arkiv 1986 Föreningen Gotlands fornvänner 1986 Nc 280 s. 1986
749 Meddelanden årgång 59, Gotländskt Arkiv 1987. Vägen till kulturen Föreningen Gotlands fornvänner 1987 Nc 254 s. 1987
750 Meddelanden årgång 60, Gotländskt Arkiv 1988 Föreningen Gotlands fornvänner 1988 Nc 263 s. 1988
751 Meddelanden årgång 61, Gotländskt Arkiv 1989 Föreningen Gotlands fornvänner 1989 Nc 288 s. 1989
752 Meddelanden årgång 62, Gotländskt Arkiv 1990 Föreningen Gotlands fornvänner 1990 Nc 260 s. 1990
753 Meddelanden årgång 63, Gotländskt Arkiv 1991. Linné på Gotland Föreningen Gotlands fornvänner 1991 Nc 304 s. 1991
754 Meddelanden årgång 64, Gotländskt Arkiv 1992 Föreningen Gotlands fornvänner 1992 Nc 296 s., 2 bilagor 1992
755 Meddelanden årgång 65, Gotländskt Arkiv 1993. Gotlands fornsal Föreningen Gotlands fornvänner 1993 Nc 240 s. 1993
756 Årgång 66: Vägen till Gotlands historia, av Roger Öhrman Föreningen Gotlands fornvänner 1994 Nc 292 s. 1994
757 Meddelanden årgång 67, Gotländskt Arkiv 1995 Föreningen Gotlands fornvänner 1995 Nc 279 s., 2 bilagor 1995
758 Meddelanden årgång 68, Gotländskt Arkiv 1996 Föreningen Gotlands fornvänner 1996 Nc 245 s., 2 bilagor 1996
759 Meddelanden årgång 70, Gotländskt Arkiv 1998 Föreningen Gotlands fornvänner 1998 Nc 280 s., 2 bilagor 1998
760 Meddelanden årgång 71, Gotländskt Arkiv 1999 [100 Gotländska år] Föreningen Gotlands fornvänner 1999 Nc 272 s., 2 bilagor 1999
761 Meddelanden årgång 72, Gotländskt Arkiv 2000 Föreningen Gotlands fornvänner 2000 Nc 224 s., 1 bilaga 2000
762 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Bl.a. om Amerika Hembygden 1927 1927 Nc xxxiv, tab, 110 s. 1927
763 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Bl.a. om Linné Hembygden 1930 1930 Nc 241, lviii s., tab. 1930
764 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1931 1931 Nc 139, lii s. 1931
765 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1932 1932 Nc 1 bilaga, tillägg 1932
766 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1933 1933 Nc 1933
767 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1934 1934 Nc 1934
768 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1935 1935 Nc 1935
769 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1936 1936 Nc 1936
770 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1937 1937 Nc 1937
771 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1938 1938 Nc 1938
772 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1939 1939 Nc 1 bilaga 1939
773 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1940 1940 Nc 1 bilaga 1940
774 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1941 1941 Nc 1 bilaga 1941
775 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1942 1942 Nc 1942
776 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Dalslands vapen Hembygden 1943 1943 Nc 1 bilaga 1943
777 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Åmål 300 år Hembygden 1944 1944 Nc 1944
778 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1945 1945 Nc 1945
779 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1946 1946 Nc 1946
780 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1947 1947 Nc 1947
781 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1948 1948 Nc 1948
782 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1949 1949 Nc 1949
783 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1959 1959 Nc 144, [2], xx s. 1959
784 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Fornborgar på Dal Hembygden 1960 1960 Nc 1960
785 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1961 1961 Nc 1 bilaga 1961
786 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1962 1962 Nc 1 bilaga 1962
787 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1963 1963 Nc 1 bilaga, sång 1963
788 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1964 1964 Nc 1964
789 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Amerikaemigrationen Hembygden 1965 1965 Nc 1965
790 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Homecoming year Hembygden 1966 1966 Nc 160, xxi s. 1966
791 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1967 1967 Nc fuktskadat ex. 1967
792 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Dalslands kanal 100 Hembygden 1968 1968 Nc 1968
793 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1969-1970 1969 Nc Inb. fr.o.m. här 1969
794 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1971 1970 Nc 1970
795 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1972 1971 Nc 1971
796 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Smiden och smeder Hembygden 1973 1973 Nc 1973
797 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1974 1973 Nc 1973
798 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Fiske i Vänern, m.m. Hembygden 1975 1974 Nc 1974
799 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Gamla kartor, m.m. Hembygden 1976 1975 Nc 1975
800 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Anders Edestam Hembygden 1978 1978 Nc [Åmåls bibl.] 1978
801 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Carl Oscar Borg Hembygden 1979 1979 Nc 1979
802 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1980-1981 1981 Nc 1981
803 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Vattenkvarnar lin Hembygden 1982 1981 Nc 1981
804 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund. Amerikaemigrationen Hembygden 1983 1982 Nc 1982
805 Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund Hembygden 1984 1984 Nc 1984
806 Jul- och hembygdsbok utg. av Folke Sjöman. Bl.a. om Bishop Hill Kilabygden 1931 1931 Nc 74 s. 1931
807 Jul- och hembygdsbok utg. av Folke Sjöman Kilabygden 1932, årg. 2 1932 Nc 80 s. 1932
808 Jul- och hembygdsbok utg. av Folke Sjöman Kilabygden 1933, årg. 3 1933 Nc 68 s. 1933
809 Jul- och hembygdsbok utg. av Folke Sjöman Kilabygden 1934, årg. 4 1934 Nc 95 s. 1934
810 Jul- och hembygdsbok utg. F. Sjöman. Bl.a. New Sweden i Maine Kilabygden 1935, årg. 5 1935 Nc 80 s. 1935
811 Jul- och hembygdsbok utg. av Folke Sjöman Kilabygden 1936, årg. 6 1936 Nc 55 s. 1936
812 Jul- och hembygdsbok utg. av Folke Sjöman Kilabygden 1937, årg. 7 1937 Nc 59 s. 1937
813 Hälsingborgs museums publikation 1964. H-borgs museiförening Kring Kärnan VII 1965 Nc 157 s. 1965
814 Hälsingborgs museums publikation 1965. Bl.a.: bibliotekshistoria Kring Kärnan VIII 1965 Nc 121 s. 1965
815 Hälsingborgs museums publikation 1968 Kring Kärnan IX 1968 Nc 165 s., 1 bilaga 1968
816 Hälsingborgs museums publikation 1969. Bl.a. om Linné Kring Kärnan X 1969 Nc 133 s., 1 bilaga 1969
817 Årsskrift 1954 Malmö Fornminnesförening Årg. 22 1954 Nc 156, xvi s. 1954
818 Årsskrift 1955 Malmö Fornminnesförening Årg. 23 1955 Nc 1955
819 Årsskrift 1956 Malmö Fornminnesförening Årg. 24 1956 Nc 1956
820 Årsskrift 1957 Malmö Fornminnesförening Årg. 25 1957 Nc 1 bilaga 1957
821 Årsskrift 1958 Malmö Fornminnesförening Årg. 26 1958 Nc 1958
822 Årsskrift 1959 Malmö Fornminnesförening Årg. 27 1959 Nc 1959
823 Årsskrift 1960 Malmö Fornminnesförening Årg. 28 1960 Nc 1960
824 Årsskrift 1961 Malmö Fornminnesförening Årg. 29 1961 Nc 1 bilaga 1961
825 Årsskrift 1962 Malmö Fornminnesförening Årg. 30 1962 Nc 1 bilaga 1962
826 Årsskrift 1963. Färgplansch s. 9 Malmö Fornminnesförening Årg. 31 1963 Nc 1963
827 Årsskrift 1964 Malmö Fornminnesförening Årg. 32 1964 Nc 1964
828 Årsskrift 1965 Malmö Fornminnesförening Årg. 33 1965 Nc 1965
829 Årsskrift 1966 Malmö Fornminnesförening Årg. 34 1966 Nc 1966
830 Årsskrift 1967. Färgplansch s. 17 Malmö Fornminnesförening Årg. 35 1967 Nc 1 bilaga 1967
831 Årsskrift 1968. Färgplansch s. 45 Malmö Fornminnesförening Årg. 36 1968 Nc 1968
832 Årsskrift 1969. Färgplansch s. 9 Malmö Fornminnesförening Årg. 37 1969 Nc 1969
833 Norrbottens läns hembygdsförening. Bl.a.: Lapparna, Ernst Manker Norrbotten 1957 1957 Nc 133 s., annonser 1957
834 Norrbottens läns hembygdsförening Norrbotten 1958 1958 Nc 1958
835 Norrbottens läns hembygdsförening Norrbotten 1959 1959 Nc 1959
836 Norrbottens läns hembygdsförening Norrbotten 1960 1960 Nc 1960
837 Norrbottens läns hembygdsförening Norrbotten 1961 1961 Nc 1961
838 Norrbottens läns hembygdsförening. Bl.a. om Kalix Norrbotten 1963 1963 Nc 270 s., annonser 1963
839 Norrbottens läns hembygdsförening. Pitebygden och Pite Lappmark Norrbotten 1964-1965 1964 Nc 1964
840 Norrbottens läns hembygdsförening. Lulebygden och Lule Lappmark Norrbotten 1966 1965 Nc 1965
841 Skrifter utg. av Samfundet Djursholms forntid och framtid. Årg. 1940 Djursholm 1889-1939 1940 Nc 274 s. 1940
842 Skrifter Djursholms forntid o. framtid. H. Stolpe om Viktor Rydberg Djursholm XX Årgång 1986 1986 Nc 108 s. 1986
843 Upplands fornminnesförening Uppland Årsbok 1950 1950 Nc 284 s., annonser 1950
844 Upplands fornminnesförening Uppland Årsbok 1952 1952 Nc 1952
845 Upplands fornminnesförening Uppland Årsbok 1953 1953 Nc 1953
846 Upplands fornminnesförening Uppland Årsbok 1955 1955 Nc 1955
847 Upplands fornminnesförening Uppland Årsbok 1958 1958 Nc 1958
848 Upplands fornminnesförening. Bl.a. om gästgiveri och skjutshåll Uppland Årsbok 1959 1959 Nc 1959
849 Upplands fornminnesförening Uppland Årsbok 1960 1960 Nc 1960
850 Upplands fornminnesförening Uppland Årsbok 1961 1961 Nc 1961
851 Upplands fornminnesförening. Bl.a. om ryor och lerhus Uppland Årsbok 1963 1963 Nc 1963
852 Upplands fornminnesförening. Bl.a. om brudkronor och dess seder Uppland årsbok 1964 1965 Nc 212+36 s.+ bilaga 1965
853 Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok Västerbotten 1952. Årg. 33 1952 Nc 204 s., annonser 1952
854 Utg. av Västerbottens läns hembygdsförening [Årg. 52] Mat och måltid 4/71 1971 Nc S. 210-288 1971
855 Stiftelsen Älvsborgs Länsmuseum årsbok Västgöta-Dal 1983 1983 Nc 157 s. 1983
856 Stiftelsen Älvsborgs Länsmuseum årsbok. Bl.a. om Albert Eldh Västgöta-Dal 1984 1984 Nc 237 s. 1984
857 Stiftelsen Älvsborgs Länsmuseum årsbok Västgöta-Dal 1987 1987 Nc 240 s. 1987
858 Från Östergötlands och Linköpings stads Museum Meddelanden 1958-1959 1959 Nc Ej bakre omslag 1959
859 Från Östergötlands och Linköpings stads Museum Meddelanden 1960-1961 1961 Nc 311 s., annonser 1961
860 Lovtal över Dalsland. Med inledning, …Sven Blomgren. Cop. 1632 Blutherus, Gunno B. 1979 Nc 83 s. Nytryck 1979
861 Linköping genom konstnärsögon. I. Tiden före 1880-talet Cnattingius, Bengt 1947 Nc 54 s. 1947
862 Stadsutveckling och planering i Sverige OBS 2 ex. Dahlberg, Gun-Britt Ödmann, Ella 1969 Nc 233 s., 1 bilaga 1969
863 Fakta om Dalsland Föreningen Dalslands Väl 1960 Nc 162, [19] s., karta 1960
864 Danderydiana. Bidrag till Danderyds historia Danderyds Hembygdsförening 1960 Nc Grön A4-pärm 1960
865 Stockholms-rella. Arvid Hj. Uggla, utg. Jón Helgason, biogr. skiss Finnsson, Hannes 1935 Nc 116 s. Island 1935
866 På jakt efter en hembygd LTs förlag [kursbok] Gustafson, KG Jan Holdar, Carl Gust. 1980 Nc 168 s. 1980
867 Askersundiana [Askersund, Vätterbygden] Haugard, Joel 1940 Nc 324 s. 1940
868 Hembygdsliv i klassrummet. [Se även: Bygd och Natur, ovan!] Riksförbundet för hembygdsvård 1982 Nc 111 s. 1982
869 Hembygdsminnen. 24 författare berättar. Wiken förlag. 2 ex. Ruhnbro, Rune, red. Wiken AB 1984 Nc 375 s. 2 ex. 1984
870 Hembygdsrörelsen - hembygdsförbund och hembygdsföreningar … Riksförbundet för hembygdsvård 1980 Nc Brunt A4-format 1980
871 När 1900-talet var nytt. Bidrag till en Kristianstadskrönika Henning, Albert 1942 Nc 116 s. 1942
872 Landskaps- och bebyggelseförändringar under 1800-talet. Rapport Humanistisk-samhällsv. forskningsråd. 1986 Nc 135 s., 1 bilaga 1986
873 Färlövsholm. En nordskånsk medeltidsborg. Ur: Önnestads ...1926 Johnsson, Pehr 1926 Nc 17 s. Särtryck 1926
874 Sverige med främlingsögon [Bilaga: SvD 22/4-75, Alf Åberg, 1700-t.] Julius, Arvid [bl.a. om Wraxalls resa] 1930 Nc 151 s. + 1 klipp 1930
875 Kyrkor i vår bygd [Karlshamn, Mörrum, Hällaryd, Svängsta, m. fl.] Karlshamns kommun 1972 Nc Brunt A4-format 1972
876 Vår bygd i gången tid [Karlshamn. Bl.a. artikel av Sven Edvin Salje] Karlshamns kommuns skolstyrelse 1971 Nc 267 s. A4-format 1971
877 Minnen från Örebro, Nyköpings och Jönköpings Läroverk ...Uppsala Karlson, K. F.: Thunander, Karl 1925 Nc [?] 100 s. 1925
878 Landskrona stads äldre bebyggelse samt fornlämningar. 2 uppl. Landskrona stadsfullmäktige, utg. 1960 Nc 139 s., pl., 1 karta 1960
879 Anno 1800. [Utdrag ur: Suède et Norvège, 1838. E. R. Gummerus] Le Bas, Philippe 1962 Nc 59, [1] s. 1962
880 Levande bygd. Bl.a.: Kring Linnéminnet, av Dag Hammarskjöld Levande bygd Bokklubben Vår Bok 1960 Nc 136 s. Haglund, B 1960
881 Sommarresa till diktens städer. Bl.a.: Vapensmedens Jönköping Linder, Erik Hj. Brusewith, Gunnar 1955 Nc 107 s. 1955
882 Brev under resor i Sverige. + SmA 5/1-65: artikel av Jean Silfving Linnerhjelm, Jonas Carl Schiller, H. 1932 Nc 287 s. + 1 klipp 1932
883 Sveriges karta. Tiden till omkring 1850 Lönborg, Sven 1903 Nc vi, 242 s. 1903
884 Hembygdskunskap. Samfundet för hembygdsvård handbok nr 1 Nihlén, John 1939 Nc 208 s. 1939
885 Nykyrke socken. Red. Herman Ahrén. + 1 klipp JP [?] 12/12 1955 Nykyrke Hembygds- o. Fornminnesf. 1955 Nc 375 s., 1 klipp 1955
886 Småland och Öland under 1800-talet. Bilder och texter … Ohlén, Carl-Eric Hall, Elisabeth 1974 Nc 112 s. 1974
887 Lund genom seklerna. En liten krönika i ord och bild Olsson, Bror 1946 Nc 48 s. 1946
888 Resa i Sverige år 1865. Med 3 planscher Passarge, L. övers. av Swederus, G. 1868 Nc [4], 216 s., 3 pl. 1868
889 En tur till Stockholm 1774. Inledn. Thure Nyman. + SmA 5/10 1964 Wraxall, Nathaniel [jfr Wraxall på N!] 1963 Nc 100 s. + 1 klipp 1963
890 Mårten Skinnares hus i Vadstena [tillhörande Birgittas sjukhus i V.] Westlund, Per-Olof 1965 Nc 20 s. 1965
891 Svenska Turistkartan 2 [Jönköping, Göteborg ...] Skala 1:300.000 Generalstabens Litografiska Anstalt 1960 Nc Kolorerad karta [1960]
892 Topografiska kartan över Sverige. 6 E Nässjö NV. Skala 1:50.000 Rikets allmänna kartverk 1972 Nc karta 1972
893 Topografiska kartan över Sverige. 7 D Ulricehamn SO Rikets allmänna kartverk 1970 Nc karta 1970
894 S-N Bilkarta över Sverige. [Jönköping i hörn å s. 8, löst blad] Bilkarta. Axel Eliassons konstförlag 1936 Nc Atlas 1936
895 Vår hembygd dess historia och hur den utforskas Sahlgren, Jöran Ahnlund, Nils m.fl. 1935 Nc 271 s. 1935
896 Vadstena under 700 år. Från Bjälboättens dagar till vår tid Sträng, Gunnar 1974 Nc 80 s. 1974
897 A Wayfarer in Sweden. With 17 illustrations and a map Whyte, Frederic 1926 Nc xvi, 208, 8 s. 1926
898 Under Northern Skies. With 68 illustrations Wood, Charles W. 1886 Nc 1 pl., xii, 360 s. 1886
899 Staden/tätorten som hembygd. Informationspärm Sveriges Hembygdsförbund [pärm] 1994 Nc pärm 1994
900 Vägen i kulturlandskapet. Region sydöst Vägverket Almqvist, Christina, m.fl. 1994 Nc 187 s. 1994
901 Väg 40 … Delen Bottnaryd - Jönköping. Lokaliseringsplan 1993-09 Vägverket 1993 Nc 120 s. 1993
902 Sjön Vättern med Göta kanal och något däromkring Vättern Hägerström, Bengt 1999 Nc 88 s. A4-format 1999
903 Glacialrelikterna i Vättern, av Magnus Fürst. Vätternvårdsförbundet 1991 Nc 14 s. A4 1991
904 Vättern - inte bara vatten. Rapport nr 50. Emma Wirén Vätternvårdsförbundet 1998 Nc 42 s. A4 1998
905 Åtgärdsplan Vättern Öst. Rapport nr 52. Bernhard Jaldemark Vätternvårdsförbundet 1998 Nc 56 s. + bilagor. A4 1998
906 Ramlösa. En hälsobrunns historia under 250 år Åberg, Alf Ramlösa Hälsobrunn AB 1957 Nc 195 s. 1957
907 Vätterlandskapen. Resehandbok utg. av Vätterns Turisttrafikförening Åkerhielm, E. 1918 Nc 152 s., 2 kartor 1918
908 Bohusläns medeltida kyrkklockor. Göteborgs … fornminnesförening Åmark, Mats 1948 Nc 20 s. Särtryck 1948
909 Kyrkklockor, klockare och klocksägner i Dalarne [Dalarna]. SKDB Åmark, Mats 1928 Nc 222 s. Ouppsk.-09 1928
910 Medeltida kyrkklockor i Södermanland. Bidrag till Söderman. …, XX Åmark, Mats: Södermanlands Forn. .. 1925 Nc 72 s. 1925
911 Östergötlands vägbok. En minnesskrift … [Ex. nr 214 av 300] Östergötlands läns Vägstyrelsefören. 1944 Nc 245 s. 1944
912 Karta över Småland [1938. Kolorerad, klistrad på linne] Landsvägskartor, kapsel sist på Nc 1938 Nc 1 karta 1938
913 35. Jönköping. Topografisk, upprättad 1880 [Linne] Landsvägskartor, kapsel sist på Nc 1931 Nc 1 karta [1931]
914 Arméns förläggningsorter: Jönköping [Topografisk, på linne] Landsvägskartor, kapsel sist på Nc 1932 Nc 1 karta 1932
915 Karta öfver Sverige för velocipedryttare. Södra delen. Bladet B Landsvägskartor, kapsel sist på Nc 1899 Nc Utg. E. Hall, Jkpg 1899
916 Karta öfver Sverige för velocipedryttare. Södra delen. Bladet C Landsvägskartor, kapsel sist på Nc 1898 Nc Utg. E. Hall, Jkpg 1898
917 Karta öfver Sverige för velocipedryttare. Södra delen. Bladet D Landsvägskartor, kapsel sist på Nc 1897 Nc Utg. E. Hall, Jkpg 1897
918 Arlövsgården, brev till Carl Leven, Jönköping, 1933, om svanar Landsvägskartor, kapsel sist på Nc 1933 Nc 1 ark/1 brev 1933
919 Sveriges kommunikationers Karta över Sverige 1962 Landsvägskartor, kapsel sist på Nc 1962 Nc 1 karta 1962
920 Karta till Tågtidtabellen, vintern 1912-1913. Skala 1:2000000 Landsvägskartor, kapsel sist på Nc 1912 Nc 1 karta. 1 uppl. [1912]
921 K.A.K.s Turbok 1930: Specialplan över Stockholm. Skala 1:12000 Landsvägskartor, kapsel sist på Nc 1930 Nc 1 karta 1930
922 2 st häften: Rabattbok á mjölk, Jönköpings Livsmedelsnämnd Landsvägskartor, kapsel sist på Nc 0 Nc 2 små häften. 16 ö u.å.
923 Register till Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund Ahlbom, Ingrid. Årg. I-XLVII, 1907-74 1975 Ncbd 48 s. 1975
924 Hakarps hembygdsförening 3 ex. Hakarps Krönika 1990 1990 Ncbd 3 ex. 1990
925 Hakarps hembygdsförening Hakarps Krönika 1991 1991 Ncbd 1991
926 Hakarps hembygdsförening Hakarps Krönika 1992 1992 Ncbd 1992
927 Hakarps hembygdsförening Hakarps Krönika 1993 1993 Ncbd 1993
928 Hakarps hembygdsförening Hakarps Krönika 1994 1994 Ncbd 1994
929 Hakarps hembygdsförening Hakarps Krönika 1995 1995 Ncbd 1995
930 Hakarps hembygdsförening Hakarps Krönika 1996 1996 Ncbd 1996
931 Hakarps hembygdsförening Hakarps Krönika 1997 1997 Ncbd 1997
932 Hakarps hembygdsförening Hakarps Krönika 1998 1998 Ncbd 1998
933 Hakarps hembygdsförening Hakarps Krönika 1999 1999 Ncbd 1999
934 Hakarps hembygdsförening Hakarps Krönika 2000 2000 Ncbd 2000
935 Hakarps hembygdsförening Hakarps Krönika 2001 2001 Ncbd 2001
936 Hakarps hembygdsförening Hakarps Krönika 2002 2002 Ncbd 2002
937 Hakarps hembygdsförening Hakarps Krönika 2003 2003 Ncbd 2003
938 Hakarps hembygdsförening Hakarps Krönika 2004 2004 Ncbd 2004
939 Hakarps hembygdsförening Hakarps Krönika 2005 2005 Ncbd 2005
940 Hakarps hembygdsförening Hakarps Krönika 2006 2006 Ncbd 2006
941 Tema: Länets hembygdsgårdar. Årg. 24 Hembygder i Jönköpings län, 2/1999 1999 Ncbd [i annan hylla] 1999
942 Tema: Hembygdsrörelsen 100 år Hembygder i Jönköpings län, 1/2001 2001 Ncbd [i annan hylla] 2001
943 Utges av Jönköpings läns hembygdsförbund Hembygder i Jönköpings län, 1/2002 2002 Ncbd [i annan hylla] 2002
944 agenda k. I bilaga om jultidning Hembygder i Jönköpings län, 3/2002 2002 Ncbd [i annan hylla] 2002
945 Julen i sed och tradition 2 ex. Hembygder i Jönköpings län, 4/2002 2002 Ncbd [i annan hylla] 2002
946 medeltid på Visingsö Hembygder i Jönköpings län, 1/2003 2003 Ncbd [i annan hylla] 2003
947 Årg. 28 Hembygder i Jönköpings län, 3/2003 2003 Ncbd [i annan hylla] 2003
948 Julen i sed och tradition Hembygder i Jönköpings län, 4/2003 2003 Ncbd [i annan hylla] 2003
949 Årg. 29 Hembygder i Jönköpings län, 1/2004 2004 Ncbd [i annan hylla] 2004
950 Julen i sed och tradition 4 ex. Hembygder i Jönköpings län, 4/2004 2004 Ncbd [i annan hylla] 2004
951 Bl.a.: Stormskadade fornlämningar i Jönköpings län 2005 Hembygder i Jönköpings län, 1/2005 2005 Ncbd [i annan hylla] 2005
952 Julen i sed och tradition Hembygder i Jönköpings län, 4/2005 2005 Ncbd [i annan hylla] 2005
953 Årg. 31 Hembygder i Jönköpings län, 1/2006 2006 Ncbd [i annan hylla] 2006
954 Årg. 31 Bl.a.: ABM-portalen 2 ex. Hembygder i Jönköpings län, 3/2006 2006 Ncbd [i annan hylla] 2006
955 det gröna kulturarvet (bl.a. om Brunstorps gård) Hembygder i Jönköpings län, 1/2007 2007 Ncbd [i annan hylla] 2007
956 Tema: samverkan hembygdsföreningarna och skolan 2 ex. Hembygder i Jönköpings län, 3/2007 2007 Ncbd [i annan hylla] 2007
957 Julen i sed och tradition Hembygder i Jönköpings län, 4/2007 2007 Ncbd [i annan hylla] 2007
958 Wilstadius, Paul Lidén, Oskar Lindblad, S. Bibliogr., Bebyggelse Hyltén-Cavallius-föreningen Årsbok 1936 Ncbd OBS 2 ex. 1936
959 Hembygdsförbundets verksamhet år 1962 Jönköpings läns hembygdsförbund 1963 Ncbd 1963
960 Årsberättelse 1973 Jönköpings läns hembygdsförbund 1974 Ncbd 1974
961 Verksamhet. Arbetsåret 1903-1904. OBS Tunt tryck, 8 s. Norra Smålands Fornminnesförening 1904 Ncbd 1904
962 Meddelanden III Norra Smålands Fornminnesförening 1914 Ncbd 1914
963 Meddelanden IV. Med 1 klipp, SmA 22/11-47, hantverksliv Norra Smålands Fornminnesförening 1915 Ncbd + 1 klipp 1915
964 Meddelanden V Norra Smålands Fornminnesförening 1919 Ncbd 1919
965 Meddelanden IV. Med 1 klipp, SmA 22/11-47, hantverksliv Norra Smålands Fornminnesförening 1922 Ncbd 1922
966 Meddelanden VII Norra Smålands Fornminnesförening 1924 Ncbd 1924
967 Meddelanden VIII Bl.a.: Namnet Jönköping, av Axel Eile Norra Smålands Fornminnesförening 1926 Ncbd 1926
968 Meddelanden IX Norra Smålands Fornminnesförening 1929 Ncbd 1929
969 Meddelanden X Norra Smålands Fornminnesförening 1932 Ncbd 1932
970 Jönköpings läns hembygdsförbund. Meddelanden XI Norra Smålands Fornminnes- och ….. 1938 Ncbd 1938
971 Jönköpings läns hembygdsförbund. Meddelanden XII Norra Smålands Fornminnes- och ….. 1939 Ncbd 1939
972 Jönköpings läns hembygdsförbund. Meddelanden XIII Norra Smålands Fornminnes- och ….. 1940 Ncbc 1940
973 Jönköpings läns hembygdsförbund. Meddelanden XIV Norra Smålands Fornminnes- och ….. 1941 Ncbd 1941
974 Jönköpings läns hembygdsförbund. Meddelanden XV Norra Smålands Fornminnes- och ….. 1942 Ncbd 1942
975 Jönköpings läns hembygdsförbund. Meddelanden XVII Norra Smålands Fornminnes- och ….. 1944 Ncbd 1944
976 Jönköpings läns hembygdsförbund. Meddelanden XVIII Norra Smålands Fornminnes- och ….. 1945 Ncbd 1945
977 Jönköpings läns hembygdsförbund. Meddelanden XIX Norra Smålands Fornminnes- och ….. 1946 Ncbd 1946
978 Jönköpings läns hembygdsförbund. Meddelanden XX, Njudung Norra Smålands Fornminnes- och ….. 1947 Ncbd 1947
979 Meddelanden XXI, Boken om Njudung [2]. 2 klipp, SmA 28/4-47 … Jönköpings läns hembygdsförbund 1948 Ncbd Med 2 klipp 1948
980 Meddelanden XXII, Kring Smedjegatan Jönköpings läns hembygdsförbund 1949 Ncbd 1949
981 Meddelanden XXIII, Bolmsö Jönköpings läns hembygdsförbund 1950 Ncbd 1950
982 Meddelanden XXIV, Mellan Bolmen och Holaveden Jönköpings läns hembygdsförbund 1951 Ncbd 1951
983 Meddelanden XXV, Småländska kulturbilder. Bilaga: Ang. museum Jönköpings läns hembygdsförbund 1952 Ncbd 1 programbilaga 1952
984 Meddelanden XXVI, Småländska kulturbilder Jönköpings läns hembygdsförbund 1953 Ncbd 1953
985 Meddelanden XXVII, Smålands Taberg Jönköpings läns hembygdsförbund 1954 Ncbd 1954
986 Meddelanden XXVIII, Småländska kulturbilder Jönköpings läns hembygdsförbund 1955 Ncbd 1955
987 Meddelanden XXIX-XXX, Smål. ... 2 ex. OBS Dubletter i skrivrum! Jönköpings läns hembygdsförbund 1957 Ncbd 2 ex. 1957
988 Meddelanden XXXI, Småländska kulturbilder. Med 2 klipp, museet Jönköpings läns hembygdsförbund 1958 Ncbd + 2 bilagor, klipp 1958
989 Meddelanden XXXII, Småländska kulturbilder Jönköpings läns hembygdsförbund 1959 Ncbd 1959
990 Meddelanden XXXIII, Småländska kulturbilder Jönköpings läns hembygdsförbund 1960 Ncbd 1960
991 1901-1961. Dinnetz, G.: En återblick på 60-årsdagen den 25 nov.-61 Jönköpings läns hembygdsförbund 1961 Ncbd se även nedan 1961
992 Meddelanden XXXIV, Småländska kulturbilder Jönköpings läns hembygdsförbund 1961 Ncbd 1961
993 Meddelanden XXXV, Småländska kulturbilder [även 1 ex. i skrivrum Jönköpings läns hembygdsförbund 1962 Ncbd 1962
994 Meddelanden XXXVI, Småländska kulturbilder 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1963 Ncbd 2 ex. 1963
995 Meddelanden XXXVII, Småländska kulturbilder 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1964 Ncbd 2 ex. 1964
996 Meddelanden XXXVIII, Småländska kulturbilder 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1965 Ncbd 2 ex. 1965
997 Meddelanden XXXIX, Småländska kulturbilder. Red. G. Lindqvist Jönköpings läns hembygdsförbund 1966 Ncbd 1966
998 Meddelanden XXXX, Småländska kulturbilder Jönköpings läns hembygdsförbund 1967 Ncbd 1967
999 Meddelanden XXXXI, Småländska kulturbilder Jönköpings läns hembygdsförbund 1968 Ncbd 1968
1000 Meddelanden XXXXII, Småländska kulturbilder 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1969 Ncbd 2 ex. 1969
1001 Meddelanden XXXXIII, Småländska kulturbilder 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1970 Ncbd 2 ex. 1970
1002 Meddelanden XLIV, Småländska kulturbilder 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1971 Ncbd 2 ex. 1971
1003 Meddelanden XLV, Småländska kulturbilder 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1972 Ncbd 2 ex. 1972
1004 Meddelanden XLVI, Småländska kulturbilder 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1973 Ncbd 2 ex. 1973
1005 Meddelanden XLVII, Småländska kulturbilder Jönköpings läns hembygdsförbund 1974 Ncbd 1974
1006 Meddelanden XLVIII, Småländska kulturbilder 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1975 Ncbd 2 ex. 1975
1007 Meddelanden XLIX, Småländska kulturbilder 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1977 Ncbd 2 ex. 1976-77
1008 Meddelanden XLX, Småländska kulturbilder 2 ex. Rydaholm Jönköpings läns hembygdsförbund 1978 Ncbd 2 ex. 1978
1009 Meddelande [sic] LI, Hembygdsgårdar 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1979 Ncbd 2 ex. 1979
1010 Meddelande LII, Länsmuseet 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1980 Ncbd 2 ex. 1980
1011 Meddelande LIII, 1900-tal 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1981 Ncbd 2 ex. 1981
1012 Meddelande LIV, Eksjö 1700-tal 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1982 Ncbd 2 ex. 1982
1013 Meddelande LV, 1983, Före Jönköping 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1984 Ncbd 2 ex. Utg.1984
1014 Meddelande LVI, 1984, Bebyggelse i Jönköping 1612-1870 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1984 Ncbd 2 ex. 1984
1015 Meddelande LVII, Småländska kulturbilder. Red. Klas Börjesson Jönköpings läns hembygdsförbund 1985 Ncbd 1985
1016 Meddelanden LVIII, Jönköpings läns historia. Red. Josef Rydén. 5 Jönköpings läns hembygdsförbund 1987 Ncbd Utg. 1987 5 ex. 1986-87
1017 Meddelanden LIX, Bebyggelse och kulturlandskap 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1988 Ncbd 2 ex. 1988
1018 Meddelanden LX, Det handlar om textil Jönköpings läns hembygdsförbund 1989 Ncbd 1989
1019 Meddelanden LXI, Kulturmiljöer 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1990 Ncbd 2 ex. 1990
1020 Meddelanden LX, Rörelse i hembygder 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1991 Ncbd 2 ex. 1991
1021 Meddelanden LXIII, 1992, Tiotusen år 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1993 Ncbd 2 ex. Utg.1993
1022 Meddelanden LXIV, Mo härads kompani, Enar Skillius 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1994 Ncbd Utg. 1994 2 ex. 1993-94
1023 Meddelanden LXV, Från kyrkans värld 2 ex. Jönköpings läns hembygdsförbund 1995 Ncbd 2 ex. 1995
1024 Meddelande LXVI, Bebyggelse Jönköping 1612-1870, Bo E. Karlson Jönköpings läns hembygdsförbund 1996 Ncbd 1996
1025 Meddelanden LXVII, Det nära förflutna - om arkeologi … Jönköpings läns hembygdsförbund 1997 Ncbd 1997
1026 Meddelanden LXVIII, 1998, Väckelsens folk Jönköpings läns hembygdsförbund 1998 Ncbd 1998
1027 Meddelanden LXX, 2001, Hundra år av rörelse Jönköpings läns hembygdsförbund 2001 Ncbd 2001
1028 Meddelanden LXXI, 2002, Om runstenar i Jönköpings län Jönköpings läns hembygdsförbund 2002 Ncbd 2002
1029 Meddelanden LXXII, 2003, Frostrosor och tulpaner Jönköpings läns hembygdsförbund 2003 Ncbd 2003
1030 Meddelanden LXXIII, 2004, I skuggan av Gnosjöandan. OBS bilaga Jönköpings läns hembygdsförbund 2004 Ncbd + Papperskniv 2004
1031 Meddelanden LXXIV, 2005, Begravningsseder i förändring Jönköpings läns hembygdsförbund 2005 Ncbd 2005
1032 Meddelanden LXXV, 2006, Inte bara Jesus Jönköpings läns hembygdsförbund 2006 Ncbd 2006
1033 Meddelanden LXXVI, 2007, Visioner och vardagsarkitektur. Byggn. Jönköpings läns hembygdsförbund 2007 Ncbd Ej katalogkort 2007
1034 Bankerydsbilder från förr. Bilaga: Bankerydsbygden … tr. 1978 Bankeryds hembygdsförening 2 1976 Ncbd 71 s. + bilaga 1976
1035 Bankerydsbygden i bilder från förr Bankeryds hembygdsförening 3 1978 Ncbd 72 s. 1978
1036 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift november 1955 - oktober 1956 Gränna hembygdsförening. Årg. 3 1956 Ncbd 20 s. 1956
1037 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1969. Årskrönika 1968. Red.Olof Fong Gränna hembygdsförening. Årg. 15 1969 Ncbd 40 s. 1969
1038 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1973 Gränna hembygdsförening. Årg. 19 1973 Ncbd 44 s. 1973
1039 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1984. Årskrönika 1983 Gränna hembygdsförening. Årg. 29 1984 Ncbd 52 s. [1984]
1040 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1986 Gränna hembygdsförening. Årg. 31 1986 Ncbd 72 s. [1986]
1041 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1987 Gränna hembygdsförening. Årg. 32 1987 Ncbd 64 s. 1987
1042 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1988 Gränna hembygdsförening. Årg. 33 1988 Ncbd 88, 11 s. 1988
1043 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1989 Gränna hembygdsförening. Årg. 34 1989 Ncbd 80 s. [1989]
1044 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1990 [sic: Årg. 36] Gränna hembygdsförening. Årg. 36 1990 Ncbd 80 s. 1990
1045 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1991 Gränna hembygdsförening. Årg. 37 1991 Ncbd 60 s. [1991]
1046 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1992 Gränna hembygdsförening. Årg. 38 1992 Ncbd 96 s. [1992]
1047 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1993 Gränna hembygdsförening. Årg. 39 1993 Ncbd 100 s. [1993]
1048 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1994 Gränna hembygdsförening. Årg. 40 1994 Ncbd 108 s. [1994]
1049 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1995 Gränna hembygdsförening. Årg. 41 1995 Ncbd 96 s. [1995]
1050 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1996 Gränna hembygdsförening. Årg. 42 1996 Ncbd 96 s. 1996
1051 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1997. Amerikaemigrationen Gränna hembygdsförening. Årg. 43 1997 Ncbd 102 s. 1997
1052 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1998 Gränna hembygdsförening. Årg. 44 1998 Ncbd 112 s. 1998
1053 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 1999. Med årskrönika 1998 Gränna hembygdsförening. Årg. 45 1999 Ncbd 110 s. 1999
1054 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 2000 Gränna hembygdsförening. Årg. 46 2000 Ncbd 2000
1055 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 2001 Gränna hembygdsförening. Årg. 47 2001 Ncbd 2001
1056 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 2002 Gränna hembygdsförening. Årg. 48 2002 Ncbd 2002
1057 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 2003. Trädgårdar Gränna hembygdsförening. Årg. 49 2003 Ncbd 2003
1058 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 2004 Gränna hembygdsförening. Årg. 50 2004 Ncbd 2004
1059 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 2005 Gränna hembygdsförening. Årg. 51 2005 Ncbd + 2 bilagor 2005
1060 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 2006 Gränna hembygdsförening. Årg. 52 2006 Ncbd 2006
1061 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 2007 [finns årg. 54?] Gränna hembygdsförening. Årg. 53 2007 Ncbd 2007
1062 Ett solvarv i Gränna. Årsskrift 2009 Gränna hembygdsförening. Årg. 55 2009 Ncbd 2009
1063 Hakarps Krönika 2007 Hakarps hembygdsförening 2007 Ncbd 106 s. 2007
1064 Hakarps Krönika 2008 Hakarps hembygdsförening 2008 Ncbd 87 s. 2008
1065 Hovslätt 100 år 1894-1994. Den femte boken om Hovslätt Hofslätts hembygdsförening [Hovslätt] 1994 Ncbd 156 s. 1994
1066 Den sjätte boken om Hovslätt Anno 2000 Hofslätts hembygdsförening [Hovslätt] 1999 Ncbd 156 s. 1999
1067 Den sjunde boken om Hovslätt Hofslätts hembygdsförening [Hovslätt] 2005 Ncbd 156 s. 2005
1068 Mellan Härån och Rasjön. Årsskrift 1987 … hembygdsföreningarna Bondstorp, Svenarum, Tofteryd, Åker 1987 Ncbd 142 s., 1 bilaga 1987
1069 Skärstadsboken 1964, II Skärstads hembygdsförening 1964 Ncbd 44 s. 1964
1070 Skärstadsboken 1966, III [Den tredje boken] Skärstads hembygdsförening 1966 Ncbd 48 s. 1966
1071 Skärstadsboken 1968, IV [Adelswärdska skolan Landsjön m.m.] Skärstads hembygdsförening 1968 Ncbd 54 s. 1968
1072 Skärstadsboken 1970, V Skärstads hembygdsförening 1970 Ncbd 60 s. 1970
1073 Skärstadsboken 1972, [VI] Skärstads hembygdsförening 1972 Ncbd 72 s. 1972
1074 Skärstadsboken 1974, [VII] Skärstads hembygdsförening 1974 Ncbd 80 s. 1974
1075 Skärstadsboken 1984, [XII] Skärstads hembygdsförening 1984 Ncbd 72 s. 1984
1076 Stranda 1962-64. 36:e - 38:e årg. Red. Åke Domeij [Mönsterås] Stranda härads hembygdsförening 1965 Ncbd 110 s. 1965
1077 Tabergs Bergslag I, 1929 [Eile, A.: Namnen Jönköping o. Junebäck] Tabergs Bergslags Hembygdsförening 1929 Ncbd 91 s. 1929
1078 Tabergs Bergslag II, 1934 Tabergs Bergslags Hembygdsförening 1934 Ncbd 96 s. 1934
1079 Tabergs Bergslag III, 1938 Tabergs Bergslags Hembygdsförening 1938 Ncbd 96 s. 1938
1080 Tabergs Bergslag IV, 1942 [Bl.a. Paul Wilstadius] Tabergs Bergslags Hembygdsförening 1942 Ncbd 108 s. 1942
1081 Tabergs Bergslag V, 1946 [Bl.a. Paul Wilstadius om A. Spole] Tabergs Bergslags Hembygdsförening