Gudmundsgillets årsböcker 1930-2018

Den här tabellen skapades ursprungligen av Per Brahegymnasiets f d bibliotekarie Ingegerd Östman. Publiceringen på nätet tillkom i samarbete med Tommy Maltell. Uppdateringar av tabellen på nätet har sedan starten skötts av Ingegerd Östman och Tommy Maltell. 

Här kan man också skriva ett sökord till höger om Filter samtidigt med att man väljer ett tillräckligt högt tal längst ned till höger om Display. Sedan klickar man på Search och då visas ett urval från sakregistret. Längst upp till höger kan man också klicka på en Excelsymbol för att sedan ladda ned hela listan som en Excelfil.

Filter 
Nr Arsbok Amne Forfattare Titel Sida
1 1930 Gudmundsgillet Stenmark, Bengt Afton vid stranden 9
2 1930 Hembygd Romdahl, Axel Hembygdskänsla och fosterlandskärlek 13
3 1930 Strömsberg Bjurulf, Hj. En vårvandring i Strömsbergs ängar 21
4 1930 Nissastigen Kugelberg, Bror Kring Nissastigen 21
5 1930 Hembygd Tvänne hembygdsvårdens föregångsmän 41
6 1930 Gilleskrönika Präntaren Gilleskrönika 44
7 1930 Brand Lundin, Josef Då den röde hanen härjade år 1854 50
8 1930 Staden förr och nu Historia Staden förr och nu 63
9 1931 Historia Stenmark, Bengt Staden på näset 9
10 1931 Vättern Ekman, Sven Ett och annat om Vätterns historia 11
11 1931 Arkeologi Kugelberg, Bror Två arkeologiska promenader 19
12 1931 Hantverk Wikner, Gustaf Några minnen från livet på möbelverkstäderna i Jönköping på 1890-talet 28
13 1931 Bauer, John Bjurulf, Hjalmar John Bauer, hemmet och hembygden 38
14 1931 Bebyggelse Rosell, Sigrid Den gamla gården 44
15 1931 Natur Johansson, Bernhard Naturskyddsområdet i Jönköping 51
16 1931 Tolf, Robert Allgén, Carl Robert Tolf 62
17 1931 Arkeologi Bjurulf, Hjalmar Effektivt skydd för fasta fornlämningar 69
18 1931 Gilleskrönika Präntaren Gilleskrönika 72
19 1931 Historia [Lundin, Gustaf] Staden förr och nu 79
20 1931 Ur anteckningsboken Historia Ur anteckningsboken 85
21 1931 Medlemsförteckning Medlemsförteckning 90
22 1932 Hantverk Suneson, A S Faktorismidet i Bankeryd 9
23 1932 Östra Hamnkanalen Lundin, Josef Östra Hamnkanalen i Jönköping 21
24 1932 Berg, Johan Fredrik Bergstrand, Karl Johan Fredrik Berg 30
25 1932 Arkeologi Kugelberg, Bror Bronskniv och Flintdolk 36
26 1932 Historia - 1800-talet A-n, T I Jönköping den 6 november 1882 43
27 1932 Lillån Johansson, Bernhard En majmorgon vid Lillån 49
28 1932 Natur Reuterskiöld, Arvid Skogsgård och naturskydd 54
29 1932 Gilleskrönika Präntaren Gilleskrönika 58
30 1932 Ur anteckningsboken Historia Ur antecknbingsboken 64
31 1932 Staden förr och nu Historia Staden förr och nu 71
32 1933 Gudmundsgillet Wikner, Gustaf Jönköpingssång 9
33 1933 Vättern Granlund, Erik Vättern och landhöjningen 11
34 1933 Kartor Adell, Einar Om Jönköpings kartor 36
35 1933 Trädgårdar Bjurulf, Hjalmar Mönsterträdgårdar i Jönköping 52
36 1933 Gilleskrönika Präntaren Gilleskrönika 63
37 1933 Bibliografi Lundqvist, Lars Eric Anteckningar till en jönköpingsbibliografi 70
38 1934 Historia Kugelberg, Bror Jönköpings stads 650-årsjubileum 9
39 1934 Bebyggelse Millqvist, Elsa En gammal gård och dess ägare 23
40 1934 Trädgårdar Bjurulf, Hjalmar Märkliga trädgårdar i Jönköpingstrakten 37
41 1934 Gilleskrönika Präntaren Gilleskrönika 45
42 1934 Medlemsförteckning Medlemsförteckning 51
43 1935 Göta Hovrätt Wildte, Sigurd Några anteckningar från 1600- och 1700-talets Göta Hovrätt 9
44 1935 Historia - 1800-talet Rosell, Sigrid Minnen från 1870-talet 30
45 1935 Hantverk Westberg, Sigrid Om hattmakeriet, ett yrke i försvinnande 50
46 1935 Gilleskrönika Präntaren Gilleskrönika 72
47 1935 Historia Claesson, Claes Jönköpings stadsområdes förhistoria 72
48 1936 Vättern Wikner, Gustaf Sång till Vättern 9
49 1936 Hantverk Lönnberg, Egil Minnen från vapensmeders, pistol- och stockmakares skrån i Jönköping och Huskvarna 11
50 1936 Historia Wilstadius, Paul Dissertatio de Junecopia. En akademisk avhandling om Jönköping. 29
51 1936 Munksjö Westberg, Sigrid Knut Ottonin Ljungquist 46
52 1936 Hantverk Allgén, Carl Från skinn till handske 55
53 1936 Biografi Lindqvist, Lars-Erik Nya anteckningar till en jönköpingsbibliografi 64
54 1936 Historia Staden förr och nu 82
55 1936 Gilleskrönika Präntaren Gilleskrönika 89
56 1937 Vättern Fried, K-A Aftonstämning vid Vättern 13
57 1937 Braheätten Fong, Viktor Några glimtar ur den grevliga Braheättens och Visingsborgs grevskapliga historia 15
58 1937 Industri Lindstam, Ragnar Klockgjuteriet - en gammal jönköpingsindustri 33
59 1937 Thunberg, C P Wilstadius, Paul Carl Peter Thunbergs Tahl om staden Jönköping, hållit på Småländska Nations Salen ( i Uppsala) den 9:de Dag Maji 1770 60
60 1937 v. Porat, C. O. Allgén, Carl C. O. v. Porat - en småländsk naturforskare 70
61 1937 Gilleskrönika Präntaren II Gilleskrönika 79
62 1937 Ur anteckningsboken Historia Ur anteckningsboken 86
63 1937 Medlemsförteckning Medlemsförteckning 88
64 1938 Geografi Weiler, Gösta Jönköpingslandskapet 11
65 1938 Johan III:s hospital Lindman, Arnold Johan III:s hospital - Jönköpings äldsta byggnad 35
66 1938 Skolor Landén, Anna Några ord om den s k Storckenfeldtska skolan 46
67 1938 Fåglar Allgén, Carl Herman Nyqvist - skaparen av Fågelmuséet i Jönköpings Stadspark 50
68 1938 Järnvägen Lindahl, Anders Gripenbergsbanan - ett stycke småländsk järnvägshistoria 59
69 1938 Lillån Johansson, Bernhard Några iakttagelser angående djurlivet en sommarnatt i Lillåns dalgång 78
70 1938 Gilleskrönika Präntaren III Gilleskrönika 84
71 1939 Vättern Nilsson, Erik Huvuddragen i Vättertraktens geografiska utveckling under senkvartär tid 11
72 1939 Vättern Weiler, Gösta Om Vätterbygden och Vättersjöfarten i äldre tider 39
73 1939 Odling Lundblad, Karl Svartökärr och Flahults försöksgård 64
74 1939 Neuman, Ivar A. L. Ivar Neuman. In memoriam 85
75 1939 Gilleskrönika Präntaren III Gilleskrönika 87
76 1940 Natur Lothigius, Wilhelm Skogarna inom Tabergs bergslag samt Visingsö' och Ombergs kronoparker 11
77 1940 Taberg Lönnberg, Egil Om Tabergs bergsbruk och bergslag 39
78 1940 Samfärdsel Weiler, Gösta Om Vättersjöfarten under halvtannat århundrade före järnvägarnas tid 73
79 1940 Gilleskrönika Präntaren III Gilleskrönika 93
80 1940 Medlemsförteckning Medlemsförteckning 99
81 1941 Liljeholmen Wikner, Gustaf Glimtar från Liljeholmsqvarteret under 1800-talets sista årtionde 11
82 1941 Kristinakyrkan Wilstadius, Paul Beskrifning öfver Jönköpings Stads Kyrkia upsatt åhr 1753 af Abraham Krok 40
83 1941 Gilleskrönika Präntaren III Gilleskrönika 75
84 1942 Trädgårdar Weiler, Gösta M. P. Andersen - en föregångsman inom svensk hortikultur 11
85 1942 Hantverk Lundin, Josef Hattmakarämbetets i Jönköping skråordning från 1600-talet jämte gesällbrev från 1700-talet 34
86 1942 Historia Olsson, Ragnar Tveta härads riksdagsmän under frihetstiden 49
87 1942 Psalmer Lindstam, Ragnar Psalmer från 1500-talet, i avskrift från 1660-talet tillvaratagna ur en bokpärm 61
88 1942 Kristinakyrkan Wilstadius, Paul Personregister till Beskrifning öfwer Jönköpings Stads Kyrkia upsatt åhr 1753 af Abraham Krok 76
89 1942 Gilleskrönika Sekreteraren Gilleskrönika 85
90 1943 Fåglar Bergquist, Augustinus Häckfåglar i sjöar och kärr vid Jönköping 11
91 1943 Skolor Pleijbel, Hilding Jönköpings lärdomsskola under Viktor Rydbergs skoltid 27
92 1943 Prinz, Johan Mollstadius, Axel Kommendanten på Jönköpings slott Johan Printz 50
93 1943 Gilleskrönika Sekreteraren Gilleskrönika 83
94 1943 Torg Wikner, Gustaf Ur anteckningsboken 88
95 1943 Medlemsförteckning Medlemsförteckning 91
96 1944 Fåglar Bergquist, Augustinus Fåglar som häcka i Jönköpings stadspark 11
97 1944 Historia - 1600-talet Wilstadius, Paul Den äldsta separata Jönköpingsbeskrivningen: Lovtal över Jönköping 1670 av Petrus M Nicander 24
98 1944 Hantverk Wikner, Gustaf Hantverksminnen från 90-talets Jönköping 41
99 1944 Visingsö Eckerberg, Aug. Om kronorodden och paquetbåten mellan Visingsö och Brahe-Grenna 52
100 1944 Prinz, Johan Mollstadius, Axel Johan Printz' släkt, familj och bo 66
101 1944 Gilleskrönika Gilleskrönika 76
102 1945 Rydberg, Viktor Rydberg, Viktor I natten (sång) 11
103 1945 Rydberg, Viktor Henrikson, Alf Efter många år 14
104 1945 Rydberg, Viktor Lindberger, Örjan Rydberg och vi 17
105 1945 Rydberg, Viktor Lindman, Arnold Hedvig Christina Rydberg, Viktor Rydbergs moder 29
106 1945 Ortnamn Johannesson, Erik Några intressanta ortnamn i Jönköpings stad 37
107 1945 Gymnastik Wiberg, Albert Gymnastikens uppkomst i Jönköping 77
108 1945 Gilleskrönika Gilleskrönika 115
109 1946 Skolor Palmborg, Nils Ur anteckningsboken. Ett menageri i Jönköpings lärdomsskola på Es. Tegnérs tid 5
110 1946 Ortnamn Johannesson, Erik Några intressanta ortnamn i Jönköpings stad (fortsättning från föregående årsbok) 11
111 1946 Kultur Wilstadius, Paul Kulturhistoria och kulturkuriosa från Jönköpings län i Johannis Baazii Inventarium Ecclesiae Svegothorum 36
112 1946 Seldener, Pehr Hermansson Mollstadius, Axel Pehr Hermansson Seldener. En elegant gustavian gör sin korta entré på vårt första utvärdshus 69
113 1946 Historia - 1800-talet Wikner, Gustaf Staden förr och nu. Kring Vedtorget och Båtsmansbacken mot 1800-talets slut 75
114 1946 Gilleskrönika Gilleskrönika 83
115 1946 Medlemsförteckning Medlemsförteckning 88
116 1947 Historia Wikner, Gustaf Din stad 9
117 1947 Stadsbiblioteket Wiberg, Albert Läsesällskapet och bolagsbiblioteket i Jönköping. Bidrag till Jönköpings stadsbiblioteks förhistoria 11
118 1947 Brand Mollstadius, Axel Jönköpings första brandordning 47
119 1947 Kugelberg, Bror Lindman, Arnold Bror Kugelman. In memoriam 73
120 1947 Kättilstorp Lindgren, Sigurd Ur anteckningsboken. Det stora slagsmålet vid Kättilstorp för 300 år sedan 78
121 1947 Historia Lindman, Arnold Staden förr och nu. Kring Junebäcksmomumentets historia 83
122 1947 Gilleskrönika Gilleskrönika 92
123 1948 Skolor Henrikson, Alf Hellas 9
124 1948 Stadsbiblioteket Wiberg, Albert Läsesällskapet och bolagsbiblioteket i Jönköping. Bidrag till Jönköpings stadsbiblioteks förhistoria. (Fortsättning från föregående årsbok) 11
125 1948 Skolor Carlson, Barthold Minnen från Jönköpings läroverk och stad på 1870- och 1880-talet 50
126 1948 Eurén, Axel Lindman, Arnold Axel Eurén. In memoriam 92
127 1948 Gilleskrönika [A L] Gilleskrönika 94
128 1949 Småland Wilstadius, Paul Några iakttagelser, rörande Smålands Naturalhistoria. Gradualavhandling från 1802 av Sven Gabriel Fovelin 19
129 1949 Stadsbiblioteket Wiberg, Albert Läsesällskapet och bolagsbiblioteket i Jönköping. Bidrag till Jönköpings stadsbiblioteks förhistoria. (Fortsättning från föregående årsbok) 32
130 1949 Skolor Carlson, Barthold Efterskrift till Minnen från Jönköpings läroverk och stad på 1870- och 1880-talet 80
131 1949 Johansson, Bernhard Bjurulf, Hjalmar Bernhard Johansson. In memoriam 85
132 1949 Post Wikner, Gustaf Ur anteckningsboken. Från en 40-årig tjänst vid posten. Efter 87-årige brevbäraren W. Dahlgrens anteckningar 87
133 1949 Gilleskrönika [Weiler, Gösta] Gilleskrönika 90
134 1949 Medlemsförteckning Medlemsförteckning 102
135 1950 Historia - 1800-talet Johansson, Edvard Jönköping på 1890-talet 9
136 1950 Sotare Dinnetz, Gunnar Om inrättandet av skorstensfejarämbetet i Jönköpings stad 50
137 1950 Hantverk Nilsson, E L Ur anteckningsboken. Två gamla hantverkare 59
138 1950 Gilleskrönika Skrivaren Gilleskrönika 67
139 1951 Rydberg, Viktor Forsström, Axel Viktor Rydberg som Jönköpings-skildrare 11
140 1951 Samfärdsel Fagerberg, Oscar En forntida Vätterfärd. Sagan om Blåkåre 46
141 1951 Hantverk Wikner, Gustaf Ur anteckningsboken. Snickarmästare F A Haugwitz berättar om Möbelsnickeriet i Jönköping på 1880-talet 60
142 1951 Gilleskrönika Skrivaren Gilleskrönika 63
143 1952 Lyrik Wilstadius, Paul Jönköping genom skaldeögon 11
144 1952 Rydberg, Viktor Weiler, Gösta Fornjönköping och Viktor Rydberg 17
145 1952 Flickskolan Adell, Yngva Santessonska Flickskolan, fröken Anna Santessons livsverk 27
146 1952 Samfärdsel Weiler, Gösta Gamla vägar och milstenar inom frihetsmilen kring Jönköpings slott 40
147 1952 Gilleskrönika Gilleskrönika 54
148 1952 Medlemsförteckning Medlemsförteckning 60
149 1953 Stadsdelar Bjurulf, H, Weiler, G Ö. Jära-Bondberget-Österängen-Rosenlundsbankarna 11
150 1953 Sanna Dinnetz, Gunnar Kellgren på Sanna, helbrägdagöraren och människokännaren 21
151 1953 Historia Lindqvist, Lars-Erik Ur litteraturen om Jönköping under fyra sekler 32
152 1953 Tändstickor Johansson, Sw. Tända endast mot lådans plån 59
153 1953 Gilleskrönika Gilleskrönika 70
154 1954 Hovrättstorget Stenström, Stig Kvadraten Sjökatten 13
155 1954 Skolor Carlson, Barthold Minnen från Jönköpings läroverk och stad på 1870- och 1880-talet 68
156 1954 Trädgårdar Suneson, A S Ur Anteckningsboken: M. P. Andersen 93
157 1954 Gator Staden förr och nu: Gamla gathörn 95
158 1954 Gilleskrönika [Drake, Heribert] Gilleskrönika 101
159 1955-56 Musik Sjögren, Henrik Orkestermusiken i Jönköping genom tiderna 9
160 1955-56 Järstorp Johannesson, Erik Några intressanta ortnamn i Järstorps socken Jönköping 110
161 1955-56 Dialekt Lönnerholm, Erik Jönköpingsdialekten 138
162 1955-56 Bjurulf, Hjalmar Lindman, A Hjalmar Bjurulf - in memoriam 146
163 1955-56 Gilleskrönika Gilleskrönika 150
164 1957-58 Hovrättstorget Weiler,Gösta Brunnskaret i brons på Hovrättstorget 9
165 1957-58 Samfärdsel Weiler, Gösta Om Vättersjöfarten under järnvägarnas tid (de senaste hundra åren) 36
166 1957-58 Skolor Rosell, Sigrid Mamsellerna Johansson, deras hem och skola 58
167 1957-58 Sjöberg, Nils Lorents Dinnetz, Gunnar Skalden N. L. Sjöberg, förste innehavare av stol nr 18 i Svenska Akademien 69
168 1957-58 Jönköpings hospital Wilstadius, Paul Människoöden på Jönköpings hospital, Några personhistoriska anteckningar 78
169 1957-58 Gilleskrönika Gilleskrönika 103
170 1959-60 Jönköpings Allahanda Bång, Gustaf Jönköpings Allahanda. Ortens första tidning, 1797-1803 13
171 1959-60 Hantverk Dinnetz, Gunnar Ur anteckningsboken: Om urmakare i Jönköping 102
172 1959-60 Lindman, Arnold S. L. Arnold Lindman - in memoriam 107
173 1959-60 Gilleskrönika A. M. Gilleskrönika 109
174 1961 Tegnér, Esaias Leifland, Sigfrid Esaias Tegnérs småländska anor 9
175 1961 Tegnér, Esaias Stigell, Agnes Tegnérfrände med skaldeådra, Semesterdrömmen 43
176 1961 Tegnér, Esaias Karlsson, Axia Biskop Tegnér och Vrigstad 45
177 1961 Nilsson, Kristina Leifland, Sigfrid Kristina Nilsson och Vrigstad 53
178 1961 Nilsson, Kristina Dahl, Gustaf Kristina Nilsson upptäcks 55
179 1961 Vrigstad Thunander, Rudolf Vrigstad på 1850-talet 65
180 1961 Arkeologi Nilsson, Allan T Märkliga fynd i Jönköping 75
181 1961 Samfärdsel Gejpel, Gösta Vätterleden - Europaväg 4 85
182 1961 Samfärdsel Kända män om Vätterleden 97
183 1961 Kultur Bergenblad, Harrt Perukmakarämbetets sigillstamp 98
184 1961 Gilleskrönika Malm, Anita Gilleskrönika 99
185 1961 Dikt Stigell, Agnes Min höga visa 101
186 1962-63 Weiler, Gösta Leifland, Sigfrid Gösta Weiler - in memorian 4
187 1962-63 Historia Tagesson Möller, Axel Jönköping 9
188 1962-63 Rydberg, Viktor Ivarsson, Martin Viktor Rydberg, Brunnstorpsarvet och Bälsrydssläkten 11
189 1962-63 Småland Dahl, Gustaf Småländsk tragedi 1567-68 34
190 1962-63 Weiler, Gösta Nilson, Allan T Weiler om Södra Vätterbygden 46
191 1962-63 Rydberg, Viktor Dahlbäck, Oskar Viktor Rydbergs Minnesmuseum i Jönköping 56
192 1962-63 Socialism Hallgren, Sive När socialismen kom till Jönköping 60
193 1962-63 Gilleskrönika Gilleskrönika 68
194 1962-63 Brand Stedt, Sophie Då den röde hanen härjade år 1854 69
195 1962-63 Segerström, Kurt Häggström, Margit Häradshövdingens kista 74
196 1964-65 Rydberg, Viktor Rydbergsmuséet under gudmundsgillets förvaltning 6
197 1964-65 Samfärdsel Heijne, Otto Betydelsen av en utbyggnad av västgötadelen av Göta Kanal 8
198 1964-65 Bondesamhället Leifland, Sigfrid Johannes och hans två Johannor. Blad ur en bondes liv 15
199 1964-65 Socialism Hallgren, Sive Mäster Palm i Jönköping 24
200 1964-65 Frälsningsarmén Andrén, Martin Frälsningsarmén i Jönköping 36
201 1964-65 Nykterhetsrörelsen Hägg, Fritz Nykterhetsrörelsen i Jönköping. Några ord om dess upprinnelse 43
202 1964-65 Rydberg, Viktor Krook, Isak Viktor Rydberg som religionsforskare 52
203 1964-65 Gilleskrönika Gilleskrönika 62
204 1966-68 Arkeologi Lindqvist, Gunnar Brunn från 1600-talet påträffad i Jönköping 6
205 1966-68 Skolor Elmgren, Henrik Visingsö skolegods 8
206 1966-68 Bebyggelse Sandmark, Em. Gamla missionshuset i Jönköping 90
207 1966-68 Sellergren, Peter Lorenz Madeland, Olle Peter Lorenz Sellergren. Jönköpingssonen som blev folkväckare 97
208 1966-68 Socialism Hallgren, Sive Jönköpings arbetare bildar ring 107
209 1966-68 Jönköpings teater Palmgren, Björn Jönköpings Teater under förra seklet 114
210 1966-68 Kyrkogårdar Leifland, Sigfrid Ett namnbyte 124
211 1966-68 Gilleskrönika Gilleskrönika 1966-67 125
212 1969-72 Leifland, Sigfrid Sigfrid Leifland - in memoriam 1
213 1969-72 Hallander, Åke Åke Hallander - in memoriam 1
214 1969-72 Skolor Elmgren, Henrik Skolmästaren som blev vräkt ur ämbetsgården 6
215 1969-72 Marknad Wrangel, Thecla Marknadsminnen 37
216 1969-72 Hamnen Lindqvist, Lars-Eric Jönköpings hamn och båtar 43
217 1969-72 Bersån Linner, Hans Bersån i sinnevärlden och i våra hjärtan 48
218 1969-72 Liljeholmen Wikner, Gustaf Ett Liljeholmsminne 52
219 1969-72 Östra kapellet Den gamla eken vid Östra kapellet 1818 o 1972 54
220 1969-72 Kristine kyrka Från grävningar i parken vid Kristine kyrka 1971 56
221 1969-72 Vattenledningen Den gamla vattenledningen 58
222 1969-72 Leifland, Sigfrid L.E.L Sigfrid Leifland 61
223 1969-72 Hallander, Åke L.E.L Åke Hallander 62
224 1969-72 Gilleskrönika Gilleskrönika för verksamhetsåret 1969 63
225 1969-72 Gilleskrönika Gilleskrönika för verksamhetsåret 1970 64
226 1973-75 Samfärdsel Meerman, I Resa genom Småland augusti 1798 7
227 1973-75 Gudmundsgillet Bysell, Lisa Gudmundsgillets start 12
228 1973-75 Gudmundsgillet Lindman, Anna Gudmundsgillets första år 13
229 1973-75 G-kören Hallander, Märtha Om Knut Gislen och G-kören 17
230 1973-75 Bebyggelse Karlson, Bo E Ett Jönköpingshem från 1900-talets början 43
231 1973-75 Bebyggelse Dahr, Elisabeth Minnesanteckningar från en gård på Förstaden till 1:a världskriget 51
232 1973-75 Arbetarbostäder Karlson, Bo E Arbetarbostäderna på Torp 67
233 1973-75 Solvik Karlson, Bo E Solviks villaegendom på Rosenlund 71
234 1973-75 Axamo gård Bergh, Britta Axamo gård 83
235 1973-75 Odensjö gård Sjöstrand, Olof Odensjö gård i Barnarp 87
236 1973-75 Centrum Karlson, Bo E Centrum i förvandling 92
237 1973-75 Brand Karlson, Bo E Branden vid Hovrättstorget 1973 99
238 1973-75 Arkeologi Karlsson, Bo E Ett unikt stenfynd från 1600-talets förra hälft 101
239 1973-75 Gilleskrönika Bysell, Lisa Gilleskrönika 104
240 1976-77 Samfärdsel Bohlin, A m.fl. Att resa genom Södra Vätterbygden 1840-talet 7
241 1976-77 Mått och vikt Linderstam, Gunnar Milstolpar och frihetsmil 13
242 1976-77 Thunberg, C. P. Nilbratt, Elvy Jönköpingssonen C.P. Thunberg och Japan 19
243 1976-77 Industri Bysell, Lisa Tegelindustri i Jönköping under århundraden 37
244 1976-77 Apotek Bysell, Lisa Apoteket Lejonet 47
245 1976-77 Förening af Trolle, Herluf Jönköpings föreläsningsförening - återblick 56
246 1976-77 Stadsbiblioteket Eriksson, Gunvor Jönköpings stadsbibliotek 1916-1976 67
247 1976-77 Lindqvist, Lars-Eric Mattus, Gerhard Lars-Eric Lindqvist - in memoriam 86
248 1976-77 Gilleskrönika Bysell, Lisa Gilleskrönika 88
249 1976-77 Årsboksbibliografi Adell, Gun
Nilbratt,Elvy
Register till Mäster Gudmunds gillles årsbok 1-32 (1930-1966/86) och Gudmundsgillets årsbok 33-34 (1969/72-1973/75) 92
250 1978-79 Historia - 1900-talet Nilbratt, Elvy År 1929 - en kavalkad om Jönköping för 50 år sedan 5
251 1978-79 Gudmundsgillet Bysell, Lisa Några glimtar från Gudmundsgillets 50 år 21
252 1978-79 Dunkehalla Linderstam, Gunnar Dunkehallaåns dalgång 29
253 1978-79 Väckelserörelsen Sandmark, Emanuel Syster Berta - ett liv i kärlekens tjänst 41
254 1978-79 Radio Karlson, Erik När Jönköping fick radio 51
255 1978-79 Norlin, Bengt, Rektor Sjöstrand, Olof Bengt Norlin - en rektorsgestalt från omkring 1800 60
256 1978-79 Gilleskrönika Nilbratt, Elvy Gilleskrönika 85
257 1980-81 Historia - 1800-talet Emants, Marcellus Jönköping 1875 4
258 1980-81 Förening Hjorth, Börje Jönköpings Bildningsförening 9
259 1980-81 Samfärdsel Widell, Magnus Jönköpings spårvägars poletter 14
260 1980-81 Bymarken Berg, Carl-Erik Min väg hem från skolan år 1919 20
261 1980-81 Bymarken Klerck, Yngve Höga Berghem vid seklets början och därefter 32
262 1980-81 Teosofi Nilbratt, Elvy En boksamling berättar... 44
263 1980-81 Badhus Ericsson, Per Bad och badhus i Jönköping 53
264 1980-81 Gilleskrönika Ivman, Gunvor Gilleskrönika 84
265 1982 Översvämning Nilbratt, Elvy Översvämning i Jönköping 6
266 1982 Dunkehalla Bergh, Karl-Erik Några minnesanteckn. från Dunkehallavägen 10
267 1982 Dunkehalla Engdahl, Erland Det hände vid Dunkehalla ström..1. Historien om en oxes död 30
268 1982 Bymarken Lindqvist, Gunnar Bymarken. Från betesmark till villaområde 36
269 1982 Foto Karlson, Bo E Jönköpingsbilder förr och nu. 1. Östra Storgatan - från Vindbron t. Undergången 48
270 1982 Smedjegatan Westerudd, Ola Konservering av dekorerade tak och väggar på Smedjegatan 62
271 1982 Simsällskapet Ericsson, Per Simsportens uppkomst i Jönköping 66
272 1982 Gilleskrönika Ivman, Gunvor Gilleskrönika 88
273 1982 Stadsparken Granstrand, Sven Klockstapeln i Jönköpings stadspark 94
274 1983 Järnvägen Axelson, M Södra stambanan mellan Malmö - Falköping 5
275 1983 Järnvägen Karlson, Bo E Jönköpings centralstation 13
276 1983 Järnvägen Ivman, Gunvor Den gamla Järnvägsstationen i Jönköping 49
277 1983 Järnvägen Sjöblom, Broman Bilder från Jönköpings centralstation 57
278 1983 Järnvägen Görebrant, H O m.fl. Minnesanteckn.kring jul och Järnvägsstation 61
279 1983 Folkets Park Lindqvist, Sigvard Jönköpings första Folkets Park 1906 - 1911 62
280 1983 Jul Bysell, Lisa Till julförberedelserna hörde att byka... 75
281 1983 Flickskolan Rosander, Mia Luciafirande i flickskolan 81
282 1983 Jul Palm, Stina En jul fick jag en liten röd kälke... 85
283 1983 Jul Janssen, Lisa Min barndoms jular 89
284 1983 Jul Hallander, Märta Om julförberedelser och jultraditioner i min familj 1. 94
285 1983 Jul Johansson, Aina Jag minns... 100
286 1983 Jul Fransson, Kerstin Jul, jul strålande jul... 103
287 1983 Gilleskrönika Ivman, Gunvor Gilleskrönika 108
288 1984 Kungabesök Lagerqvist, Lars O Eriksgatan och Jönköping 7
289 1984 Historia Karlsson, Bo E Stadens port - Västerport 25
290 1984 Kungabesök Thulin, Olof Från kungabesöket i augusti 1895 39
291 1984 Kungabesök Nilbratt, Elvy Kungabesök i klassrummet 46
292 1984 Folkets Park Lindqvist, Sigvard Jönköpings andra Folkets Park 1920 - 1940 51
293 1984 Historia Löwenadler-Sung, Eva Tillsammans kan vi berätta 72
294 1984 Historia - 1900-talet Sjöqvist, Åke Min far var polis 77
295 1984 Konst Wibling, Inga-Lisa Ciselören Sixten Borg 97
296 1984 Handel Nilbratt, Elvy Bakom disken 105
297 1984 Historia - 1900-talet Bergh, Karl-Erik En intervju 116
298 1985 Vattenledningsparken Fredbrant, Melker Vattenledningsparken - ett minnesmärke 5
299 1985 A6 Eriksson, Arthur Ballongepoken 7
300 1985 Handel L-H, M En liter mjölk och två mått grädde 7
301 1985 A6 Tarland, Olle Växt och djurliv på A 6 övningsfält 1964 13
302 1985 Vattenledningen Bysell, Lisa en utflykt till Vattenledningen år 1912 14
303 1985 Marknad Fagerlund, Sven Marknadsminnen från Oxabacken 23
304 1985 Ballongflygning Eriksson, Artur När A 6 observerade fienden från luften 35
305 1985 Historia - 1900-talet Ljunge, Yngve När seklet var ungt 54
306 1985 Vättersnäs Nordström, Nils Ett vinterminne från Vättersnäs 62
307 1985 Sanna Holmberg, Erik En sannapojke berättar 1 . Min barndoms Sanna 64
308 1985 Gilleskrönika Ivman, Gunvor Gilleskrönika 86
309 1985 Lundgren, F A Gunnar In memoriam 95
310 1986 Historia - 1900-talet Herrlin, Marianne Jönköping kring sekelskiftet 5
311 1986 Samfärdsel Widerqvist, Walter Från Kalle i Bo'a till Tegelbruksgatan 15
312 1986 Flickskolan Rosander, Mia Flickskolans julkorgar 18
313 1986 Jul Hallander, Märta Om julförberedelser och jultrad. inom min fam. 22
314 1986 Vättersnäs Sannar, Henry Vättersnäs förr - bara kor och betesmark 25
315 1986 Sanna Holmberg, Erik En sannapojke berättar. 2. Sannavägen 37
316 1986 Sanda kyrka Ring, Efraim En sten från Sanda kyrka i Vättern 41
317 1986 Post Widell, Magnus Lokalpost i Jönköping 56
318 1986 Bebyggelse Nilsson, Ylva Föränd. i gårdbebyggelse vid Munksjön. 1600-1700 65
319 1986 Dunkehalla Engdahl, Erland Det hände vid Dunkehalla Ström. 2.Historien om en rövad kjortel 73
320 1986 Jul Bergh, Karl-Erik Några julminnen från 1920-talets Kristineberg 75
321 1986 Samfärdsel Löwenadler, Astrid Med häst och släde 80
322 1986 Rydberg, Viktor Teiffel, Yvonne En Jönköpingsvandring i Viktor Rydbergs spår 83
323 1986 Parker Fredbrant, Melker Lundströms park i Jönköping 88
324 1986 Gilleskrönika Fransson, Thorsten Gilleskrönika 90
325 1987 Ortnamn Bysell, Lisa Folkliga benämningar : så sade vi förr 4
326 1987 Smålands Allehanda Green, Hans Brazil Jack på vit häst 6
327 1987 Flyg Ydrefelt, Agne Sjöbi och kikhosteflyget 14
328 1987 Bebyggelse Bergh, Karl-Erik Kojorna - utkantsbebyggelse 20
329 1987 Skolor Fredbrant, Melker Idas skola och skolpark 29
330 1987 Ekhagen Bysell, Lisa Stadsdelen Ekhagen - förr och nu 34
331 1987 Samfärdsel Teiffel, Yvonne En spårvagnsfärd med Sven Granstrand 47
332 1987 Sanna Holmberg, Erik En sannapojke berättar Del 3. 54
333 1987 Handel Ett stycke skohistoria 62
334 1987 Länsmuseet Varenius, Linnea Länsmuseet gräver : arkeologiska utgrävningar i kvarteret Gladan och Galeasen 68
335 1987 Bebyggelse Teiffel, Yvonne De präglade Jönköping : arkitekt A Atterström och byggmäst. A Knutsson 78
336 1987 Gilleskrönika Fransson, Thorsten Gilleskrönika 86
337 1987 Årsboksbibliografi Nilbratt, Elvy Gudmundsgillets årsbok 35 (1977) - 42 (1986) och jubileumsboken "Det okända Jönköping" 91
338 1988 Sofiakyrkan Teiffel, Yvonne Sofiakyrkan 100 år 4
339 1988 Bebyggelse Ahlbom, Märta Från Slottsvall till parkstråk 5
340 1988 Taxi Teiffel, Yvonne På droskornas tid : Harry Granstrand berättar 19
341 1988 Östra torget Dahlqvist, Lennart Vem älskade Östra torget? 24
342 1988 Radio Lidbecker, Stig Från hotellgarderob till herrgårdsgemak (radiohistoria) 32
343 1988 Bageri Strandberg, Berndt Skorpor och skarpskyttar : om Hilma Strandbergs hembageri Smålandsbagarn 39
344 1988 Foto Ydrefelt, Agne Valdemar Hedfors - fotograf och föreläsare 47
345 1988 Sofiakyrkan Teiffel, Yvonne Sofiakyrkan 100 år 53
346 1988 Sofiakyrkan Teiffel, Yvonne Sofiakyrkan, hans kyrka - möt med Olof Thulin 57
347 1988 Handel Dufberg, Alan Olof Barkman : Urmakare i Jönköping 1774 - 1804 60
348 1988 Trädgårdar Gustafsson, Georg M P Andersén - en föregångsman inom svensk trädgårdsodling 69
349 1988 Begravning Bysell, Lisa Begravningsseder i Jönköping 76
350 1988 Frälsningsarmén Flood, Herbert Frälsningsarmén i Jönköping 100 år 80
351 1988 Gilleskrönika Eriksson, Gunvor Gilleskrönika 1987 86
352 1988 Kilallén Widell, Magnus Uppvuxen kring Kilallén på 1950-talet 92
353 1989 Konst Böhn-Jullander, Ingrid Clara Hasselberg-Pauli berättar om sitt liv 5
354 1989 Kultur Lidbecker, Stig Program för en bra kulturminnesvård 17
355 1989 Arkitektur Thorsen, Ingemar Visioner om Jönköping I morgon 21
356 1989 Länslasarettet Richardson, Per Länssjukvårdens historia under två sekler 25
357 1989 Brand Bergh, Karl-Erik När Sandemans brann - ett 50-årsminne 35
358 1989 Flickskolan Teiffel, Yvonne Flickskolorna i Jönköping 44
359 1989 Skolor Åberg, Göran Från Klosterskola till Läroverk 51
360 1989 Flickskolan Hedfors, Märta Promenad under uppsikt för flickskoleelev 60
361 1989 Hammarsköldsstiftelsen Ydrefelt, Agne Retreat och Hammarskjöld i Imanuelspastors fokus 62
362 1989 Twain, Mark Green, Hans Mark Twain i Jönköping 67
363 1989 Ekonomi Widell, Magnus När Jönköpingsköpmän blev sedelutgivare 70
364 1989 Kolera Hylten-Cavallius Om kolerans härjningar och kvinnans underdånighet 77
365 1989 Liljeholmen Creutz, Birger Min barndoms Liljeholmen 81
366 1989 Gudmundsgillet Bysell, Lisa 60 år med gudmundsgillet 85
367 1990 Strömsberg Teiffel, Yvonne Återskapat Srömsberg vackrare än någonsin 5
368 1990 Storkommun Lidbecker, Stig Så slog vi tillsammans - men hur gick det sedan? 10
369 1990 Rådhusparken Fredbrant, Melker Jönköpings enda finpark ligger på klassisk mark 16
370 1990 Järnvägstorget Bergh, Karl-Erik När Järnvägstorget var Jönköpings salutorg 29
371 1990 Hantverk Nilsson, Allan T Repslagarens berättelse och hans visor 36
372 1990 Idrott Widell, Magnus Idrottsmän från Jönköping på olympiska arenor 48
373 1990 Vättersnäs Ydrefelt, Agne Kulturvecka i Vättersnäs: Vi lär känna varandra 65
374 1990 Smålands Allehanda Green, Hans Öden i ett tidningshus 70
375 1990 Jazz Creutz, Birger Succe i vätterbygden för jazzens världsstjärnor 74
376 1990 Handel Kvist, Britten Affären höll öppet till grannaffären stängde 77
377 1990 Jul Dominique, Doris Jul vid seklets början 84
378 1990 Bebyggelse Eriksson, Gunvor Gilleskrönika 1989: Låt Jönköping bevara karaktären av mellanstor stad 89
379 1991 Utställning Green, Hans En lysande expo 5
380 1991 Lundström C.F. Lundström, C.F. Ur Minnen från mitt förflutna liv 10
381 1991 Åsen Hedfors, Valdemar Barndomsår på Åsens gård 33
382 1991 Hovslätt Engdahl, Erland Hovslätt i historien 38
383 1991 Folkets hus Ericsson, Per Folkets hus i Jönköping 50
384 1991 Tändstickor Davoust, Gunnar Slut på STAB-epoken 63
385 1991 Stadsbiblioteket Ydrefelt, Agne Stadsbiblioteket 75 år :Gunvor Eriksson - tidigare bibliotekschef - minns 70
386 1991 Bebyggelse Ericsson, Per Stora trädgård 78
387 1991 Gilleskrönika Eriksson, Gunvor Gilleskrönika 1990 87
388 1992 Småland Finnasson, Hannus Med hästskjuts genom Småland år 1772 5
389 1992 Musik Ruuth, Gustaf Brännvin till de arbetande ledamöterna 7
390 1992 Skolor Allemark, Inga-Britt Praktiska Realskolan i Jönköping 13
391 1992 Kungliga Regementet Widell, Magnus Kungliga Jönköpings regemente 1914-1927 21
392 1992 Hamnparken Ågren, Lars Den felande länken eller vad bör hända i Hamnparken? 31
393 1992 Folktro - barnafödandets magi Ericsson, Per Lögevattnets kraft 35
394 1992 Post Ydrefelt, Agne Jönköpingspostmästare tjänstgjorde på färjor 48
395 1992 Arkeologi Claesson, Eivind Under gatan: Eriksgatan 53
396 1992 Kåseri Rossiter, Gordon Den gyllene triangeln 63
397 1992 Visor Nilsson, Allan T Jönköpingsvisan och några andra visor 68
398 1992 Björnebergs gård Bergh, Karl-Erik En vandring i stadens utkant 84
399 1992 Gilleskrönika Eriksson, Gunvor Gilleskrönika 1991 91
400 1993 Historia Bircherod, Jacob Jönköping efter stora ofreden 5
401 1993 Bäckadal Andersson, Lennart Bäckadal 6
402 1993 Hushållningssällskapet Ericsson, Per Den påhittige lantmätaren 15
403 1993 Nykterhetsrörelsen Ydrefelt, Agne Två gånger sålde NTO till baptistkyrkor 25
404 1993 Historia Boström, Christer Marknadsför Jönköpings historia 29
405 1993 Olsson, Ingvar, Docent Hedfors, Hjalmar En gammal latinlektor 39
406 1993 Hovrättstorget Ericsson, Per Om Hovrättstorgets publika byggnader 45
407 1993 Carlsson, Gunnar Carlsson, Gunnar Ur en ombudsmans leverne 59
408 1993 Munksjö Ydrefelt, Agne Knut Per-Jönsson på Munksjö - internationell överingenjör 71
409 1993 Kyrkligt liv Åberg, Göran Kyrkligt liv i Jönköping för 300 år sedan 75
410 1993 Trädgårdar Gustafsson, Georg Handelsträdgårdar i Jönköping med omnejd 85
411 1993 Gilleskrönika Eriksson, Gunvor Gilleskrönika 1992 91
412 1994 Bymarken Björkman, Sophie Bymarken på 1820-talet 5
413 1994 Junebäcken Eriksson, Karin Tankar kring en tavla 7
414 1994 Lek - Vippa Nilbratt, Elvy Vippa - förr en vanlig lek i Jönköping 11
415 1994 Tändstickor Esping, Ulla Lena - en tändsticksarbeterska 19
416 1994 Tryckeri Åkerblom, Wilhelm Om härsingar, sirapspostillor och bix 35
417 1994 Kvinnor Dahlqvist, Lennart Jönköpingskvinna på Paris barrikader 1848 43
418 1994 Konst Ericsson, Per Konterfejaren Daniel von Röhlen 49
419 1994 Kontakt - gymnasisttidning Green, Hans En skandal i tidningssocieteten 67
420 1994 Par Bricole Ydrefelt, Agne En gossen Ruda inom Par Bricole 71
421 1994 Radio Svensson, Lasse Rundradioepoken - ett Jönköpingsperspektiv 77
422 1994 Hembygd Albrektson, Olov Strövtåg i hembygder 83
423 1994 Gilleskrönika Lindqvist, Elisabeth Gilleskrönika 1993 91
424 1995 Rydberg, Viktor Rydberg, Viktor Harpolekarens Jönköping 5
425 1995 Rydberg, Viktor Eriksson, Gunvor Hur dags beräknas talet skola gå av stapeln? 7
426 1995 Rydberg, Viktor Åberg, Göran Viktor Rydberg i Jönköpings lärdomsskola 1838-1845 15
427 1995 Rydberg, Viktor Eklöv, Christel Metriska försök 25
428 1995 Rydberg, Viktor Krumlinde, Lars På spaning efter den unge Viktor Rydberg 29
429 1995 Rydberg, Viktor Hyltén-Cavallius, Folke På landshövdingens gräs och i Kristine kyrka 33
430 1995 Rydberg, Viktor Löwendahl, Gösta Fredrik Böök om ett par barndomsdikter av Viktor Rydberg 39
431 1995 Kolera Richardsson, Per Dödens ängel i Jönköping 45
432 1995 Kvinnor Ericsson, Per Catharina Gumaelius och Jönköpings Vaddfabrik 57
433 1995 Välgörenhet Ruuth, Gustaf Välgörande fruar 81
434 1995 Tändstickor Dahlqvist, Lennart Tändsticksäventyret som skakade Öster 89
435 1995 Historia - 1800-talet Karlsson, Bo E Jönköpingsbilder från 1800-talets mitt 97
436 1995 Rydberg, Viktor Widell, Magnus Försvarsvännen som blev idrottspropagandist 115
437 1995 Rydberg, Viktor Hallingberg, Gunnar Viktor Rydberg och tidens gång 123
438 1995 Rydberg, Viktor Nilsson, Peter Den kosmiska kvarnen 141
439 1995 Rydberg, Viktor Lundin, Gunnar Till ett jubileum 145
440 1995 Rydberg, Viktor Ehrnström, Mats Studenttalet vid Viktor Rydbergs byst våren 1995 151
441 1995 Gilleskrönika Lindqvist, Elisabeth Gilleskrönika 1994 153
442 1996 Historia - 1700-talet Hamrén, Olof Den samling av hederligt folk som å denna orten sig uppehålla 5
443 1996 Bäckaby kyrka Franzén, Anders Bäckaby kyrka - en medeltida timmerkyrka 9
444 1996 Kristine kyrka Ruuth, Gustaf Klockaren och djävulen 23
445 1996 Väckelserörelsen Franzén, Eva-Lotta Samtal - ett minnesmärke över väckelserörelserna i Jönköping 31
446 1996 Väckelserörelsen Åberg, Göran Aurore Storckenfeldt och Lina Sandell 37
447 1996 Kristine kyrka Esping, Ulla Mästaren och tornuren 45
448 1996 Industri Ydrefelt, Agne Från Snicken till Werners 65
449 1996 Utvandring Almqvist, Sten Funderingar kring emigrationen från Jönköping 71
450 1996 Hembygd Alling Engstedt, Margaretha Hembygdens År 81
451 1996 Gilleskrönika Lindqvist, Elisabeth Gilleskrönika 1995 87
452 1997 Jönköping år 2017 Spex Jönköping år 2017 5
453 1997 Karlberg Farbror Ruuth Gustaf Farbror Karlberg i Ljungarum 11
454 1997 Storckenfeldtska skolan Böhn-Jullander,Ingrid Glimtar från Hörle och Storckenfeldtska skolan 21
455 1997 Kyrkogårdar Engberg,Anna-Lisa Var ligger våra döda begravda? 31
456 1997 Tobakens historia i Jönköping Ericsson,Per Mången sätter därpå värde... 37
457 1997 Skolor Jacobsson,Hans Skolpojksminnen från 1920-talets Jönköping 69
458 1997 Rydberg,Viktor Almqvist.Sten Viktor Rydberg,hans systrar och Amerika 83
459 1997 Gudmundsgillets årsbok Nilbratt,Elvy Gudmundsgillets årsbok 1987-96. En bibliografi av E.Nilbratt 93
460 1997 Gudmundsgillet Sandborg,Kerstin Gilleskrönika 1996 105
461 1997 Enander, Lennart Gruvberger,Nils Lennart Enander till minne 109
462 1998 Tändsticksfabriken Jönköpings tändsticksfabrik 150 år 5
463 1998 Idrottsplatser Widell,Magnus Idrottsplatser i Jönköping 9
464 1998 Vättern Allemark,Inga-Britt Vättern i poesi och prosa 33
465 1998 Oäkta barn Ruuth,Gustaf Peter och Sigrid eller Den förbjudna kärleken på Strömsberg 45
466 1998 Rydberg, Viktor Lindqvist,Elisabeth Viktor Rydbergsmuseet - 35 år 50
467 1998 Rydberg,Viktor Almqvist,Sten Författaren Viktor Rydberg och Amerika 51
468 1998 Skantzeresorna Skantze,Eivor Kulturresor i Sverige,Danmark och Tyskland 59
469 1998 Omvändelser Ericsson,Per Den apostoliske krukmakaren 71
470 1998 Södra Vätterbygdens folkhögskola Nilsson,Hans Utbyte med Svensk-Amerika 85
471 1998 Flygklubb Jönköpings Esping,Olle Minnesbilder från Jönköpings Flygklubb under 30-talet 89
472 1998 Gudmundsgillet Sandborg,Kerstin Gilleskrönika 1997 101
473 1999 Sockenskrivare Tilas.Daniel Ur sokne-skrifware eller svenske rese-samlingar 5
474 1999 Rydberg,Viktor Gellerman,Olle Viktor Rydberg och S.A.Hedlund 7
475 1999 Nordenfelt,Thorsten Nordenfelt,Thorsten Anteckningar från Jönköping 1849-1857 10
476 1999 Rydberg,Viktor Almqvist,Sten Viktor Rydberg död 15
477 1999 Rosander,Mia Nilbratt,Elvy Ung kvinna på 20-talet 23
478 1999 Bymarken Gruvberger,Nils Bymarken för hundra år sedan 41
479 1999 Skogvaktarskola Kihlblom,Dag Råslätts skogvaktarskola 53
480 1999 Nödlandning Esping,Olof När kriget kom till Jönköping 63
481 1999 Jazzen Petersson.Olof Jazzen-musik med kraft att förena 67
482 1999 Hemgården Widell,Magnus Hemgården 89
483 1999 Gilleskrönika Åhlén,Lars Gilleskrönika 1998 95
484 2000 Jönköping år 1818 Becken, Jens Loretz Jönköping 1818 - anseelig og betydelig 5
485 2000 gudmundsson, Peder Lindencrona, Gustaf Peder gudmundsson - en 1600-talsentreprenör 7
486 2000 Skolor Eriksson,Karin Hur Farmor hade det i skolan på 1870-talet 21
487 2000 Brandmuséet Andersson, Lennart Om Brandmuséet 25
488 2000 Ågren, Daniel Schalk, Peter Daniel Ågren från Jönköping - en Ceylonsvensk från 1700-talet 27
489 2000 Luciafirande Engberg, Anna-Lisa Luciafirande i Jönköping på 1920-talet 51
490 2000 Rättsprocess 1769 Ericsson, Per Försåtliga stämplingar i traktören Schieutz`värdshus 55
491 2000 Granbäcks gård Englund, Jill och Rol. Granbäcks gård, gården som fortfarande lever 67
492 2000 Bibliografi Nilbratt, Elvy Jönköpingslitteratur 1989 - 1999 73
493 2000 Gilleskrönika Åhlén, Lars Gilleskrönika 1999 89
494 2001 Jönköping Gruvberger, Nils Jönköping då och nu 5
495 2001 Hanna-Dawod, Amale Hanna-Dawod, Amale En annorlunda jönköpingsbo 11
496 2001 Stadsparksberget Widell, Magnus Guldreserv och riksregalier i stadsparksberget 15
497 2001 Beredskapsminnen Petersson, Olof Beredskapsminnen i Jönköping 29
498 2001 Visingsö Åhlén, Lars Visingsö skolegods : en donation och dess öden efter år 1967 39
499 2001 Tidningar Dahlquist, Lennart Stickan och refugen : fribytare i Jönköpings tidningsvärld 49
500 2001 Rydberg, Viktor Krumlinde, Lars Viktor Rydbergs lyrik 59
501 2001 Winbom, Anders Winbom, Anders Supésamtal i Jönköping 1719 63
502 2001 Kyrkogårdar Varenius, Linnea Glimtar från 25 m2 kyrkogård 71
503 2001 Kyrkogårdar Jansson, Kristina Fynden från 25 m2 kyrkogård 79
504 2001 Riddare Lindqvist, Sigvard En riddare utan fruktan och tadel? 87
505 2001 Gilleskrönika Fredholm, Lillemor Gilleskrönika 2000 93
506 2002 Rydberg, Viktor Rydberg, Viktor Viktor Rydberg om sin barndoms stad 5
507 2002 Teater Ericsson, Per När fru Thalia fick ett tempel 9
508 2002 Åsen Johansson, Inga Liten historik övert Åsens egendom 29
509 2002 Spelkortstillverkning Widell, Magnus Vi synar korten - om spelkortstillverkning i Jönköping 35
510 2002 A6 Engkvist, Sven A6 försvarshistoriska museum - ett stadshistoriskt museum i Jönköping 45
511 2002 A6 Ottosson, Börje A6 försvarshistoriska museum - ett stadshistoriskt museum i Jönköping 45
512 2002 Sonetter Ruuth, Gustaf Bal med sonetter 49
513 2002 Wetterlind, Adèle Fransson Malm, E Adèle Wetterlind - en yrkeskvinna i det offentliga rummet 57
514 2002 Hallman, P O Thorsén, Ingemar Hallmansvägen - men vem var Hallman 73
515 2002 Pingströrelsen Stavenheim, David Pingströrelsens första tid i Jönköping 77
516 2002 Luftwaffe Widell, Magnus Tänk om...Tyska Luftwaffes krigsplanering i Södra Vätterbygden 85
517 2002 Gilleskrönika Lillemor Fredholm Gilleskrönika 2001 89
518 2003 Almqvist, Carl Jonas Love Almqvist, Carl Jonas Love
Hallingberg, Gunnar
Tre fruar i Småland och en begåvad Jönköpingsreporter. Almqvist på villovägar i Jönköping. En turistguide från 1842. 5
519 2003 Dahlberg, Erik Larsson, Sven Erik Dahlberg - kungatjänaren som blev landshövding i Jönköping 11
520 2003 Neonskyltar Sjöblom, Per Neon i Jönköping - om neonskyltarnas historia i Jönköping 27
521 2003 Nyrén, Carl Thorsén, Ingemar Carl Nyrén. Berömd arkitekt med rötter i Jönköping. 43
522 2003 Tändsticksarbetare Widell, Magnus Jönköping under andra världskriget - tändsticksarbetarnas ammunitionstillverkning 53
523 2003 Kristine kyrka Andersson, Lennart Tornvakten i Kristine kyrka och hans flagga 69
524 2003 Parker Angselius, Lennart Stadens yttre miljö - parkutveckling i Jönköping 73
525 2003 Bebyggelse Ericsson, Per En byggningsordning för denna trångt bebyggda stad 82
526 2003 Länstidningen Svensson, Lennart Länstidningen - ett 85
527 2003 Internet Maltell, Tommy Årsboken och bygdens historia på Internet 89
528 2003 Gilleskrönika Fredholm, Lillemor Gilleskrönika 2002 91
529 2004 Historia - 1500-talet Larsson, Sven
Rantzau, Daniel
Jönköping - en utsatt gränsfästning 5
530 2004 Samfärdsel Jönköpings-Posten Trafikproblem 1915 - notis ur Jönköpings-Posten (14 april 1915) 9
531 2004 Bryggerier Ericsson, Per Bryggerihistoria 11
532 2004 Arkitektur Thorsén, Ingemar Arkitekten Oskar Öberg - känd genom sina verk, mindre känd som person 21
533 2004 Invandrare Lindqvist, Ingeborg Från Bagdad till Jönköping - intervju med Fatin Saleh 31
534 2004 Medieutbildning Fredholm, Lillemor
Hallingborg, Gunnar
Medieutbildningar - 45 år i Jönköping 37
535 2004 Broome´, Emilia Lindqvist, Ingeborg Emilia Broomé - Jönköpingsflickan som blev samhällsreformator 45
536 2004 Rosenlund Widestrand, Ingrid (född Svensson) Så minns jag mitt Rosenlund 55
537 2004 Andra världskriget Widell, Magnus Spärrballonger över Jönköping - Jönköping under andra världskriget 58
538 2004 Munksjön Larsson, Sven En ny stadsdel i Jönköping 64
539 2004 Skolor Fur, Gunnar Robert Fur och folkhögskoleidén i Jönköping 69
540 2004 Facklig verksamhet Ericson, Hans-Olof När målarna bestämde - ett exempel på facklig makt över arbetsmarknaden i Jönköping 1898-1909 79
541 2004 Gilleskrönika Fredholm, Lillemor Gilleskrönikan 2003 91
542 2005 Hammarskjöld, Dag Bildtext Dag Hammarskjöld hundra år 4
543 2005 Lagerlöf, Selma Lagerlöf, Selma Nils Holgersson över Jönköping 5
544 2005 Gudmundsgillet Gruvberger, Nils Gudmundsgillets årsböcker 75 år 7
545 2005 Historia 1600-talet Pettersson, Claes
Haltiner Norström, Susanne
En stad i vattnet 13
546 2005 Kritpipor Gustavsson, Jeanette 24
547 2005 Gannevik, Per Widestrand, Ingrid Min bror Per Gannevik 29
548 2005 Drottning Sofia Nilbratt, Elvy Drottning Sofias besök i Vättersnäs anno 1905 35
549 2005 Sedeltillverkning Widell, Magnus Sedlar på en krona 59
550 2005 Yrken Eun-Hei Johansson, Emma Sofie Gamla Jönköpingsyrken - vanliga förr men ovanliga i dag 69
551 2005 Kvinnohistoria 1900-talet Gustafsson, Sonia (Sonny) Kvinnoliv i efterkrigstidens Jönköping 83
552 2005 Malmsten, Erik Karlson, Bo E Erik Malmsten, in memoriam 90
553 2005 Gilleskrönika Fredholm, Lillemor Gilleskrönikan 2004 91
554 2005 Medarbetare Medarbetare i årsboken 2005 96
555 2006 Brobyggen Hallingberg, Gunnar Som en vattenfågel på näset - om konsten att överbrygga 4
556 2006 Bebyggelse Larsson, Sven Att vinna mark åt staden - 400 år av utfyllnadsprojekt i Jönköping 9
557 2006 Bebyggelse, Munksjöbron Thorsén, Ingemar Om att bygga vid vatten - eller hur vi lärde oss att uppskatta Jönköpings stränder 15
558 2006 Bebyggelse Lugner, Sigrid Den gamla gården-Hattmakare Lugners dotter Sigrid berättar i Gudmundsgillets årsbok 1931(Se Rosell) 29
559 2006 Vattenanvändning Lindqvist, Ingeborg Vårt dagliga vatten - Utdrag ur Thecla Wrangels "Från forna tider" 33
560 2006 Vättern Hagberg, Egil Den gamle och sjön 37
561 2006 Issågning, Rocksjön, Munksjön Widell, Magnus Is till punschen eller till sillen. Issågningen på Rocksjön och Munksjön 41
562 2006 Munksjön, Båtliv Widell, Magnus Folkparksbåtarna - en svunnen Jönköpingsidyll 52
563 2006 Munksjön, Munksjö, Sjöfart Gustafsson, Olle Munksjöflottan 57
564 2006 Tändstickor, Tändsticksfabriken Johansson, Stig R. Tändstickan och Vattnet 67
565 2006 Vättern, Båtliv, Fiske Börjesson, Jan-Stefan Fyrtiotvå båtplatser vid Vätterns västra strand 79
566 2006 Gilleskrönika Fredholm, Lillemor Gilleskrönika 2005 91
567 2006 Bebyggelse Kvarteret Harven blir filmstad 94
568 2006 Medarbetare Medarbetare i Gudmundsgillets årsbok 2006 96
569 2007 Linné, Carl von Carl Linnœus i Jönköping 4
570 2007 Wåhlin, Anders (LInnés lärjunge) Ericsson, Per I Linnés anda. Anders Wåhlin, upplysningens man i Jönköping 5
571 2007 Wåhlin, Anders (Linnés lärjunge) Ström, Bertil Flora Junecopensis. Linnélärjungen Anders Wåhlin som floraförfattare 16
572 2007 Thunberg, Carl Peter (Linnés lärjunge) Nordenstam, Bertil Från Jönköping till Kap och Japan. Linnélärljungen Carl Peter Thunberg 25
573 2007 Wrangel, Theckla Lindqvist , Ingeborg Thecla Wrangel och boken Från forna tider 33
574 2007 Kvinnokamp Fransson Malm, Elisabeth På en ny arena. De första kvinnorna i Jönköpings stadsfullmäktige 43
575 2007 Arkeologi Heimdahl, Jens
Pettersson, Claes
De minsta pusselbitarna. Växtrester som historisk källa i kvarteret Diplomaten 65
576 2007 Tattarkravallerna Nilbratt, Elvy Kravallerna i Jönköping 1948. Mina syskon och jag låg skräckslagna under köksbordet. 83
577 2007 Dvalin, naturvård Andrén, Göran Sällskapet Dvalin 89
578 2007 Gilleskrönika Melin, Paul-Ragnar Gilleskrönika 2006 93
579 2007 Skribenter Medarbetare i Gudmundsgillets årsbok 2007 96
580 2008 Kännetecken Widell, Magnus Jönköping. Tändsticksstaden - Smålands Jerusalem 5
581 2008 Vindbron Lindberg, Lennart
Widell, Magnus
På rätt sida om Vinnebroa? 7
582 2008 Kännetecken Widell, Magnus Några varumärken för Jönköping - sjöarnas stad 13
583 2008 Fogelberg, Kalle Levander, Bo Kalle Fogelberg - uppåt väggarna 17
584 2008 Smålands Jerusalem Åberg, Göran Smålands Jerusalem 25
585 2008 Missionsverksamhet Hallingberg, Gunnar Jönköpingsdoktorn som utrotade sömnsjukan i Kongo. Apropå en utställningsmonter i Per Brahegymnasiet 27
586 2008 Rättscentrum Widell, Magnus Jönköping, ett centrum för rättsväsende 38
587 2008 Dialekt Ördell, Carl Några tankar om språket i Jönköping 39
588 2008 Dialekt Hagberg, Staffan Ossj devon! Jönköpingsspråket på gatan 49
589 2008 Haga Gustafsson, Sonia (Sonny) Haga i mitt hjärta 55
590 2008 Tändsticksfabriken Widell, Magnus Made in Jönköping. Tändstickorna - Jönköpings första storindustri 60
591 2008 Västra torget Svensson, Lennart Västra torget i centrum 68
592 2008 Kändisar från Jönköping Widell, Magnus Persongalleri - ett urval födda och verksamma i Jönköping 77
593 2008 Vättersnäs Rånge, Christina Siris skurna pepparkakor. Ett hemligt recept från Siris konditori och hembageri i Vättersnäs. 92
594 2008 Gilleskrönika Melin, Paul-Ragnar Gilleskrönika 2008 94
595 2008 Skribenter Medarbetare i Gudmundsgillets årsbok 2008 96
596 2009 Service Widell, Magnus Från en halv lös Boy till länssjukhuset Ryhov 5
597 2009 Fredsförhandlingar Karlsson, Clas Freden i Jönköping 1809 7
598 2009 Hantverk Nordman, Ann-Marie
Pettersson, Clas
Heimdahl, Jens
Stilborg, Ole
Stormaktstid i förändring - framgång och motgång för Jönköpings hantverkare under 1600- och 1700-tal 16
599 2009 Yrken - kvinnlig polis Lindberg, Lennart Jönköpings första kvinnliga polis 30
600 2009 Gamla flygfältet Svenneborg, Åke Gamla flygfältet i Jönköping 35
601 2009 Yrken - kvinnliga adjunkter Fransson Malm, Elisabeth Kvinnor som adjunkter 58
602 2009 Ramsay, Ebba Sundin, Agneta Ebba Ramsay - en pionjärkvinna 61
603 2009 Yrken - kvinnliga präster Lindberg, Lennart Kvinnliga präster i Jönköping 71
604 2009 Pissoirer Widell, Magnus Som gjord för halfva menskligheten - Pissekuren i Jönköping 74
605 2009 Gilleskrönika von Strokirch, Bengt Gilleskrönika 2009 94
606 2009 Skribenter Medarbetare i Gudmundsgillets årsbok 2009 96
607 2010 Bebyggelse Widell, Magnus Bostaden en social rättighet 05
608 2010 Båtmansbacken Karlsson, Clas Båtmansbacken - en försvunnen stadsdel 07
609 2010 Bebyggelse,tjänste- och kategoribostäder Lindberg, Lennart Bostäder i Jönköping - en bristvara 13
610 2010 Fridhem Bergqvist, Lena Fridhem - då och nu 25
611 2010 Manhem Nilbratt, Elvy Minnen från Manhem 31
612 2010 Jönköpings borgarhem Lindberg, Lennart
Sundin, Agneta
Jönköpings Borgarhem - ett socialt nätverk 42
613 2010 Gudmundsgillet 2010, bilder Widell, Magnus Bilder från Gudmundsgillets verksamhet 2010 46
614 2010 Bebyggelse, Agnes Killander Lindberg, Lennart Huset för blygsamma fattiga - Agnes minne 47
615 2010 Stora Hotellet Widell, Magnus Stora Hotellets celebra gäster 50
616 2010 A6 Widell, Magnus Kungliga Smålands Artilleriregemente 72
617 2010 Hitler, Hans och Stalin, Bror Glans, Sigurd När Hitler och Stalin träffades på Storan 92
618 2010 Gilleskrönika von Strokirch, Bengt Gudmundsgillets verksamhet 2009-2010 96
619 2011 Hamrin, Felix Johnson, Anders Felix Hamrin - den småländske statsministern 05
620 2011 Östra Storgatan 110 Hederstedt, Johan Så minns jag 110:an 12
621 2011 Sjögren, Henrik, ögonkirurg Glans, Sigurd Den bllinde fick se sin fru efter 18 års äktenskap 21
622 2011 Fängelset Widell, Magnus Fängelset i Jönköping 27
623 2011 Gasverket Karlsson, Clas Jönköpings gasverk 47
624 2011 Elmia Lindberg, Lennart Elmia 50 år 59
625 2011 Österängen Lindberg, Lennart Österängen - ett bostadssområde som snart firar 60 år 68
626 2011 Bymarken Vestbö-Franzén, Ådel Hur byarnas mark blev Bymarken 73
627 2011 Tändsticksfabriken Widell, Magnus Genom kameraobjektivet - Jönköpings Tändsticksfabrik 1883 90
628 2011 HV71 Widell, Magnus HV71 40 år 4 SM 94
629 2011 Gudmundsgillet 2010-2011 von Strokirch, Bengt Gudmundsgillets verksamhet 2010-2011 95
630 2012 Benämningar i folkmun Widell, Magnus Folkliga benämningar på platser i Jönköping 05
631 2012 Telefoni Wahlström, Denny Telefonförsöket i Jönköping 21
632 2012 Dunkehalla Karlsson, Clas Industrier längs Dunkehallaån under 1900-talet 29
633 2012 Tidningar Lindberg, Lennart Jönköping och Titanic - media och katastrofer 47
634 2012 Nöjesliv Rasmussen, Sophia Kungabal, soiréer och dansprolongation - om socitetsnöjen i Jönköping, 1818-1863 54
635 2012 Smedjegatan Ericsson, Per Ur Lillsjöradens äldsta historia 65
636 2012 Gudmundsgillet 2011-2012 von Strokirch, Bengt Gudmundsgillets verksamhet 2011-2012 95
637 2013 Stadsdelar Forsblad Krig, Gerd Dunkehalla och Skänkeberg 05
638 2013 Vinterstorm Lindberg, Lennart Vinterstormen 1929 13
639 2013 Kyrkogårdar Severinsson, Niclas
Söderqvist,Pontus
Hugget i sten 17
640 2013 Kyrkogårdar Malmberg, Curt Ock våra fäder sova under kyrkohällen 22
641 2013 Gatunamn Thorsén, Ingemar Mollbergsgatan - därför är den krokig 24
642 2013 Industri Arwidi, Bengt Sivers & Häger 28
643 2013 Flyg, A6 Widell, Magnus A6 övningsfält var Jönköpings första flygfält 33
644 2013 Flygolyckor Lindberg, Lennart Flygolyckor i Jönköping 45
645 2013 Flygolyckor Lindberg, Lennart Ahrenbergs Södermanland till botten i Munksjön 52
646 2013 Luftskepp Lindberg, Lennart Luftskeppet Sidenhuset över Jönköping 56
647 2013 Folkets hus Östvall, Lars Rykande rock på Rigoletto! - när en engelsk lord höll på att bränna ner Folkets Hus i Jönköping 1966 59
648 2013 Brott och straff Ombäck, Ebbe Brott och straff - Rättskipning i Jönköping under senmedeltid och vasatid 65
649 2013 Åldringsvård Sundström, Gerdt När den moderna äldreomsorgen och åldersforskningen kom till Jönköping 81
650 2013 Brand Gunnarsson, Bernt Framnäs-branden 1913 93
651 2013 Gudmundsgillet 2012-2013 von Strokirch, Bengt Gudmundsgillets verksamhet 2012-2013 95
652 2014 Liljeholmen Widell, Magnus Liljeholmen - mellan Undergången och Rosenlundsbacken 05
653 2014 Andra världskriget Widell, Magnus Krigsutbrottet för 75 år sedan påverkade även Jönköping 25
654 2014 Andersson, Janne - dagbok Lindberg, Lennart Janne Andersson - En dagbok berättar 30
655 2014 Ryhov - kasernerna Widell, Magnus Kungliga Jönköpings regemente kasernförläggs 40
656 2014 Järnvägen - stationshus Reuterdahl, Henrik Järnvägen i Jönköping 151 år 54
657 2014 Träförädling - Framnäs Lindberg, Lennart Snickerifabriken på Framnäs 68
658 2014 Ekman, Erik Leonard Thorell, Magnus Erik Leonard Ekman - En berättelse om en jönköpingsstudent som blev botanist och utforskade Karibiens flora 74
659 2014 Rådhuset Lindberg, Lennart Rådhuset 100 år 86
660 2014 Skotillverkning Forsén, Stina Löfsko - skomode från Småland 90
661 2014 Gudmundsgillet 2013-2014 Stroh, Svante Gudmundsgillets verksamhet 2013-2014 95
662 2015 Riksettan Widell, Magnus Riksettan genom Jönköping 05
663 2015 Nöjesliv Widell, Magnus Kåken - ett nöjestempel 14
664 2015 Torpa Lindberg, Lennart Var ligger Torpa? 25
665 2015 Bensinstationer Andersson, Stig Välkommen till MACKEN 32
666 2015 Gator Clarin, Lena Bildsvep från Södra Strandgatan 50
667 2015 Stadsparken Broman, Carina Programmen till stadsparksfesterna 52
668 2015 J-Södra Widell, Magnus För 70 år sedan - J-Södra till allsvenskan 59
669 2015 Flyguppvisning Ombäck, Ebbe Endast en väderkatastrof kan hindra flygsuccén - Flyguppvisningen i Jönköping 1957 62
670 2015 Järnvägen Karlsson, Clas Järnvägen genom Jönköping och strandpromenadens tillkomst 71
671 2015 Japaner Sundström, Gerdt Japaner i Jönköping - med u-båt från Japan till Jönköping 88
672 2016 Munksjön Widell, Magnus Södra Munksjön 05
673 2016 Stadsbiblioteket Karlsson, Clas Tillkomsten av Jönköpings stadsbibliotek 21
674 2016 Tattarkravallerna Klerung, Martin Nyhetsrapporteringen om Tattarkravallerna - en studie om kravallerna i Jönköping 1948 och den samtida nyhetsrapporteringen på riksnivå 40
675 2016 Gatunamn - Nystrandsgatan Lindberg, Lennart Ett gatunamn berättar 49
676 2016 Stadsdelar Andersson,Gunnar
Arwidi, Eva
Jerling, Margareta
Karlsson, Gunilla
Sand och Byslätt - granne till Stickelösa 56
677 2016 Gelbgjuteriverksamhet Lindberg, Lennart J A Svenssons Metallfabrik - ett anrikt företag 65
678 2016 Pesten Persson, Roland Pesten i Jönköping under tidigt 1700-tal - en undersökning av den lokala bekämpningen av pesten 72
679 2016 Småföretagare Broman, Carina Småföretagare i Jönköping - ett boktips 85
680 2016 Gudmundsgillet 2015-2016 Stroh, Svante Gudmundsgillets verksamhet 2015-2016 95
681 2017 Högertrafikomläggningen Widell, Magnus Dagen H - när Jönköping fick högertrafik 05
682 2017 Morfars lind Nilbratt, Elvy Morfars lind - i saga, sägner och sanning 14
683 2017 Industri Karlsson, Clas Alexander Lagerman jr och fabriken Tomten 20
684 2017 Rocksjön Widell, Magnus Norr om Rocksjön - mellan A6 och Atteviks 33
685 2017 Mariebo Bodin, Ingvar Mariebo idrottsklubb 52
686 2017 Handel Carlsson, Lo En epok går i graven 57
687 2017 Urmakeri Ombäck, Ebbe Anders Forsman - urmakaren på Tyska Maden 62
688 2017 Industri Lindberg, Lennart Blecket - en industri i Jönköping 75
689 2017 Mariebo Bodin, Ingvar Mariebos tidiga utveckling 81
690 2017 Gudmundsgillet 2016-2017 Stroh, Svante Gudmundsgillets verksamhet 2016-2017 95
691 2018 Widell, Magnus Albins - blev en klassisk Jönköpingsaffär 05
692 2018 Larsson, Pia Jönköpings Expressbyrå 12
693 2018 Widell, Magnus Lindströms konditori - äldst i Jönköping 20
694 2018 Ombäck, Ebbe Guldsmeden Johan August Johansson 26
695 2018 Ivarson, Lars Victor Strömberg - En köpmannaprofil i Jönköping 34
696 2018 Lindberg, Lennart Nya Malmömagasinet 45
697 2018 Bodin, Ingvar Björks handelsträdgård i Mariebo 51
698 2018 Nordquist, Ullabritt Minnen från Mariebo 57
699 2018 Lindberg, Lennart Mjölkbaren på Väster 68
700 2018 Widell, Magnus Kvarteret Fabriken 71
701 2018 Lindberg, Lennart Grillbaren - från en kiosk på Rosenlund till Motell Vätterleden 78
702 2018 Forsblad Krig, Gerd Dunkehalla 83
703 2018 Ombäck, Ebbe Clas Petter Hedin - Guldsmed verksam i Jönköping från 1862 till 1877 89
704 2018 Stroh, Svante Gudmundsgillets verksamhet 2017-2018 95